Nội dung ôn tập môn lịch sửtải về 49 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu07.12.2017
Kích49 Kb.
#4096

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 10

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017  1. YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI:

Hình thức: Kiểm tra tự luận 100% với 2 mã đề.

  • Kiến thức trả lời phải đáp ứng 4 mức độ sau:

+ Nhận biết: Trình bày hoặc nêu các kiến thức cơ bản về 1 sự kiện hay 1 vấn đề lịch sử

+ Thông hiểu: Trên cơ sở kiến thức cơ bản giải thích được 1 vấn đề cụ thể

+Vận dụng thấp: Biết so sánh, chứng minh

+ Vận dụng cao: Đánh giá, phân tích, liên hệ, nhận xét, Rút bài học  1. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI:

Kết hợp bài giảng của GV, tự học với sgk, tài liệu học tập khác

Tự trả lời các câu hỏi sgk

Nắm chắc kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá kiến thức chương trình lịch sử đã học

Biết xác định kiến thức trọng tâm

Đọc kĩ đề ra, xác định đúng yêu cầu của đề, phân bố thời gian hợp lí cho từng câu

C. NỘI DUNG ÔN TẬP:

1. Cư dân cổ đại Phương Đông, phương Tây đã có những đóng góp gì về văn hóa cho nhân loại?

2. Sự hình thành chế độ phong kiến TQ

3. Vì sao kinh tế Trung Quốc dưới thời Đường phát triển?

4. Văn hoá TQ thời phong kiến

5. Văn hoá truyền thống Ân độ và ảnh hưởng của nó ra các nước bên ngoài

6. Sự hình thành và phát triển của các quốc gia phong kiến Đông Nam Á. Sự hình thành và phát triển của Vương quốc Lào, Campuchia.Văn hoá của Lào, Campuchia

7. Sự hình thành và phát triển của chế độ phong kiến Tây Âu. Lãnh địa phong kiến là gì? Đời sống kinh tế và chính trị trong các lãnh địa.

8. Thành thị trung đại Châu Âu.( Nguồn gốc ra đời, vai trò)

9. So sánh thời kì phong kiến phương Đông và phương Tây: thời gian hình thành, phát triển, suy vong

10. Tây âu thời hậu kì trung đại. Các cuộc phát kiến địa lí: nguyên nhân, điều kiện và hệ quả

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 11

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017

A. YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI:

Hình thức: Kiểm tra tự luận 100% với 2 mã đề.


  • Kiến thức trả lời phải đáp ứng 4 mức độ sau:

+ Nhận biết: Trình bày hoặc nêu các kiến thức cơ bản về 1 sự kiện hay 1 vấn đề lịch sử

+ Thông hiểu: Trên cơ sở kiến thức cơ bản giải thích được 1 vấn đề cụ thể

+Vận dụng thấp: Biết so sánh, chứng minh

+ Vận dụng cao: Đánh giá, phân tích, liên hệ, nhận xét, Rút bài học  1. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI:

Kết hợp bài giảng của GV, tự học với sgk, tài liệu học tập khác

Tự trả lời các câu hỏi sgk

Nắm chắc kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá kiến thức chương trình lịch sử đã học

Biết xác định kiến thức trọng tâm

Đọc kĩ đề ra, xác định đúng yêu cầu của đề, phân bố thời gian hợp lí cho từng câu

C. NỘI DUNG ÔN TẬP

1. Cách mạng tháng Mười Nga năm 1917

- Tình hình nước Nga trước cách mạng?

- Vì sao năm 1917 ở nước Nga diễn ra 2 cuộc cách mạng. Cách mạng tháng hai đã thực hiện được những nhiệm vụ gì? Cách mạng tháng Mười diễn ra như thế nào?

- So sánh tính chất của cách mạng tháng Hai và Cách mạng tháng Mười.

- Ý nghĩa lịch sử của Cách mạng tháng Mười Nga.

2. Liên xô xây dựng chủ nghĩa xã hội.

- Nội dung cơ bản của chính sách kinh tế mới ở Liên Xô năm 1921.

- Chính sách kinh tế mới tác động đến nền kinh tế nước Nga như thế nào?

3. Các nước Tư bản giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới.

- Trật tự thế giới mới được hình thành sau Chiến tranh thế giới thứ nhất

- Nguyên nhân, diễn biến, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế 1929- 1933.

4. Nước Mĩ giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1919 – 1933, để lại hậu quả gì đối với nước Mĩ

- Nội dung cơ bản trong Chính sách mới của Tổng thống Ru-dơ-ven.

- Tác dụng của chính sách mới đối với nước Mĩ.

5. Nước Nhật giữa hai cuộc Chiến tranh thế giới.

- Cuộc khủng hoảng kinh tế 1919 – 1933, để lại hậu quả gì đối với nước Nhật. Nhật Bản đã giải quyết khủng hoảng bằng cách nào.ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP MÔN LỊCH SỬ LỚP 12

HỌC KỲ I – NĂM HỌC: 2016-2017

A.YÊU CẦU CỦA ĐỀ THI:

Hình thức: Trắc nghiêm khách quan 100% với 8 mã đề.

  • Kiến thức trả lời phải đáp ứng 4 mức độ sau:

+ Dạng câu hỏi nhận biết: 40%

+ Dạng câu hỏi thông hiểu: 30%

+Dạng câu hỏi vận dụng thấp: 20%

+ Dạng câu hỏi vận dụng cao: 10%  1. PHƯƠNG PHÁP ÔN TẬP VÀ LÀM BÀI THI:

Kết hợp bài giảng của GV, tự học với sgk, tài liệu học tập khác

Tự trả lời các câu hỏi sgk

Nắm chắc kiến thức cơ bản trên cơ sở hệ thống hoá kiến thức chương trình lịch sử đã học

Biết xác định kiến thức trọng tâm

Đọc kĩ đề ra, xác định đúng yêu cầu của đề, phân bố thời gian hợp lí cho từng câu


  1. NỘI DUNG ÔN TẬP:

1. Trật tự thế giới hình thành sau chiến tranh thế giới thứ 2

2. Liên hợp quốc

3.Hiệp hội các nước Đông Nam Á

4. Nước Mĩ, Nhật Bản sau thế chiến hai

5. Quan hệ quốc tế từ 1945 – 2000

6.Cách mạng khoa học công nghệ và xu thế Toàn cầu hóa

7. Cuộc khai thác thuộc địa lần thứ hai của thực dân Pháp và tác động của nó đến kinh tế xã hội Việt Nam

8. Hoạt động của Nguyễn Ai Quốc từ 1919-1925 và ý nghĩa của những hoạt động đó

9. Hội Việt Nam cách mạng thanh niên

10. Đảng cộng sản Việt Nam (sự thành lập, nội dung cương lĩnh, ý nghĩa về sự ra đời của Đảng)

11. Phong trào cách mạng 1930 – 1931 với đỉnh cao Xô viết Nghệ Tĩnh. Ý nghĩa của PT

12. Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 11 – 1939. Nội dung và ý nghĩa

13. Hội nghị lần thứ 8 Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đông Dương tháng 5 – 1941. Nội dung và ý nghĩa

14. Đội Việt Nam tuyên truyền giải phóng quân

15. Tổng khởi nghĩa tháng Tám năm 1945. Thời cơ, chủ trương của ta, diễn biến, nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử

16. Tuyên ngôn độc lập

17. Tình hình nước ta sau Cách mạng tháng Tám. Những khó khăn của đất nước. Biện pháp xây dựng chính quyền cách mạng. Biện pháp của ta trong đối phó với quân Tưởng và quân Pháp trước 6/3/1946 và sau 6/3/1946. Hiệp định sơ bộ 6.3.1946

18. Hoàn cảnh bùng nổ cuộc Kháng chiến toàn quốc. Cuộc chiến đấu bảo vệ thủ đô của quân và dân Hà Nội vào mùa thu đông 1946

19. Đường lối kháng chiến chống Pháp của Đảng. Lời kêu gọi Toàn quốc kháng chiến

20. Chiến dịch Việt Bắc thu – đông 1947. Chiến dịch Biên giới thu – đông 1950.

21. Kế hoạch Nava của Pháp. Cuộc tiến công chiến lược Đông xuân 1953 – 1954 và Chiến dịch Điện Biên Phủ năm 1954.

22. Hiệp định Giownevow. Nguyên nhân thắng lợi, ý nghĩa lịch sử của cuộc kháng chiến chống Pháp.Đồng Hới, ngày 6 tháng 12 năm 2016

TTCM
Cao Thị Thanh Hoài

tải về 49 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương