Nội dung lịch sử hoạt động của Công tytải về 7.06 Mb.
trang1/6
Chuyển đổi dữ liệu26.11.2017
Kích7.06 Mb.
#3019
  1   2   3   4   5   6

Báo cáo thường niên năm 2014

c:\users\ketoan11\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\x7e42rm2\bia bao cao thuong nien 2015 (a) (2).jpg

NỘI DUNG

 1. Lịch sử hoạt động của Công ty………………………………………………………….02

 1. Thông tin khái quát………………………………………………………………........02

 2. Quá trình hình thành và phát triển…………………………………………………….02

 3. Thành tựu đạt được trong hoạt động SXKD…………………………………………..04

 4. Cơ cấu sản phẩm của SPC…………………………………………………………….04

 5. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý………………07

 6. Định hướng phát triển…………………………………………………………………08

 1. Tình hình hoạt động trong năm 2014…………………………………………………...09

 1. Tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh……………………………………………..09

 2. Tổ chức và nhân sự……………………………………………………………………10

 3. Tình hình đầu tư, tình hình thực hiện các dự án trong năm 2014……………………..12

 4. Kế hoạch trong tương lai……………………………………………………………...13

 1. Báo cáo và đánh giá của Ban Giám đốc……………………………………………… ..14

 1. Báo cáo tình hình tài chính……………………………………………………………14

 2. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh………………………………………15

 3. Kế hoạch phát triển trong tương lai…………………………………………………...16

 1. Thông tin cổ đông và Quản trị công ty…………………………………………………18

 1. Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát…………………………………………………...18

  1. Thành phần của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 – 2017…….18

  2. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2014…………………………………………19

  3. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2014……………………………………23

  4. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát ……………………..23

 2. Các dữ liệu thống kê về cổ đông tại ngày 27/03/2015………………………………...23

 3. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014………………………………………24

 4. Ý kiến kiểm toán độc lập năm 2014…………………………………………………..25

 5. Các nội dung giải trình liên quan đến ý kiến kiểm toán………………………………26

 6. Phụ lục Báo cáo Ban kiểm soát và Báo cáo tài chính 2014…………………………...27


 1. Lịch sử hoạt động của Công ty


 1. Thông tin khái quát

 • Tên giao dịch: CÔNG TY CỒ PHẦN BẢO VỆ THỰC VẬT SÀI GÒN

 • Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 03006632232 do Sở KHĐT TP.HCM cấp đăng ký lần đầu ngày 14/06/2008 và đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 28/10/2014.

 • Vốn điều lệ: 105.300.000.000 đồng

 • Địa chỉ: KP.1, Nguyễn Văn Quỳ, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, Tp.HCM

 • Số điện thoại: (84.8) 38 733 666 - 38 731 149

 • Số fax: (84.8) 38 733 033 - 38 733 391

 • Website: www.spchcmc.vn

 • Mã cổ phiếu : SPC

 1. Quá trình hình thành và phát triển


c:\users\ketoan11\appdata\local\microsoft\windows\inetcache\content.outlook\x7e42rm2\26 nam spc.jpg
Công ty Cổ phần Bảo vệ Thực vật Sài Gòn (SPC) được hình thành và phát triển từ Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn được khởi công xây dựng vào ngày 15/03/1989. Trải qua 25 năm không ngừng nổ lực, phấn đấu. Từ một doanh nghiệp với chủng loại sản phẩm chỉ đếm trên đầu ngón tay, doanh số khiêm tốn ban đầu là 4 tỷ đồng. Đến nay, doanh số Công ty đã chạm mức 900 tỷ đồng với hơn 100 chủng loại sản phẩm bao gồm thuốc BVTV các loại, phân bón, hạt giống… hợp tác kinh doanh với hầu hết các nhà cung cấp lớn và uy tín trong ngành BVTV trên thế giới như Monsanto (Hoa Kỳ), Micron (Vương Quốc Anh), LGLS (Hàn Quốc), Haifa (Israel), NongFeng (Trung Quốc)…
Quá trình hình thành và phát triển của SPC:
Sau khi khởi công xây dựng vào ngày 15/03/1989, ngày 17/05/1989 Nhà máy thuốc trừ sâu Sài Gòn trực thuộc Chi cục Bảo Vệ Thực Vật Tp.HCM chính thức được thành lập theo quyết định số 369/NN/QĐ của Sở Nông Nghiệp và PTNN Tp.HCM.
Nhà máy hoạt động dưới hình thức bảo sổ cho Chi cục Thực Vật Tp.HCM. Tuy hoạt động trực thuộc chi cục bảo vệ thực vật Tp.HCM và chỉ mới sản xuất vài loại thuốc theo quy trình công nghệ của công ty Rhone Poulenc, nhưng do nhu cầu thị trường tăng nhanh nên sản phẩm của nhà máy sản xuất ra được tiêu thụ mạnh, nhà máy hoạt động mang lại hiệu quả cao.
Do đó, ngày 18/02/1993, thực hiện quyết định số 68/QĐ-UB của UBND Tp.HCM, theo quy định 388/CP chính phủ, Nhà máy Thuốc trừ sâu Sài Gòn chuyển thành Xí nghiệp thuốc trừ sâu Sài Gòn. Xí nghiệp bắt đầu hoạt động như một đơn vị kinh tế hoạch toán độc lập, có tư cách pháp nhân và tách khỏi chi cục Bảo Vệ Thực Vật Tp.HCM.
Sau một năm đi vào hoạt động ổn định và kinh doanh có hiệu quả, sản phẩm của Xí nghiệp ngày càng mở rộng thị phần, đòi hỏi Xí nghiệp phải có một sự đầu tư phát triển tốt hơn.
Với những điều kiện thuận lợi cho việc mở rộng quy mô sản xuất, Xí nghiệp đã cải tiến quy trình công nghệ, đa dạng hoá sản phẩm nâng cao trình độ kinh tế kỹ thuật của CB-CNV.
Ngày 22/04/1994, theo quyết định số 1177/QĐ-UB-NC của UBND Tp.HCM, Xí nghiệp Thuốc trừ sâu Sài Gòn chính thức trở thành Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn.
Năm 1997, Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn là đơn vị thành viên trực thuộc Tổng Công ty Nông nghiệp Sài Gòn.

Đến ngày 30/06/2004, theo quyết định số 3131/QĐ-UB của UBND Tp.HCM. Công ty thuốc trừ sâu Sài Gòn đã chính thức đổi tên thành: Công ty TNHH 1 Thành viên BVTV Sài Gòn.


Căn cứ Quyết định số 5698/QĐ-UBND ngày 27/12/2007của Ủy ban Nhân dân Thành Phố Hồ Chí Minh về việc phê duyệt phương án và chuyển đổi Công ty TNHH Một thành viên Bảo vệ thực vật Saigon thành Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Saigon (SPC).
Ngày 09/6/2008, Đại hội cổ đông lần đầu của Công ty Cổ phần Bảo vệ thực vật Sài gòn được tổ chức thông qua điều lệ tổ chức hoạt động, bầu Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và thông qua phương án hoạt động kinh doanh 03 năm của Công ty.
Công ty cổ phần Bảo vệ Thực vật Saigon chính thức hoạt động theo mô hình mới kể từ ngày 14/6/2008 căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 4103010609 ngày 14/6/2008 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành Phố Hồ Chí Minh cấp.
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 28/04/2010 về việc thay đổi chức danh Giám đốc, Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi trên theo qui định và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300632232 ngày 28/06/2010.
Thực hiện nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 25/06/2012 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh, Công ty đã hoàn tất thủ tục thay đổi trên theo qui định và đã được Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300632232 ngày 20/08/2012.
Thực hiện quy định nhà nước về việc mã hóa ngành nghề kinh doanh, ngày 28/10/2014 Công ty đã được Sở kế hoạch và Đầu tư TP.HCM cấp lại giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0300632232, trong đó đã mã hóa toàn bộ ngành nghề kinh doanh của Công ty.


 1. Thành tựu đạt được trong hoạt động SXKD

SPC được thành lập từ năm 1989, với 30 cán bộ công nhân viên sản xuất kinh doanh 03 sản phẩm thuốc bảo vệ thực vật chủ yếu được tiêu thụ tại Tp.Hồ Chí Minh. Đến nay, SPC đã có hơn 650 cán bộ công nhân viên với hơn 80 sản phẩm thuốc BVTV và có hệ thống phân phối và dịch vụ rộng khắp trên cả nước với 17 Chi nhánh và 1200 đại lý; 02 Siêu thị Nông nghiệp; 01 Xí nghiệp sản xuất thuốc BVTV tại Tp.Hồ Chí Minh; 01 Nông trại Hoa Hồng tại Tp. Đà Lạt và một số cửa hàng giới thiệu sản phẩm, văn phòng đại diện.


Bên cạnh thị trường Việt Nam, SPC còn có hoạt động tại các nước như: Lào, Myanma và Campuchia, đặt biệt thị trường tại Campuchia phát triển rất tốt, năm 2014 doanh thu tại Campuchia tăng 7 lần so với năm 2009.
THÀNH TÍCH:

 • Huân chương Lao động hạng II của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ngày 11/02/2004 về “thành tích xuất sắc trong công tác từ 1998 – 2002 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Huân chương Lao động hạng III của Chủ tịch Nước CHXHCN Việt Nam ngày 12/8/1997 về “Thành tích xuất sắc trong công tác từ 1992 – 1996 góp phần vào sự nghiệp xây dựng và bảo vệ tổ quốc.
 • Bằng khen, cờ thi đua của Ủy Ban Nhân Dân Thành Phố Hồ Chí Minh liên tục từ năm 1993 – 2007.
 • Biểu trưng “SPC” liên tục được bình chọn Hàng Việt Nam Chất Lượng Cao từ năm 2005 đến nay.
 • Chứng nhận của tổ chức Quacert và BVQI công nhận đạt hệ thống quản lý chất lượng theo ISO 9001: 2000 và ISO IEC 17025 từ năm 2001 cho đến nay.
 • Chứng nhận ISO 14001
 1. Cơ cấu sản phẩm của SPC

Thuốc trừ cỏ: do thị trường thuốc trừ cỏ tương đối ổn định, ít phụ thuộc vào yếu tố thời tiết nên cũng như một số công ty khác trong ngành thì nhóm thuốc trừ cỏ của SPC chiếm tỷ trọng lớn nhất trong cơ cấu sản phẩm của Công ty với 59%.
Một số sản phẩm thuốc trừ cỏ chính:


Thuốc trừ cỏ cạn
l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\lyphoxim 41sl\lypoxim ( an com).jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\pesle 276sl\pesle 276sl - 1 lit.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\mizin 80wp\minzin 80wp copy.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\saicoba 800ec\saicoba 800ec - 480ml.jpg

Thuốc trừ cỏ lúa

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\pyanchor gold\pyanchor gold 5.8ec (chai pet nau 400ml).jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\pyanchor 3ec\pyanchor 3ec - 480ml.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\venus 300ec\venus 300ec - 480ml.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\co\zico 720dd\zico 720dd- 480ml.jpg

Thuốc trừ sâu: không như nhóm thuốc cỏ, nhóm sản phẩm thuốc trừ sâu này phụ thuộc khá nhiều vào tình hình thời tiết, doanh số nhóm truốc trừ sâu chiếm khoảng 22% tổng doanh số của công ty trong năm 2014.

Một số sản phẩm thuốc trừ sâu của công ty:l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\secsaigon\50ec\500ml\secsaigon 50ec 500ml.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\sairifos 585ec\480ml\sairifos 585ec (480ml).jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\comda gold 5wg\comda gold 5wg1 copy.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\dioto 250ec\480ml\dioto 250ec (480ml).jpg
l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\sapen anpha\5ec\chai 480ml.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\ganoi 95sp\ga noi 95 _ 100g.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\diaphos\10g\diaphos 10g - 1kg\bao 1 kg (han 3 bien).jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\sau\saromite\chai 480ml - coex\chai saromite 480ml - coex.jpg


Thuốc trừ bệnh: là nhóm sản phẩm phụ thuộc vào tình hình thời tiết nhất, theo đó doanh số cũng chuyển biến theo tình hình dịch bệnh trong năm. Trong năm 2014, doanh số nhóm thuốc trừ bệnh chỉ chiếm khoảng 17% tồng doanh số SPC.

Một số sản phẩm thuốc trừ bệnh của SPC:l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\benh\carbenzim 500fl\carbenzim 500fl (1l).jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\benh\mexyl mz\mexyl_30g_(prc) copy.jpg

l:\thiet ke\hinh anh san pham\hinh anh san pham viet nam\benh\trizole\trizole 75wg\trizol 75 wg (90g) copy.jpg

ficpod123659

Nhóm phân bón và hóa chất khác: chiếm tỷ trọng thấp, khoảng 2% doanh số toàn công ty.


 1. Thông tin về mô hình quản trị, tổ chức kinh doanh và bộ máy quản lý


 1. tải về 7.06 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương