Office of Schoolstải về 45.48 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu01.12.2017
Kích45.48 Kb.
#3574

Office of Schoolsdmps%20color%20logo


901 Walnut Street

Des Moines, Iowa 50309515-242-7725
Phụ Huynh Khu Học Des Moines thân mến:
Chúng tôi muốn cảm ơn tất cả các gia đình của các em học sinh tiểu học đã đóng góp ý kiến của quí vị vào việc thay đổi ranh gìới mới áp dụng cho các trường tiểu học ở khu vực học Des Moines. Đây là một chủ trương lớn của khu học – mà điều đó đã không được thực hiện trong hơn 30 năm qua - và việc này cũng sẽ không thành công được nếu không có sự tham gia của nhiều bậc cha mẹ và dân cư trong vùng.
Ranh gìới mới của khu vực học sẽ mang lại nhiều thuận lợi cho các em. Các học sinh trong vùng lân cận sẽ có thể theo học tại trường trong khu vực của họ và tham gia vào các hoạt động sinh hoạt của trường sở. Sĩ số học sinh sẽ được cân bằng tốt hơn giữa các trường tiểu học để có thêm cơ sở cho lớp học hoặc các chương trình nếu cần thiết. Ngoài ra, các trường tiểu học sẽ được phù hợp hơn với các trường trung học của chúng tôi. Học sinh sẽ được dễ dàng hơn trong quá trình chuyển đổi và gắn kết dễ dàng hơn từ trường tiểu học qua trung học với các học sinh cùng lớp và nhân viên trong trường..
Những thay đổi ranh giới trong khu học sẽ có hiệu lực bắt đầu cho năm học 2015-16. Bởi vì sự thay đổi này có quan hệ cho các em đang theo học tại các trường ngoài ranh giới, chúng tôi sẽ làm mọi thứ có thể để giảm thiểu bất kỳ các thay đổi ngắn hạn cho các gia đình trong khi thực hiện một lợi ích lâu dài cho các trường học. Để biết thêm thông tin về điều này, quí vị hãy truy cập vào trang mạng của chúng tôi http://www.dmschools.org/elementary-school-attendance-areas/.
Bắt đầu năm học 2015-2016 các học sinh mẫu giáo đến sẽ đến trường tiểu học mới trong ranh giới đã đặt ra. Học sinh hiện đang theo học tại lớp 1-5 vẫn có thể lưu lại ở trường hiện tại của họ. Gia đình bị ảnh hưởng về việc này sẽ nhận được thông tin bổ sung vào mùa thu và sẽ được yêu cầu để hoàn thành một hình thức để xác nhận tham dự của con em mình tại trường mới của của các em. Chúng tôi sẽ yêu cầu quí vị nộp các tin tức này v ào trường học hiện tại của con bạn. Xin nộp trước ngày 1 tháng 3 năm 2015.
Cho tất cả học sinh, phụ huynh sẽ được nhắc nhở rằng qua chương trình “xin chuyển trường trong khu học”, tất cả các học sinh trong khu học Des Moines có thể đưa đơn xin để tham dự một trường tiểu học của sự lựa chọn của họ. Đơn xin phải nộp trước ngày 1 tháng 3. Phê duyệt sẽ được dựa trên các điều kiện và chỗ trống. Cần thêm thông tin, xin vào địa chỉ mạng http://www.dmschools.org/enrollment-registration/.
Cuối cùng, đối với một số gia đình chúng tôi sẽ có một thay đổi nhỏ về việc nhà trường bắt đầu và kết thúc thời gian bắt đầu từ năm học tới này. Việc thay đổi mười phút trong giờ chuông cho các trường này sẽ giúp vi ệc vận chuyển cho học sinh có hiệu quả hơn, việc làm này sẽ tiết kiệm hàng chục ngàn đô-la trong tiến trình vận chuyển bằng xe buýt.
Giờ mới 8:45-3:30 sẽ áp dụng đối với các trường sau đây: Brubaker, Cattell, Findley, Garton, Hillis, Jackson, Lovejoy, Madison, Monroe, Morris, Moulton, Perkins, Pleasant Hill, River Woods, Samuelson, Studebaker, Windsor và Wright.
Cảm ơn quí vị đã hỗ trợ khu học Des Moines. Chúng tôi rất vui mừng về những lợi ích của các thay đổi ranh giới và những cơ hội sẽ cung cấp cho các em. Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi về những thay đổi ranh giới, xin vui lòng liên hệ với hiệu trưởng nhà trường hoặc truy cập trang mạng của khu học.

Trân trọng,Susan Tallman, Elementary Executive Director

tải về 45.48 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương