Nội dung kỳ thi và HƯỚng dẫn thi hành quan trọNGtrang1/7
Chuyển đổi dữ liệu22.11.2017
Kích1 Mb.
#2579
  1   2   3   4   5   6   7

KỲ THI THỰC HÀNH KHOA THẨM MỸ QUỐC GIAnic_logo_1
BẢN TIN DÀNH CHO THÍ SINH (CIB)
NỘI DUNG KỲ THI VÀ HƯỚNG DẪN THI HÀNH QUAN TRỌNG
Vui lòng truy cập trang web của nhà cung cấp kỳ thi HOẶC www.nictesting.org, để biết bản tin mới nhất trước khi dự thi.


Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia là kỳ thi cấp giấy phép cho các Thẩm Mỹ Viên, được phát triển bởi Hội Đồng Thẩm Mỹ Liên Tiểu Bang (NIC).

Bản tin này có chứa THÔNG TIN QUAN TRỌNG về nội dung và việc thi hành Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia NIC đối với các dịch vụ chính và phần bổ sung của Khoa Thẩm Mỹ.

Đối với mỗi Kỳ Thi Thực Hành Quốc Gia NIC, có nhiều phần cho mỗi Bản Tin Dành Cho Thí Sinh (CIB) được lưu thành các tài liệu riêng biệt: • Mục Lục và Nội Dung Kỳ Thi cùng Những Hướng Dẫn Quan Trọng – Tài liệu này cung cấp thông tin về phạm vi nội dung được đề cập trong kỳ thi Thực Hành cũng như thông tin và hướng dẫn liên quan đến việc quản lý kỳ thi Thực Hành này.

 • Những Môn Bổ Sung – Tài liệu cá biệt nầy do NIC cung cấp thông tin về những môn bổ sung. Hãy xem các qui định từ Tiểu Bang của bạn hay công ty có liên hệ về đề thi để ấn định xem phần nào trong dữ liệu nầy được Tiểu bang của bạn đòi hỏi trong phần thi Thực Hành.

 • Tài Liệu Tham Khảo – Tài liệu này cung cấp danh sách các tài liệu tham khảo được sử dụng để phát triển và hỗ trợ các nội dung được đề cập trong các kỳ thi NIC.

Tài liệu tham khảo này sẽ luôn giống nhau đối với cả hai kỳ thi Lý Thuyết và Thực Hành.

HÃY ĐẢM BẢO VIỆC TẢI VỀ VÀ/HOẶC IN VÀ XEM XÉT CẢ HAI TÀI LIỆU TẠO THÀNH CIB CỦA KỲ THI NIC.
VUI LÒNG XEM KỸ LẠI TẤT CẢ THÔNG TIN!
HƯỚNG DẪN QUAN TRỌNG

 • Không được rời khỏi khu vực thi khi chưa được phép. Thí sinh phải được cho phép mới được rời khỏi khu vực thi vì bất kỳ lý do nào, bao gồm cả việc sử dụng nhà vệ sinh hay khi đã hoàn thành bài thi. Thí sinh phải có thẻ ID có ảnh mới được vào lại phòng thi.

 • Thí sinh phải mang theo bộ đồ nghề riêng để sử dụng.

 • Thí sinh có trách nhiệm đảm bảo rằng họ có đủ số lượng dụng cụ đã được làm sạch và khử trùng đúng cách và các dụng cụ được sắp xếp đúng thứ tự làm việc.

 • Bộ đồ nghề sẽ được sử dụng trong kỳ thi là bộ đồ nghề khô và được xem như một phần của khu vực làm việc. Bộ đồ nghề phải được bọc kín (ví dụ: được bọc trong túi kéo khóa kín hoặc đậy nắp kín) trừ khi lấy ra các vật liệu cho một dịch vụ cụ thể.

 • Thí sinh có thể lấy các vật dụng, dụng cụ, v.v. ra khỏi bộ đồ nghề bất cứ lúc nào, tuy nhiên không được cất lại vào bộ đồ nghề.

 • Tất cả các kỳ thi đều được quản lý trong môi trường sát hạch.


NIC CIB Kỳ Thi Thực hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia (Sửa Đổi 7/20/2016, Có Hiệu Lực 5/2016)

Bản Quyền 2016 NIC Bảo Lưu mọi quyền


 • Thí sinh luôn được giám sát. Tiếp tục làm việc cho đến khi bạn đã hoàn thành toàn bộ phần thi hoặc đến khi hết giờ.

 • Do việc tiêu chuẩn hóa Các Kỳ Thi Quốc Gia NIC. Giám thị và giám khảo buộc phải tuân theo các tiêu chuẩn sau:

 • Hướng dẫn bằng lời sẽ được đọc hai lần cho mỗi phần thi.

 • Ngoại trừ những hướng dẫn bằng lời, giám thị không được phép nói chuyện với thí sinh.

 • Thí sinh yêu cầu thông tin trong khi thi sẽ được nhắc một trong những câu sau:

 • “Hãy làm điều tốt nhất bạn có thể làm với những kiến thức bạn có.”

 • “Hãy làm như bạn đã được dạy.”

 • Giám khảo không được phép nói chuyện với thí sinh.

 • Nếu bạn gặp tình huống khẩn cấp, vui lòng thông báo cho giám thị bằng cách giơ tay.

 • Thí sinh sẽ có thời gian để sắp xếp các dụng cụ tổng quát (còn được gọi là dụng cụ chung) mà họ sẽ sử dụng trong suốt kỳ thi.

 • Mỗi phần của kỳ thi có cho phép thời gian tối đa, ngoại trừ các phần không quy định thời gian.

 • Khi bạn đã hoàn thành tất cả các nhiệm vụ trong phần thi, vui lòng bước lùi lại hoặc đưa bàn tay về phía giám thị (trong trường hợp về dịch vụ làm móng) để thể hiện rằng bạn đã hoàn thành.

 • Trong trường hợp tất cả thí sinh đều hoàn thành phần thi trước khi hết thời gian, giám thị sẽ tiếp tục chuyển sang phần thi tiếp theo.

 • Nếu hết thời gian, bạn phải ngừng làm việc và bước lùi lại hoặc đưa tay về phía giám thị (trong trường hợp về dịch vụ làm móng) NGAY LẬP TỨC.

 • Trong tất cả các giai đoạn của kỳ thi, thí sinh phải tuân theo tất cả các quy trình kiểm soát lây nhiễm và bảo vệ cộng đồng thích hợp và duy trì khu vực làm việc an toàn.

 • Trong trường hợp có sự cố tiếp xúc với máu, thí sinh sẽ phải tuân theo Tiêu Chuẩn Sức Khỏe và An Toàn NIC.

Nếu không làm như vậy, bạn có thể bị loại khỏi kỳ thi.

  • Hãy chắc chắn liên lạc với nhà cung cấp kỳ thi của bạn để có được phiên bản mới nhất và bất kỳ phụ lục nào của Tiêu Chuẩn Sức Khỏe và An Toàn NIC, HAY vào trang web www.nictesting.org để tải xuống bản sao hiện tại.

 • Nếu thí sinh không tuân theo quy trình kiểm soát lây nhiễm hoặc khiến khu vực làm việc trở nên và tiếp tục không an toàn, thí sinh đó có thể nhận được điểm trượt cho kỳ thi đó.

 • Dưới đây là ví dụ về các tài liệu và hành động bị cấm trong khi quản lý kỳ thi:

 • Mang theo trong người điện thoại di động, máy nhắn tin, máy tính bảng, máy tính, máy chiếu, máy ảnh hoặc bất kỳ thiết bị điện tử hoặc ghi âm nào khác, tài liệu dạng in hoặc ghi chú dạng viết tay.

 • Ví, túi xách, áo khoác, mũ và bất kỳ vật dụng cá nhân nào khác không trực tiếp cần thiết để hoàn thành kỳ thi, đều không được phép.

 • Thể hiện hành vi gây rối.

 • Nói chuyện với các thí sinh khác hoặc bất kỳ giám khảo nào.

  • Các mục hoặc hành động nêu trên không phải là danh sách đầy đủ. Nếu không tuân thủ theo bất kỳ điều kiện nào hoặc thể hiện BẤT KỲ bất kỳ hành vi nào cho thấy nỗ lực gian lận thì bạn sẽ bị loại ngay lập tức khỏi kỳ thi và hành động của bạn sẽ được báo cáo cho các cơ quan chức năng có thẩm quyền.
 • Mọi dụng cụ phải được dán nhãn tiếng Anh. Khi đòi hỏi cần có nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy, KHÔNG được dùng nhãn viết tay hoặc bất kỳ loại nhãn nào khác. Nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy phải có tiếng Anh và cũng có thể bằng ngôn ngữ khác. Tất cả nhãn không phải của nhà sản xuất chỉ được phép viết bằng tiếng Anh.

 • Nhãn của nhà sản xuất nguyên thủy bắt buộc đối với một số sản phẩm chẳng hạn như thuốc khử trùng và nước sát trùng tay.

 • Phải sử dụng thuốc khử trùng đạt tiêu chuẩn đẳng cấp bệnh viện, đã được cầu chứng với EPA thể hiện rõ các đặc tính diệt khuẩn, diệt nấm và diệt vi rút. Vui lòng tham khảo phần “Vật Liệu Được Đề Nghị Cho Kỳ Thi” để xem thêm các yêu cầu cụ thể cho dụng cụ và sản phẩm.

 • Không được phép sử dụng các sản phẩm mô phỏng cho thuốc khử trùng và nước sát trùng bàn tay.

 • KHÔNG được phép sử dụng hóa chất có hơi khí AEROSOLS trong môi trường sát hạch.

 • Thí sinh phải thực hiện tất cả các nhiệm vụ, sử dụng các sản phẩm, dụng cụ và thực hiện đúng như họ đã được dạy. Tuy nhiên, có một phần với tiêu đề “Vật Liệu Được Đề Nghị Cho Kỳ Thi” được cung cấp sau phần “Mục Lục Nội Dung” của bản tin này dành cho các vật dụng mà thí sinh có thể sử dụng trong một phần.


YÊU CẦU CỦA NIC VỀ MANNEQUIN HOẶC NGƯỜI MẪU
Vui lòng tham khảo sự đòi hỏi của tiểu bang về tiêu chuẩn người mẫu hay mannequin.

Nếu tiểu bang của bạn yêu cầu bạn sử dụng đầu hoặc tay mannequin:

. Nếu bạn được yêu cầu phải sử dụng đầu manequin, thí sinh có trách nhiệm đem đến những thứ ấy cho kỳ thi.

. Không được phép sử dụng đầu mannequin được đánh dấu trước hoặc được chia phần trước cho bất kỳ phần thi thực hành nào.

. Nếu bạn được yêu cầu phải sử dụng tay mannequin , thí sinh có trách nhiệm đem đến những thứ ấy cho kỳ thi.

. Tay mannequin phải là toàn bộ bàn tay và không được có ngón tay có thể tháo rời.

. Đầu và tay mannequin phải được tiểu bang khảo thí /nhà cung cấp chấp nhận trước khi cho vào kỳ thi.
CHÚ Ý ĐẶC BIỆT

Thông tin sau đây rất quan trọng và dành riêng cho


Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia NIC:


 • Thí sinh sẽ được đánh giá trong việc thực hành một cách phù hợp các vật liệu được vứt bỏ. Bạn bắt buộc phải mang theo và sử dụng các dụng cụ sau để vứt bỏ vật liệu phù hợp:

  • Hộp đựng có dán nhãn “Cần được khử trùng”

  • Hộp đựng có dán nhãn “Khăn bẩn”

  • Hộp đựng có dán nhãn “Rác”

 • Mục đích cụ thể là có nhiều khách hàng sẽ được phục vụ cho kỳ thi này. Một khách hàng mới được giới thiệu và phải được chuẩn bị trong suốt kỳ thi (xem Phần Lĩnh Vực Nội Dung Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ).

 • Các phần thi sau đều là phần mới của Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ:

  • Thử Sự Dị Ứng Của Làn Da và Thử Lọn Tóc với Sản Phẩm Mô Phỏng (Phần Lĩnh Vực Nội Dung 6)

  • Tẩy Tóc (highlight) bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu với Sản Phẩm Mô Phỏng Có Màu (Phần Lĩnh Vực Nội Dung 7)

  • Quy Trình Khi Tiếp Xúc Với Máu (Phần Lĩnh Vực Nội Dung 10)


Thí sinh phải kềm chắc da khi làm việc quanh vùng mắt và miệng.

 • Thí sinh không được phép dán nhãn sản phẩm là mặt hàng sử dụng một lần.

 • Việc sử dụng các sản phẩm sử dụng một lần có thể khiến thí sinh bị điểm trượt cho kỳ thi đó.PHẦN LĨNH VỰC NỘI DUNG
Phạm vi của Kỳ Thi Thực Hành Khoa Thẩm Mỹ Quốc Gia bao gồm 10 (mười) dịch vụ lĩnh vực chính. Các Dịch Vụ Lĩnh Vực Chính dựa trên phân tích nghề nghiệp quốc gia và được lưu ý bằng chữ in đậm.


 1. Chuẩn Bị Khu Vực Làm Việc và Khách Hàng, Sắp Xếp Dụng Cụ (Khách hàng đầu tiên, 15 phút)

 2. Cuốn Tóc Xoăn Bằng Nhiệt (10 phút)

 3. Cắt Tóc (30 phút)

 4. Chuẩn Bị Khu Vực Làm Việc và Khách Hàng Mới, Sắp Xếp Dụng Cụ (Khách hàng thứ hai, 15 phút)

 5. Uốn Tóc Bằng Hóa Chất (20 phút)

 6. Thử Sự Dị Ứng Của Làn Da và Thử Lọn Tóc với Sản Phẩm Mô Phỏng (10 phút)

 7. Tẩy Tóc bằng Giấy Bạc, Nhuộm Tóc Lần Đầu với Sản Phẩm Mô Phỏng Có Màu (15 phút)

 8. Nhuộm Chân Tóc Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Màu (10 phút)

 9. Duỗi Tóc Lần Đầu Bằng Sản Phẩm Mô Phỏng Màu (Không quy định thời gian)

 10. Quy Trình Khi Tiếp Xúc Với Máu (10 phút)

 11. +Sấy Tóc (10 phút

 12. + Quấn Ống Cuốn (10 phút))

 13. + Tạo Sóng Bằng Tay và Tạo Lọn Tóc Xoăn – Tạo Dợn Sóng) (10 phút

 14. + Dưỡng Da Mặt Cơ Bản (20 phút)

 15. + Nhổ Lông Mày bằng cách Nhíp và Sáp Mềm Mô Phỏng (Không quy định thời gian)

 16. + Nhổ Ria Mép Bằng Sáp Cứng (Không quy định thời gian)

 17. + Trang Điểm Mặt (20 phút)

 18. + Cắt Sửa Móng Tay và Thoa Nước Sơn (20 phút)

 19. + Gắn và Dũa Móng Giả (20 phút)

 20. + Đắp Móng Bột (20 phút)


+Thể hiện các Phần Bổ Sung cho Tiểu Bang chọn sát hạch (những) phần này. Việc giám sát bất kỳ phần nào trong số những phần nàysẽ được thực hiện theo thứ tự đã đánh số.

LĨNH VC NI DUNG
Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương