Nội dung lịch sử hoạt động của Công ty


Các cá nhân trong Ban điều hànhtải về 7.06 Mb.
trang3/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích7.06 Mb.
#3019
1   2   3   4   5   6

Các cá nhân trong Ban điều hành

BAN ĐIỀU HÀNH

Chức vụ

Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh

Giám đốc

Bà Nguyễn Ngọc Bích

Phó Giám đốc

Ông Hà Quốc Cường

Phó Giám đốc

Ông Nguyễn Quốc Dũng

Phó Giám đốc


Bà Nguyễn Thị Hồng Ánh – Giám đốc

 • Ngày tháng năm sinh: 09/03/1962

 • Số CMND : 023180867 Ngày cấp : 26/09/2008 Nơi cấp: TP.HCM

 • Quốc tịch : Việt Nam

 • Trình độ chuyên môn : Cử nhân Tài chính Nông nghiệp, Cao cấp chính trị

 • Quá trình công tác :

 • 1984 – 1992: Kế toán trưởng Chi cục bảo vệ thực vật - Sở Nông Nghiệp.

 • 1992 – 2004: Kế toán trưởng Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

 • 2004 – 2005: Kế toán trưởng Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

 • 2005 – T06/08: Phó Giám Đốc Công ty TNHH 1 TV Bảo vệ thực vật Sài Gòn.

 • T6/08 – T04/10: Ủy viên HĐQT, Phó Giám Đốc CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

 • T4/10 đến nay: Ủy viên HĐQT, Giám Đốc CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.


Bà Nguyễn Ngọc Bích – Phó Giám đốc

 • Ngày tháng năm sinh:   07/09/1966

 • Số CMND:   022416616      Ngày cấp :  07/05/2011    Nơi cấp: TP.HCM

 • Quốc tịch:     Việt Nam               

 • Trình độ chuyên môn:   Cử nhân Kinh tế Quản trị Kinh Doanh – Trung cấp LĐTL

 • Quá trình công tác :

 • 1987 – 1994: Nhân viên LĐTL, CTy XNK Nông Lâm Hải Sản

 • 1994 – 2008: Phó Phòng TCLĐTL, CTy XNK Nông Lâm Hải Sản

 • 2009 – 2011: Trưởng PhòngTCLĐTL, CTy TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản.

 • 2011 – 12/2013: Trưởng Phòng Kinh Doanh Dịch Vụ, CTy TNHH MTV XNK Nông Lâm Hải Sản.

 • 12/2013 đến nay:     Phó Giám Đốc Công ty Cổ Phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn phụ trách công tác Tổ chức hành chính - Lao động tiền lương.


Ông Hà Quốc Cường – Phó Giám đốc

 • Ngày tháng năm sinh: 25/09/1962

 • Số CMND: 020490533 Ngày cấp : 18/08/2008 Nơi cấp : TP.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Trình độ chuyên môn: Kỹ sư cơ khí, Cử nhân kinh tế, Cử nhân chính trị

 • Quá trình công tác :

 • 11/91 – 03/94: Trưởng phòng kỹ thuật Cty TNHH 1TV BVTV Sài Gòn.

 • 03/94 – 03/01: Quản đốc Phân xưởng cơ điện Cty TNHH 1TV BVTV Sài Gòn.

 • 03/01 – 05/02: Trưởng xưởng sản xuất Cty TNHH 1TV BVTV Sài Gòn.

 • 05/02 – 07/04: Trưởng Ban quản lý dự án Cty TNHH 1TV BVTV Sài Gòn.

 • 07/04 – 07/07: Trưởng phòng CĐMT Công ty TNHH MTV BVTV Sài Gòn.

 • 07/07 – 03/12: Giám đốc Xí nghiệp BVTV Sài Gòn – Cty CP BVTV Sài Gòn.

 • 03/12 – nay: Phó Giám đốc Công ty CP BVTV Sài Gòn phụ trách Khối Sản xuất – Nông trại.


Ông Nguyễn Quốc Dũng – Phó Giám đốc

 • Ngày tháng năm sinh: 18/11/1967

 • Số CMND: 021572919 Ngày cấp : 20/01/1999 Nơi cấp : TP.HCM

 • Quốc tịch: Việt Nam

 • Trình độ chuyên môn: Cử nhân luật

 • Quá trình công tác :

 • 1993 – 2000: Nhân viên Kinh doanh Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

 • 2001 - 06/02: Phó Trưởng Trạm Dịch vụ Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

 • 07/02 - 09/03: Quyền trưởng Trạm Dịch vụ Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

 • 09/03 - 07/04: Phó Phòng Marketing Công ty Thuốc trừ sâu Sài Gòn.

 • 08/04 - 09/05: Phó Phòng Marketing Công ty TNHH Một thành viên BVTV Sài Gòn.

 • 10/05 - 08/07: Phó Phòng KD Công ty TNHH Một thành viên BVTV Sài Gòn

 • 08/07 - 06/08: Phó Phòng KH- KD Công ty TNHH MTV BVTV Sài Gòn.

 • 06/08 - 10/08: Phó Phòng KH - KD CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

 • 10/08 - 8/09: Trưởng Phòng KH- KD CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn.

 • 09/09 – nay: Phó Giám đốc KD trong nước CTCP Bảo vệ Thực vật Sài Gòn. • Những thay đổi trong Ban điều hành: không có.
 • Số lượng cán bộ, nhân viên và chính sách đối với người lao động

Tính đến ngày 31/12/2014, tổng số lao động của công ty là 461 người với cơ cấu lao động như sau:

Yếu tố

31/12/2014

Số lượng nhân viên, công nhân

461 người

Theo trình độ chuyên môn

Tiến sỹ

 01 người

Cao học, Thạc sỹ

06 người

Đại học, Cao đẳng

211 người

Trung học chuyên nghiệp

38 người

Lao động phổ thông + LĐ có tay nghề

205 người


Chế độ làm việc

Công ty luôn tuân thủ quy định của pháp luật về lao động như: chế độ làm việc 8 giờ/ngày và chế độ nghỉ ngơi hợp lý. Thời gian nghỉ phép, lễ tết, ốm, thai sản tuân thủ theo đúng quy định của Luật lao động.


Chính sách đào tạo
Liên tục hoàn thiện, phát triển và đổi mới là cách thức để SPC hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng và đam mê của mình. Do đó, CBCNV của SPC luôn cố gắng học tập, nghiên cứu và phát triển để có chất lượng công việc cao hơn và thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu và mong đợi của khách hàng. Học tập và phát triển là phong cách sống của mỗi thành viên và toàn bộ tổ chức. Thông qua học tập, nghiên cứu và phát triển chúng tôi định hướng hành động vào việc liên tục hoàn thiện việc thực hiện của mình để tạo ra sự phát triển bền vững cho công ty.
Do đó, đào tạo để phát triển là một chính sách rất được coi trọng tại SPC. Công ty coi đào tạo là phương thức hỗ trợ quá trình phát triển nghề nghiệp cho nhân viên. Do đó. mọi thành viên đều được khuyến khích nâng cao trình độ và kiến thức, dù bằng hình thức tham gia các khoá học của Công ty tổ chức hay qua các lớp bên ngoài. Ðào tạo tại chỗ chiếm một vai trò quan trọng và cũng được tập trung đặc biệt. Phần lớn thành viên mới gia nhập Công ty đều được đào tạo theo phương thức một kèm một. Khi cần thiết, chúng tôi tạo điều kiện cho nhân viên có cơ hội tham khảo kinh nghiệm nước ngoài để trau dồi, cập nhật kiến thức.
Chính sách tiền lương, thưởng
Chính sách tiền lương, thù lao, phụ cấp của SPC được xây dựng với mục tiêu: công bằng, nâng cao hiệu quả làm việc và tăng cường sự gắn bó lâu dài của các thành viên. Mức lương và phụ cấp của SPC rất cạnh tranh trong ngành BVTV và nằm trong nhóm những doanh nghiệp sản xuất thuốc BVTV hàng đầu Việt Nam. Lương và phụ cấp được trả trên căn cứ vào vị trí công việc (mỗi vị trí đòi hỏi mức độ kiến thức, kỹ năng, độ thách thức cũng như trách nhiệm khác nhau), hiệu quả làm việc và thâm niên làm việc của nhân viên. Tất cả vị trí công việc đều được phân tích, đánh giá, chấm điểm chi tiết và xếp vào một hệ thống nhất trong toàn Công ty. Hàng năm, mức cạnh tranh của mặt bằng lương cũng như thu nhập cho từng vị trí công việc đều được Phòng Hành chính Nhân sự đánh giá, xem xét và điều chỉnh phù hợp.


    1. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án trong năm 2014


Về tiến độ thực hiện dự án đầu tư:

 • Chuyển nhượng dự án đầu tư tại Lào: thực hiện Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, Công ty đã tích cực tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng dự án. Đến nay Công ty chỉ chuyển nhượng được 3/5 dự án với tổng giá trị thu hồi là 517.671 USD ~ 10.974.625.200 đồng. Đồng thời đã tiến hành thanh lý 17/75 tài sản là máy móc thiết bị sản xuất nông nghiệp, phương tiện vận chuyển,… với tổng giá trị thu hồi là 2.459.840.000 đồng. Như vậy, tổng giá trị thu hồi dự án đầu tư tại Lào đến thời điểm hiện nay khoảng : 13.434.465.200 đồng.

Các dự án còn lại gồm Dự án trồng cà phê tại Núi Tiên Pakson, Trung tâm thương mại tại Km21 và các máy móc thiết bị. Công ty đang tiếp tục tích cực tìm kiếm đối tác chuyển nhượng toàn bộ dự án và tài sản còn lại này. Riêng dự án KM21 Công ty dự kiến giữ lại làm văn phòng giao dịch kinh doanh thuốc BVTV.

 • Dự án tại Kiên Giang : do thiếu hụt về nguồn vốn đầu tư nên Công ty đang tiến hành các thủ tục chuyển nhượng dự án, dự kiến trong năm 2015 sẽ hoàn tất chuyển nhượng.

 • Toàn bộ vốn đầu tư XDCB năm 2014, Công ty chủ yếu tập trung đầu tư mua sắm một số máy móc thiết bị cho xí nghiệp Hiệp Phước để nâng cấp công nghệ và tăng cường năng lực sản xuất.

Về lĩnh vực nghiên cứu - phát triển sản phẩm mới:
Công ty đang tiến hành khảo nghiệm sản phẩm mới làm từ nguyên liệu hữu cơ. Sản phẩm có tính thân thiện môi trường, an toàn, chất lượng tạo sự khác biệt đang được Công ty chú trọng đầu tư nhằm tăng hiệu quả kinh doanh.
Trong năm qua , Công ty đã cho ra mắt hàng loạt những sản phẩm mới có giá trị cao để từng bước thay thế các sản phẩm cũ như sản phẩm Pyanchor 5EC, Saipora 350SC, Sagometro 500WG, Saburan 10H… đây sẽ là những sản phẩm chiến lược của Công ty trong những năm sắp tới.
Về công tác vận hành nội bộ:
Công ty đã sắp xếp lại cơ cấu tổ chức bộ máy từ lãnh đạo đến các phòng, ban theo hướng tinh gọn, chuyên nghiệp hóa bộ máy văn phòng, và tăng cường nhân lực cho các đơn vị trực tiếp kinh doanh;
Thực hiện công tác đào tạo kỹ năng, nghiệp vụ cho cán bộ quản lý phòng, ban, chi nhánh nhằm đổi mới cơ chế hoạt động; quản trị nhân sự theo kết quả như xây dựng mục tiêu, trách nhiệm, quyền hạn của từng đơn vị, các phương án hoạt động cụ thể trong năm, cho từng tháng, từng vụ;
Xây dựng mới quy chế trả lương trả thưởng theo hiệu quả công việc, tiếp tục phát động các phong trào thi đua hoàn thành kế hoạch.


    1. Kế hoạch trong tương lai

So với năm 2014 thì tình hình kinh doanh thuốc bảo vệ thực vật thậm chí còn nhiều khó khăn hơn: • Tình hình hạn hán kéo dài ảnh hưởng đến sản xuất nông sản. Ngoài ra, giá nông sản luôn ở mức thấp nên việc bán hàng gặp nhiều khó khăn.
 • Việc tiếp tục đóng cửa nhiều nhà máy sản xuất thuốc bảo vệ thực vật của Trung Quốc trong năm 2014 làm cho mặt bằng giá nguyên vật liệu đầu vào không ngừng gia tăng cùng với nguồn cung hạn chế. Do vậy, thời gian nhập hàng dự kiến sẽ tăng lên gây ảnh hưởng tới việc sản xuất của các công ty sản xuất thuốc BVTV trong nước.
 • Tỷ giá vẫn ở mức cao và nguy cơ nguồn ngoại tệ vay ngân hàng không đáp ứng được nhu cầu nhập nguyên liệu, phải vay bằng tiền đồng VN với lãi suất ngân hàng cao.
 • Cạnh tranh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật ngày càng gay gắt.

Tuy nhiên, Ban điều hành Công ty vẫn quyết tâm nâng cao kế hoạch kinh doanh của SPC trong năm 2015 so với năm 2014:
   • Giá trị sản xuất: 727 tỷ đồng (tăng 7,4% so với thực hiện năm 2014)
   • Doanh thu: 950 tỷ đồng (tăng 8% so với thực hiện năm 2014)
   • Lơi nhuận trước thuế: 35,97 tỷ đồng
   • Cổ tức tiền mặt: 15 %/năm.

 1. tải về 7.06 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương