Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Lịch sử thiên tai và kịch bản BĐKHtải về 2.73 Mb.
trang5/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28

Lịch sử thiên tai và kịch bản BĐKH


STT

Loại Thiên tai/BĐKH phổ biến1

Liệt kê các thôn thường xuyên bị ảnh hưởng của thiên tai

Mức độ thiên tai

hiện tai

(Cao/Trung Bình/Thấp)

Xu hướng thiên tai theo kịch bản BĐKH 8.5 vào năm 2050

(Tăng, Giảm, Giữ nguyên)

Mức độ thiên tai

theo kịch bản

(Cao/Trung Bình/Thấp)

1

Bão, lụt

Thôn 1

Cao

(thôn là rốn lũ của xã với 90% dân cư và ruộng sản xuất thường xuyên bị ngập úng kéo dài 3-7 ngày)Tăng

Tăng

Thôn2

Cao

(thôn là rốn lũ của xã với 90% dân cư và ruộng sản xuất thường xuyên bị ngập úng kéo dài 3-7 ngày)Tăng

Tăng

Thôn 3

Trung bình

(tỷ lệ thiệt hạiít)Tăng

Tăng

Thôn 4

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 5

Thấp

Giảm

Giảm

Thôn 6

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 7

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 8

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 9

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 10

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 11

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 12

Trung bình

Tăng

Tăng

2

Hạn Hán

Thôn 1

Thấp

Giữ nguyên

Giữ nguyên


Thôn2

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Thôn 3

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 4

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 5

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 6

Cao

Tăng

Tăng

Thôn 7

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 8

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 9

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 10

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 11

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 12

Trung bình

Tăng

Tăng

3

Rét

Thôn 1

Trung bình

Trung bình

Trung bìnhThôn2

Trung bình

Trung bình

Trung bình

Thôn 3

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 4

Cao

Tăng

Tăng

Thôn 5

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 6

Cao

tăng

Tăng

Thôn 7

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 8

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 9

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 10

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 11

Trung bình

Tăng

Tăng

Thôn 12

Trung bình

Tăng

Tăng


  1. Sơ họa bản đồ rủi ro thiên tai/BĐKH


  1. tải về 2.73 Mb.

    Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương