Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang22/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28

Du lịch (Xã chưa có du lịch)


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)


….
 1. Buôn bán và dịch vụ khác


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bảo, Lụt

Thôn 1

115

*Vật Chất:

 • 03 hộ buôn bán lẻ chưa có kho dự trữ và phương tện mua bán;

 • Có 2 hộ hàng tạp hoá nhà chưa an toàn trước Bão, Lụt nên hàng hoá thường bịướt, hư hỏng

 • Vận chuyển hàng hóa khó khăn;

 • Người mua cầnnhiều sự lựa chọn nhưng hộ thiếu vốnđể mua hàng dự trữ

*Vật Chất:

 • Có 02 hộ xay sát gạo có máy móc tốt

 • Có 03 hộ kinh doanh buôn bán nhỏ

Hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn, kiến thức PCTT)*Tổ chức- Xã hội:

 • 100% hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • Không được vay vốn NH, vay ngoài lãi suất cao;

 • Chưa được hỗ trợ của các đoàn thể cho các hộ đơn thân.

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 01 hộ có kiến thức kinh doanh

 • Có đội xung kích hỗ trợ di chuyển hàng hóa để gửi các điểm hộ có nhà cao kiên cố

*Nhận thức/KN:

 • Các hộ kinh doanh tự phát nên thiếu kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậmnên quay vòng vốn chậm không cóđểđầu tư mua dự trữ hàng bán trong mùa Bão, Lụt

 • 40% hộ chủ quan không có giá kê hang hoá.

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với bà con trong thôn xóm nên có được lượng khách hang ổn định.

 • 60% hộ cóý thức làm giá kêđồ an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 2

115

*Vật Chất:

 • 03 hộ buôn bán lẻ nhà chưa kiên cố nên hàng hoá hay bị ướt khi bão kềm theo mưa to.

 • 100% hộ kinh doanh không có giá kê hang hoá khi mưa lụt.

*Vật Chất:

 • Có 05 hộ kinh doanh, trong đó có 02 hộ kinh doanh lớn, cung cấp đầy đủ hàng hóa (nhà kiên cố)

 • 01 hộ xay xát gạo quy mô nhỏ

Hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm và thiếu vốn, kiến thức PCTT)*Tổ chức- Xã hội:

 • 01 hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • 100% hộ buôn bán nhỏ thiếu vốn mua hàng dự trữ cho mùa Bão, Lụt

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 01 hộ có kiến thức và kinh nghiệm kinh doanh

 • Có đội xung kích hỗ trợ di chuyển hàng hóa để gửi các điểm hộ có nhà cao kiên cố

*Nhận thức/KN:

 • Các hộ kinh doanh tự phát không qua đào tạo nên thiếu kỹ năng bán hàng;

 • Các hộ bán hàng tạp hóa Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm nên quay vòng vốn chậm không cóđểđầu tư mua dự trữ hàng bán trong mùa Bão, Lụt

 • 70% hộ chủ quan không có giá kê hang hoá.

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • Có lượng khách hàng ổn định trong cộng đồng xóm làng.

 • 30% hộ cóý thức làm giá kêđồ an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 3

120

*Vật Chất:

 • Có 2 hộ hàng tạp hoá chưa an toàn trước Bão, Lụt nên hàng hoá thường bịướt, hư hỏng

 • Vận chuyển hàng hóa khó khăn;

 • Người mua nhiều sự lựa chọn nhưng hộ thiếu vốnđể mua hàng dự trữ

*Vật Chất:

 • Có..05 hộbuôn bán kinh doanh tạp hoá tại nhà

Hàng hóa hư hỏng

Cao

(do thiếu vốn kinh doanh, cơ sở chưa an toàn)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • 02 hộ thiếu vốn mua tủ lạnhđể bảo quản thực phẩm nên giá bán thấp, thu nhập kém

 • 100% hộ kinh doanh cần vay để có thêm vốn kinh doanh

 • Chưa đảm bảo vốn dự trữ hàng cho mùa thiên tai

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 02 hộ có kiến thức kinh doanh do gia đình có buôn bán từ lâu.

 • Có 03 hộ chủđộng vay vốn phát triển kinh doanh

*Nhận thức/KN:

 • Các hộ bán hàng tạp hóa Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm nên quay vòng vốn chậm không cóđểđầu tư mua dự trữ hàng bán trong mùa Bão, Lụt

 • 50% hộ chủ quan không có giá kê hang hoá.

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • Có lượng khách hàng ổn định trong cộng đồng xóm làng.

 • 50% hộ cóý thức làm giá kêđồ an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 4

255

*Vật Chất:

 • Vận chuyển hàng hóa khó khăn;

 • Gía bán không ổn định;

 • Người mua nhiều sự lựa chọn

*Vật Chất:

 • Có 07 hộ kinh doanh hàng tạp hóa và hàng thực phẩm;

 • Có 03 máy xay xát gạo
Bay, tốc mái, hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm, thiếu kiến thức PCTT)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • 01 hộ thiếu vốn mua tủ lạnhđể bảo quản thực phẩm nên giá bán thấp, thu nhập kém

 • 100% hộ kinh doanh cần vay để có them vốn kinh doanh

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 04 hộ bán hàng thực phẩm có điều kiện và có kiến thức linh hoạt trong kinh doanh

 • 03 hộ có mua tủ lạnh, tủđông lạnhđể bảo quản thực phẩm
*Nhận thức/KN:

 • Các hộ bán hàng tạp hóa Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm nên quay vòng vốn chậm không cóđểđầu tư mua dự trữ hàng bán trong mùa Bão, Lụt

 • 80% hộ chủ quan không có giá kê hang hoá.

 • 100% hộ kinh doanh thiếukiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • Có lượng khách hàng ổn định trong cộng đồng xóm làng.

 • 20% hộ cóý thức làm giá kêđồ an toàn

Bảo, Lụt

Thôn 5

221

*Vật Chất:

 • 10 hộ buôn bán nhỏ lẻ

 • Gía bán không ổn định;

 • Người mua yêu cầunhiều sự lựa chọn, trong khi hộ kinh doanh thiếu vốn không đa dạng về loại hang hoá và số lượngđể dự trữ bán trong mùa thiên tai.

 • Có 01 hộ vốnít máy móc chưa tốt

*Vật Chất:

 • Có 01 chợ tạm tự phát

 • Có 03 cơ sở sản xuất kinh doanh.

 • Có 03 hộ xay xát gạo với quy mô nhỏ trong đó có 02 hộ có vốn mua sắm máy móc tốt

hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Bình thường ( do buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm)

*Tổ chức- Xã hội:

 • Tiếp cận vốn vay ngân hàng vốn đầu tư không nhiều

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa để nơi cao ráo

 • Hội đoàn thể giúp đỡ về tiếp cận nguồn vốn vay ngân hàng cho nhân dân
*Nhận thức/KN:

 • Các hộ bán hàng tạp hóa Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • Có lượng khách hàngổnđịnh trong cộngđồng xóm làng.

Bảo, Lụt

Thôn 6

255

*Vật Chất:

 • Có 10 % hộ buôn bán nhỏ lẻ tại nhà thiếu kiên cố nên hàng hóa hay bị hư hỏng do khi bão kèm mưa to;

 • Gía bán không ổn định nên hay bị mất khách;

 • Chưa có chương trình hỗ trợ vay vốn kinh doanh

*Vật Chất:

 • Có 30 hộ kinh doanh buôn bán, trong đó có 27 hộ có vốn tự xoay xở;

 • Có 04 hộ xay xát.cóđầu tư sắm máy móc tốt.
 • Hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do đa số hộ buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm, quay hang đơn sơ, chưa có kiến thức PCTT)*Tổ chức- Xã hội:

 • 88% hộ kinh doanh thiếu vốn dự trữ hang bán trong mùa thiên tai.

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 04 hộ bán lớn cung cấp đầy đủ hàng hóa;

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa đến nơi an toàn.

*Nhận thức/KN:

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm nên thu nhập thấp không có vốnđểđa dạng hang hoá

 • 100% hộ kinh doanh thiếu kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • Có lượng kháchổnđịnh trong thôn xóm

Bảo, Lụt

Thôn 7

172

*Vật Chất:

 • 03 hộ ít vốn mặt hàng không đa dạng;

 • 50% hộ bán tạp hoá nhà chưa kiên cố không có giá kê hoàng hoá cho an toàn mùa Bão, Lụt

*Vật Chất:

 • Có 6 hộ kinh doanh buôn bán, trong đó chỉ có 03 hộ có vốn có đầy đủ hàng hóa

 • 50% hộ có nhà kiên cố và có nhân lực chạy mua hàng

 • Nguy cơ hàng hóa bị hư hỏng, giảm thu nhập do mưa lụt

Cao

(do 50% phụ nữ buôn bán nhỏ, thiếu vốn kinh doanh, thiếu khả năng bán hang, nhà chưa kiên cố)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • Không được vay vốn Ngân hàng, chưa có sự hỗ trợ của các đoàn thể.

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có 03 hộ có kiến thức kinh doanh; Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa đến nơi an toàn
*Nhận thức/KN:

 • 100% hộ bán tạp hoá thiếu kỹ năng bán hàng

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm

 • 100% hộ kinh doanh chưa được tập huấn PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

Bảo, Lụt

Thôn 8

239

*Vật Chất:

 • Có 06 quán bán lẻ hàng tạp hóa, chưa có kho dự trữ hoặc giá kê hang hoá khi Bão, Lụt.

 • 100% hộ tạp hoá tận dụng nhàở làm cửa hàng.

 • 10% hộ bán tạp hoá nhà chưa đảm bảo

*Vật Chất:

 • Có 07 công ty thủ công Mỹ nghệ Việt Anh

 • 01 xưởng quại lõi

 • 01 cửa hàng dịch vụ vật liệu xây dựng

 • 01 hộ có máy xát gạo

 • 02 hộ làm chậu cây cảnh

 • 01 hộ đại lý thuốc sâu; 02 quán sửa chữa xe máy xe đạp

 • 01 quán bán hàng ăn

 • Hàng hư hỏng giảm thu nhập

Trung bình

(do buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm, kỹ năng bán hàng, tận dụng nhàở làm quay bán hàng)*Tổ chức- Xã hội:

 • 01 hộ kinh doanh xay xát gạo quy mô nhỏchưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • Nguồn vốn vay của ngân hàng không được nhiều

*Tổ chức- Xã hội:

 • Được khối đoàn thể đứng ra tín chấp cho các hộ kinh doanh vay vốn ngân hàng*Nhận thức/KN:

 • Các hộ bán hàng tạp hóa Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm

 • 100% hộ mua bán chưa có kiến thức PCTT

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 • 03 hộ có kiến thức kinh doanh

Bảo, Lụt

Thôn 9

240

*Vật Chất:

 • Có 27 hộ buôn bán nhỏ lẻ

 • 20% các quầy hàngđều không có giá kê hàng hoá tránh ngập lụt

*Vật Chất:

 • Có 01 Công tykhai thác đá

 • Có 20 hộ buôn bán tạp hóa tự phát bán tại nhà.

 • 80% hộ bán tập hoá có nhà kiên cố hoặc bán kiên cố.

 • Có 02 hộ xát gạo

 • 01 xưởng may

 • Hàng hóa hư hỏng, giảm thu nhập

Trung bình

(do đa số hộ buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực cung cấp khi có thiên tai;

 • Thiếu vốnđểđa dạng mặt hàng bán mùa thiên tai

 • Vay vốn ngân hàng lãi cao và nguồn vốn vay không nhiều

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có sự hỗ trợ của các khối đoàn thể

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời khi có thiên tai xảy ra

*Nhận thức/KN:

 • Hàng hóa tiêu thụ chậm

 • Thiếu kỹ năng bán hàng

*Nhận thức/KN:

Có mối quan hệ với khách hàng tốtBảo, Lụt

Thôn 10

104

*Vật Chất:

 • Có 01 chợ tạm;

 • 04 hộ buôn bán nhỏ lẻ không đáp ứng được đầy đủ hàng hóa;

 • 02 hộ buôn bán nhỏ lẻ nguy cơ sập lều;

 • Gía bán không ổn định;

*Vật Chất:

 • Có 03 hộ xay xát có đầu tư mua máy
 • Sập lều, trại;

 • Hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do đa số hộ buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực, hàng hóa không đủ cung cấp khi có thiên tai;

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa đến nơi an toàn khi cần.
*Nhận thức/KN:

 • Không có kỹ năng bán hàng

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

Bảo, Lụt

Thôn 11

202

*Vật Chất:

 • Tỷ lệ hộ tham gia làm dịch vụ buôn bán còn ít-Gía cả không ổn định, người mua cần nhiều sự lựa chọn, nhưng thiếu vốn, hàng hóa chưa đa dạng

 • Buôn bán tự phát

 • Chưa có kho để cất dữ hàng hóa

 • Vận chuyển hàng hóa khó khăn;

 • 90% hộ thường xuyên bị thiệt hại

*Vật Chất:

 • Có 30 họ bán hàng tạp hóa.;ăn uống, buôn bán nhỏ;

 • Có 05 hộ buôn bán lớn đáp ứng nhu cầu của người dân;

 • có 02 hộ xay xát gạo.

 • 10% hộ không bị ảnh hưởng thiệt hại
 • Hàng hóa hư hỏng, mất vốn, giảm thu nhập

Cao

(do đa số hộ buôn bán nhỏ, thiếu kinh nghiệm)**Tổ chức-Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực, hàng hóa không đủ cung cấp khi có thiên tai;

 • Khó tiếp cận nguồn vốn sản xuất
*Tổ chức, Xã hội:

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa đến nơi an toàn

 • Nguồn khách trong cộngđồngổnđịnh
*Nhận thức/KN:

 • Không có kỹ năng bán hàng;

 • Hàng hòa tiêu thụ chậm

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

Bảo, Lụt

Thôn 12

152

*Vật Chất:

 • Tỷ lệ hộ tham gia làm dịch vụ thấp: 145 hộ

 • Gía cả không ổn định, người mua chậm;

 • Có 04 hộ kinh doanh nhỏ lẻ;

 • Có 03 hộ xay xát;

 • Khó khăn về buôn bán;

*Vật Chất:

 • Có 04 hộ bán hàng tạp hóa có khả năng tự xoay xở vốnđể kinh doanh;

 • Có 02 hộ xay xát;

 • Có 01 hộ sửa chữa xe máy, ô tô;

 • Có 02 công ty khai thác đá;

 • Hàng hóa hư hỏng, có khi mất vốn, thiếu nợ

 • Thiếu vốnđểđa dạng hang hoá và dự trữ hang bán vào mùa mưa bão..

Trung bình

(số hộ buôn bán nhỏ sử dụng nhàở kiên cố hoặc bán kiên cố làm cửa hang, tự lực xoay xở vốn để kinh doanh)*Tổ chức- Xã hội:

 • Hộ kinh doanh xay xát gạo chưa đảm bảo lương thực, hàng hóa không đủ cung cấp khi có thiên tai;

 • Chưa được vay vốn để kinh doanh và dịch vụ

*Tổ chức- Xã hội:

 • Có đội xung kích hỗ trợ di dời hàng hóa đến nơi an toàn
*Nhận thức/KN:

 • Thiếu kỹ năng bán hàng

*Nhận thức/KN:

 • Có mối quan hệ với khách hàng tốt

 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   18   19   20   21   22   23   24   25   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương