ĐỊnh hưỚng phát triển kinh tế XÃ HỘi năM 2013tải về 278 Kb.
trang1/32
Chuyển đổi dữ liệu18.01.2022
Kích278 Kb.
#55395
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32


ỦY BAN NHÂN DÂN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TỈNH AN GIANG

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Số: 221 /BC-UBND

An Giang, ngày 01 tháng 12 năm 2014BÁO CÁO

Thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội năm 2014,

phương hướng, nhiệm vụ năm 2015

_______________________
Phần thứ nhất

Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014
Thực hiện nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội năm 2014 trong bối cảnh kinh tế thế giới có dấu hiệu phục hồi nhưng tăng trưởng chậm; tình hình kinh tế, chính trị một số nước, trong khu vực và thế giới còn diễn biến phức tạp. Sản xuất kinh doanh trong nước vẫn còn khó khăn, sức mua thị trường nội địa yếu, sản phẩm hàng hoá tiêu thụ chậm, tình trạng nợ xấu đang là gánh nặng của nền kinh tế,…Trong tỉnh, hai mặt hàng chủ lực tiếp tục gặp khó khăn về giá cả và thị trường, tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của đa số doanh nghiệp vẫn chưa hồi phục, chi phí đầu vào tăng mạnh đã tác động nhiều đến đời sống người dân, thu nhập từ sản xuất nông nghiệp vẫn còn bấp bênh.

Ngay từ đầu năm, Ủy ban nhân dân tỉnh sớm triển khai Kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, dự toán thu, chi ngân sách nhà nước năm 2014 theo Nghị quyết của Hội đồng nhân dân tỉnh; đồng thời, bám sát và cụ thể hóa các nhiệm vụ, giải pháp chỉ đạo, điều hành của Chính phủ theo Nghị quyết số 01/NQ-CP ngày 02/01/2014 phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương; tập trung triển khai đồng bộ các giải pháp tháo gỡ khó khăn cho hoạt động sản xuất, kinh doanh của doanh nghiệp. Với tinh thần chủ động và sự nỗ lực của các cấp, các ngành và nhân dân trong tỉnh, kết quả thực hiện nhiệm vụ kinh tế - xã hội, quốc phòng, an ninh năm 2014 đạt được như sau:Trong 24 chỉ tiêu Nghị quyết số 15/2013/NQ-HĐND ngày 10 tháng 12 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh, đã thực hiện đạt và vượt 16 chỉ tiêu (chiếm 66,7% tổng chỉ tiêu), còn lại 08 chỉ tiêu không đạt nghị quyết đề ra, chủ yếu là các chỉ tiêu về kinh tế, cụ thể:
tải về 278 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   32
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương