Đào Huyền Quyên**, Nguyễn Thị Phương*, Đỗ Thị Vân Anh**, Nguyễn Thị Thịnh, Phạm Thiện Ngọctải về 18.52 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích18.52 Kb.
#2213

Y häc viÖt nam th¸ng 11 - sè 1/2015

NGHIÊN CỨU PHÂN TÍCH HÓA SINH NƯỚC TIỂU

THEO CÁC PHƯƠNG PHÁP KHÁC NHAU

Đào Huyền Quyên**, Nguyễn Thị Phương*,Đỗ Thị Vân Anh**, Nguyễn Thị Thịnh***, Phạm Thiện Ngọc**
TÓM TẮT1

Mục tiêu: 1) So sánh kết quả các thông số protein, glucose, hồng cầu và bạch cầu trong nước tiểu giữa phương pháp bán định lượng trên máyphân tích nước tiểu tự động và phương pháp định lượng. 2) Tìm hiểu mối tương quan của các chỉ số này giữa hai phương pháp. Phương pháp: 118 mẫu nước tiểu được phân tích 10 thông số trên máy Urisys 2400; mẫu nước tiểu có kết quả protein >0,25g/L (100 mẫu) được xác định bằng 2 phương pháp khác (tủa với TCA 5% và đo với máy AU 2700); mẫu có Glucose dương tính (27 mẫu) được xác định lại trên máy AU 2700; mẫu có hồng cầu, Bạch cầu (20 mẫu) được xác định trên máy soi cặn nước tiểu IQ 200 Elite. Kết quả: 1) Protein niệu âm tính < 0,24g/L, Glucose, Hồng cầu,Bạch cầu âm tính, là phù hợp giữa các phương pháp. Khi Protein niệu >0,25g/L thì trên 70% mẫu định lượng protein niệu bằng cả 2 phương pháp cao hơn so với kết quả tổng phân tích. Glucose, Hồng cầu, Bạch cầu có kết quả bất thường thì có sự khác nhau giữa các phương pháp xác định. Tuy nhiên chưa có sự khác biệt có ý nghĩa thống kê về các kết quả phân tích giữa các nhóm.2) Sự tương quan của các chỉ số hồng cầu, bạch cầu giữa phương pháp bán định lượng (TPT) với phương pháp định lượng có r>0,4. Sự tương quan của chỉ số Glucoe giữa phương pháp bán định lượng (TPT) và phương pháp định lượng có r=0,8. Kết luận: 1) Xét nghiệm TPT nước tiểu chỉ cho kết quả tương đối của các chỉ số protein, glucose, hồng cầu và bạch cầu. 2) Có mối tương quan chặt chẽ giữ hai phương pháp định lượng protein niệu, có mối tương quan trung bình giữa phương pháp bán định lượng (TPT) với phương pháp định lượng của các chỉ số hồng cầu, bạch cầu. Chỉ số glucose trong nước tiểu có mối tương quan rất cao giữa hai phương pháp.

Từ khóa: Nước tiểu, tổng phân tích, Tricloacetic, định lượng.
SUMMARY

STUDY ON ANALYSIS OF URINE PARAMETERS BY DIFFERENT METHODS

Objectives: 1) To compare on results of protein,glucose, erythrocyte and leucocyte cells in urine between semi-quantitaive method by auto urinasys and by quantitative methods 2) Finding of the relationship between these parameters between the methods. Methods:118 urine samples were been analysed 10 parameters by Urisys 2400. The 100 samples with protein > 0,25g/L were determined again by TCA 5% and AU 2700; 27 samples with positive glucose were done again by AU 2700. The 20 samples with positive Erythrocyte, Leucocyte were done again by IQ 200 Elite. Results:1) Negative urine protein (<0,24g/L), Glucose, Erythrocyte, Leucocyte are suitable between methods. More than 70 % of samples with urine protein > 0,25g/L by semi-qualitative method were lower in comparision with two other methods. The urine samples with abnormal of glucose, erythrocyte, leucocyte are different in results of methods. However the differences are not significaltly.2) There was moderately correlated between the result of erythrocyte, leukocyte by semi-quantitative method and quantitative method with r > 0,4. There was a close correlated between the result of glucose by semi-quantitative method and quantitative method with r =0,8 Conclusions: 1)The results of urine parameters by semi-quantitative method are moderately accuracy.2) There is an average correlation of results of protein, erythrocyte, leucocyte between semi-quantitative method and quantitative. There is a close correlation of results of glucose between two methods.

Keywords: urine, total urine analysis, Tricloacetic, quantitative

1Каталог: pic -> general -> files -> 11%201
files -> Một số YẾu tố liên quan đẾn thừa câN, BÉo phì Ở HỌc sinh tiểu học tại thành phố HẢi dưƠNG, NĂM 2015 Đỗ Mạnh Cường*, Nguyễn Thị Hảo
files -> Nghiên cứu thực trạng thừa cân béo phì VÀ MỘt số YẾu tố nguy cơ Ở HỌc sinh tiểu học quận hải châu thành phố ĐÀ NẴng năM 2013 Trần Thị Diệp Hà*, Phan Thị Bích Ngọc
files -> Nghiên cứu một số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng của nhiễm trùng ở BỆnh nhân lơXÊmi cấp tại viện huyết họC – truyền máu trung ưƠng 2014
files -> Bùi Mạnh Côn*, Đoàn Vương Kiệt TÓm tắt mục tiêu
files -> Tóm tắT1 Đặt vấn đề
files -> Y häc viÖt nam tập 43 th¸ng sè 2016 MỘt số ĐẶC ĐIỂm lâm sàng và chẩN ĐOÁn hình ảnh của bệnh lý HẸp khúc nối bể thận niệu quảN
11%201 -> Nghiên cứu lâm sàNG, CẬn lâm sàng và ĐẶC ĐIỂm của fibroscan trong xơ gan lư Quốc Hùng*, Trần Việt Tú
11%201 -> ĐÁnh giá ĐỘc tính cấp và BÁn trưỜng diễn của chế phẩm detoxie chử Văn Mến*, Nguyễn Văn Long Vũ Tuấn Anh*, Phạm Xuân Phong
11%201 -> Giá trị CỘng hưỞng từ trong đÁnh giá ung thư biểu mô TẾ BÀo gan sau đIỀU trị NÚt mạch hóa dầu huỳnh Quang Huy*, Phạm Minh Thông
11%201 -> Nguyễn Thị Thịnh* và cộng sự TÓm tắT

tải về 18.52 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương