ĐOÀN ĐẠi biểu quốc hộItải về 69.45 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu26.07.2018
Kích69.45 Kb.

ĐOÀN ĐẠI BIỂU QUỐC HỘI

VÀ HỘI ĐỒNG NHÂN DÂN

TỈNH HÀ TĨNH
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Tĩnh, ngày 29 tháng 8 năm 2014


T4r..


CHƯƠNG TRÌNH CÔNG TÁC THÁNG 9 - 2014I. MỘT SỐ NHIỆM VỤ TRỌNG TÂM

- Đoàn Đại biểu Quốc hội tổ chức lấy ý kiến một số dự án luật phục vụ kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII; Tổ chức Tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội Khóa XIII.

- Thường trực Hội đồng nhân dân và các ban Hội đồng nhân dân tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2013”; Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Quản lý, sử dụng nguồn vốn một số dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh”; Ban Văn hóa – Xã hội khảo sát về hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa; tổ chức các cuộc làm việc, giám sát, khảo sát thường xuyên tại các địa phương, đơn vị trong tỉnh.

- Hoàn thiện nghiên cứu đề tài khoa học cấp tỉnh “Nâng cao chất lượng hoạt động giám sát của Hội đồng nhân dân các cấp tỉnh Hà Tĩnh”.II. DỰ KIẾN CHƯƠNG TRÌNH LÀM VIỆC


NGÀY

NỘI DUNG CÔNG VIỆC

CHỦ TRÌ

ĐỊA ĐIỂM

01-02

Quốc khánh Nước Cộng hòa XHCN Việt Nam (Nghỉ)03


- Sáng: Lễ chào cờ và giao ban cơ quan.

- Chiều:

+ Họp Ban Chấp hành Đảng bộ cơ quan.

+ Các Chi bộ thuộc Đảng bộ Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh sinh hoạt (từ 03-06/9/2014).

+ Đồng chí Nguyễn Xuân Phúc, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ làm việc với lãnh đạo tỉnh.

- Đ/c Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh tham gia Đoàn giám sát của Ủy ban Pháp luật Quốc hội tại một số tỉnh phía Nam. (từ 03-06/9/2014).

- Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng tham dự Hội nghị của UB Đối ngoại của Quốc hội. (từ 03-05/9/2014).- TT HĐND tỉnh

- Ban Chấp hành

- Các chi bộ

- UBND tỉnh

- Ủy ban PL Quốc hội.


- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- VP UBND tỉnh

- Nghệ An

04


- Thường trực HĐND tỉnh, Lãnh đạo các ban HĐND tỉnh, Lãnh đạo Văn phòng tham dự Lễ khai giảng năm học mới (từ 04-05/9/2014).

- Sáng: Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa tại huyện Thạch Hà.

- Chiều: Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại thị xã Hồng Lĩnh.

- Ban VHXH HĐND tỉnh


- Ban VHXH HĐND tỉnh

- Các trường

- Huyện Thạch Hà


- Tx. Hồng Lĩnh

05

- Sáng: Phó Chủ tịch nước Nguyễn Thị Doan dự khai giảng năm học mới tại Trường tiểu học thị trấn Đức Thọ, huyện Đức Thọ.

-Chiều: Đoàn công tác Ủy ban Đối ngoại của Quốc hội thăm Khu kinh tế Vũng Áng.- UBND tỉnh

- Đoàn ĐBQH tỉnh- Huyện Đức Thọ.

06


(Thứ Bảy) Làm bù ngày 01/9

- Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại huyện Can Lộc.


- Ban VHXH HĐND tỉnh


- Huyện Can Lộc
07

Nghỉ Chủ nhật08

- Sáng: Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

- Chiều: Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại huyện Hương Khê.

- Thường trực HĐND tỉnh
- Ban VHXH HĐND tỉnh

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Huyện Hương Khê09

- Sáng: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Cẩm Hòa-Cẩm Dương, Cẩm Dương-Thị trấn Thiên Cầm (huyện Cẩm Xuyên).

- Chiều: Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát tại huyện Kỳ Anh.- Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- Ban VHXH HĐND tỉnh- Huyện Cẩm Xuyên

- Huyện Kỳ Anh


10


- Hội nghị học tập, quán triệt Nghị quyết Trung ương 9 khóa XI và hướng dẫn về nhân sự đại hội đảng bộ các cấp nhiệm kỳ 2015-2020.


- Ban Tổ chức, Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy

- Trung tâm văn hóa tỉnh

11

- Sáng:

+ Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh làm việc với Sở Văn hóa thể thao và Du lịch về hoạt động bảo quản, tu bổ và phục hồi di tích lịch sử văn hóa.

+ Ban Kinh tế và Ngân sách HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Quản lý, sử dụng nguồn vốn một số dự án ODA, NGO trên địa bàn tỉnh”: khảo sát một số dự án thuộc Ban QLDA ODA ngành Nông nghiệp tại huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân.

- Chiều: Họp đoàn giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2013”.

- Ban VHXH HĐND tỉnh

- Ban KTNS HĐND tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh


-VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Huyện Cẩm Xuyên, Lộc Hà, Nghi Xuân

-VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh
12

- Sáng:

+ Sơ kết thực hiện Nghị quyết số 09-NQ/TU, ngày 19/5/2009 của Ban Thường vụ Tỉnh ủy về nâng cao năng lực và hiệu quả hoạt động của hệ thống chính trị cơ sở xã, phường, thị trấn.

+ Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát Dự án GTNT3 nguồn vốn bổ sung thuộc Ban QLDA GTNT Sở GTVT tại huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

- Chiều: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát việc tranh chấp địa giới hành chính giữa xã Thịnh Lộc và xã An Lộc (huyện Lộc Hà).

- Đồng chí Chánh Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh tham gia đoàn công tác của tỉnh tại Canada (từ 13-25/9/2014).


- BTV Tỉnh ủy


- Ban KTNS HĐND tỉnh

- Ban Pháp chế HĐND tỉnh

- VP Tỉnh ủy


- Huyện Cẩm Xuyên, Kỳ Anh.

- Huyện Lộc Hà


13-14

Nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật15


-Sáng: Tiếp công dân định kỳ tháng 9/2014 tại trụ sở tiếp dân tỉnh.

- Chiều: Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.- Thường trực HĐND, Lãnh đạo Đoàn ĐBQH tỉnh

- Thường trực HĐND tỉnh- Trụ sở tiếp dân tỉnh.

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh16

- Đoàn ĐBQH tỉnh tiếp xúc cử tri trước Kỳ họp thứ 8, Quốc hội khóa XIII (từ 16/9 – 02/10/2014).

- Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát một số dự án thuộc Ban QLDA ISDP-HIRDP-ICDP tại huyện Hương Khê.

- Ban Văn hóa – Xã hội Hội đồng nhân dân tỉnh dự hội thảo tại Hà Nội.- Đoàn ĐBQH tỉnh

- Ban KTNS HĐND tỉnh


- UBTVQH

- Các địa phương, đơn vị

- Huyện Hương Khê


- Hà Nội

17

- Sáng: Hội thảo khoa học về nâng cao chất lượng giám sát của HĐND các cấp tỉnh Hà Tĩnh.

- Chiều: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát một số dự án thuộc Ban QLDA ISDP-HIRDP-ICDP tại huyện Thạch Hà.

- Ban Quản lý đề tài

- Ban KTNS HĐND tỉnh.-VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

- Huyện Thạch Hà18

Đồng chí Phó Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh đi công tác tại Hà Nội (từ 18-20/9/2014).19

Đi cơ sở20-21

Nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật


22


Sáng: Giao ban Thường trực HĐND tỉnh, các ban HĐND tỉnh và Lãnh đạo VP Đoàn ĐBQH & HĐND tỉnh.

- Thường trực HĐND tỉnh

- VP Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh

23


Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2013” tại Vũ Quang.

Thường trực HĐND tỉnh

- Huyện Vũ Quang

24

Ngày thành lập Văn phòng Đoàn ĐBQH và HĐND tỉnh (24/9/1993-24/9/2014)

- Họp Ban Thường vụ Tỉnh ủy.-Thường trực Tỉnh ủy


- VP Tỉnh ủy25

- Sáng: Ban Kinh tế và Ngân sách Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát một số dự án thuộc ngành Y tế.

- Chiều: Ban Pháp chế Hội đồng nhân dân tỉnh khảo sát và làm việc với UBND huyện Can Lộc về tình hình khai thác khoáng sản trên địa bàn.

- Ban KTNS HĐND tỉnh

-Ban Pháp chế HĐND tỉnh
- Sở Y tế
-Huyện Can Lộc

26


Họp Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh đánh giá kết quả thực hiện Nghị quyết 02 của BCH Đảng bộ tỉnh khóa XVI về phát triển doanh nghiệp; kết quả thu hút đầu tư và nâng cao năng lực cạnh tranh cấp tỉnh.

BTV Tỉnh ủy

VP Tỉnh ủy

27-28

Nghỉ ngày thứ Bảy, Chủ nhật29

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2013” tại Nghi Xuân.

Thường trực HĐND tỉnh

Huyện Nghi Xuân

30

Thường trực HĐND, các ban HĐND tỉnh giám sát chuyên đề “Kết quả thực hiện Chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững trên địa bàn tỉnh, giai đoạn 2006-2013” tại Lộc Hà.

Thường trực HĐND tỉnh

Huyện Lộc Hà
Nơi nhận:

- Văn phòng Quốc hội;

- Văn phòng Chính phủ;

- Văn phòng Bộ TL QK IV;

- Thường trực Tỉnh uỷ;

- Thường trực HĐND;

- Chủ tịch, Phó Chủ tịch UBND tỉnh;

- Ban Thường trực UB MTTQ tỉnh;

- Đại biểu Quốc hội đoàn ĐBQH tỉnh;

- Đại biểu HĐND tỉnh;

- BTV Đảng uỷ Khối các cơ quan tỉnh;

- Các sở, ban, ngành, đoàn thể cấp tỉnh;

- Văn phòng Tỉnh uỷ, UBND, UB MTTQ tỉnh;

- TT HĐND, UBND các huyện, thị xã, thành phố;

- Lãnh đạo, CV VP Đoàn ĐBQH&HĐND tỉnh;

- Lưu : VT.ĐOÀN ĐBQH & HĐND TỈNH


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương