Những Chứng Nhân Chúa Kitôtải về 1.32 Mb.
trang1/2
Chuyển đổi dữ liệu08.12.2019
Kích1.32 Mb.
  1   2
NHỮNG CHỨNG NHÂN

CHÚA KITÔ

----------

Truyện Các Thánh tập 2

Regina 2001

NỘI DUNG

Lời Giới Thiệu 2

Lời Nói Đầu 3

Chị Ðáng Kính Maria Têrêxa Giêsu Quevedo 3

Maria Anna Long 6

Thánh Miguel Febres Cordero Munoz, FSC 11

Chân Phước Isiđôrô Giuse Đệ Loor, C.P. 13

Chân Phước Micae Rua, S.D.B. 17

Đấng Đáng Kính Carôlô Đệ Foucauld 19

Thánh Nữ Maria Soledad Torres Acosta, S.M. 22

Chân Phước Đamianô De Veuster, SS.CC. 24

Đấng Đáng Kính Augustô Czartoryski, S.D.B. 27

Chân Phước Agostina Pietrantoni, S.C.S.J.A. 30

Đấng Đáng Kính Anrê Beltrami, S.D.B. 32

Chân Phước Maria Droste Zu Vischering 34

Chân Phước Angela Truszkowska, C.S.S.F 36

Thánh Nữ Gemma Galgani 40

Chân Phước Laura Vicuna 43

Thánh Nữ Rosa Đệ Lima 46

Thánh Nữ Vicenta Lopez 48

Đấng Đáng Kính Zepherin Namuncura 51

Thánh Nữ Catarina Bồ Đào Nha 54

Đấng Đáng Kính Maria Mađalena Bentivoglio, O.S.C. 55

Thánh Phêrô Giulianô Eymard, S.S.S. 59

Thánh Martinô Porres (3/11) 62

Thánh Benildus Romancon, F.S.C. 66

Thánh Gioan Neumann, C.S.S.R. 68

Thánh Nữ Phanxica Xaviê Cabrini, M.S.C. 71

Thánh Nữ Gioaquina De Vedruna De Mas, Ca. Ch. 74

Thánh Gabriel Possenti 76

Каталог: eBooks


Поделитесь с Вашими друзьями:
  1   2


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương