Nhận xét của nhóm 3 về nhóm 8tải về 12.41 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.11.2022
Kích12.41 Kb.
#185103
Phản-biện-của-nhóm-3-về-nhóm-8 (2)

Nhận xét của nhóm 3 về nhóm 8

Ưu điểm
  • Slice bài học nhóm bạn chuẩn bị khá tốt

  • Nội dung của chủ đề trình bày rất mạch lạc rõ ý

  • Các bạn khá hiểu bài và đưa ra nhận xét đúng về tình trạng thất nghiệp hiện nay
Nhược điểm

  • Bài của các bạn chưa chỉ ra được kết luận của phần nội dung nguyên lí về mối liên hệ phổ biến

  • Thiếu tính sáng tạo

  • Ít hình ảnh minh họa

  • Màu sắc giữa các trang không đồng đều:mỗi trang 1 kiểu

Góp ý

  • Phần tính chất của các bạn có dòng:Con người chỉ có thể nhận thức va vận dụng mối liên hệ (nhóm e chưa hiểu về câu này vì trong giáo trình chưa có và cần lời giải thích về nó)

Câu hỏi về chủ đề của nhóm bạn:

  1. Theo phép biện chứng duy vật, các mối liên hệ có những tính chất chung nào? Cho ví dụ.

  2. Nguồn gốc của mối liên hệ phổ biến là từ đâu?

tải về 12.41 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương