Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


TẠO KIỂU THỔI KHÔ (10 phút)trang5/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7


11. TẠO KIỂU THỔI KHÔ (10 phút)


+PHẦN BỔ SUNG+
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện tạo kiểu thổi khô.”

Bạn sẽ chỉ sấy khô phần đỉnh đầu và một bên đầu bằng cách sử dụng lược tạo kiểu.”

Tóc phải ướt.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
11.1 Các dụng cụ tạo kiểu thổi khô có nhãn bằng tiếng Anh

11.2 Các dụng cụ vật dụng phải sạch

11.3 Sử dụng máy sấy thật an toàn

11.4 Điều chỉnh tóc bằng lược tạo kiểu

11.5 Kết quả tạo kiểu thổi khô cuối cùng

11.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

11.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thm Mỹ NIC – Tạo kiểu thổi khô (tiếp)
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”
12. QUẤN ỐNG CUỐN TÓC (10 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện quấn ống cuốn”

Bạn sẽ quấn ống cuốn đầu tiên trên chân tóc, ống cuốn thứ hai quãng giữa chân tóc và ống cuốn thứ ba cách xa khỏi chân tóc.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
12.1 Các dụng cụ ống uốn có nhãn bằng tiếng Anh

12.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

12.3 Chia tóc thành các phần để quấn ống cuốn

12.4 Cuộn tóc quanh ống cuốn

12.5 Hình dạng ống sau khi cuốn

12.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ có 2 phút để tháo tất cả ống cuốn và chải tóc thẳng lại.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
12.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


13. TẠO SÓNG BẰNG TAY VÀ TẠO LỌN TÓC XOĂN – TẠO DỢN SÓNG (10 phút)


+ DỊCH VỤ BỔ SUNG +
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện tạo tóc dợn sóng bằng cách sử dụng kết hợp tạo sóng bằng ngón tay và tạo các lọn tóc xoăn.”

Bạn sẽ chia tóc lệch ngôi.”

Bạn sẽ thực hiện tạo sóng nhanh với ít nhất bốn lọn tóc xoăn ở bên phần tóc dày.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
13.1 Dụng cụ tạo sóng bằng tay và tạo lọn tóc xoăn có nhãn bằng tiếng Anh

13.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

13.3 Tạo dáng gợn sóng

13.4 Tạo các lọn tóc xoăn

13.5 Hình dạng sóng tóc sau khi uốn

13.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

13.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh khi kết thúc kỳ thi:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình.”

Vui lòng đảm bảo rằng bạn mang theo tất cả bộ dụng cụ và các vật dụng dùng một lần.”

Đây là phần cuối Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia, Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang.”

Cảm ơn bạn đã tham gia.”
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương