Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Namtải về 473 Kb.
trang2/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích473 Kb.
#185112
1   2   3   4   5
283586
Chương 1
Thời điểm áp dụng

Lãi suất
cơ bản


Lãi suất
tái cấp vốn


Lãi suất
tái chiết khấu


01/02/2010

8,00

8,00

6,00

05/11/2010

9,00

9,00

7,00

17/02/2011

9,00

11,00

7,00

08/03/2011

9,00

12,00

12,00

01/04/2011

9,00

13,00

12,00

01/05/2011

9,00

14,00

13,00

10/10/2011

9,00

15,00

13,00

13/3/2012

9.00

14.00

12.00

10/04/2012

9.00

13.00

11.00

25/5/2012

9.00

12.00

10.00

08/06/2012

9.00

11.00

9.00

01/07/2012

9.00

10.00

8.00

Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Năm 2011, NHNN đã điều chỉnh tăng các mức lãi suất tái chiết khấu, lãi suất tái cấp vốn và lãi suất nghiệp vụ thị trường mở lần lượt lên các mức
13%/năm, 14%/năm, 15%/năm. Tuy nhiên, các NHTM phải đối mặt lớn với rủi ro thanh khoản; do đó, biện pháp đơn giản các NHTM áp dụng là tăng lãi suất huy động để bù đắp thiếu hụt về nguồn vốn. Các cuộc đua lãi suất lại bắt đầu dưới các hình thức: Khuyến mãi, tặng thưởng, huy động lãi suất linh hoạt… mức lãi suất thực huy động sau khi cộng các % tiếp thị, khuyến mại lên tới
18,5-19,5%/năm dù đã có cam kết giữa các ngân hàng về trần lãi suất huy động là 14%/năm. Trước tình hình đó, NHNN đã có thông tư chính thức quy định trần lãi suất huy động là 14%/năm dưới mọi hình thức và có chế tài xử lý nghiêm đối với các TCTD vi phạm.
Về lãi suất cho vay: lãi suất cho vay đã leo thang một cách nhanh chóng, vào đầu năm mức cho vay trung bình vào khoảng 16,23%/năm, vào giữa năm mức cho vay trung bình khoảng 20%/năm, cá biệt có vài NHTM nhỏ nâng lên đến 27%/năm. Lãi suất này đã gây ra nhiều khó khăn cho các doanh nghiệp vay vốn.
Từ cuối năm 2011 đến nay, NHNN điều hành chính sách lãi suất theo hướng giảm dần, phù hợp với diễn biến kinh tế vĩ mô, điều kiện thị trường tiền tệ để giảm mặt bằng lãi suất cho vay, tháo gỡ khó khăn cho doanh nghiệp và nền kinh tế. Ðiều chỉnh 6 lần đối với lãi suất tái cấp vốn từ 15% xuống 9%, lãi suất chiết khấu từ 13% xuống 7%; điều chỉnh 5 lần lãi suất tiền gửi tối đa bằng VND từ 14% xuống 8% đối với tiền gửi có kỳ hạn từ 1 tháng đến dưới 12 tháng. (Ðồ thị 2)
Đồ thị 2: Diễn biến lãi suất huy động và cho vay VND năm 2011-2012
Nguồn: Ngân hàng Nhà nước
Phải thừa nhận một thực tế rằng, lãi suất huy động và cho vay tăng lên đã có ảnh hưởng rất lớn tới hoạt động kinh doanh của hệ thống NHTM và toàn bộ nền kinh tế. Trong việc quản lý các món tiền gửi, chi phí và mức độ gửi tiền là hai vấn đề mà hệ thống NHTM đang cố gắng giải quyết. Về nguyên tắc, sự quản lý này cần phải phù hợp với luật cung cầu và chiến lược kinh doanh của ngân hàng. Trong khi đó, một số ngân hàng tăng lãi suất huy động vì các lý do sức ép cạnh tranh và tính thanh khoản của bản thân ngân hàng đó. Hệ quả là làm giảm lợi nhuận của ngân hàng, thậm chí, một số ngân hàng có thể thua lỗ vì chênh lệch giữa lãi suất huy động và lãi suất cho vay giảm xuống. Khi lãi suất tăng lên làm cho việc đầu tư vào kinh doanh có lợi nhuận giảm xuống. Nếu tình hình như vậy diễn ra lâu dài, sẽ có ảnh hưởng xấu tới sự tăng trưởng và ngược lại tạo ra những điều kiện không thuận lợi cho các ngân hàng.

tải về 473 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương