Nâng cao năng lực quản lý SỰ thay đỔi của hiệu trưỞng đỂ HỖ trợ trẻ trong giai đOẠn chuyển tiếPtải về 7.04 Mb.
trang6/8
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích7.04 Mb.
#2417
1   2   3   4   5   6   7   8

Trong quản lý để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp cần chú ý xây dựng các kế hoạch sau:a) Kế hoạch huy động trẻ em năm tuổi ra lớp, thực hiện phổ cập giáo dục MN cho trẻ năm tuổi và thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một ở trường MN.

Khi lập kế hoạch huy động trẻ năm tuổi ra lớp, hiệu trưởng trường MN dựa trên kiến thức về lập kế hoạch để tiến hành các công việc:

- Phân tích bối cảnh: Có thể dựa trên việc trả lời các câu hỏi như:

+ Tình hình của địa phương ra sao?

+ Nhu cầu của người dân trên địa bàn về vấn đề đưa trẻ năm tuổi tới trường MN năm học này như thế nào?

+ Thực trạng của nhà trường về đội ngũ, cơ sở vật chất, nguồn lực tài chính, chất lượng chăm sóc và nuôi dưỡng và khả năng đáp ứng số lượng trẻ đến trường, việc ưu tiên cho trẻ 5 tuổi ra sao? (Chỉ rõ điểm mạnh, điểm yếu)...

- Xác định mục tiêu huy động trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp. Trên cơ sở phân tích bối cảnh hiệu trưởng MN sẽ xác định các mục tiêu cụ thể huy động được bao nhiêu trẻ/ hay bao nhiêu % trẻ 5 tuổi trên địa bàn ra lớp?

- Lựa chọn các công việc và các biện pháp để thực hiện được mục tiêu ấy (điều tra số trẻ, tuyên truyền vận động CMHS...); sắp xếp các công việc theo tiến độ hợp lý.Song song với kế hoạch huy động trẻ 5 tuổi ra lớp, thực hiện phổ cập giáo dục MN cho trẻ năm tuổi là kế hoạch thực hiện các hoạt động chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một.

Để lập các kế hoạch này, hiệu trưởng trường MN cũng cần bắt đầu từ việc bối cảnh nhà trường để xác định mục tiêu và lựa chọn các công việc cần thực hiện, cùng các biện pháp tiến hành. • Xác định các mục tiêu cụ thể về thực hiện chương trình phổ cập giáo dục MN cho trẻ năm tuổi, chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một, bao gồm các mục tiêu:

Mục tiêu phát triển về thể lực

Mục tiêu về phát triển trí tuệ

Mục tiêu phát triển về tình cảm - xã hội

Mục tiêu về phát triển ngôn ngữ

Mục tiêu về trang bị một số kĩ năng cần thiết của hoạt động học tập

Các mục tiêu được xác định cần dựa trên bộ chuẩn trẻ mẫu giáo năm tuổi và khả năng quản lý được của nhà trường. • Mỗi mục tiêu đều gắn với các biện pháp thực hiện phù hợp: Biện pháp duy trì số lượng trẻ: xây dựng môi trường trường học hấp dẫn trẻ đến trường; Biện pháp phát triển trí tuệ, ngôn ngữ, tình cảm và các kỹ năng cần thiết: tập trung vào hoạt động dạy và học như đổi mới phương pháp theo hướng tích cực, dạy học tích hợp, dạy học cá thể hóa ,….

 • Khi lập kế hoạch nhà quản lý cần xác định các nguồn lực sẽ phải sử dụng, các rào cản có thể gặp phải để chủ động có phương án vượt qua, như vậy mới luôn chủ động khi thực hiện kế hoạch trên thực tế.

b) Lập kế hoạch tiếp nhận trẻ vào lớp 1 và các hoạt động giúp trẻ thích nghi việc học tập ở lớp 1, 2 ở Trường TH.

Cuối năm học hiệu trưởng trường TH đã phải bắt tay vào xây dựng kế hoạch tiếp nhận trẻ vào lớp 1 bao gồm những kế hoạch bộ phận: kế hoạch tuyển sinh; kế hoạch đón trẻ vào lớp 1, kế hoạch giúp trẻ thích nghi với môi trường học tập mới...

Với kế hoạch tuyển sinh cần chú ý việc xem xét:


 • Tình hình địa phương,

 • Số lượng trẻ vào lớp Một (Đối với vùng nông thôn, miền núi thì số lượng học sinh lớp Một hầu hết sẽ là số lượng trẻ 5 tuổi ở các trường mầm non của xã, nhưng các vùng thành phố, thị xã số lượng học sinh lớp Một ngoài đáp ứng số học sinh đúng tuyến (theo hộ khẩu) còn có học sinh trái tuyến, đây là vấn đề của các trường TH thuộc thành phố, thị xã cần quan tâm để lập kế hoạch cho đúng).

 • Tình hình nhà trường (đội ngũ giáo viên, chất lượng dạy học, điều kiện cơ sở vật chất, trường lớp.... Cố gắng làm rõ mặt mạnh/yếu của nhà trường trên các phương diện)

Về kế hoạch đón trẻ vào lớp Một và giúp trẻ thích nghi với môi trường học tập mới cần chú ý:

 • Chuẩn bị nhân sự cho dạy học ở lớp Một: Giáo viên chủ nhiệm lớp Một cần được nâng cao nhận thức về giai đoạn chuyển tiếp để có biện pháp quản lý và giảng dạy lớp Một có có hiệu quả nhất.

 • Tổ chức đón học sinh lớp Một và triển khai các hoạt động phân lớp, giáo viên làm quen với học sinh và thực hiện một số các hoạt động giúp trẻ thích nghi với môi trường học tập mới vào các tuần đầu của năm học.

 • Trong lễ khai giảng, tổ chức đón học sinh lớp Một với hình thức vui tươi nhưng trang trọng, với sự chào đón nhiệt thành của các anh chị lớp trên để tạo tâm thế hứng khởi cho trẻ, trẻ ham thích được đến trường;

 • Chú ý xây dựng môi trường không gian trường học có những điểm tương đồng với môi trường hoạt động của trẻ ở trường MN để giúp trẻ không thấy quá xa lạ khi lên học ở trường TH.

c) Kế hoạch phối hợp với CMHS trong chuẩn bị cho trẻ vào lớp Một

Kế hoạch phối hợp giữa nhà trường và CMHS là kế hoạch của cả hiệu trưởng MN và TH, với mục tiêu là hỗ trợ tối đa cho trẻ trong thời kỳ chuyển tiếp để trẻ học tập tốt khi học phổ thông.

Việc phối hợp với CMHS trong chuẩn bị cho trẻ vào lớp 1 và thích nghi với việc học tập ở trường TH thường được thực hiện chủ yếu thông qua giáo viên dạy lớp MN 5 tuổi và giáo viên lớp 1.

Tại trường MN hiệu trưởng cần giúp các giáo viên dạy lớp 5 tuổi xác định được các nội dung, phương pháp và kế hoạch phối hợp với CMHS như:


 • Trao đổi ngắn hàng ngày ở giờ đón trẻ trẻ;

 • Đổi mới nội dung và cách họp CMHS. Tổ chức họp CMHS định kỳ (3 lần/1 năm) để thông báo cho gia đình những công việc, thảo luận về các hình thức phối hợp giữa gia đình và nhà trường (họp đầu năm), kết hợp phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục trẻ cho cha mẹ.

 • Tổ chức những buổi sinh hoạt, phổ biến kiến thức chăm sóc, giáo dục theo chuyên đề; Có thể liên hệ với trường TH để mời CMHS có con học lớp 1 năm trước, có cách chuẩn bị cho con vào lớp 1 tốt chia sẻ kinh nghiệm với CMHS có con chuẩn bị vào lớp 1 những công việc cần chuẩn bị cho trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp; mời CMHS cùng tham gia với con trong việc tham quan trường TH...

 • Phối hợp thông qua các đợt kiểm tra sức khỏe cho trẻ; qua các hội thi, hoạt động văn hóa văn nghệ;

 • Cử cán bộ, giáo viên đến thăm và hướng dẫn CMHS tại nhà....

Tại trường TH Hiệu trưởng cần hướng dẫn giáo viên dạy lớp Một về nội dung, cách thức và kế hoạch phối hợp với CMHS để giúp trẻ học lớp Một:

 • Thông qua họp CMHS các đợt trong năm học, giáo viên thống nhất với CMHS một số nhiệm vụ, yêu cầu cơ bản của học sinh lớp Một, tư vấn cho CMHS các phương pháp động viên giáo dục học sinh lớp Một. Nhà trường cũng có thể mời một số CMHS có con học lớp Một năm trước đến trao đổi kinh nghiệm với CMHS có con mới vào lớp; Tránh tình trạng bản thân cha mẹ gây áp lực cho con cái dễ dẫn tới sự chán nản của trẻ khi đi học lớp Một.


Lưu ý: Đối với cả trường MN và TH, hiệu trưởng nên lưu ý giáo viên:

 • Trong quá trình phối hợp với CMHS, căn cứ vào điều kiện và hoàn cảnh cụ thể của từng gia đình để có hình thức phối hợp phù hợp.

 • Trong khi lập kế hoạch tuần, tháng giáo viên cần đưa nội dung phối hợp với gia đình vào kế hoạch, nêu những yêu cầu cụ thể về vấn đề cần phối hợp với gia đình. Sau một thời gian đưa ra yêu cầu phối hợp với CMHS, giáo viên có thể đưa ra một số thông tin: thông báo những CMHS đã thực hiện yêu cầu, hoặc nhắc lại yêu cầu với một số CMHS, nhận xét rõ về công tác phối hợp với gia đình những gì đã thực hiện được, những điểm còn tồn tại, hướng giải quyết.

Để tạo sự tin tưởng và thu hút sự tham gia của CMHS vào các hoạt động chăm sóc, giáo dục trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp, hiệu trưởng cần hướng dẫn và kiểm tra giám sát chặt chẽ giáo viên trong việc thực hiện các nội dung đó.

Trường MN và TH cần và có thể thực hiện: • Tổ chức các hội thảo về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH có sự tham gia của CMHS;

 • Xây dựng hòm thư góp ý để CMHS có thể bày tỏ ý kiến khi cần

 • Bố trí lịch tiếp CMHS hàng tuần để kịp thời nắm bắt thông tin, trao đổi các vấn đề cần triển khai trong phối hợp các hoạt động hỗ trợ trẻ.

Việc kết hợp giữa nhà trường và gia đình về chuẩn bị cho trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp là vô cùng quan trọng, hiệu trưởng trường MN và TH cần phải quan tâm đúng mức, có những kế hoạch cụ thể để triển khai thực hiện hiệu quả.

d) Kế hoạch phối hợp giữa trường MN và trường TH

Kế hoạch phối hợp giữa trường MN và trường TH là kế hoạch vô cùng quan trọng của cả hiệu trưởng MN và TH, nhưng lâu nay vấn đề này chưa được triển khai một cách đồng bộ. Để cải thiện vấn đề này, hiệu trưởng trường MN và TH cần xác định rõ nội dung các công việc cần phối hợp, hình thức và cơ chế thực hiện.Đối với hiệu trưởng trường MN: phối hợp với trường TH trong việc thực hiện chủ đề "trường TH" trong chương trình MN năm tuổi cần liên hệ với trường TH trên địa bàn, thống nhất thời gian, nội dung, các hoạt động cần tiến hành khi đưa trẻ MN đến thăm trường TH, các lực lượng tham gia; Mời cô giáo trường TH đến thăm và nói chuyện trẻ ở lớp MN năm tuổi...

Đối với hiệu trưởng trường TH: có thể xây dựng kế hoạch đưa giáo viên (giáo viên dạy lớp 1) đến thăm trường MN để giáo viên lớp MN năm tuổi và giáo viên lớp 1 trao đổi với nhau về chương trình giáo dục MN năm tuổi và CT lớp 1 để các giáo viên hiểu được nội dung, phương pháp thực hiện chương trình ở mỗi cấp học, theo đó triển khai thực hiện đảm bảo tính hệ thống, nhất quán.

Hiệu trưởng trường MN và trường TH có thể cùng nhau lên kế hoạch: • Tổ chức hội thảo chuyên đề về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ, với sự tham gia của các bên liên quan (cán bộ, giáo viên trường MN, trường TH, các chuyên gia, CMHS, Đại diện cộng đồng).

 • Bên cạnh việc cùng trao đổi để thống nhất những hiểu biết cần thiết về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH, làm rõ trách nhiệm của từng bên trong việc hỗ trợ trẻ vượt qua các khó khăn của giai đoạn chuyển tiếp

 • Tham mưu cho cấp trên để bổ sung qui định: trường MN cần có hồ sơ cá nhân của trẻ; hướng dẫn cách lập hồ sơ của trẻ; Trường TH tiếp nhận và sử dụng hồ sơ này khi nhận trẻ vào lớp Một...

Chú ý khi lập kế hoạch:

Lập kế hoạch cho các hoạt động, trọng tâm là: xác định những căn cứ cụ thể cho mỗi loại kế hoạch; trên cơ sở mục tiêu mong đợi, lựa chọn đúng các công việc cần thực hiện để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH (đó là các hoạt động giúp trẻ chuẩn bị về thể lực, phát triển trí tuệ, chuẩn bị về tình cảm - xã hội, chuẩn bị về ngôn ngữ, chuẩn bị một số kĩ năng cần thiết của hoạt động học tập...); tính toán các nguồn lực cần thiết cho mỗi công việc, xác định các biện pháp thực hiện phù hợp và sắp xếp theo tiến độ hợp lý.

Khi xây dựng các bản kế hoạch nhà quản lý cần phải trả lời kỹ lưỡng các câu hỏi:

- Những công việc cụ thể phải thực hiện để hoàn thành mục tiêu là gì?

- Khi nào bắt đầu và khi nào kết thúc những công việc đó?

- Ai là người phụ trách và ai là người thực hiện những công việc đó?

- Nguồn lực (cơ sở vật chất, tài chính...) đáp ứng công việc là những gì?

- Biện pháp cụ thể để hoàn thành những công việc trong kế hoạch là gì?

- Liệu có gặp cản trở nào khi tiến hành công việc đó không? Nếu có thì hướng khắc phục như thế nào?
2.3.2. Tổ chức thực hiện các kế hoạch đã đề ra.

Khi thực hiện bất cứ kế hoạch nào cũng phải triển khai bản kế hoạch đó tới toàn thể nhà trường hoặc bộ phận một cách cụ thể, rõ ràng, minh bạch để mọi thành viên đều biết và đi đến sự đồng thuận. Trong tổ chức thực hiện các công việc để hỗ trợ trẻ ở giai đoạn chuyển tiếp, hiệu trưởng trường MN và TH lưu ý một số công việc cơ bản sau:


 • Lựa chọn đúng người thực hiện các công việc đề ra trong kế hoạch;

 • Phân công rõ trách nhiệm cho từng cá nhân, bộ phận, ủy nhiệm quyền hạn và cam kết việc thực hiện;

 • Truyền đạt kế hoạch tới tất cả các bên liên quan và nhấn mạnh những yêu cầu đối với việc thực hiện;

 • Bồi dưỡng nâng cao năng lực thực hiện cho các thành viên thực hiện các hoạt động để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH với các nội dung thiết thực (Bồi dưỡng cho giáo viên những kiến thức cơ bản về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH; những khó khăn mà trẻ phải đổi mặt với những thay đổi ở giai đoạn này; những công việc mà giáo viên MN phải làm, giáo viên TH phải làm và cách làm trong quá trình chăm sóc, giáo dục trẻ, trong phối hợp với CMHS, trong phối hợp giữa trường MN và TH để giúp trẻ phát triển đúng qui luật, chuyển giai đoạn và thích nghi tốt khi bước vào học phổ thông);

 • Huy động, phân bổ nguồn lực cho các hoạt động hợp lý;

 • Xây dựng và thống nhất về cơ chế quản lý và các mối quan hệ phối hợp bên trong, bên ngoài nhà trường;

Ví dụ:

Khi triển khai thực hiện kế hoạch phối hợp với CMHS để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp: • Lựa chọn và phân công thành viên trong BGH, cùng các giáo viên lớp năm tuổi, giáo viên chủ nhiệm lớp 1, đại diện các đoàn thể (công đoàn, tổng phụ trách đội...), ban chấp hành hội CMHS thực hiện từng công việc cụ thể theo kế hoạch và cam kết việc thực hiện;

 • Bồi dưỡng cho giáo viên những kiến thức và kỹ năng cơ bản trong việc phối hợp với CMHS ở giai đoạn chuyển tiếp: kỹ năng lắng nghe, kỹ năng tuyên truyền, thuyết phục, tư vấn....

 • Huy động và phân bổ kinh phí cho các buổi họp, hội thảo với CMHS, hay làm tờ rơi tuyên truyền, xây dựng các bảng tuyên truyền, hoặc sử dụng các kênh thông tin khác để giúp CMHS hiểu rõ các công việc cần hỗ trợ trẻ và cách tiến hành để giúp trẻ thay đổi phù hợp và đón nhận sự thay đổi trong giai đoạn chuyển tiếp một cách chủ động, tích cực (Tổ chức các cuộc thi có sự tham gia của cả cha mẹ học sinh như thi giải quyết các tình huống trong hỗ trợ trẻ từ MN lên TH, sử dụng hình thức sân khấu hóa để tuyên truyền...)

 • Thống nhất cơ chế phối hợp giữa nhà trường với CMHS (thông qua họp, qua sổ liên lạc, qua bảng tin, qua hòm thư, qua mạng.../ định kỳ hay đột xuất....)

2.3.3. Chỉ đạo thực hiện kế hoạch

Chỉ đạo là quá trình định hướng, dẫn dắt, tác động, ảnh hưởng đến các thành viên trong trường nhằm thực hiện các công việc đề ra theo kế hoạch đúng hướng, đúng tiến độ và có chất lượng. hiệu trưởng phải thực hiện quá trình này trên cơ sở sự dụng hợp lý quyền lực của mình thông qua các hoạt động cụ thể sau: • Chỉ huy, hướng dẫn việc thực hiện các hoạt động để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp;

 • Thường xuyên giám sát, đôn đốc, tư vấn, hỗ trợ, uốn nắn sửa chữa việc thực hiện để đảm bảo các công việc được thực hiện đúng tiến độ, đúng cách và đạt hiệu quả tốt;

 • Hạn chế các phản kháng trong quá trình triển khai thực hiện kế hoạch thông qua các hoạt động tuyên truyền, thuyết phục, cung cấp những minh chứng cụ thể về kết quả hoạt động hỗ trợ trẻ để tạo sự tin tưởng, ủng hộ;

 • Xây dựng môi trường, động viên, khuyến khích các việc làm tích cực, sáng tạo của giáo viên, CMHS trong việc hỗ trợ trẻ; tạo động lực cho các thành viên và các bên liên quan trong thực hiện các hoạt động đề ra trong kế hoạch.

Ví dụ minh họa:

Chỉ đạo thực hiện kế hoạch tiếp nhận trẻ vào lớp 1, hiệu trưởng TH cần thể hiện rõ vai trò nhà lãnh đạo của mình qua các hoạt động:

- Phân công giáo viên lớp 1, giao nhiệm vụ, hướng dẫn thực hiện nhiệm vụ theo qui định; Yêu cầu cụ thể đối với giáo viên lớp 1: triển khai kế hoạch năm học, tổ chức cho học sinh làm quen với môi trường học tập ở trường TH: các qui định của trường, lớp, các kỹ năng học tập cơ bản...

- Thường xuyên giám sát, đồng hành với giáo viên trong việc thực hiện, kịp thời giải thích những vướng mắc của giáo viên; cùng với giáo viên thực hiện các nội dung phối hợp với CMHS; tạo điều kiện để tổ chức các hội thảo khoa học về giai đoạn chuyển tiếp;

- Kịp thời đôn đốc, nhắc nhở giáo viên thực hiện đúng chương trình dạy học, GD lớp 1; quan tâm đến mọi đối tượng học sinh để có biện pháp hỗ trợ phù hợp;

- Hiệu trưởng phải phát hiện những điển hình tốt, để tuyên dương, khen thưởng, nhân điển hình;Thực hiện chức năng chỉ đạo trong quản lý là một nghệ thuật, do đó hiệu trưởng phải giao tiếp thường xuyên, có khả năng lắng nghe, đồng cảm và chia sẻ với giáo viên, với CMHS về những trăn trở hay phàn nàn của họ, giúp họ vượt qua các trở ngại trong thực hiện nhiệm vụ ở giai đoạn này để đạt được sự đồng thuận trong quá trình triển khai thực hiện.

2.3.4. Kiểm tra, đánh giá, củng cố kết quả thực hiện việc hỗ trợ trẻ.

Hiệu trưởng cần tiến hành các hoạt động cơ bản sau:

 • Xác định tiêu chuẩn để đánh giá kết quả thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp (dựa trên bộ chuẩn trẻ mầm non năm tuổi, xác định các tiêu chí đánh giá mức độ sẵn sàng, khả năng thích nghi của trẻ khi vào lớp 1, dựa trên mục tiêu đã đề ra trong kế hoạch); lựa chọn phương thức kiểm tra (quan sát trực tiếp, xem báo cáo...định kỳ hoặc đột xuất)

 • Tiến hành các hoạt động kiểm tra đánh giá để thu thập thông tin cụ thể về thực trạng việc thực hiện các công việc theo từng kế hoạch. Phân tích thông tin thu được để đưa ra các nhận định cụ thể về việc thực hiện (tỷ lệ trẻ đạt các mức so với chuẩn trẻ MN năm tuổi, mức độ thích nghi của trẻ lớp 1- thực hiện các qui định, tư thế ngồi, cách cầm bút viết, mở sách, khả năng ngôn ngữ, khả năng tự phục vụ, mức độ tự tin, mạnh dạn trong giao tiếp...; kết quả thực hiện so với mục tiêu đề ra- hoàn thành, chưa hoàn thành hay hoàn thành vượt mức...)

 • Tạo dựng môi trường thúc đẩy việc thực hiện hiệu quả các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH (xây dựng trường học thành tổ chức học hỏi, tập thể sư phạm đoàn kết, có ý thức trách nhiệm, hợp tác, chia sẻ, cộng đồng trách nhiệm trong thực thi nhiệm vụ; tin tưởng lẫn nhau trong công việc nhất là khi thực hiện các ý tưởng mới)

 • Củng cố và duy trì các kết quả đạt được: nhà quản lý cần duy trì nó một cách bền vững thông qua: việc xây dựng, bổ sung tiêu chí mới trong kiểm tra đánh, trong thi đua. Kiên trì kiểm tra, giám sát trong khoảng thời gian thích hợp, động viên, khích lệ, uốn nắn phê bình phù hợp để tạo động lực cho cán bộ giáo viên, rèn kỹ năng thành thạo khi thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ trở thành hoạt động thường xuyên, liên tục.

Ví dụ: Kiểm tra, đánh giá việc thực hiện kế hoạch phối hợp với CMHS để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp:

 • Xác định rõ tiêu chí đánh giá: tổ chức được bao nhiêu buổi họp, hay bao nhiêu lượt tư vấn cho CMHS, số CMHS tham gia; nhận thức của họ thay đổi thế nào? kết quả tác động đến trẻ ra sao?...

 • Tiến hành kiểm tra đánh giá: thông qua kiểm tra hồ sơ giáo viên, qua báo cáo của giáo viên, tham gia trực tiếp các buổi hội thảo, tư vấn cho CMHS, phỏng vấn CMHS, ...

 • Sau kiểm tra, trên cơ sở các kết quả đánh giá, cung cấp các thông tin phản hồi đối với giáo viên, với CMHS để tiếp tục điều chỉnh việc phối hợp nếu chưa thật tốt; phát huy các nhân tố tích cực trong quá trình thực hiện (phổ biến kinh nghiệm, khen thưởng, động viên...)


2.3.5. Định hướng vận dụng mô hình GROWTH để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH:

G

 • Cần đạt được: Trẻ học xong CT MG 5 tuổi có tâm thế tự tin, thích nghi và đáp ứng được yêu cầu học tập ở cấp TH;

R

 • Trẻ đối diện với nhiều thay đổi

 • Trẻ gặp khó khăn trong việc thích nghi với môi trường học tập và hoạt động mới...

O

 • Chuẩn bị về thể chất, tâm lý, ngôn ngữ, các kỹ năng học tập cho trẻ

 • PCMN cho trẻ 5 tuổi, "làm quen với trường TH" ở trường MN,

 • Giúp trẻ thích nghi ở trường TH,

 • Phối hợp với CMHS chuẩn bị cho trẻ "sẵn sàng"

W

 • Phối hợp các lực lượng trường MN- trường TH- CMHS- cộng đồng trong triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ

T

 • Huy động trẻ ra lớp vào thời điểm nào?

 • Tuyên truyền, vận động CMHS thế nào?

 • Đón trẻ vào lớp 1 lúc nào?

 • Giúp trẻ thích nghi môi trường học tập ở TH như thế nào....)

H

 • Đánh giá mức độ thực hiện kết quả đạt được phản ánh qua tỷ lệ và mức độ trẻ thích nghi với môi trường học tập mới khi chuyển từ MN sang TH

 • Duy trì kết quả tốt


tải về 7.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương