Nội dung lịch sử hoạt động của Công ty


Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công tytải về 7.06 Mb.
trang2/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích7.06 Mb.
#3019
1   2   3   4   5   6

Cơ cấu tổ chức và bộ máy quản lý của Công ty


ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

BAN KIỂM SOÁT

GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM TOÁN NB

KHỐI KINH DOANH – TIẾP THỊ

PHÒNG KINH DOANH - TIẾP THỊ

TỔNG KHO, CHI NHÁNH TRONG NƯỚC

VPĐD CÔNG TY TRONG NƯỚC

KHỐI KỸ THUẬT - NCPT

PHÒNG XUẤT NHẬP KHẨU

PHÒNG NGHIÊN CỨU PT

VPĐD CÔNG TY, CHI NHÁNH NƯỚC NGOÀI

KHỐI SẢN XUẤT – NÔNG TRẠI

XÍ NGHIỆP BVTV SÀI GÒN

CÔNG TY SPC LÀO

PHÒNG KẾ HOẠCH – ĐẦU TƯ

PHÒNG TÀI CHÍNH – KẾ TOÁN

PHÒNG NHÂN SỰ - HÀNH CHÍNH


 1. Các công ty con, công ty liên kết


 • Danh sách Công ty con:

  STT

  Tên Công ty

  HĐKD chính

  TL sở hữu

  VĐL thực góp

  1

  Công ty TNHH BVTV Sài Gòn - Lào

  Kinh doanh ngành nông nghiệp

  100%

  19.332.237.752 đ

  2

  CTCP BVTV Sài Gòn - Cambodia

  Kinh doanh ngành nông nghiệp

  100%

  1.895.355.000 đ

 • Danh sách Công ty liên kết

STT

Tên Công ty

HĐKD chính

TL sở hữu

VĐL thực góp

1

CTCP Thương mại Mốc Hóa

Kinh doanh ngành nông nghiệp, XKLĐ

37,25%

7.510.164.939 đ

 1. Định hướng phát triển

TẦM NHÌN

Trở thành Công ty dịch vụ nông nghiệp nhiệt đới hàng đầu - Nơi tiên phong ứng dụng các phát minh và công nghệ mới.


SỨ MẠNG 

Cung cấp những sản phẩm, dịch vụ chất lượng thỏa mãn ước vọng vì một nền nông nghiệp xanh và bền vững.


GIÁ TRỊ CỐT LÕI & NHỮNG NGUYÊN TẮC CƠ BẢN 

Thành tựu

Sự thỏa mãn khách hàng, người lao động, cộng đồng, và các cổ đông là cơ sở của việc đánh giá những thành tựu của chúng tôi.


Chúng tôi luôn biết trân trọng những thành tựu của mình và niềm vinh dự, tự hào của chúng tôi đến từ những thành tựu của chúng tôi.


Thông qua những thành tựu, chúng tôi được nhận biết, được tôn trọng bởi các đối tác, bởi cộng đồng, và các cổ đông.


Những thành tựu mà chúng tôi đạt được mang lại những lợi ích thỏa đáng cho khách hàng của chúng tôi, các cổ đông của chúng tôi, những người lao động của chúng tôi, và cộng đồng ở những nơi chúng tôi sống và làm việc.
Đồng đội

Làm việc đồng đội là cách thức để chúng tôi thỏa mãn tốt các nhu cầu và mong đợi của khách hàng của chúng tôi.

Chúng tôi làm việc đồng đội trong từng đơn vị, giữa các đơn vị, với các đối tác bên ngoài, và với khách hàng của chúng tôi để thực hiện với chất lượng cao nhất những cam kết của chúng tôi.

Không có người chiến thắng trong đội thất bại, và cũng sẽ không có người thất bại trong đội thành công.


Chúng tôi là một gia đình lớn trong đó các thành viên tin cậy, tôn trọng, và chăm sóc lẫn nhau.
Chuyên nghiệp

Chuyên nghiệp thể hiện ở chất lượng công việc cao. Tính chuyên nghiệp đòi hỏi trách nhiệm cá nhân, sự dấn thân, và những phương pháp làm việc hiệu quả.


Chúng tôi luôn tận tâm cao với công việc và với đồng sự với một ý chí vượt qua mọi thách thức. Hành động của mỗi người chúng tôi luôn thể hiện các tiêu chuẩn nghề nghiệp cao.


Chúng tôi chịu trách nhiệm với những kết quả làm việc của mình. Chúng tôi luôn kiên trì và làm việc hêt mình để thực hiện tốt những cam kết nhằm thỏa mãn những nhu cầu và mong muốn của khách hàng.
Chúng tôi mở rộng tự chủ để đảm bảo sử dụng các nguồn lực với hiệu suất cao nhất cho việc thực hiện tốt các công việc và những cam kết với khách hàng. Các thành viên trong toàn công

ty được trao quyền để tự do làm những điều đúng.


Đổi mới

Liên tục hoàn thiện, phát triển, và đổi mới là cách thức để chúng tôi hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, và đam mê của mình. Chúng tôi luôn cố gắng học tập, nghiên cứu, và phát triển để có chất lượng công việc cao hơn và thỏa mãn tốt hơn các nhu cầu và mong đợi của khách hàng.


Chúng tôi nuôi dưỡng những ước mơ, khát vọng, và những đam mê về một nền nông nghiệp xanh và bền vững, và những giá trị gia tăng ngày càng cao cho những khách hàng của chúng tôi.


Học tập và phát triển là phong cách sống của mỗi thành viên và toàn bộ tổ chức. Mỗi người chúng tôi thường xuyên học tập và phát triển để hiện thực hóa những ước mơ, khát vọng, và những đam mê của chúng tôi.


Thông qua học tập, nghiên cứu, và phát triển, chúng tôi định hướng hành động vào việc liên tục hoàn thiện việc thực hiện của mình để tạo ra sự phát triển bền vững cho công ty. 1. Tình hình hoạt động trong năm 2014

    1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh

Năm 2014, tình hình cạnh tranh trong ngành thuốc bảo vệ thực vật diễn ra gay gắt, các đơn vị cùng ngành liên tục ban hành các cính sách bán hàng, chính sách thu tiền hấp dẫn đã ảnh hưởng rất lớn đến kế hoạch kinh doanh của đơn vị. Bên cạnh đó, giá nguyên vật liệu đầu vào không ổn định làm cho giá thành sản phẩm biến động liên tục. Tuy nhiên, vượt lên các khó khăn đó, Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn đã có một năm 2014 rất thành công. Doanh thu đạt 98% so với kế hoạch và lợi nhuận sau thuế đạt 123% so với kế hoạch mà ĐHCĐ đã giao phó.

Đơn vị tính: VNĐ

Chỉ tiêu

Kế hoạch 2014

Thực hiện 2014

Tỷ lệ TH/KH

Doanh thu thuần (hợp nhất)

900.000.000.000

880.369.319.171

98%

Lợi nhuận trước thuế (chưa dự phòng)

35.970.000.000

43.214.282.037

120%

Lợi nhuận trước thuế (sau dự phòng)

19.970.000.000

23.615.212.085

118%

Lợi nhuận sau thuế

14.978.000.000

18.472.859.328

123%

Thu nhập trên mỗi cổ phần (EPS)

1.422

1.754

123%

Nguồn: Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014 của SPC

    1. Tổ chức và nhân sự1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương