Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNG


NHUỘM TÓC BẰNG GIẤY BẠC, NHUỘM TÓC LẦN ĐẦU VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU (15 phút)trang4/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
1   2   3   4   5   6   7

7. NHUỘM TÓC BẰNG GIẤY BẠC, NHUỘM TÓC LẦN ĐẦU VỚI SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU (15 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện nhuộm tóc bằng giấy bạc, nhuộm tóc lần đầu.”

Bạn sẽ đặt bốn tờ giấy bạc trên đỉnh đầu từ đường từ chân tóc trước đến đỉnh.”

Bạn sẽ bôi sản phẩm nhuộm màu mô phỏng từ mép trên của giấy đến đuôi tóc.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 15 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 8 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
7.1 Dụng cụ nhuộm tóc bằng giấy bạc có nhãn bằng tiếng Anh

7.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

7.3 Chia tóc thành các phần để nhuộm tóc bằng giấy bạc

7.4 Sử dụng vị trí đặt giấy bạc phù hợp
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi này. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc. Vui lòng chờ cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


7.5 Kết quả cuối cùng sau khi nhuộm bằng sản phẩm mô phỏng
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


7.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

7.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”8. NHUỘM CHÂN TÓC BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU (10 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện nhuộm lại màu tóc.”

Bạn sẽ bôi sản phẩm nhuộm màu tóc mô phỏng cho một phần phía sau đầu.”

Khách hàng có 1 inch chân tóc mọc lại.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”

Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
8.1 Vật liệu nhuộm lại màu tóc có nhãn bằng tiếng Anh

8.2 Các dụng cụvật dụng phải sạch

8.3 Chia tóc thành các phần

8.4 Bôi sản phẩm nhuộm màu tóc mô phỏng

8.5 Kết quả cuối cùng sau khi nhuộm lại màu tóc

8.6 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

8.7 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”9. DUỖI TÓC LẦN ĐẦU BẰNG SẢN PHẨM MÔ PHỎNG MÀU (Không quy định thời gian)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện duỗi tóc lần đầu.”

Bạn sẽ bôi sản phẩm duỗi tóc mô phỏng trên một lớp tóc đơn lẻ.”

Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Giám thị sẽ hướng dẫn từng người một để thực hiện duỗi tóc lần đầu”

Đây là phần không quy định thời gian.”

Không bắt đầu thực hiện duỗi tóc lần đầu cho đến khi từng người một được hướng dẫn làm như vậy.”
(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”


Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
9.1 Sản phm duỗi tóc lần đầu có nhãn bằng tiếng Anh

9.2 Các dụng cụ và vật dụng phải sạch
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh:

Vui lòng thực hiện phương pháp thoa thuốc duỗi tóc lần đầu.”


9.3 Chia một lớp tóc để bôi chất duỗi tóc
9.4 Bôi sản phẩm duỗi tóc mô phỏng
Giám Khảo – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc riêng cho từng thí sinh sau khi đánh giá:

Vui lòng không làm gì cho đến khi có hướng dẫn bằng lời tiếp theo.”


9.5 Choàng khăn phủ cho người mẫu trong suốt phần thi

9.6 Các vật dụng cần được khử trùng, khăn bẩn và rác được vứt bỏ đúng cách trong suốt phần thi
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho thí sinh khi tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã hoàn thành đánh giá của mình:

“Tất cả giám thị thể hiện rằng họ đã sẵn sàng tiếp tục.”10. QUY TRÌNH KHI TIẾP XÚC VỚI MÁU (10 phút)


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc cho tất cả thí sinh:

Bạn sẽ thực hiện quy trình khi tiếp xúc với máu.”


Bạn hãy tưởng tượng tình huống sau: Trong suốt một dịch vụ, bạn có một vết cắt nhỏ trên ngón tay trỏ. Chấn thương ở mức độ bạn vẫn có thể tiếp tục thực hiện dịch vụ này. Khu vực làm việc hoặc khách hàng không bị nhiễm bẩn. Bạn phải thực hiện quy trình phù hợp khi tiếp xúc với máu.”
Bạn được mong đợi tuân theo tất cả các quy trình bảo vệ khách hàng, an toàn và kiểm soát lây nhiễm.”

Bạn sẽ có 10 phút để hoàn thành phần này.”

Bạn sẽ được thông báo khi bạn chỉ còn 5 phút.”

Bước lùi lại để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.”


(1) “Chúng tôi sẽ nhắc lại hướng dẫn.”

(2) “Bạn có thể bắt đầu.”
Thí sinh sẽ được đánh giá dựa trên các nhiệm vụ sau:
10.1 Dụng cụ tiếp xúc với máu có nhãn bằng tiếng Anh

10.2 Lấy vật dụng ra khỏi bộ dụng cụ sơ cứu

10.3 Các dụng cụvật dụng phải sạch

10.4 Làm sạch vùng bị thương bằng chất khử trùng

10.5 Dán băng gạc có thể thấm nước và giữ chắc

10.6 Thí sinh đeo găng tay hoặc bảo vệ ngón tay

10.7 Vứt bỏ tất cả dụng cụ bị lây nhiễm
Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu tất cả thí sinh đã bước lùi lại để thể hiện rằng họ đã hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian:

Tất cả thí sinh đều đã hoàn thành phần thi này, bây giờ chúng ta sẽ tiếp tục.”


Giám Thị – Hướng Dẫn Bằng Lời: Đọc nếu hết thời gian trước khi tất cả thí sinh bước lùi lại:

Vui lòng ngừng làm việc.”


Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương