Nội dung lịch sử hoạt động của Công ty


Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 27/03/2015tải về 7.06 Mb.
trang6/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích7.06 Mb.
#3019
1   2   3   4   5   6

Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 27/03/2015

(Danh sách cổ đông tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015)

    1. Thông tin chung về cơ cấu cổ đông
Danh mục

Cổ đông trong nước

Cổ đông nước ngoài

Tổng

Số lượng sở hữu

Tỷ lệ

Số lượng sở hữu

Tỷ lệ

Số lượng sở hữu

Tỷ lệ

1. Cổ đông Nhà nước

6.247.020

59,33%

0

0,00%

6.247.020

59,33%

2. Cổ đông khác

3.606.650

34,25%

676.330

6,42%

4.282.980

40,67%

- Cá nhân

2.798.830

26,58%

676.330

6,42%

3.475.160

33,00%

- Tổ chức

807.820

7,67%

0

0,00%

807.820

7,67%

Tổng số vốn thực góp

9.853.670

93,58%

676.330

6,42%

10.530.000

100%
    1. Thông tin chi tiết về cổ đông lớn
Tên cổ đông

Địa chỉ

Ngành nghề HĐ

Cổ phần nắm giữ

Biến động tỷ lệ sở hữu CP

Số lượng

Tỷ lệ

Tổng Cty Nông nghiệp Sài Gòn

189 Điện Biên Phủ, P.15, Q.Bình Thạnh

Nông nghiệp

6.247.020

59,33%

Không thay đổi

Jia Hui

Floor 26, Hao Juan Masion, No.266 Middle Tong Jiang Road Chang Zhou Jiangsu P.R.China

Thuốc BVTV

538.130

5,11%
Báo cáo tài chính

Các báo cáo tài chính đã được kiểm toán theo quy định của pháp luật (Phụ lục 02).
Ý kiến kiểm toán


c:\users\ketoan11\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\x7e42rm2\thuc vat sai gon-01.jpg

Các nội dung giải trình liên quan đến ý kiến kiểm toán:
CÔNG TY CP BẢO VỆ THỰC VẬT SAIGON

CHỦ TỊCH HĐQT
Đã ký
DƯƠNG MINH QUANG


Phụ lục : 01


Phụ lục : 02
tải về 7.06 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương