Note pad and pen business PowerPoint templateChuyển đổi dữ liệu20.06.2022
Kích9 Mb.
#182966
Chuong 7
  • 7.1.1. Khái niệm
  • Xúc tiến (Promotion) là các hoạt động truyền tin về sản phẩm và bản thân doanh nghiệp tới khách hàng nhằm thuyết phục họ tin tưởng và mua sản phẩm. Do vậy, người ta còn gọi đây là các hoạt động truyền thông Marketing (Marketing communication).
  • 7.1. Khái quát

7.1.2. Mô hình truyền thông Marketing

7.2. Các công cụ xúc tiến hỗn hợp

  • 7.2.1. Quảng cáo
  • Là hình thức truyền thông tin, hình ảnh về sản phẩm về doanh nghiệp qua các phương tiện thông tin đại chúng.

Magezine

(Tờ rơi) Leaflet

Pano

Table tent card

Catalogue

Gian hàng hội chợ

Xúc tiến bán

  • Giảm giá
  • Quà tặng đi kèm
  • Mua 1 tặng 1
  • Phiếu bốc thăm trúng thưởng

Giảm giá

Quà tặng đi kèm

7.2.3. Quan hệ công chúng

Truyền thông – Cổ động

Hội nghị khách hàng

  • THANK YOU


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương