Nhạc thiềN, thích trí huệ, VƯỢt thoát khổ ĐAU thích phưỚc nghiêM 1 073 Nhạc Thiền thích trí huệ 074 Tu Tập Cấp Độ 2



tải về 52.19 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu23.12.2018
Kích52.19 Kb.

NHẠC THIỀN, THÍCH TRÍ HUỆ, VƯỢT THOÁT KHỔ ĐAU - THÍCH PHƯỚC NGHIÊM

1 - 073 Nhạc Thiền
THÍCH TRÍ HUỆ
074 Tu Tập Cấp Độ 2

075 Một Việc Ác Là Tờ Giấy Nợ, Một Việc Thiện Là Sổ Gởi Ngân Hàng, Một Câu Niệm Phật Là Vàng Là Ngọc

076 Khai Tâm Mở Trí

077 Sức Khỏe Và Tu Tập

078 Cộng Tu Và Biệt Tu

079 Đời Giả

080 Nhổ Tận Gốc Của Nghiệp

081 Giới Pháp Nâng Cao

082 Thành Tựu Đạo Quả

083 Sự Nhiệm Mầu Của Niệm Phật Và Trì Chú

084 Giới Pháp Đồng Tu

085 Khổ Vui Trong Thân Phận Con Người

086 Quán Thật Giả Để Tu

087 Người Phật Tử Chân Chánh

088 Vì Sao Ta Phải Tu Và Tu Để Làm Gì

089 Điều Gì Cao Quý Nhất

090 Không Có Gì Hơn Lo Tu

091 Ba Điều Phật Dạy

092 Làm Sao Tu Được An Lạc

093 Sống Tu Tập

094 Thiền Tịnh Song Tu

095 Chùa Tháp

096 Sự Thực Hành Của Người Cư Sĩ

097 Bình Thường Trước Vô Thường

098 Hạnh Tu Và Pháp Tu

099 3 Con Rắn Độc

100 Dọn Nhà Về Cực Lạc

101 Niệm Phật Viên Thông Và Niệm Phật Tam Muội

102 Giải Khổ Chúng Sanh

103 Người Ta Làm Khổ Mình, Mình Không Khổ

104 Các Hoạt Động Trong Phật Hóa Gia Đình

105 Năm Khỉ Nói Chuyện Con Khỉ

106 Ngừa Bệnh Hơn Trị Bệnh

107 Bốn Pháp Chọn Lựa Để Tu

108 Người Biết Tu

109 Tu Tâm

110 Quy Luật Của Pháp Giới

111 Những Con Đường Tu Tập

112 Phước Tốn Tiền Và Phước Không Tốn Tiền

113 Hạnh Bồ Tát Tại Gia

114 Mượn Tướng Sửa Tâm

115 Từ Bi Và Trí Tuệ

116 Pháp - Pháp Môn Và Giới Luật

117 Lý Luân Hồi Và Nghiệp

118 Cạm Bẩy Cuộc Đời

119 Sức Mạnh Của Sự Tu Tập

120 Sanh Tử Nặng Lo

121 Đời Sống Tâm Linh

122 Khó Dể Trong Kiếp Người

123 Niệm Phật Khai Thị Hộ Niệm Và Vãng Sanh

124 Đường Về Tịnh Độ Phần 1 Khai Thị Tịnh Độ

125 Đường Về Tịnh Độ Phần 2

126 Đường Về Tịnh Độ Phần 3

127 Đường Về Tịnh Độ Phần 4

128 Bốn Thứ Ma Trong Đời Sống

129 Phước Báo Và Công Đức

130 Bước Qua Sanh Tử

131 Nhân Quả Vô Tình

132 Con Đường Phật Đạo

133 Chứng Đắc Nhờ Pháp Hạnh

134 Ai Là Người Hạnh Phúc

135 Trì Danh Niệm Phật Trong Tịnh Độ Ngũ Kinh

136 Những Điều Đáng Sợ

137 Niệm Phật Vãng Sanh

138 Phương Pháp Tu Tập Cho Người Khiếm Thị

139 Niệm Phật Chuyển Tâm

140 Của Báo Của Nợ Và Phương Tiện

141 Mười Loại Người Xấu Không Nên Kết Bạn

142 Kệ Khai Tâm Của Ứng Thân Phật A Di Đà

143 Mẹ Ơi Niệm Phật Cứu Mình

144 Thực Tu Thực Chứng

145 Nấc Thang Tu Tập

146 Gốc Cội Bồ Đề

147 Lời Phật Ý Tổ

148 Bốn Pháp Tu Tập Cho Người Già

149 Làm Thế Nào Để Được Chứng Đắc

150 Sức Khỏe Và Tu Tập

151 Bố Thí Và Tu Tịnh Hạnh

152 Tâm Nguyện Người Tu

153 Tu Là Làm Gì

154 Nhận Gia Tài Của Phật

155 Tịnh Độ Giải Nghi

156 Những Điều Tu Tịnh Độ Cần Biết

157 Vì Sao Ta Niệm Phật

158 Vấn Đáp Phật Học Và Tọa Thiền Trị Bệnh

159 Học Tu, Tập Tu Và Kết Hợp Chuyên Tu Tịnh Độ

160 Giới Và Tu Niệm Phật

161 Thiền Và Tọa Thiền Trị Bệnh

162 Siêu Đọa Trong Kinh Vu Lan

163 Đạo Lý Ở Đời Của Người Con Phật

164 Đạo Hiếu

165 Nghe Câu Kinh Hối Hận Giật Mình

166 Hoài Niệm Sống Thần

167 Phước Và Tổn Phước Theo Nhân Quả

168 Vượt Qua Hiểm Nạn Cuộc Đời

169 Nặng Nợ Hồng Trần

170 Những Đứa Con Vô Tâm

171 Bổn Phận Người Phật Tử Tại Gia

172 Tu Đừng Trễ Hẹn

173 Khổ Và Bản Chất Của Khổ

174 Sống Mất Tu Còn

175 Tâm Thiền Là Nhất

176 Ở Đâu Có Tâm Tu Ở Đó Có Chứng Quả

177 Căn Và Thượng Căn Tu Tập

178 Pháp Giới Huân Tu

179 Nghiệp Và Nhân Quả

180 Buông Để Nhẹ Nhàn, Tu Để Thanh Thản

181 Vào Cửa Thiền

182 Ma Và Phật Trong Kinh Tứ Diệu Đế

183 Cội Nguồn Tịnh Độ Và Ban Hộ Niệm

184 Rọi Xuống Chân Đèn

185 Tịnh Độ Thiền

186 Phương Pháp Tịnh Độ Và Thiền

187 Con Đường Tịnh Độ

188 Vấn Đáp Phật Học Và Trị Bệnh Không Dùng Thuốc

189 Lang Thang Trong Tam Giới

190 Ý Nghĩa Cầu An Và Cầu Siêu

191 Dòng Nghiệp

192 Giác Ngộ Và Giải Thoát

193 Buông Bỏ Và Buông Bỏ Thật Sự

194 Cầu Pháp

195 Không Tu Khổ Chồng Thêm Khổ, Có Tu Đau Khổ Tiêu Tan

196 Hồi Đầu Thị Ngạn

197 Hướng Dẫn Cách Niệm Phật Tại Nhà

198 Làm Sao Tâm Được Thảnh Thơi

199 Bản Chất Cuộc Đời

200 Vấn Đáp Phật Học 2015

201 Hướng Dẫn Cách Ngồi Thiền Phần 1

202 Hướng Dẫn Cách Ngồi Thiền Phần 2

203 Bốn Điều Kiện Đắc Pháp

204 Nhớ Ơn Và Đền Ơn Thiết Thực

205 Tập Làm Bồ Tát

206 Chúng Sanh Và Phật

207 Xuyên Mê Khải Ngộ, Ly Khổ Đắc Lạc

208 An Lạc Hay Đau Khổ Cũng Chỉ Một Ngày

209 Vấn Đáp Phật Pháp Và Hướng Dẫn Ngồi Thiền

210 Thân Hành Niệm Phật Phần 1

211 Thân Hành Niệm Phật Phần 2

212 Người Nào Tu Được

213 Bệnh Khổ Tâm

214 Kiếp Này Không Đau Khổ, Kiếp Sau Không Khổ Đau

215 Sự Vô Lý Của Cuộc Đời

216 Ý Nghĩa Kinh Nhật Tụng

217 Xả Stress 1

218 Xả Stress 2

219 Bước Đầu Học Phật

220 Quan Sát Hiện Tượng

221 Tu Tập Trong Ngày

222 Sự Phân Chia Bộ Phái Của Phật Giáo

223 Tu Dỡ Đở Hơn Tâm Đời, Tuyệt Vời Hơn Không Có Đạo

224 Lịch Sử Phật Giáo

225 Người Tu Tịnh Độ

226 Tây Phương Tam Thánh

227 Công Hạnh Người Cư Sĩ

228 Thập Đại Đệ Tử Ni

229 Đừng Niệm Phật Suông

230 Phần Thưởng Sau Khi Tu

231 9 Bài Học Làm Người

232 Nhịp Cầu Mùa Hạ

233 Thân Giáo, Khẩu Giáo Của Đức Phật Hạ Phàm

234 Phật Hóa Gia Đình

235 Làm Gì Để Mừng Phật Đản

236 Hiểu Biết Nhờ Pháp Học, Chứng Đắc Bởi Pháp Tu

237 Đối Diện Sự Thật Mà Tu

238 Phương Tiện Niệm Phật

239 Ôn Tập Kinh Pháp Cú

240 Niệm Phật Nâng Cao

241 Nhân Quả Sau Khi Chết

242 Phương Pháp Hành Trì

243 Phật Đản Chúng Ta Làm Gì

244 Người Biết Tu

245 Bổn Sư, Lợi Và Hại Của Người Tu



246 Hiểu Và Tu Tam Thời Hệ Niệm

247 Nhị Khóa Hiệp Giải

248 Chia Sẻ Hạ Trường
249 Vượt Thoát Khổ Đau – Thích Phước Nghiêm


Каталог: USB
USB -> 13 Vị Tổ Tịnh Độ + ht thích thanh từ 001 004 13 Vị Tổ Tịnh Độ 005 106 33 Vị Tổ Thiền Tông
USB -> 001 Lời nói đầu 002 Ðạo Phật 003 Lược Sử Ðức Phật Thích Ca
USB -> Kinh Trường Bộ tập 1 001 005 Kinh Phạm Võng
USB -> Mục lụC 01 143 Phật Học Phổ Thông ht thích Thiện Hoa 144 144 Kinh a di Đà 3
USB -> Đọc Đệ Tử Quy (Phép Tắc Người Con) 002 041 Giảng Đệ Tử Quy Thầy Thái Lễ Húc 042 054 Hương Sen Vạn Đức (ht trí Tịnh)
USB -> ĐĐ. Thích trí huệ thuyết giảng 001 Niệm Phật với Tâm Bồ Đề 002 Sống Niệm Phật, Chết Về Với Phật
USB -> Tụng Kinh Thích Trí Thoát và Thích Trí Huệ 1 054 Tụng Kinh Chú Thích Trí Thoát 001 Nam Mô a di Đà Phật


Поделитесь с Вашими друзьями:


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương