Nâng cao năng lực quản lý SỰ thay đỔi của hiệu trưỞng đỂ HỖ trợ trẻ trong giai đOẠn chuyển tiếPtải về 7.04 Mb.
trang5/8
Chuyển đổi dữ liệu20.11.2017
Kích7.04 Mb.
#2417
1   2   3   4   5   6   7   8

Tại trường Mầm non, quá trình chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi đã được đưa vào chương trình, trong chương trình có các nội dung để trang bị cho trẻ 5 tuổi thông qua chủ đề “Bé làm quen với trường Tiểu học”. Với chủ đề này, ngoài những hoạt động làm quen tại lớp mẫu giáo, có thể tổ chức các hoạt động như tham quan trường Tiểu học, gặp gỡ với giáo viên dạy lớp 1 và học sinh lớp 1....

Chú ý nên khảo sát trẻ 5 tuổi ra lớp: những trẻ đã học từ lớp 3, 4 tuổi và trẻ mới ra lớp khi 5 tuổi để có kế hoạch cụ thể cho việc chăm sóc giáo dục sát đối tượng …Ở trường TH, hiệu trưởng cần chỉ đạo các giáo viên, đặc biệt là giáo viên lớp Một, sẵn sàng hỗ trợ trẻ làm quen với mọi thay đổi, hỗ trợ để trẻ thích nghi với môi trường học mới: chuyển từ hoạt động vui chơi với phương thức học bằng chơi, chơi mà học ở trường MN sang hoạt động học tập là chủ đạo ở trường TH. Điều này cho thấy giáo viên lớp 1 cần biết kết hợp vai trò của người chăm sóc với vai trò của người giảng dạy. Người hiệu trưởng cần có những biện pháp quản lý nhằm tăng cường kiến thức và kỹ năng hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH cho giáo viên lớp Một. Ví dụ:

 • Trang bị những kiến thức cơ bản về hoạt động chăm sóc nuôi dưỡng và giáo dục trẻ ở trường MN, đặc biệt là lớp trẻ 5 tuổi, theo đó đến lớp Một cô giáo cần tiếp tục hướng dẫn trẻ trong các hoạt động như thế nào để trẻ thích nghi dần với môi trường và phương pháp, nội dung học tập mới

 • Giúp các giáo viên ở trường TH có hiểu biết căn bản về chương trình giáo dục MN;

 • Khi tiếp nhận trẻ vào lớp Một cần có sự bàn giao trẻ từ trường MN lên TH bằng hình thức phù hợp, qua việc tiếp nhận hồ sơ của trẻ ở trường MN với các thủ tục đơn giản, đảm bảo trường TH có đầy đủ thông tin của trẻ, đồng thời thể hiện trách nhiệm của trường MN đối với trẻ,tránh gây phiền phức về thủ tục giấy tờ cho cả 2 nhà trường và cho cha mẹ học sinh.

2.1.4. Triển khai các hoạt động phối hợp với cha mẹ học sinh và cộng đồng trong hỗ trợ giai đoạn chuyển tiếp cho trẻ

Việc chăm sóc và giáo dục trẻ em được chia sẻ trách nhiệm giữa nhà trường với gia đình và cộng đồng xã hội.

Nội dung phối hợp giữa trường MN và TH với gia đình và cộng đồng xã hội bao gồm:

(i) Phối hợp thực hiện chăm sóc trẻ/ học sinh;

(ii) Phối hợp thực hiện chương trình giáo dục theo mỗi cấp học;

(iii) Phối hợp kiểm tra đánh giá công tác chăm sóc, giáo dục trẻ/ học sinh; (iv) Tham gia xây dựng cơ sở vật chất.

Để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp, hiệu trưởng cần chủ động phối hợp giữa nhà trường với CMHS trong việc chuẩn bị cho trẻ về thể chất, trí tuệ, ngôn ngữ, các phẩm chất kỹ năng học tập cần thiết để trẻ chuyển từ MN lên TH một cách thuận lợi. Thực hiện sự phối hợp này có thể thông qua việc tổ chức các hoạt động giúp các bậc cha mẹ hiểu được mục đích ý nghĩa, nội dung và cách thức chuẩn bị cho trẻ 5 tuổi vào lớp Một; PP học tập ở lớp Một và các năm học tiếp theo.


 • Chỉ đạo giáo viên hướng dẫn, tư vấn cho các bậc cha mẹ về các biện pháp chăm sóc, giáo dục trẻ phát triển toàn diện, chuẩn bị cho trẻ tâm thế sẵn sàng đi học lớp Một;

 • Tuyên truyền để CMHS hiểu không gây áp lực cho trẻ khi vào lớp Một phải biết chữ, không cho con học trước chương trình lớp Một;

 • Hiệu trưởng trường MN và TH phải kết hợp chặt chẽ với chính quyền địa phương để có những hoạt động thiết thực nhằm hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp. Đối với trường MN và TH ở vùng sâu, xa, vùng dân tộc thiểu số càng phải quan tâm và có cách làm phù hợp, thiết thực để nâng cao hiệu quả sự phối hợp này.

2.2. Những rào cản thường gặp trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp của trẻ từ MN lên TH

 • Nhận thức của CMHS và xã hội còn hạn chế hay thiếu nhất quán về những việc cần chuẩn bị cho trẻ trước khi vào lớp 1;

 • Nhận thức của giáo viên về giai đoạn chuyển tiếp của trẻ chưa đầy đủ; ngại thay đổi, thiếu sự năng động;

 • Bản thân nhà quản lý chưa nhận thức đầy đủ được tầm quan trọng của thay đổi quản lý để quản lý sự thay đổi, thiếu kiến thức, kỹ năng, kinh nghiệm quản lý nói chung và thiếu kiến thức, kỹ năng để triển khai các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp;

 • Tâm lý sợ thất bại, sợ không kiểm soát được các hoạt động;

 • Thiếu sự đồng tình, ủng hộ trong quá trình triển khai thực hiện;

 • Ở một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số: ngôn ngữ không đồng nhất, nhiều gia đình CMHS không nói được tiếng Việt, trình độ dân trí thấp, điều kiện sống khó khăn là những rào cản lớn trong việc thực hiện;

 • Rào cản khác: phong tục tập quán, niềm tin tôn giáo.... (bên cạnh các rào cản thường gặp trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH nói chung cần xác định được những khó khăn theo đặc thù vùng, miền để tìm các biện pháp khắc phục phù hợp).

2.3. Vận dụng qui trình quản lý sự thay đổi trong quản lý trường MN và TH để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

2.3.1. Xây dựng kế hoạch trong quản lý giai đoạn chuyển tiếp từ MN lên TH

Để xây dựng kế hoạch cho từng hoạt động trong quá trình quản lý giai đoạn chuyển tiếp cần hiểu rõ một số nội dung cơ bản:

Chúng ta đang ở đâu?


PHÂN TÍCH TÌNH HÌNH (SWOT)

(Chỉ rõ điểm mạnh- yếu- cơ hội- thách thức)

 • Mô tả tình hình của nhà trường/ môi trường

 • Phân tích đối tượng học sinh

 • Phân tích các bên liên quan

Chúng ta muốn đến đâu?MỤC TIÊU

(Trạng thái mong muốn cần có, có thể đạt được, được xác định tại một thời điểm trong tương lai)

 • Các mục đích chung của quản lý hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

 • Các kết quả cụ thể cần đạt trong quản lý hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

Xác định theo nguyên tắc SMART:

 • Cụ thể

 • Đo được

 • Có khả năng thực hiện được

 • Có tính thực tế, định hướng kết quả

 • Hạn định về thời gianChúng ta đến đó bằng cách nào?HOẠCH ĐỊNH VIỆC THỰC HIỆN

 • Các công việc cần làm để hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

 • Cách làm (biện pháp thực hiện)

 • Trách nhiệm từng bên (ai phụ trách, ai tham gia)

 • Phân bổ nguồn lực (thời gian, tài chính, vật chất khác)

 • Sắp xếp tiến độ thực hiện công việc


Làm thế nào để đánh giá sự tiến bộ?

XÂY DỰNG HỆ THỐNG GIÁM SÁT/ĐÁNHGIÁ

VIỆC THỰC HIỆN

 • Hệ thống chuẩn đánh giá/ theo dõi sự tiến bộ

 • Thu thập các thông tin quản lý về thực hiện các hoạt động hỗ trợ trẻ trong giai đoạn chuyển tiếp

 • Đảm bảo kế hoạch được vận hành đúng hướng


tải về 7.04 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương