Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam


Ðối với giới hạn khe hở nhạy cảm lãi suấttải về 70.59 Kb.
trang4/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích70.59 Kb.
#185112
1   2   3   4   5
283586
Chương 1
Ðối với giới hạn khe hở nhạy cảm lãi suất: Do lãi suất USD đang có xu hướng tăng trở lại trong khi trạng thái nhạy cảm lũy kế/Tổng tài sản USD âm ở mức cao, vì vậy, cần điều chỉnh giảm giới hạn. (Biểu 3)

Biểu 3: Trạng thái nhạy cảm USD

Kỳ hạn

USD (kỳ trước)

USD (kỳ tới)

Đến 3T

-25%

-25%

Đến 6T

-20%

-20%

Đến 9T

-20%

-15%

Đến 12T

-20%

-15%


Bên cạnh những ưu điểm thì còn một số hạn chế trong quản trị RRLS của hệ thống NHTM như sau:
Thứ nhất, công tác kiểm tra kiểm soát RRLS tại các NHTM hầu như chưa được nhận thức và thực hiện bài bản
Trong những năm qua, hệ thống NHTM chưa chú trọng đến việc tổ chức bộ máy quản lý RRLS, các cơ chế quản lý, trình độ công nghệ, trình độ năng lực cán bộ. Các yếu tố về mặt con người cũng chưa được quan tâm đúng mức, các cán bộ có năng lực chuyên môn sâu về lĩnh vực này tại các NHTM chưa nhiều. Chính sách đào tạo của các NHTM về quản trị rủi ro thị trường cũng như RRLS chưa phát triển, dẫn đến nhận thức của các cán bộ về RRLS cũng chưa được toàn diện.
Thứ hai, hạn chế về công nghệ trong hệ thống NHTM
Ðây có lẽ là cốt lõi của vấn đề, việc đo lường RRLS phụ thuộc rất nhiều vào công nghệ của ngân hàng, hệ thống ngân hàng lõi mà hệ thống NHTM đang thực hiện, ngoài ra, việc đo lường có chính xác hay không còn phụ thuộc rất nhiều vào số liệu đầu vào của các ngân hàng. Nhiều ngân hàng hiện nay còn đang phải tập trung vào hoàn thiện các Module của hệ thống, vì vậy, chưa có các phần mềm chuyên dụng quản trị RRLS.
Một hệ thống ngân hàng lõi khi mua của các đối tác nước ngoài chỉ đáp ứng các yêu cầu cơ bản trong hoạt động của ngân hàng: Module Teller, Tín dụng, Treasury (FX - Ngoại hối, MM - giao dịch vốn trên thị trường tiền tệ, đầu tư), đưa ra được các báo cáo quản trị cơ bản của ngân hàng. Ðể quản trị rủi ro, cần có các module này theo các thông lệ quốc tế.
Thứ ba, việc áp dụng các công cụ phái sinh che chắn RRLS tại hệ thống NHTM
Việc áp dụng các công cụ phái sinh trên thị trường để che chắn RRLS chưa được áp dụng nhiều, lý do do cả phía các NHTM cũng như việc thị trường tài chính ở Việt Nam chưa phát triển như ở các nước tiên tiến. Hiện nay, khi bất kỳ NHTM nào muốn thực hiện sử dụng một công cụ phái sinh nào đều cần có sự đồng ý của NHNN, hơn nữa, tại thời điểm hiện nay, NHNN mới chỉ đưa ra các quy định cho phép các NHTM sử dụng công cụ hoán đổi lãi suất là sản phẩm phái sinh duy nhất. NHNN chưa có bất kỳ văn bản nào quy định về việc sử dụng các sản phẩm phái sinh khác tại thị trường Việt Nam.
Nguyên nhân của việc chưa áp dụng nhiều các công cụ quản lý RRLS là do thị trường tài chính Việt Nam chưa phát triển, lãi suất chưa theo cơ chế thị trường. Sự thiết lập các công cụ quản trị RRLS yêu cầu các ngân hàng cũng như khách hàng hiểu rõ về về các sản phẩm.

tải về 70.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương