Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Công trình thủy lợi (kênh, đập, cống, hồ, đê kè)tải về 2.73 Mb.
trang7/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28

Công trình thủy lợi (kênh, đập, cống, hồ, đê kè)

TT

Hạng mục

Đơn vị

Năm xây dựng

Số lượng

Kiên cố

Bán

kiên cố


Chưa kiên cố (không an toàn)

Thôn 1
Kênh mương

Km

1997

1,690 km

0

2,589 km
Cống thủy lợi

Cái

1997

8

0

0
Trạm bơm

Cái

2001

1

0

0

Thôn 2
Đê

Km

0

0

0

2
Kênh mương

Km

2000

0,730 km

0

1,312 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

20016

3

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 3
Đê

Km

0

0

0

0
Kênh mương

Km

2000

0,320 km

0

2,410 km
Cống thủy lợi có phai

Cái
3

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 4
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

2002-2017

3,2 km

0

2,10 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2002-2017

4

0

20
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 5
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

1995

0,88 km

0

0,45 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

1997

1

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 6
Đê

Km

0

0

0

0
Kênh mương

Km

1998

1, 75 km

0

3,5 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2017

2

0

0
Đập thủy lợi

Cái

1959

0

0

1

Thôn 7
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

1995

1,029 km

0

0,877 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2013

1

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 8
Đê

Km

0

0

0

0


Km

0

0

0

0
Kênh mương

Km

2000

1,05 km

0

2,896 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2008

1

0

0
Đập thủy lợi

Cái

0

0

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 9
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

2000

1,46

0

2,54 km
Cống thủy lợi

Cái

0

0

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 10
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

1995

1,26 km

0

0, 49 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2015-2017

2

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 11
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

1997

2,27 km

0

1,54 km
Cống thủy lợi

Cái

2008

1

0

0
Trạm bơm

Cái

0

0

0

0

Thôn 12
Đê

0

0

0

0

0
Kênh mương

Km

2007

2,55 km

0

1,77 km
Cống thủy lợi có phai

Cái

2003

2

0

0
Trạm bơm

Cái

2008

1

0

0
Ghi chú thêm: Mương đất đi chung của các xóm có 7,08 km và 21 phai cống điều tiết đi các xóm. Xã có một Hồ Đồng Vụa


tải về 2.73 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   10   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương