Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


DƯỠNG DA MẶT CƠ BẢN (20 phút)trang6/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7

14. DƯỠNG DA MẶT CƠ BẢN (20 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn 2 phút để sửa soạn vật liệu cho bài thi Dưỡng Da Mặt Cơ Bản.


Giám Khảo- Xin đừng bắt đầu bất cứ điều gì cho tới khi lời hướng dẫn được đọc lên và cho phép bạn bắt đầu.

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Giám Thị - Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện dưỡng da mặt cơ bản.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 20 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 10 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
14.1 Các dụng cụ chăm sóc mặt cơ bản có nhãn bằng tiếng Anh

14.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

14.3 Làm sạch hoàn toàn vùng mắt

14.4 Làm sạch hoàn toàn môi

14.5 Thoa đều sữa rửa mặt trên mặt

14.6 Làm sạch mặt trang điểm và sữa rửa mặt còn sót lại

14.7 Bôi nước hoa hồng/nước làm se lỗ chân lông

14.8 Bôi sản phẩm tẩy da chết lên mặt và thao tác bằng dụng cụ hoặc vật liệu ngoại trừ mắt và miệng

14.9 Phủ khăn tắm và sau đó lấy ra

14.10 Rửa sản phẩm còn sót lại

14.11 Bôi đều sản phẩm mát xa trên khắp mặt

14.12 Thực hiện chuyển động xoa da

14.13 Thực hiện chuyển động tẩm quất

14.14 Thực hiện chuyển động vỗ

14.15 Thực hiện chuyển động chà nhẹ

14.16 Rửa sản phẩm mát xa còn sót lại

14.17 Bôi nước hoa hồng/nước làm se lỗ chân lông

14.18 Bôi kem dưỡng ẩm

14.19 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”

15. NHỔ LÔNG MÀY BẰNG CÁCH NHÍP VÀ SÁP LỎNG MÔ PHỎNG (Không quy định thời gian)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:
Bạn 2 phút để sửa soạn vật liệu cho bài thi Nhổ Lông Mày bằng Nhíp và Sáp Lỏng Mô Phỏng. Xin đừng bắt đầu bất cứ điều gì cho tới khi lời hướng dẫn được đọc lên và cho phép bạn bắt đầu.

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
  1. Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

  2. Bạn có thể bắt đầu”Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:
Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:
Bạn sẽ thực hiện Nhổ Lông Mày Bằng Nhíp và Sáp Lỏng Mô Phỏng.”

Bạn sẽ thực hiện nhổ một bên lông mày bằng nhíp.”

Bạn sẽ thực hiện nhổ bên lông mày còn lại bằng sáp lỏng mô phỏng.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ được giám thị hướng dẫn từng người một để thực hiện quy trình tỉa lông mày bằng nhíp và sáp lỏng.”

Đây là phần không quy định thời gian.”

Không bắt đầu thực hiện quy trình tỉa lông mày bằng nhíp và sáp lỏng cho đến khi được giám khảo hướng dẫn riêng để làm như vậy.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
15.1 Các dụng cụ tỉa lông mày có nhãn bằng tiếng Anh

15.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch
NH LÔNG MÀY – TỈA BẰNG NHÍP
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Vui lòng thực hiện tỉa lông mày bằng nhíp.”


15.3 Thí sinh đeo găng tay

15.4 Bôi chất khử trùng lên vùng lông mày

15.5 Kéo căng da

15.6 Thực hiện tỉa lông mày theo hướng lông mày mọc

15.7 Bôi chất khử trùng lên ch mi nh
NH LÔNG MÀY - BẰNG SÁP LỎNG MÔ PHỎNG
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Vui lòng thực hiện tỉa lông mày bằng sáp lỏng mô phỏng.”


15.8 Bôi chất khử trùng lên vùng lông mày

15.9 Sử dụng chất liệu hoặc sản phẩm thấm nước để làm khô phần lông mày

15.10 Kiểm tra nhiệt độ của sản phẩm sáp mô phỏng trên cổ tay

15.11 Bôi sản phẩm sáp lỏng mô phỏng dọc theo chiều dài lông mày theo hướng lông mày mọc

15.12 Đặt miếng lột sáp lên sản phẩm sáp mô phỏng

15.13 Kéo căng da

15.14 Kéo miếng lột sáp theo hướng ngược với hướng lông mày mọc

15.15 Bôi chất khử trùng lên vùng được xử lý

15.16 Bôi sản phẩm sau khi tỉa lông mày lên vùng được xử lý
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


15.17 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương