Nh÷ng thµnh tùu cña ViÖn khln vntải về 77 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu05.11.2017
Kích77 Kb.
#819

những thành tựu của Viện Khoa học lâm nghiệp VN

trong lĩnh vực cơ khí hoá lâm nghiệp
Phạm Quý Đôn. Viện KHLN VN
Từ những năm thành lập, chuyên ngành cơ khí lâm nghiệp đã nghiên cứu, thí nghiệm, tuyển chọn đưa các tiến bộ kỹ thuật vào sản xuất, đã đạt được những kết qủa nhất định. Trong đó có các khâu từ cơ giới trồng rừng đến khai thác vận chuyển và bốc dỡ, gồm có nghiên cứu ứng dụng và nghiên cứu cải tiến thiết kế chế tạo.


 1. Nghiên cứu ứng dụng.

1.1.Cơ giới hoá trồng rừng.

Khâu cơ giới hoá trồng rừng đã nghiên cứu các biện pháp và thiết bị phục vụ các khâu giống cây con, trồng rừng, chăm sóc bảo vệ rừng. Các kết quả nghiên cứu sản xuất cây con theo phương pháp công nghiệp từ khâu làm đất, cấy cây, chăm sóc, tưới nước và phun thuốc phòng trừ sâu bệnh bảo vệ cây con... và vận chuyển cây đến nơi trồng đều được cơ giới hoá. Trên cơ sở kết quả nghiên cứu đó đã có một số xí nghiệp giống cây con ra đời sản xuất cây giống phục vụ trồng rừng.

Trong trồng rừng đã sử dụng các thiết bị thông dụng để làm đất, san ủi thực bì, làm bậc thang trồng rừng, cày xẻ rãnh trồng cây, làm đất, cỏ, chăm sóc cây, phun thuốc trừ sâu, làm đường, lô khoảnh, làm đường gianh cản lửa.

Tổ chức phân viện cơ giới trồng rừng với ba trạm trại: Tại Sóc sơn Hà nội, Tam kỳ Quảng ngãi, Trà bá Plây cu, có lực lượng 200 cán bộ và công nhân kỹ thuật với các loại máy móc thiết bị cơ giới hoá trồng rừng. Hiện nay cơ giới hoá trồng rừng đã và đang thực hiện việc gieo ươm cây giống trong nhà ươm với công nghệ giâm cành, giâm hom ...Cơ giới hoá phục vụ trong nhà ươm là các khâu tưới nước, điều hoà độ ẩm, nhiệt độ, ánh sáng, gió... Để tạo vùng tiểu khí hậu trong nhà ươm đảm bảo yêu cầu sinh trưởng và phát triển của cây gieo ươm.
Một số thiết bị nghiên cứu khảo nghiệm đã đưa vào sản xuất trồng rừng


TT

Tên máy

Nước sản xuất

Công suát máy

Công dụng

1

Máy kéo xích DT75

Liên xô

75 mã lực

Làm đất, dọn thực bì, kéo móoc, san mặt bằng

2

Máy kéo xích T100

Liên xô

100 mã lực

Làm đất, dọn thực bì, kéo móoc, san mặt bằng

3

Máy kéo xích Bolga T54B

Bun ga ry

54 mã lực

Làm đất, dọn thực bì, kéo móoc, san mặt bằng

4

Máy kéo xích Komatsu D65A

Thuỵ điển

135 mã lực

Làm đất, dọn thực bì, kéo móoc, san mặt bằng

5

Máy kéo xích Bolga TL45

Bun ga ry

45 mã lực

Làm đất, dọn thực bì, kéo móoc, san mặt bằng

6

Máy kéo bánh bơm

RS- 09


Cộng hoà DC Đức

25 mã lực

Làm đất, tưới nước, phun thuốc trừ sâu và các việc vườn ươm cây

7

Ô tô Zil-130

Liên xô

100 mã lực

Vận chuyển cây con đến nơi trồng và phục vụ dân sinh

8

Máy kéo Bông sen 12

Việt nam


12 mã lực

Làm đất vườn ươm, chăm sóc rừng trồng, bơm nước
  1. Khai thác rừng.

Chúng tôi đã nghiên cứu các biện pháp và thiết bị phục vụ các khâu từ chặt hạ, vận suất vận chuyển và bốc dỡ.


   1. Khâu chặt hạ.

Các biện pháp và thiết bị chặt hạ gỗ rừng tự nhiên với các công cụ cổ truyền, công cụ thủ công: Dao, dìu, búa, nêm... tới chặt hạ bằng công cụ bán cơ giới, các loại cưa xăng nhập từ các nước Liên xô, Đức, Nhật, Thuỵ điển ...
Các loại cưa xăng đã khảo nghiệm và đưa vào sản xuất


T.T.

Tên gọi

Nước sản xuất

Công suất

Công dụng

1

Druzba

Liên xô

2.5 Kw

Chặt cây, cắt cành, cắt khúc

2

Partner

Thuỵ điển

2.5 Kw

Chặt cây, cắt cành, cắt khúc

3

Still

Đức

2.5 Kw

Chặt cây, cắt cành, cắt khúc

4

Echo

Nhật

2.5 Kw

Chặt cây, cắt cành, cắt khúc

5

Missculds

Mỹ

2.5 Kw

Chặt cây, cắt cành, cắt khúc
   1. Khâu vận xuất.

Chúng ta đã nghiên cứu ứng dụng và khảo nghiệm các thiết bị vận xuất gỗ như : Đường cáp VLU-4 của Tiệp khắc, đường cáp Baco của áo ... những đường cáp này đã giải quyết được tốt việc đưa gõ từ nơi chặt hạ ra khỏi rừng, đến bãi 1. Ngoài ra còn dùng các loại máy kéo để vạn suất gỗ TDT-55A, TT-4 của Liên xô, LKT-80 của Tiệp khắc .... Những máy kéo này làm tốt nhiệm vụ vận xuất trong điều kiện rừng núi Việt nam.


   1. Khâu vận chuyển.

Kết hợp các phương tiện thủ công cơ giới, Viện đã khảo nghiệm và đưa vào vận chuyển gỗ một số thiết bị ô tô, máy kéo như:: Paga-S5T, Praga-V3S của Tiệp khắc, Zil-130, Maz-509A, Kamaz-54112, Kraz-255 của Liên xô, Nisan của Nhật, Scania của Thuỵ điển.


   1. Khâu bốc dỡ.

Viện đã khảo nghiệm và đưa vào sử dụng các thiết bị bốc dỡ: Ô tô cẩu KC-3577, KC-4561 của Liên xô, Tatra, Praga của Tiệp khắc, ADK-125 của Đức, máy bốc chuyên dùng PL-2 của Liên xô. Những thiết bị này đã bốc dỡ gỗ lên xuống xe vầ dọn bãi an toàn thuận lợi.
Một số thiết bị đã khảo nghiệm và đưa vào sản xuất trong khai thác gỗ.


T.T.

Tên gọi

Nước sản xuất

Công suất

Công dụng

1

Máy kéo TDT-55A

Liên xô

55 mã lực

Vận xuất gỗ

2

Máy kéo TT-4

Liên xô

110 mã lực

Vận xuất gỗ

3

Máy kéo LKT-80

Tiệp khắc

80 mã lục

Vận xuất gỗ

4

Ô tô SCANIA

Thuỵ điển

100 mã lực

Vận chuyển gỗ
 1. Nghiên cứu thiết kế chế tạo trong nước.

Trong bốn mươi năm nghiên cứu, Viện khoa học lâm nghiệp ngoài việc nghiên cứu khảo nghiệm trong nước vầ nhập nội còn nghiên cứu thiêts kế chế tạo một số công cụ, thiết bi phục vụ sẩn xuất, giảm được chi phí nhập nội, đem lại một số kết quả trong sản xuất. Chúng tôi xin thông báo một số kết quả nghiên cứu thiết kế chế tạo đã được ứng dụng vào sản xuất:
Các công cụ và thiết bị cơ giới hoá trồng rừng


TT

Tên gọi

Nơi sản xuất

Công suất

Công dụng

Ghi chú

1

Cày ngầm rạch hàng trồng cây CN-1, CN-2, CN-3

Phân viện cơ giới trồng rừng

70 – 150 mã lực

Cầy ngầm rạch hàng sâu 0,45 – 0,75 m để trồng cây

Lắp theo máy kéo DT-75, T-100, Komatsu

2

Máy bơm nước bằng sức gió

Phân viện cơ giới trồng rừng

Công suất tuỳ thuộc sức gió

Bơm nước phuc, vụ sinh họat và tưới cây
3

Liên hợp máy tưới nước PLM-3

Phân viện cơ giới trồng rừng

12 mã lực

Tưới nước kiểu phun mưa cho cây con vườn ươm vầ cây trồng

Năng suất 3 ha/ ca

Các công cụ và thiết bị cơ giới hoá khai thác
TT

Tên gọi

Nơi sản xuất

Công suất

Công dụng

Ghi chú

1

Cần cẩu cáp hai dây một nhịp

Viện Công nghiệp rừng

35 mã lực

Vận xuát gỗ
2

Đường cáp vận xuất gỗ VX-1A

Viện Công nghiệp rừng

30 - 50 mã lực

Vận xuát gỗ
3

Tời lưu động TLĐ-01

Viện Công nghiệp rừng

2,5 Kw

Công nghệ kéo căng thả chùng vạn xuất gỗ
4

Thiết bị tự bốc dỡ vận chuyển bằng xe Zil-157K

Viện Công nghiệp rừng

100 – 130 mã lực

Bốc vầ vân chuyển gỗ
5

Máy tự bốc dỡ và vạn chuyển theo MTZ-50

Viện Công nghiệp rừng

50 mã lực

Bốc vầ vận chuyển gỗ
6

Rơ moóc một trục chở gỗ 1RC-5

Viện Công nghiệp rừng

liên hợp với ô tô

Chở gỗ dài
7

Phao sắt chỡ gỗ bằng đường thuỷ

Viện Công nghiệp rừng

Phao nổi

Chở gỗ bằng đường thuỷ
8

Máy băm dăm gỗ làm ván ép

Phòng Nghiên cứu CKLN

15 Kw

Băm dăm gỗ làm ván ép 1. Hợp tác quốc tế .

Viện khoa học lâm nghiệp Việt nam trong bốn mươi năm thành lập vầ phát triển về cơ khí lâm nghiệp đã hợp tác nghiên cứu khoa học với nhiều cơ sở trong và ngoài nước. Quá trình hợp tác nghiên cứu đã đem lại nhiều kết quả tốt cho tất cả các khau từ cơ giới hoá troòng rừng đến khai thác, vận xuất, vận chuyển, bốc dỡ và nghiên cứu thiết kế chế tạo cũng như đào tào cán bộ đại học và sau đại học.

Viện đã họp quốc tế với các trường đại học trên thế giới: Dresden (Cộng hoà DC Đức) về đào tạo cán bộ khoa học và trao đổi thiết bị cơ giới hoá trồng rừng. Tổng công ty Máy và thiết bị (Bungary) về việc hợp tác trao đổi kỹ thuật và thiết bị cơ giới trồng rừng. Tỏng công ty Máy vầ thiết bị (Tiệp khắc) hợp tác trao đổi kỹ thuật và máy tưới nước cho cây, quan hệ với viện Snhime (Liên xô) trong hợp tác nghiên cứu dây truyền khai thác gỗ vầ khảo nghiệm sản xuất xe ô tô Maz-509 kéo rơ moóc TMZ-803 chở gỗ....
 1. Đào tạo

Sau khi thành lập viện Khoa học lâm nghiệp Việt nam, phòng Nghiên cứu cơ khí lâm nghiệp được thành lập do sát nhập các phòng ban: cơ khí khai thác, vận xuất, vận chuyển, bốc dỡ và cơ giới trồng rừng.

Phòng đã và đang được giao nhiệm vụ hướng dẫn đào tạo sau đại học, hiện nay Phòng có 03 nghiên cứu sinh nghiên cứu đào tạo tiến sĩ. Ngoài ra Phòng còn đào tạo công nhan kỹ thuật chuyên nghành cho các cơ sở sản xuất.
 1. Kết luận

Cơ khí lâm nghiệp trong cơ chế sản xuất hiện nay và trong giai đoạn công nghiệp hóa tất yếu phải có cơ khí hoá, một trong những yêu cầu cơ bản để đẩy nhanh quá trình công nghiệp hoá, hiện đại hoá nông nghiệp, nông thôn. Chúng ta tin chắc rằng cơ khí hoá trong tương lai gần phải phát triển mạnh mẽ hơn để đáp ững nhu cầu sản xuất chung và sản xuất lâm nghiệp nói riêng.
Каталог: wp-content -> uploads -> sites
sites -> Hình thành và phát triển cho học sinh các kĩ năng sử dụng tiếng Việt
sites -> Lí tưởng là ngọn đèn chỉ đường. Không có lí tưởng thì không có phương hướng kiên định, mà không có phương hướng thì không có cuộc sống
sites -> Tổng kết kinh nghiệM
sites -> 6 câu truyện cuộc sống cực kỳ ý nghĩa mà bạn nên đọc
sites -> Thăm nơi Nguyễn Ái Quốc từng là thợ làm bánh Dương Thành Trung
sites -> 2. Ý nghĩa khoa học và thực tiễn
sites -> Bài viết về TẤm gưƠng nhà giáo tiêu biểu trong sự nghiệp gdmn
sites -> Cộng hòa xã HỘi chủ nghĩa việt nam độc lập Tự do – Hạnh phúc
sites -> Bồi giá Lam Sát Huyết phong 143
sites -> Một số biện pháp rèn kỹ NĂng nói tiếng anh cho học sinh tiểu học I. Đặt vấn đề

tải về 77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương