Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


NHỔ RIA MÉP BẰNG SÁP CỨNG (Không quy định thời gian)trang7/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7

16. NHỔ RIA MÉP BẰNG SÁP CỨNG (Không quy định thời gian)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện nhổ ria mép bằng sáp cứng.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ được hướng dẫn riêng để thực hiện quy trình sử dụng sáp cứng.”

Đây là phần không quy định thời gian.”

Không được bắt đầu thực hiện quy trình sử dụng sáp đặc cho đến khi giám thị hướng dẫn riêng cho bạn.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
16.1 Dụng cụ tẩy ria mép có nhãn bằng tiếng Anh

16.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Vui lòng thực hiện nhổ ria mép bằng sáp cứng.”


16.3 Thí sinh đeo găng tay

16.4 Làm sạch vùng cần tẩy

16.5 Sử dụng vật dụng hoặc sản phẩm thấm nước để làm khô vùng cần tẩy

16.6 Kiểm tra nhiệt độ của sản phẩm sáp cứng trên cổ tay

16.7 Bôi sáp cứng dọc vùng mép trên

16.8 Kéo căng da

16.9 Làm sạch sáp cứng

16.10 Bôi chất khử trùng lên vùng được xử lý

16.11 Bôi sản phẩm sau khi tẩy ria mép lên vùng được xử lý
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


16.12 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”17. TRANG ĐIỂM MẶT (20 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ trang điểm mặt.”

Bạn phải kềm chắc da khi làm việc quanh vùng mắt và miệng.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
17.1 Dụng cụ Trang Điểm Mặt có nhãn bằng tiếng Anh

17.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

17.3 Sử dụng khăn phủ cho vai

17.4 Buộc gọn để tóc không che vào mặt

17.5 Bôi kem nền khắp mặt

17.6 Phủ phấn lên mặt

17.7 Đánh má hồng

17.8 Chải lông mày

17.9 Phủ phấn mắt

17.10 Kẻ mắt

17.11 Chải mascara

17.12 Kẻ môi

17.13 Đánh son môi

17.14 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”18. CẮT SỬA MÓNG TAY VÀ THOA NƯỚC SƠN (20 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ có 2 phút để sửa soạn vật liệu cho bài thi làm móng tay và sơn.

Đưa bàn tay về phía giám thị để cho biết bạn đã hoàn thành.”


1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc khi thấy thí sinh đưa bàn tay để thể hiện đã hòan tất trước khi hết thời gian. Tất cả thí sinh đã thể hiện hoàn tất phần nầy. Xin đừng bắt đầu bất cứ điều gì cho tới khi lời hướng dẫn được đọc lên và cho phép bạn bắt đầu.
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Xin hãy dừng lại. “Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời:
Bạn sẽ thực hiện Cắt Sửa Móng Tay và Thoa Nước Sơn.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Đưa bàn tay về phía giám thị để cho biết bạn đã hoàn thành.”
1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
18.1 Các dụng cụ cắt sửa móng tay và sơn bóng có nhãn bằng tiếng Anh

18.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

18.3 Sát trùng tay sẽ được cắt sửa móng bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh

18.4 Tạo dáng cho đầu móng tay để tạo độ dài và đồng dạng

18.5 Ngâm các ngón tay vào chậu nước

18.6 Bôi thuốc tẩy móng

18.7 Đẩy da quanh móng

18.8 Làm sạch phía dưới đầu móng tay

18.9 Chải hoặc lau sạch móng để loại bỏ sản phẩm hoặc đất bẩn sót lại

18.10 Đánh bóng móng

18.11 Bôi dầu dưỡng quanh móng

18.12 Bôi sản phẩm mát xa

18.13 Thực hiện mát xa trên các ngón tay, đầu và lòng bàn tay, thực hiện ÍT NHẤT 2 loại chuyển động mát xa khác nhau

18.14 Làm sạch mỗi thân móng bằng dung dịch thích hợp

18.15 Thoa lớp sơn lót cho toàn bộ thân móng

18.16 Thoa nước sơn màu đỏ cho toàn bộ thân móng

18.17 Thoa lớp sơn bóng lên toàn bộ thân móng
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã đưa tay ra để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh đưa tay ra:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


18.18 Hình dạng của móng tay sau khi sơn bóng mịn và đều

18.19 Thân móng được phủ hoàn toàn bằng sơn bóng đỏ

18.20 Vùng da quanh móng không bị dính sơn bóng và không bị chấn thương
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có thêm hướng dẫn.”Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục với kỳ thi.”

Bạn sẽ có 5 phút để tẩy nước sơn ra khỏi tất cả móng tay và vứt bỏ đúng cách các dụng cụ đã sử dụng trong phần thi trước.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 2 phút.”

Đưa tay về phía giám thị để cho biết bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:

18.21 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã đưa tay ra để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh đưa tay ra:

Vui lòng ngừng làm việc.”
Vui Lòng Lưu Ý: Hướng dẫn bằng lời của giám thị: Đọc cho tất cả thí sinh về các phần bổ sung của Phương Pháp Làm Móng đang được sử dụng trong việc thi hành kỳ thi. Vui lòng tham khảo hướng dẫn về kỳ thi của tiểu bang.19. GẮN VÀ DŨA MÓNG GIẢ TIP (20 phút)
+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện gắn và dũa móng giả.”


(Giám thị sẽ chọn ngón tay để thực hiện gắn và dũa móng giả)

Gắn móng giả cho ngón tay __________ .”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Hướng bàn tay về phía giám khảo để chứng tỏ bạn đã làm xong.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
196.1 Các dụng cụ gắn và dũa móng giả có nhãn bằng tiếng Anh

19.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

19.3 Sát trùng tay mannequin bằng sản phẩm có nhãn tiếng Anh

19.4 Lau sơn bóng thừa trên móng ra khỏi thân móng bằng dung dịch phù hợp

19.5 Tẩy chất bóng của móng khỏi thân móng

19.6 Lau chất bẩn khỏi thân móng

19.7 Bôi sản phẩm khử nước cho thân móng

19.8 Chọn móng giả toàn bộ và gắn vào thân móng của ngón được chỉ định

19.9 Tỉa và tạo hình móng giả

19.10 Dũa và hoàn thiện móng giả
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã đưa tay ra để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh đưa tay ra:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


19.11 Kết quả của việc chọn và gắn móng giả

19.12 Vùng da quanh móng không bị dính keo (vùng da quanh móng, biểu bì dưới đầu móng)

19.13 Hình dạng của móng giả sau khi hoàn thành

Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm mỹ NIC – Gắn và Dũa Móng Giả (tiếp)
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có thêm hướng dẫn.”


19.14 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình.

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”20. ĐẮP MÓNG GIẢ (BỘT) (20 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +

Proctor – Verbal Instructions: Read to all candidates:

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn có 2 phút để sửa soạn vật dụng cho môn thi Đắp Móng Giả (Bột)

Giám Khảo. Xin vui lòng đừng bắt đầu làm bất cứ điều gì cho tới khi được nghe lời hướng dẫn và bạn được cho phép bắt đầu

Hướng bàn tay về phía giám khảo để chứng tỏ bạn đã làm xong.”


 1. Lời hướng dẫn sẽ được lập lại.”

 2. Bạn có thể bắt đầu.”

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

(Ghi Chú: Giám thị sẽ chọn ngón tay sẽ thực hiện đắp móng giả)

Bạn sẽ đắp móng giả trên ngón tay __________”

Bạn phải sử dụng sản phẩm không mùi. *xem hướng dẫn kiểm tra của tiểu bang để biết các yêu cầu về sản phẩm.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Đưa tay về phía giám thị để cho biết bạn đã hoàn thành.”
 1. Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

 2. Bạn có thể bắt đầu.”


Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
20.1 Sắp xếp dụng cụ đắp móng giả Polyme, monome và sơn lót PHẢI để trong lọ đựng ban đầu và có nhãn của nhà sản xuất bằng tiếng Anh.

20.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

20.3 Lau sơn móng khỏi thân móng

20.4 Rửa sạch và lau khô thân móng

20.5 Gắn mẫu móng để vừa khít dưới đầu móng

20.6 Bôi chất giúp dính vào thân móng

20.7 Đắp móng giả để mở rộng đầu móng của ngón đã định

20.8 Tạo dáng, viền quanh và hoàn thiện đắp móng giả

Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã đưa tay ra để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh đưa tay ra:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


20.9 Hình dạng của móng tay sau khi đắp móng phải mịn, cân đối và đều

20.10 Vùng da quanh móng không bị dính sản phẩm đắp móng giả và không bị hư hại
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có thêm hướng dẫn.”


20.11 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”VẬT DỤNG ĐƯỢC ĐỀ NGHỊ CHO KỲ THI

Thông tin liên quan đến việc dán nhãn dụng cụ:

 • MỌI dụng cụ phải được dán nhãn bằng tiếng Anh

 • Không được thể hiện bằng ngôn ngữ khác trừ khi có nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy

 • Nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy PHẢI có tiếng Anh và có thể có nhiều thứ tiếng

 • Tất cả nhãn khác chỉ được có tiếng AnhDỤNG CỤ CHUNG CỦA KỲ THI


 • vật chứa dụng cụ của thí sinh sẽ làm nơi chứa đồ nghề khô (phải đóng được)

 • phải sử dụng thuốc sát trùng (cường độ) bệnh viện, EPA-chuẩn nhận dán nhãn của nhà sản xuất có đặt tính diệt vi trùng, nấm và vi khuẩn (phải là thuốc thật)

 • thuốc khử trùng tay dán nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy (phải là thuốc thật)

 • hộp đựng có dán nhãn “dụng cụ cần được sát trùng”

 • hộp đựng có dán nhãn “khăn bẩn”

 • hộp đựng có dán nhãn “rác”

 • dụng cụ/bộ dụng cụ sơ cứu

 • khăn giấy


CHĂM SÓC TÓC – V
ẬT DỤNG
TỔNG QUÁT/ DÙNG CHUNG

 • đầu mannequin và giá ba chân (những mannequin được đánh dấu hay rẻ tóc trước KHÔNG được phép dùng)

 • áo choàng bảo vệ (có thể dùng cỡ dành cho trẻ em)

 • băng quấn cổ

 • khăn vải

 • kẹp tóc và/hay clamp (s)

 • lược

 • bàn chải tóc

 • chai xịt có nước

 • kem bảo vệ

 • bàn xẻng

 • bông bảo vệ

 • găng tay bảo vệ


DỤNG CỤ CUỐN XOĂN BẰNG NHIỆT

 • máy cuốn tóc bằng nhiệt có dây điện không bị cuốn xoắn và/hay bị sửa đổi

 • vật liệu để kiểm tra nhiệt độ của máy cuốn


DỤNG CỤ CẮT TÓC

 • kéo cắt tóc

 • dao cạoVẬT DỤNG UỐN TÓC BẰNG HÓA CHẤT

 • ống uốn tóc

 • giấy lót

 • chai chứa thuốc uốn tóc mô phỏng (nước)


VẬT LIỆU THỬ DA DỊ ỨNG VÀ THTÓC VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG

 • bàn chải và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi

 • sản phẩm tạo màu tóc mô phỏng

 • chất kem thoa daVẬT LIỆU NHUỘM TÓC BẰNG GIẤY BẠC LẦN ĐẦU VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU

 • bàn chải và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi

 • sản phẩm mô phỏng màu

 • giấy bạc


VẬT LIỆU NHUỘM LẠI MÀU TÓC BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU

 • bàn chải và bát nhuộm tóc hoặc chai bôi

 • sản phẩm mô phỏng màu


VẬT LIỆU DUỖI TÓC LẦN ĐẦU BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU

 • bàn chải bát nhuộm tóc hoặc chai bôi

 • sản phẩm mô phỏng màu


VẬT LIỆU CỦA QUY TRÌNH KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU

 • túi bổ sung chứa các vật liệu thải dính máu+VẬT LIỆU CHĂM SÓC DA

 • mũ hay khăn chụp tóc

 • khăn choàng quanh người

 • cái tô (nếu cần)

 • khăn giấy, gạc hoặc khăn bông

 • khăn ẩm ướt

 • kem chùi da

 • sản phẩm tẩy da chết

 • bàn xẻng

 • găng tay bảo vệ

 • vật dụng hay dụng cụ để tẩy da chết

 • kem massage

 • nước astringent hay toner


+DỤNG CỤ ĐẮP MÓNG GIẢ +


 • bàn tay mannequin có móng tay (phải là nguyên bàn tay; ngón tay không thể tháo rời)

 • sản phẩm sửa soạn cho móng

 • các sản phẩm đắp móng bột – monome, polyme và sơn lót – Sản phẩm phải không có mùi và có nhãn của nhà sản xuất trên hộp đựng nguyên thủy. Polymer và primer phải đựng trong chai nguyên thủy với nhãn hiệu của nhà sản xuất.

 • Cây cọ đắp móng

 • Hũ đựng sản phẩm

 • Khuôn đắp móng giả

 • Dũa và cây đánh bóng

 • dầu

 • nước sơn lót

 • nước sơn trên bề mặt

 • nước sơn đỏ

 • thuốc chùi nước sơn

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương