Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Namtải về 70.59 Kb.
trang1/5
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2022
Kích70.59 Kb.
#185112
  1   2   3   4   5
283586
Chương 1

Nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống ngân hàng thương mại của Việt Nam
Hoàng Xuân Phong1


Rủi ro lãi suất là một trong những rủi ro đặc thù của ngân hàng thương mại (NHTM), xảy ra khi có sự chênh lệch giữa lãi suất huy động đầu vào và lãi suất đầu ra do biến động của thị trường và chênh lệch giữa các kỳ hạn huy động và kỳ hạn đầu tư. Sự biến động của lãi suất thị trường có thể tác động tiêu cực tới lợi nhuận ngân hàng do làm tăng chi phí, giảm thu nhập của ngân hàng. Vì vậy, sự biến động của lãi suất sẽ tác động đến toàn bộ bảng cân đối tài sản và báo cáo thu nhập của ngân hàng. Trong bối cảnh hiện nay, nền kinh tế toàn cầu đang có sự biến động như khủng hoảng tài chính, nợ công ở Mỹ và Châu Âu ít nhiều đều tác động đến Việt Nam. Trong khi đó, các NHTM Việt Nam cũng đang gánh chịu sức ép cạnh tranh gay gắt, đang gồng mình lên để vượt qua những thách thức, tránh nhiều rủi ro, trong đó có sự rủi ro thường nhật là lãi suất. Chính vì thế, bài viết dưới đây xin mô tả chính sách lãi suất của Ngân hàng Nhà nước (NHNN) và lãi suất trên thị trường tiền tệ; phân tích và đánh giá thực trạng quản trị rủi ro lãi suất của NHTM trong giai đoạn từ 2009 đến nay; trên cơ sở đó, đề xuất một số giải pháp nhằm nâng cao năng lực quản trị rủi ro lãi suất tại hệ thống NHTM trong giai đoạn hiện nay.
Về diễn biến lãi suất trên thị trường tiền tệ
Ngày 16/05/2008, NHNN đã thông báo những điều chỉnh trong điều hành lãi suất bằng Quyết định số 16/2008/QÐ-NHNN về cơ chế điều hành lãi suất cơ bản, theo đó, các tổ chức tín dụng (TCTD) ấn định lãi suất kinh doanh bằng VND đối với khách hàng không quá 150% lãi suất cơ bản do NHNN công bố trong từng thời kỳ.
Trong năm 2010, để tạo điều kiện cho thị trường tiền tệ hoạt động theo quy luật thị trường, có sự quản lý của Nhà nước, NHNN đã từng bước bỏ các ràng buộc về các loại lãi suất của các TCTD. Cụ thể trong năm, NHNN đã ban hành Thông tư số 03/2010/TT-NHNN; Thông tư 07/2010/TT-NHNN, Thông tư 12/2010/TT-NHNN cho phép các TCTD được thực hiện cho vay bằng VND theo cơ chế lãi suất thỏa thuận. Theo đó, các TCTD thực hiện lãi suất cho vay trên cơ sở lãi suất cơ bản của NHNN và được phép cho vay theo lãi suất thỏa thuận đối với một số dự án cho vay có hiệu quả cao. Như vậy, lãi suất cho vay đã được tự do hóa nhằm làm minh bạch hóa hoạt động cho vay của các TCTD, hạn chế cạnh tranh không lành mạnh và đảm bảo lãi suất trở về giá trị thực và có điều kiện cạnh tranh để giữ mặt bằng lãi suất, giúp khách hàng dễ tiếp cận với nguồn vốn ngân hàng.
Những năm gần đây, với ảnh hưởng tiêu cực của suy thoái kinh tế thế giới, mặt khác, trong nước lạm phát ở mức khá cao, NHNN đã đưa ra các chính sách nhằm kiểm soát lạm phát một cách hiệu quả. Cụ thể: Ðể kiềm chế đà gia tăng của lạm phát, trong những năm qua, NHNN đã thắt chặt chính sách tiền tệ bằng nhiều biện pháp như: tăng lãi suất cơ bản, áp trần lãi suất tiền gửi; tăng tỷ lệ dự trữ bắt buộc của các NHTM và kiểm soát tăng trưởng tín dụng. Việc điều chỉnh trên của NHNN tác dụng làm ổn định thị trường tiền tệ, kiềm chế đà tăng của lạm phát. (Biểu 1)
Biểu 1: Diễn biến các mức lãi suất điều hành của NHNN 2010-2012
Đơn vị: %/năm


tải về 70.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương