Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang24/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Phòng chống thiên tai/TƯBĐKH


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bảo, Lụt

Thôn 1

115

*Vật Chất:

 • Tổ PCTT của thôn chưa được trang bị phương tiện và trang thiết bị cứu nạn, cứu hộ (phao, áo phao, loa cầm tay, túi thuốc cứu thương…)

 • Trang thiết bị chưa được bảo quản

*Vật Chất:

 • Thôn chuẩn bị Cọc tre, cây, bao tải, sọt sắt để chuẩn bị hộ đê kè khi có sự cố

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ gặp rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;

 • Công tác ứng phó chưa kịp thời; thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ).*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ hoặc bảo hộ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ;

 • Chưa có quy chế hoạt động;

 • Nữ chưa tham gia vào công tác PCTT.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ;

 • Có đội xung kích 10 người (không có nữ);

 • Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn;

 • Đội xung kích chưa chuyên môn, chuyên nghiệp trong khi làm nhiệm vụ

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Thực hiện phương châm 4 tại chỗ tốt;

 • Đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng;

 • Người dân biết được các điểm sơ tán, di dời tại các nhà kiên cố, vùng an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 2

110

*Vật Chất:

 • Tổ PCTT của thôn chưa được trang bị thiết bị cứu hộ, cứu nạn: áo phao, phao cứu sinh, đèn fin và túi thuốc cứu thương)

*Vật Chất:

 • Có 2 xe ba gác là xe 3 bánh có thể huy động khi thiên tai xảy ra

 • Nguy cơ rủi ro về người đối với đội xung khi làm nhiệm vụ;

 • Ứng phó chưa kịp thời do thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên thay đổi thành viên;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ hoặc bảo trợ cho lực lượng tham gia làm nhiệm vụ

*Tổ chức, Xã hội:

Đội xung kích 10 người cứu hộ tại chỗ*Nhận thức/Kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn PCTT:

 • Đội xung kích chưa có chuyên môn nghiệp vụ trong khi làm nhiệm vụ

 • Người dân và Tổ PCTT thiếu kiến thức về BĐKH và PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Thực hiện 4 phương châm tại chỗ: Đoàn kết, tương trợ lần nhau trong cộng đồng;

 • Người dân biết được các điểm di dời tại chỗ, các nhà kiên cố vùng an toàn.

Bảo, Lụt

Thôn 3

120

*Vật Chất:

 • Tổ PCTT của thôn thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn*Vật Chất:

 • Có 01 xe tải; 01 xe công nông; 01 xe ba gác có thể huy động làm phương tiện vận chuyển sơ tán dân và tài sản khi có thiên tai xảy ra

Công tác ứng phó chưa kịp thời do thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn..


Trung bình

(do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp)*Tổ chức, Xã hội:

 • Chưa có chính sách hỗ trợ hoặc bảo hộ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ

 • Người dân và Tổ PCTT chưa được tập huấn kiến thức, kỹ năng PCTT

*Tổ chức, Xã hội:

Có lực lượng cứu hộ tại chỗ*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa có chuyên môn nghiệp vụ trong khi làm nhiệm vụ, chưa được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu.

 • Người dân và Tổ PCTT thiếu kiến thức về BĐKH và PCTT

 • 70% người dân còn chủ quan thiếu sự chuẩn khi nghe cảnh báo về Bão, Lụt

*NT/KN:

 • Thực hiện phương châm 4 tạ chỗ; Đoàn kết tương trợ lẫn nhau

 • 30% người dân có ý thức phòng chống thiên tai

Bảo, Lụt

Thôn 4

255

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin

*Vật Chất:

 • Trưng dụng 2 xe tải, 2 xe 3 bánh hiện có trong thôn

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;

 • Công tác ứng phó chưa kịp thời do thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ).*Tổ chức, Xã hội:

 • Danh sách đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ hoặc bảo hộ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ

*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ xã giao thôn cử 10 người vào lực lượng xung kích của xã trong độ tuổi lao động;

 • Lực lượng PCTT tại thôn 40 người, có tiểu ban PCTT gồm 9 người, có 1 phụ nữ

 • Chuẩn bị đầy đủ vật tư theo chỉ tiêu xã giao, phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên theo phương án PCTT xây dựng hàng năm

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Lực lượng PCTT không ổn định; chưa được tập huấn PCTT, cứu hộ cứu nạn

*Nhận thức/KN:

 • Chuẩn bị tốt con người, vật tư, thực hiện phương châm 4 tại chỗ;

 • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng

Bảo, Lụt

Thôn 5

221

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin

*Vật Chất:

 • Phương tện sử dụng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra gồm ô tô, xe ba gác, hệ thống điện thoại di động

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;

 • Công tácứng phó chưa kịp thời; thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Danh sách đội xung kích thường xuyên biến động do lực lượng thường xuyên đi làm ăn xa;

 • Chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp.

 • Chưa được diễn tập PCTT hàng năm

 • Phụ nữ ít tham gia vào các hoạt động PCTT*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng có từ 10 người:

 • Có quyết định thành lập lực lượng xung kích;

 • Hàng năm tiểu ban PCTT&TKCN xóm xây dựng phương án PCTT của xóm

 • Địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chổ Khi bão lũ xảy ra

 • Thôn có danh sách hộ phải di dời, biết vị trí tập kết của gia đình mình để chủ động khi có tình huống xảy ra.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn kỹ năng PCTT

 • 20% hộ dân có nhà chưa kiên cố còn chủ quan trong gia cố chằng chống nhà cửa trước mùa thiên tai.

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKHi.

*Nhận thức/KN:

 • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng

 • 80% hộ dân có ý thức gia cố nhà yếu và kê gác đồ đạc lên nơi cao.
Bảo, Lụt

Thôn 6

249

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin

*Vật Chất:

 • Phương tện sử dụng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra gồm ô tô, xe ba gác, hệ thống điện thoại di động

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;

 • Công tácứng phó chưa kịp thời; thiếu trang thiết bị cứu hộ, cứu nạn.

Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Danh sách đội xung kích thường xuyên biến động do lực lượng thường xuyên đi làm ăn xa;

 • Chưa có chính sách đãi ngộ phù hợp.

 • Chưa được diễn tập PCTT hàng năm

 • Phụ nữ ít tham gia vào các hoạt động PCTT
*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng có từ 10 người:

 • Có quyết định thành lập lực lượng xung kích;

 • Hàng năm tiểu ban PCTT&TKCN xóm xây dựng phương án PCTT của xóm

 • Địa phương thực hiện tốt phương châm 4 tại chổ Khi bão lũ xảy ra

 • Thôn có danh sách hộ cần hỗ trợ khi có Bão, Lụt.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn kỹ năng PCTT

 • 30% hộ dân có nhà chưa kiên cố còn chủ quan trong gia cố chằng chống nhà cửa trước mùa thiên tai.

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKHi.

*Nhận thức/KN:

 • Đoàn kết, tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng

 • 70% hộ dân có nhà yếu biết gia cố nhà yếu và kê gác đồ đạc lên nơi cao.
Bảo, Lụt

Thôn 7

115

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin

*Vật Chất:

 • Phương tện sử dụng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra gồm ô tô, xe ba gác, hệ thống điện thoại di động

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ;

 • Chưa có quy chế hoạt động;
*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ;

 • Có đội xung kích 10 người; Có quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo PCTT gồm 10 người, có 3 nữ.

 • Vai trò phụ nữ là làm hậu cần hoặc sơ cấp cứu.

 • Tiểu ban chỉ đạo Xây dựng kế hoạch PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức PCTT

 • 40% hộ dân có nhà chưa kiên cố thiếu kiến thức về gia cố, giằng chống nhà ở.

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKHi.

*Nhận thức/KN:

 • Người dân có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau khi Bão, Lụt xảy ra

 • 60% hộ dân có nhà yếu biết gia cố nhà yếu và kê gác đồ đạc lên nơi cao.
Bảo, Lụt

Thôn 8

239

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin

*Vật Chất:

 • Huy động trong dân những phương tiện vận tải khi cần (ô tô, xe ba gác…)

 • Hệ thống truyền thanh đảm bảo thong tin cảnh báo sớm về thiên tai đến được 100% hộ trong thôn

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ;

 • Chưa có quy chế hoạt động;
*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ;

 • Có đội xung kích 10 người; Có quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo PCTT gồm 10 người, có 3 nữ.

 • Vai trò phụ nữ là làm hậu cần hoặc sơ cấp cứu.

 • Tiểu ban chỉ đạo Xây dựng kế hoạch PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức PCTT

 • 40% hộ dân có nhà chưa kiên cố thiếu kiến thức về gia cố, giằng chống nhà ở.

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKHi.

*Nhận thức/KN:

 • Người dân có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau khi Bão, Lụt xảy ra

 • 60% hộ dân có nhà yếu biết gia cố nhà yếu và kê gác đồ đạc lên nơi cao.
Ngập/lụt bãoThôn 9
*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin

*Vật Chất:

 • Huy động trong dân những phương tiện vận tải khi cần (ô tô, xe ba gác…)

 • Hệ thống truyền thanh đảm bảo thong tin cảnh báo sớm về thiên tai đến được 100% hộ trong thôn

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên thay đổi thành viên nên việc phối hợp khi thiên tai xảy ra gặp khó khăn;

 • Chưa có quy chế hoạt động;
*Tổ chức, Xã hội:

 • Thôn thực hiện tốt phương châm 4 tại chỗ;

 • Có đội xung kích 10 người; Có quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo PCTT gồm 10 người (không có nữ).

 • Tiểu ban chỉ đạo Xây dựng kế hoạch PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn kỹ năng sơ cấp cứu và kiến thức PCTT

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKH.

*Nhận thức/KN:

 • Người dân có tinh thần đoàn kết, tương trợ lẫn nhau khi Bão, Lụt xảy ra.

 • Thôn thong báo đến người dân kế hoạch PCTT của xã.
Bảo, Lụt

Thôn 10

104

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn fin

*Vật Chất:

 • Phương tện sử dụng ứng cứu khi mưa lũ xảy ra gồm ô tô, xe ba gác, hệ thống điện thoại di động

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợ hoặc bảo hộ cho lực lượng tham gia khi làm nhiệm vụ;

 • Chưa có quy chế hoạt động;

 • Nữ chưa tham gia vào công tác PCTT.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ;

 • Có đội xung kích 10 người (không có nữ);

 • Ban chỉ đạo xây dựng kế hoạch hằng năm tập huấn nâng cao năng lực cho đội ngũ PCTT

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn;

 • Đội xung kích chưa chuyên môn, chuyên nghiệp trong khi làm nhiệm vụ

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKH.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Thực hiện phương châm 4 tại chỗ tốt;

 • Đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng;

 • Người dân biết được các điểm sơ tán, di dời tại các nhà kiên cố, vùng an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 11

165

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin

*Vật Chất:

 • Huy động trong dân những phương tiện vận tải khi cần (02 ô tô, 03 xe ba gác…)

 • 10 cọc tre, 50 bao bì; 4 sọt, 5 bó rồng.

 • Hệ thống truyền thanh đảm bảo thong tin cảnh báo sớm về thiên tai đến được 100% hộ trong thôn

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợvề vật tư cho đội PCTT

 • Chưa có quy chế hoạt động;

 • Chưa có quy chế hoạt động

 • Chưa được tập huấn về công tác PCTT

*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ là 15 người;

 • Có Có quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo PCTT.

 • Có 4 đ/c nữ tham gia đội làm công tác hậu cần và cấp cứu tại chỗ:Xây dựng kế hoạch , phương án PCTT.

 • Thực hiện phương châm 4 tại chỗ. Chỉ huy thông báo sơ tán và các hộ có nhà kiên cố tiếp nhận người sơ tán

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn;

 • Đội xung kích chưa chuyên môn, chuyên nghiệp trong khi làm nhiệm vụ

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKH.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Thực hiện phương châm 4 tại chỗ tốt;

 • Đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng;

 • Người dân biết được các điểm sơ tán, di dời tại các nhà kiên cố, vùng an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 12

152

*Vật Chất:

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ cứu hộ: Phao, áp phao, đèn pin

*Vật Chất:

 • Huy động trong dân những phương tiện vận tải khi cần (01 ô tô, 02 xe ba gác…)

 • Thôn chuẩn bị 10 cọc tre, 20 bao bì; 100 sọt…

 • Hệ thống truyền thanh đảm bảo thông tin cảnh báo sớm về thiên tai đến được 100% hộ trong thôn

 • Nguy cơ đội xung kích sẽ rủi ro về tai nạn khi làm nhiệm vụ;
Cao

(Do thiếu kiến thức PCTT; chưa có tính chuyên nghiệp và chưa có chính sách bảo hộ khi làm nhiệm vụ.*Tổ chức, Xã hội:

 • Đội xung kích thường xuyên biến động;

 • Chưa có chính sách hỗ trợvề vật tư cho đội PCTT

 • Chưa có quy chế hoạt động;

 • Chưa có quy chế hoạt động

 • Chưa được tập huấn về công tác PCTT

*Tổ chức, Xã hội:

 • Lực lượng cứu hộ tại chỗ là 30 người;

 • Có Có quyết định thành lập tiểu ban chỉ đạo PCTT có 3 nữ tham gia đội làm công tác hậu cần và cấp cứu tại chỗ

 • Xã xây dựng kế hoạch , phương án PCTT và thôn triển khai thực hiện.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Đội xung kích chưa được tập huấn;

 • Đội xung kích chưa chuyên môn, chuyên nghiệp trong khi làm nhiệm vụ

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT và thiếu kiến thức về BĐKH.

*Nhận thức/kinh nghiệm:

 • Thực hiện phương châm 4 tại chỗ tốt;

 • Đoàn kết tương trợ lẫn nhau trong cộng đồng;

Người dân biết được các điểm sơ tán, di dời tại các nhà kiên cố, vùng an toàn

 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương