Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Thông tin truyền thông và cảnh báo sớmtải về 2.73 Mb.
trang23/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28

Thông tin truyền thông và cảnh báo sớm


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt

Thôn 1

110

*Vật chất:

 • Máy âm ly di động không có để tuyên truyền

 • Loa cầm tay không có

 • Không có bộ đàm

 • Khi mưa bão lớn sảy ra thường bị mất điện, không thông tin đến người dân được.

*Vật chất:

 • Có 2 cụm loa truyền thanh hoạt động tốt

 • Có 95% hộ có ti vi và 80% hộ dân sử dụng điện thoại để liên lạc và nghe thông tin.

 • Có 1 dàn âm thanh riêng

 • Nguy cơ một số người dân không tiếp cận được thông tin về thiên tai do ở quá xa.

 • Trụ đặt loa truyền thanh dễ bị hư hỏng khi thiên tai sảy ra.

Cao

(khoảng 10% người dân sống vùng trũng thấp không tiếp cận được thông tin)*Tổ chức, Xã hội:

 • Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên trước khi sảy ra thiên tai.

 • Chưa lồng ghép phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân

 • Trưởng thôn kiêm cán bộ truyền thanh của thôn nên thời gian đầu tư còn hạn hẹp

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ Bão, Lụt đến thôn xóm thường xuyên.

 • Xã và thôn tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai

 • Có đội cứu hộ cứu nạn giúp đỡ người dân vùng trũng thấp sơ tán, di dời.

Nhận thức, kinh nghiệm:

15% hộ dân không tiếp cận thông tin truyền thông cảnh báo sớm (chủ yếu là các hộ người già, cô neo đơn)Nhận thức, kinh nghiệm:

85% hộ dân tiếp cận được thông tinBão, Lụt

Thôn 2

110

*Vật chất:

 • Máy âm ly di động không có

 • Không có loa cầm tay.

 • Trụ đặt loa cầm tay chưa đảm bảo.

 • Khi mưa bão lớn sảy ra thường bị mất điện, thông tin không đến được với người dân.

*Vật chất:

 • Có 100% hộ có ti vi và 80% hộ có điện thoại để liên lạc và nghe thông tin. • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin về thiên tai do mất điện

Cao

(30% hộ dân sống vùng trũng thấp, 15% hộ dân không tiếp cận được thông tin)*Tổ chức, Xã hội:

 • Công tác tuyên truyền được thực hiện thường xuyên trước khi sảy ra thiên tai.

 • Chưa lồng ghép phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân

 • Trưởng thôn kiêm cán bộ truyền thanh của thôn nên thời gian đầu tư còn hạn hẹp

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ Bão, Lụt đến các hộ dân thường xuyên.

 • Xã và thôn tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai
Nhận thức, kinh nghiệm:

15% hộ dân không tiếp cận thông tin tuyên truyền và cảnh báo sớmNhận thức, kinh nghiệm:

85% hộ dân được tiếp cận thông tinBão, Lụt

Thôn 3

120

*Vật chất:

 • Không có máy âm ly di động để tuyên truyền.

 • Hệ thống truyền thanh của xóm xuống cấp ảnh hưởng đến tuyên truyền.

 • 30 % hộ dân sống vùng trũng có nguy cơ bị mất điện

 • Khi mưa bão lớn sảy ra thường xuyên bị mất điện.

*Vật chất:

 • Có 99% hộ có ti vi và 85% hộ có điện thoại để liên lạc và thông tin.

 • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin về thiên tai

 • Hệ thống loa truyền thanh bị hư hỏng trong mùa mưa bão

Trung bình

(30% hộ dân không tiếp cận được thông tin do hệ thống loa không đảm bảo)*Tổ chức, Xã hội:

 • Công tác phòng chống thiên tai tuyên truyền chưa thường xuyên, chỉ tuyên truyền trước khi có thiên tai.

 • Chưa có các biển cảnh báo.

 • Chưa lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Thông báo cấp độ Bão, Lụt đến các hộ dân thường xuyên.

 • Xã và thôn đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai
*Nhận thức, kinh nghiệm:

30% hộ dân không tiếp cận thông tin tuyên truyền và cảnh báo sớm về lũ lụt*Nhận thức, kinh nghiệm:

70% hộ dân được tiếp cận thông tinBão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật chất:

 • Khi có mưa bão lớn thường bị mất điện, không thông báo bằng loa được.

 • Không có loa cầm tay

 • Không có máy phát dự phòng

*Vật chất:

 • Có2 loa truyền thanh được đặt cột loa tại nhà văn hóa thôn.

 • 100% số hộ có tivi

 • Xã có hệ thống loa truyền thanh đặt vị trí loa tận thôn.

 • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin về diễn biến bão

 • Mất điện khi bão làm gián đoạn thông tin

Cao

(Thông tin đến người dân bị gián đoạn do không có điện)*Tổ chức, Xã hội:

 • Công tác tuyên truyền phòng chống thiên tai trong khi bão sảy ra gặp khó khăn.
*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã tổ chức họp ban PCTT thông báo cấp độ bão, chỉ đạo các thôn tổ chức họp trưởng ban PCTT của thôn, chuẩn bị đầy đủ số vật tư xã giao và 10 nhân lực xung kích PCTT trong độ tuổi lao động.

 • Thôn chuẩn bị vật tư và 40 lao động phòng chống tại chỗ.

 • Thông báo cho nhân dân chuẩn bị dụng cụ chằng chống nhà cửa.

 • Sơ tán các hộ gia đình có nhà cửa không đảm bảo đến các hộ có nhà kiên cố.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

100% số hộ dân chủ quan khi bão chưa đến nên không chủ động chằng chống.*Nhận thức, kinh nghiệm:

100% hộ dân tiếp cận được thông tinBão, Lụt

Thôn 5

220

*Vật chất:

 • Loa cầm tay không có

 • Khi có mưa bão sảy ra thường bị mất điện.

 • Không có máy phát dự phòng.

*Vật chất:

 • Có hệ thống loa truyền thanh của xóm và của xã đảm bảo để thông tin

 • 100% số hộ có tivi và 95% hộ có điện thoại.

 • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin về diễn biến của bão khi mất điện.

 • Các hộ giàả, cô neo đơn khó tiếp cận thông tin

Cao


*Tổ chức, Xã hội:

 • Chưa lồng ghép nội dung PCTT vào các buổi họp dân
*Tổ chức, Xã hội:

 • Khi có mưa bão sảy ra, xã và xóm thường xuyên tuyên truyền, thông báo trên hệ thống loa truyền thanh.

 • Lực lượng xung kích gồm 7 người; có người trực khi có bão, lũ đổ bộ vào địa bàn.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

Có 8 hộ già cả cô neo đơn khó tiếp cận thông tin.*Nhận thức, kinh nghiệm:

98% hộ dân tiếp cận được thông tin khi mưa bão sảy raBão, Lụt

Thôn 6

249

*Vật chất:

 • Khi mưa bão sảy ra thường bị mất điện.

 • Thiếu loa cầm tay.

 • Không có máy phát dự phòng.

 • Không có loa cầm tay

*Vật chất:

 • Có 3 cụm loa truyền thanh.

 • 99% số hộ có tivi và 95% hộ có điện thoại.

 • Có 1 trạm điện

 • Có dàn âm thanh riêng
 • Hệ thống loa có nguy cơ hơ hỏng trong mùa mưa bão.

 • Mất điện làm gián đoạn thông tin.

Cao


*Tổ chức, Xã hội:

 • Trưởng thôn kiêm cán bộ truyền thanh của xóm nên đầu tư thời gian còn hạn hẹp.
*Tổ chức, Xã hội:

 • Khi có mưa bão sảy ra, xã thông báo cấp độ bão đến các hộ dân thường xuyên; xã và thôn thông tin về PCTT.

 • Có đội xung kích giúp đỡ di dời người dân khi có thông tin.

 • Có lồng ghép nội dung PCTT vào các buổi họp dân

*Nhận thức, kinh nghiệm:

Một số hộ dân chủ quan khi bão chưa đến nên chưa chủ động chằng chống.* Nhận thức, kinh nghiệm:

98% hộ dân tiếp cận được thông tin khi mưa bão sảy raBão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • Máy âm ly, loa di động, hệ thống thông tin di động không có để sử dụng trong tuyên truyền.

 • Loa cầm tay đã bị hỏng
*Vật chất:

 • Có 1 cụm loa hoạt động tốt.

 • 95% số hộ có tivi và 100% hộ có điện thoại liên lạc để thông tin.

 • Có dàn âm thanh và loa cầm tay

 • Nguy cơ người dân không nhân được thông tin khi mưa bão làm mất điện.

 • Cột loa có nguy cơ gẫy, đổ.

 • Hệ thống loa có khả năng hư hỏng trong mùa mưa bão

Cao

(15% hộ dân không tiếp nhận được thông tin, hệ thống loa không đảm bảo)*Tổ chức, Xã hội:

 • Chưa lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

 • Chưa có các biển cảnh báo.
*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ bão đến nhân dân

 • Xã và thôn đã tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

 • Có đội xung kích cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ người dân di dời khi có thông tin cảnh báo.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

20% hộ dân không tiếp cận được thông tin và cảnh báo sớm.*Nhận thức, kinh nghiệm:

80% hộ dân tiếp cận được thông tin khi mưa bão sảy raBão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • Thiếu loa cầm tay đã bị hỏng

 • Khiu mùa mưa bão sảy ra thường xuyên bị mất điện

 • Máy âm ly kém.

 • Bộ loa hay bị hỏng*Vật chất:

 • Có 2 cụm loa truyền thanh hoạt động tốt.

 • 100% số hộ có tivi và 95% hộ có điện thoại liên lạc để thông tin.

 • Có dàn âm thanh và 2 loa cầm tay.

 • Cụm dân cư ở tập trung, dễ thông báo.

 • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin.

 • Hệ thống loa truyền thanh hư hỏng trong mùa mưa bão, không liên lạc được với bên ngoài

Trung bình

(một số ít hộ dân chủ quan trước thông tin tuyên truyền cảnh báo).*Tổ chức, Xã hội:

 • Công tác tuyên truyền chưa thường xuyên; trước mùa mưa bão mới có tuyên truyền về PCTT.
*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ bão đến nhân dân

 • Xã và thôn đã tổ chức tuyên truyền đến từng hộ dân về phòng chống thiên tai.

 • Có đội xung kích cứu hộ, cứu nạn giúp đỡ người dân.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

Một số hộ dân còn chủ quan trước thôn tin cảnh báo.*Nhận thức, kinh nghiệm:

100% hộ dân tiếp cận được thông tin tuyên truyềnBão, Lụt

Thôn 9
*Vật chất:

 • Loa cầm tay chưa có.

 • Hệ thống lao truyền thanh bị xuống cấp

 • Khi mùa mưa bão sảy ra thường xuyên bị mất điện, không thông tin được đến người dân.

*Vật chất:

 • Có 1 cụm loa truyền thanh.

 • Có dàn âm thanh riêng.

 • 100% số hộ có tivi và 95% hộ có điện thoại liên lạc để thông tin.

 • Có 1 dàn âm thanh riêng.
 • Nguy cơ người dân không tiếp cận được thông tin về thiên tai.

 • Hệ thống loa truyền thanh hư hỏng trong mùa mưa bão, không liên lạc được với bên ngoài.

Trung bình


*Tổ chức – Xã hội:

 • Công tác phòng chống thiên tai, tuyên truyền chưa được sâu rộng, chưa lồng ghéo nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

 • Chưa có cán bộ phát thanh riêng của xóm.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ Bão, Lụt đến các hộ nhân dân thường xuyên.

 • Xã và thôn đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

98% hộ dân tiếp cận được thông tin truyền thông và cảnh báo sớm.*Nhận thức – Kinh nghiệm:

100% hộ dân tiếp cận được thông tin.Bão, Lụt

Thôn 10

239

*Vật chất:

 • Khi mùa mưa bão sảy ra thường xuyên bị mất điện

 • Không có loa cầm tay để thông báo

*Vật chất:

 • Có hệ thống loa truyền thanh hoạt từ xã đến thôn.

 • Có dàn âm thanh riêng.

 • 98% số hộ có tivi và điện thoại liên lạc để thông tin.

 • Nguy cơ không tiếp cận được thông tin về thiên tai.

 • Hệ thống loa truyền thanh hư hỏng trong mùa mưa bão.

Trung bình


*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa lồng ghéo nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

 • Chưa có cán bộ phát thanh.
*Tổ chức – Xã hội:

 • Xã thông báo cấp độ Bão, Lụt đến các hộ nhân dân thường xuyên.

 • Xã và thôn đã tổ chức tuyên truyền về phòng chống thiên tai.

 • Có đội giúp đỡ nhân dân khi có bão.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

Một số hộ dân (2%) không tiếp cận được thông tin truyền thông và cảnh báo sớm.*Nhận thức – Kinh nghiệm:

98% hộ dân tiếp cận được thông tin.Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • Khi mùa mưa bão sảy ra thường xuyên bị mất điện

 • Không có loa cầm tay.
*Vật chất:

 • Có hệ thống loa truyền thanh hoạt từ xã đến thôn: xã 1 cái, thôn 3 cái.

 • 99% số hộ có tivi và điện thoại liên lạc để thông tin.

 • Hệ thống dây và loa truyền thanh có khả năng hư hỏng khi có bão.
Trung bình


*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

 • Chưa có cán bộ phát thanh.

 • Đội giúp đỡ chưa được đào tạo cơ bản về phòng chống thiên tai..

*Tổ chức – Xã hội:

 • Xã thông báo và tuyên truyền về tình hình thiên tai và cấp độ bão tới người dân.

 • Có đội giúp đỡ nhân dân khi sơ tán.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

Một số hộ dân chưa tiếp cận được thông tin cảnh báo kịp thời*Nhận thức – Kinh nghiệm:

99% hộ dân tiếp cận được thông tin.Bão, Lụt

Thôn 12

152

*Vật chất:

 • Khi mùa mưa bão sảy ra thường xuyên bị mất điện

 • Không có loa cầm tay để thông báo.*Vật chất:

 • Xã và xóm có hệ thống loa truyền thanh .

 • Xã có 1 hệ thống; xóm có 1 bộ loa.

 • 100% các hộ có tivi. • Hệ thống cột điện và dây loa truyền thanh có khả năng hư hỏng khi có bão.
Trung bình


*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa lồng ghép nội dung phòng chống thiên tai vào các buổi họp dân.

 • Chưa có cán bộ phát thanh.

 • Có đội giúp đỡ chưa qua đào tạo.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Loa truyền thanh của xã thông báo lũ lụt tới người dân.

 • Có đội giúp đỡ nhân dân khi có thông báo sơ tán.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

Một số hộ dân còn chủ quan về Bão, Lụt.*Nhận thức – Kinh nghiệm:

95% hộ dân tiếp cận được thông tin để phòng chống thiên tai. 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương