Nắm được dịch tể học của rl khí sắctải về 3.89 Mb.
Chuyển đổi dữ liệu04.11.2017
Kích3.89 Mb.
#684Nắm được dịch tể học của RL khí sắc

 • Nắm được dịch tể học của RL khí sắc

 • Phân biệt RL trầm cảm và RL lưỡng cực

 • Chẩn đoán được RL trầm cảm do các bệnh lý thực thể

 • Có khả năng điều trị bệnhRL trầm cảm

 • RL trầm cảmRL giấc ngủ

 • RL giấc ngủ

 • Đau mạn tính

 • BL cơ thể mạn tính (tiểu đường, tim mạch…)

 • MUS

 • Đi khám bệnh thường xuyên

 • Sau sanh

 • Sang chấn tâm lý2 câu hỏi nhanh để tầm soát trầm cảm:

 • 2 câu hỏi nhanh để tầm soát trầm cảm:

 • Trong tháng qua, ông/bà có cảm thấy giảm quan tâm thích thú khi làm việc không?

 • Trong tháng qua, ông/bà có cảm thấy buồn bã hay chán nản không?

 • ≥ 1 câu trả lời “Có”: Nên được tiến hành đánh giá trầm cảm

RLLC 1: Cơn HC hoặc xen kẽ cơn TC

 • RLLC 1: Cơn HC hoặc xen kẽ cơn TC

 • RLLC 2: Cơn TC xen kẽ cơn HC nhẹ

 • RLLC 3: Cơn TC tái diển  Cơn HC do thuốc

 • RLLC chu kì nhanh: ≥ 4 cơn / năm

 • RLLC theo mùa

 • RLLC sau sanh

 • RLLC có nét loạn thần

 • RLLC có nét u sầu

 • RLLC có nét căng trương lực

 • RLLC có biểu hiện không điển hình≥ 1/3 BN có BL cơ thể kèm RLTC nhẹ đến TB

 • ≥ 1/3 BN có BL cơ thể kèm RLTC nhẹ đến TB

 • Tỉ lệ cao ở BN nội trú, BN có BL mạn tính

 • Không được quan tâm đúng mứcYếu tố sinh học:

 • Yếu tố sinh học:

  • Rối loạn về hormon, dinh dưỡng, điện giải và nội tiết.
  • Tác dụng phụ của thuốc điều trị.
  • Ảnh hưởng sinh lý do bệnh cơ thể hay trong não
 • Yếu tố tâm lý:

  • Cảm giác mất mát với bệnh cơ thể nặng
  • Giảm lòng tự trọng, mất niềm tin vào hình dáng cơ thể
  • Giảm khả năng làm việc và duy trì các mối quan hệ trong xã hội


Steroids, thuốc kháng viêm không steroid

  • Steroids, thuốc kháng viêm không steroid
  • Ức chế Beta, digoxin, ức chế calci
  • Aminophylline, theophylline
  • Cimetidine
  • Metoclopramide
  • Levodopa, methyldopa
  • Isotretinoin
  • Interferon α
Tác dụng:  dẫn truyền hệ NA và/hoặc Serotonine (5-HT)

 • Tác dụng:  dẫn truyền hệ NA và/hoặc Serotonine (5-HT)

 • Cơ chế:

  • Ức chế tái hấp thu CDTTK (re-uptake inhibitors): TCAs, SSRIs
  • Tăng phóng thích CDTTK (đối vận autoreceptor trước xi-nap): Mirtazapine
  • Ngăn phá hủy CDTTK (ức chế enzym/xi-náp): MAOI


Phân nhóm:

 • Phân nhóm:

  • Thế hệ cũ:
  • Thế hệ mới:
   • SSRI: ức chế tái hấp thu serotonine chọn lọc
   • SNRI: ức chế tái hấp thu serotonine-NA chọn lọc
   • Khác
RL tâm thần:

 • RL tâm thần:

  • RL trầm cảm
  • RL lo âu
  • Chán ăn tinh thần
  • RL trầm cảm sau cai rượu, ma túy
 • Chỉ định khác:

  • Chứng đau mạn tính
  • Chứng đau dây TK
  • Tiều dầm


CTC 3 voøng:

 • CTC 3 voøng:

  • NMCT môùi, RL nhòp tim, suy tim
  • Taêng nhaõn aùp goùc ñoùng, phì ñaïi tuyeán tieàn lieät
  • Beänh Basedow.
  • Suy gan thaän naëng
  • Khoâng ñöôïc phoái hôïp MAOI, thuoác haï aùp (Aldomet), co maïch, röôïu
 • Thuoác öùc cheá MAO coå ñieån:

  • Thöùc aên nhieàu Tyramine (phoù-maùt, thòt hun khoùi, chuoái, röôïu bia...)
  • Thuoác tim maïch, thuoác choáng traàm caûm khaùc, Amphetamine.
 • Choáng traàm caûm theá heä môùi:

  • Ít TDP nguy hieåm (anticholinergic, gaây ñoäc tim) deã söû duïng hôn


Ñieàu trò côn höng caûm

 • Ñieàu trò côn höng caûm

 • Phoái hôïp thuoác CTC ñieàu trò côn traàm caûm

 • Phoøng ngöøa taùi phaùt/RLLC

 • Phoái hôïp vôùi thuoác CLT trong ñieàu trò TTPL

 • Ñoäng kinhCarbamazepine:

 • Carbamazepine:

  • Tieàn söû beänh gan, tim maïch, beänh veà maùu
  • Dò öùng vôùi CTC 3 voøng (TCA)
  • Khoâng ñöôïc phoái hôïp vôùi Clozapine
 • Valproate:

  • Roái loaïn CN gan
 • Lithium:

  • Beänh veà thaän, beänh tim maïch
  • Toån thöông naõo boä
  • Suy nhöôïc cô theå naëng
Chỉ định:

 • Chỉ định:

 • Trầm cảm không đáp ứng thuốc

 • Trầm cảm có ý tưởng tự sát

 • Cơn hưng cảm cấpLP kích thích cộng hưởng xuyên não (transcranial magnetic stimulation)

 • LP kích thích cộng hưởng xuyên não (transcranial magnetic stimulation)

 • LP kích thích ánh sáng

 • LP kích thích TK X

 • LP ngủ

RL trầm cảm nặng

 • RL trầm cảm nặngRL trầm cảm nặng

 • RL trầm cảm nặng
tải về 3.89 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương