Nắm được chức năng của thành phần bổ nghĩa trong câutải về 346 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu13.11.2018
Kích346 Kb.
#39376Nắm được chức năng của thành phần bổ nghĩa trong câu

  • Nắm được chức năng của thành phần bổ nghĩa trong câu

  • Nắm vững được những lỗi sai thường gặp và cách sửa lỗi sai

Ví dụ:Ví dụ:

  • Ví dụ:

  • Wood bookshelf contains all the business books that I need to read, a business student.

  • Wood bookshelf contains all the business books that I, a business student, need to read.

  • Đối với thành phần được bổ nghĩa là danh từ, đặt thành phần bổ nghĩa gần với danh từ mà nó bổ nghĩa.Ví dụ:

  • Ví dụ:

  • Two weeks after I received the IELTS result, I received a

  • scholarship announcement from British Council yesterday.

  •  Đối với thành phần được bổ nghĩa là động từ, thành phần bổ nghĩa có thể đứng xa động từ mà nó bổ nghĩa, miễn câu rõ nghĩa.Каталог: ?id=JHy599ZMSz4wRTYHXQfFA3th7g6Ush6k&path=TÀI%20LIỆU%20KHÓA%20HỌC%20TRÊN%20IP -> IVY%20GRAMMAR -> BÀI%206%20THÀNH%20PHẦN%20BỔ%20NGHĨA
IVY%20GRAMMAR -> BàI 12: CÂu tưỜng thuậT (Reported Speech) Bạn hãy đoán xem cô gái tóc vàng sẽ nói gì với Peter?
IVY%20GRAMMAR -> BàI 9: TÍnh từ và trạng từ
IVY%20GRAMMAR -> Thì hiện tại đơn (Present Simple)
IVY%20GRAMMAR -> 1. Giới thiệu chung và định nghĩa
IVY%20GRAMMAR -> Arrest carry cause do make repair send spend wake up The situation is serious. Something must be done
IVY%20GRAMMAR -> Exercises family and Children Exercise 1
IVY%20GRAMMAR -> Phân biệt được mệnh đề (Clauses) và cụm từ (Phrases)
IVY%20GRAMMAR -> Nắm vững nguyên tắc “Chủ ngữ Động từ phải có nghĩa”
BÀI%206%20THÀNH%20PHẦN%20BỔ%20NGHĨA -> Exercises exercise 1
BÀI%206%20THÀNH%20PHẦN%20BỔ%20NGHĨA -> BàI 15: MỆnh đỀ quan hệ

tải về 346 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương