Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang21/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28

Thủy Sản


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt

Thôn 1

115

*Vật chất:

 • Có 17 ha mặt nước nuôi trồng thủy sản, (Trong đó diện tích nuôi tôm thẻ chân trắng là 6,5 ha).

 • Vỡ bờ ao, ngập lụt.

 • Thiếu phương tiện đánh bắt

 • 20 % hộ thiếu vốn để đầu tư sản xuất nuôi trồng thủy sản

 • Giống trôi nổi chưa kiểm định.

 • Xử lý thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy sản chưa đúng liều lượng, chưa đảm bảo.

 • Dịch bệnh trên tôm thường xuyên sảy ra (dịch phân trắng).

*Vật chất:

 • 15 hộ chăn nuôi trên ao (chủ yếu nuôi tôm).

 • 10 hộ đầu tư máy móc trong nuôi thủy sản như máy sục ô xy..

 • Khi ngập lụt làm vỡ bờ ao, dẫn đến sản lượng tôm thất thoát 100%

 • Tôm có thể chết do thiếu ô xy;

 • Ô nhiễm nguồn nước làm tôm chết, sản lượng mất trắng.

 • Thu nhập thấp, thiếu trang thiết bị, kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.
Cao

(Thiếu vốn đầu tư, thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh gia tăng, ao tôm tạm bợ, nuôi không theo quy hoạch)*Tổ chức – Xã hội:

 • Hầu hết các hộ nuôi theo mô hình lúa – tôm; lúa – cá, theo chuyển dịch cơ cấu cây trồng vật nuôi của địa phương (chủ yếu ở những diện tích xấu, khó cải tạo, trồng trọt kém năng xuất).

 • 20% số hộ nuôi tôm không theo quy hoạch của địa phương.

 • Chưa có tổ liên kết trong đánh bắt.

 • Khó khăn về vốn vay, không có tài sản để thế chấp.

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Có tuyên truyền vận động nuôi tôm đúng lịch tráng bão lũ.

 • Có hướng dẫn nhân dân hạ thế điện 3 pha sục khí ô xy.

 • Có hướng dẫn nhân dân chọn giống tốt.

 • Trung tâm học tập cộng đồng có mở lớp tập huấn về nuôi trồng thủy sản cho nhân dân
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% hộ thiếu kinh nghiệm, nuôi tự phát chưa theo quy hoạch.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • Thâm canh thường xuyên.

 • 50% có kỹ thuật, kinh nghiệm.

 • Tuyên truyền cho nhận dân chọn giống tốt, có địa chỉ.

 • Nhóm nuôi tôm tự thành lập và sinh hoạt chia sẽ kinh nghiệm

Bão, Lụt

Thôn 2

115

*Vật chất:

 • Diện tích ao 5,2 ha, chủ yếu nuôi tôm, cá nước ngọt.

 • Vỡ bờ ao, ngập lụt, sản lượng tôm, cá thất thoát.

*Vật chất:

 • Có đầu tư trang thiết bị nuôi thủy sản.
 • Nguy cơ vỡ bờ ao, tôm cá mất trắng.

 • Tôm có thể chết do thiếu ô xy

 • Dịch bệnh gia tăng, khó kiểm soát

Cao

(chưa đầu tư ao nuôi, thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản và thiếu vốn đầu tư).
*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.

 • Việc các hộ dân chuyển đổi diện tích trồng lúa sang nuôi thủy sản không theo quy hoạch dễ làm dịch bệnh.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Có hỗ trợ thuốc khử trùng nước.

 • Có tuyên truyền vận động nuôi tôm đúng lịch tráng Bão, Lụt.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

30% hộ thiếu kinh nghiệm, nuôi tự phát chưa theo quy hoạch.*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 70% có kỹ thuật kinh nghiệm, thâm canh thường xuyên.

 • Tuyên truyền cho nhận dân chọn giống tốt, có địa chỉ.

 • Có họp nhóm nuôi tôm tự phát.

Bão, Lụt

Thôn 3

120

*Vật chất:

 • Bờ ao thiếu kiên cố, chủ yếu đắp đất thấp, khi ngập lụt lượng cá bị cuốn trôi nhiều, có khi tới 100%

 • Bờ ao lở, vỡ khi ngập lụt làm cá, tôm trôi ra ngoài.

 • Xử lý thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy sản.

 • Một số dịch bệnh trên tôm trường xuyên.

*Vật chất:

 • Một số hộ nuôi tôm có đầu tư máy móc. • Tôm có thể chết do thiếu ô xy, môi trường ô nhiễm, sản lượng thấp, có thể mất trắng.

 • Thu nhập thấp.
Trung bình

Thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nuôi tự phát không theo quy hoạch.*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa có tổ liên kết trong đánh bắt.

 • Khó khăn về vốn vay, vay không đủ để đầu tư nuôi trồng thủy sản

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Có tổ chức tập huấn về nuôi trồng thủy sản.

 • Có tuyên truyền đến các hộ nuôi tôm tránh bão, ngập lụt.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • Có 50% hộ thiếu kinh nghiệm, nuôi tự phát chưa theo quy hoạch.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% hộ dân có kỹ thuật kinh nghiệm.

 • Tuyên truyền cho nhận dân chọn giống tốt, có địa chỉ rõ ràng.

Bão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật chất:

 • Có 5ha mặt nước nuôi cá, tôm

 • Cơ sở *Vật chất:, máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nuôi thủy sản chưa được đầu tư do thiếu kinh phí

 • Bờ ao thiếu kiên cố nên khi ngập lụt dễ bị trôi ra ngoài, có khi tới 100%

 • Bờ ao lở, vỡ khi ngập lụt làm cá, tôm trôi ra ngoài.

 • Một số người dân mua giống cá trôi nổi trên thị trường chưa qua kiểm dịch.

 • Có ít hộ dùng thuốc xử lý bảo vệ nuôi trồng thủy sản.

*Vật chất:

 • Có 30 hộ chăn nuôi cá, diện tích 5 ha.

 • Số phụ nữ tham gia nuôi cá 30%. • Bão, Lụt làm ngập bờ ao, vỡ bờ ao gây thất thoát sản lượng cá, thu nhập thấp.

 • Môi trường nước bị ô nhiễm, làm dịch bệnh trên tôm làm thất thu cho nhân dân.Trung bình

(Thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thiếu kiến thức khoa học khi xử lý dịch bệnh và thiếu vốn đầu tư)*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Hội nông dân tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 40% số hộ thiếu kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 60% số hộ dân có kinh nghiệm nuôi truyền thống.

Bão, Lụt

Thôn 5

221

*Vật chất:

 • Có 3,5 ha diện tích nuôi tôm, cá truyền thống.

 • 35 hộ nuôi trồng trên cát

 • Nuôi trồng nhỏ lẻ, không quy hoạch cụ thể rõ ràng.

 • Thiếu trang thiết bị phục vụ nuôi thủy sản.

 • Giống trôi nổi chưa qua kiểm dịch

*Vật chất:

 • Bờ ao thấp, thiếu kiên cố

 • 50% phụ nữ tham gia nuôi trồng thủy sản, có kinh nghiệm trong nuôi trồng truyền thống.

 • Máy móc, trang thiết bị ít được đầu tư. • Ngập bờ ao, vỡ bờ ao gây thất thoát sản lượng cá, thu nhập thấp.

 • Môi trường ô nhiễm, ô nhiễm nguồn nước.Trung bình

(Thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thiếu kiến thức khoa học khi xử lý dịch bệnh).*Tổ chức – Xã hội:

 • Nuôi trồng nhỏ lẻ, không thành lập nhóm nuôi trồng.

 • Chủ yếu nuôi trồng tự phát không qua quy hoạch.

 • 100% hộ dân còn sử dụng phương pháp thủ công trong nuôi thủy sản.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng đúng thời vụ để tránh Bão, Lụt

 • Có hỗ trợ đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, sục kí ô xy cho một số diện tích lớn, tập trung.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% chưa có kinh nghiệm nuôi thủy sản.

 • Chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% số hộ dân có kinh nghiệm thâm canh thường xuyên.

 • Thành lập nhóm nuôi tôm, cá tự phát

Bão, Lụt

Thôn 6

249

*Vật chất:

 • Có 2,1 ha diện tích nuôi tôm, cá

 • Bờ ao thấp, không kiên cố, khi ngập lụt bị trôi 100%.

 • Vỡ bờ ao, ngập lụt thất thoát 100%.*Vật chất:

 • Có 80 hộ nuôi trồng thủy sản, chủ yếu là nuôi trồng trên cát

 • Có 2,1 ha diện tích nuôi tôm, cá truyền thống tại địa phương.

 • 50% phụ nữ tham gia nuôi trồng thủy sản, có kinh nghiệm trong nuôi trồng truyền thống.

 • Ngập bờ ao, tôm, cá, mất trắng.

 • Thu nhập thấp.

 • Vỡ bờ ao gây tổn thất về kinh tếTrung bình

(thiếu kỹ thuật nuôi tôm, cá, nuôi trồng mạng tính tự phát và thiếu vốn sản xuất)*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.
*Tổ chức – Xã hội:

 • Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi trồng đúng thời vụ để tránh Bão, Lụt

 • Hỗ trợ đảm bảo hệ thống điện chiếu sáng, sục kí ô xy cho một số diện tích lớn, tập trung.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% hộ thiếu kinh nghiệm.

Chủ yếu nuôi trồng tự phát.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 75% số hộ dân có kinh nghiệm thâm canh thường xuyên.

 • Thành lập nhóm nuôi tôm, cá để hỗ trợ giúp đỡ nhau sản xuất

Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • Có 0,04 ha nuôi tôm.

 • Có 2,5 ha nuôi thủy sản.

 • Ao hồ thường xuyên bị bồi lấp.

 • Bờ ao thiếu kiên cố.

 • Giống trôi nổi chưa qua kiểm dịch

 • Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy sản chưa đúng liều lượng.

 • Dịch bệnh trên tôm thường xuyên.

*Vật chất:

 • Có 2 hộ nuôi tôm, diện tích 0,04ha, có đầu tư máy sục ô xy.

 • 100 hộ có ao nuôi tôm, cá với diện tích 2,5ha

 • Một số hộ nuôi cá với quy mô nhỏ lẻ. • Bờ ao thiếu kiên cố, khi ngập lụt cá, tôm trôi 100%.

 • Tôm chết do mưa lớn, thiếu ô xy.

 • Môi trường thường xuyên bị ô nhiễm, dịch bệnh trên cá, tôm gia tăng.

 • Giống trôi nổi trên thị trường, chưa qua kiểm dịch nên khả năng chống chọi với dịch bệnh kém.

Cao

(thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, dịch bệnh gia tang, Ao nuôi tạm bợ, tự phát, chưa theo quy hoạch và thiếu vốn)*Tổ chức – Xã hội:

 • Khó khăn về vốn: không có tài sản thế chấp để vay vốn.

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.
*Tổ chức – Xã hội:

 • Hỗ trợ thuốc khử trùng nguồn nước.

 • Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi tôm đúng lịch, tránh Bão, Lụt.

 • Kéo điện sục khí ô xy.

 • Khi mua tôm giống sau 10 ngày nếu tôm chết sẽ được hỗ trợ.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% hộ thiếu kinh nghiệm.

Chủ yếu nuôi tự phát chưa theo quy hoạch.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% số hộ dân có kinh nghiệm thâm canh thường xuyên.

 • Tuyên truyền cho nhân dân chọn mua giống tốt, có địa

Bão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • Có 3 ha nuôi thủy sản

 • Vỡ bờ ao thiếu kiên cố, chủ yếu đắp đất thấp, dễ bị lở, vỡ

 • Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy sản chưa đúng liều lượng, chưa đảm bảo.

 • Giống không đảm bảo

 • Dịch bệnh trên tôm thường xuyên sảy ra.

*Vật chất:

 • Có lớp tập huấn nuôi trồng cá, tôm

 • Có 3ha nuôi cá và tôm

 • Có 2 hộ nuôi tôm có đầu tư máy móc. • Vỡ bờ ao thiếu kiên cố, ngập lụt làm sản lượng tôm mất 80%.

 • Tôm chết do mưa lớn, gây thiếu ô xy, môi trường bị ô nhiễm

 • Dịch bệnh trên tôm thường xuyên xảy ra.

Cao

(Thiếu kỹ thuật nuôi tôm, dịch bệnh ở cá và tôm gia tang, nuôi chưa theo quy hoạch và Thiếu vốn để đầu tư con giống, đầu tư phương tiện kỹ thuật trong nuôi thủy sản)*Tổ chức – Xã hội:

 • Khó khăn về vốn.

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.

 • Nuôi tự phát, chưa có kinh nghiệm
*Tổ chức – Xã hội:

 • Tuyên truyền vận động nhân dân nuôi tôm đúng lịch, tránh Bão, Lụt.

 • Có cơ chế chuyển đổi đất lúa kém năng suất để nuôi trồng thủy sản.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 60% hộ thiếu kinh nghiệm nuôi.

 • Chủ yếu nuôi tự phát chưa theo quy hoạch, quy định.

 • Nhân dân mua giống không rõ nguồn gốc, chưa qua kiểm dịch nên khả năng vật nuôi thích nghi với môi trường mới rất kém, dễ mắc bệnh gây giảm năng suất, chất lượng, ảnh hưởng đến thu nhập của nhân dân.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 40% số hộ dân có kỹ thuật, kinh nghiệm.

Thâm canh thường xuyên

Ngập lụt, bão

Thôn 9
*Vật chất:

 • Có 7ha mặt nước thủy sản

 • Bờ ao thiếu kiên cố nên khi bão, lụt dễ bị vỡ, ngập bờ ao

gây thất thoát sản lượng cá, dẫn đến thu nhập của người dân bị giảm đáng kể.

 • Một số người dân mua giống cá trôi nổi trên thị trường chưa qua kiểm dịch.

*Vật chất:

 • Có 60 hộ chăn nuôi cá với tổng diện tích 7 ha.

 • Số phụ nữ tham gia nuôi cá 30%.

 • Cơ sở *Vật chất:, máy móc trang thiết bị kỹ thuật phục vụ nuôi thủy sản chưa được đầu tư.

 • Bờ ao thiếu kiên cố, dễ bị lở, vỡ.

 • Dịch bệnh trên tôm, cá do môi trường và nguồn nước bị ô nhiễm

Trung bình

(Thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thiếu kiến thức khoa học khi xử lý dịch bệnh, thiếu vốn đầu tư cơ sở *Vật chất:, máy móc trang thiết bị kỹ thuật)*Tổ chức – Xã hội:

 • Có tập huấn cho nhân dân nhưng sô hộ áp dụng tiến bộ khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản chưa nhiều (khoảng 30%).

 • Có ít hộ dùng nhiều thuốc xử lý bảo vệ nuôi trồng thủy sản
*Tổ chức – Xã hội:

 • Hội nông dân tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật nuôi trồng thủy sản.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 40% số hộ thiếu kinh nghiệm trong nuôi trồng thủy sản.

 • 30% hộ thiếu ý thức sử dụng thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy hải sản không đúng liều lượng.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 60% số hộ dân có kinh nghiệm nuôi truyền thống.

 • 70% hộ có ý thức sử dụng thuốc xử lý ao nuôi đúng cách

Bão, Lụt

Thôn 10

104

*Vật chất:

 • Có 2ha nuôi thủy sản

 • Có 31 hộ nuôi thủy sản, chủ yếu là tôm, cá

 • Bờ ao thiếu kiên cố , vỡ bờ ao làm cá thất thoát ra ngoài, gây thiệt hại về kinh tế.

 • Chất lượng giống chưa tốt, chưa qua kiểm dịch.

 • Sử dụng thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy hải sản chưa đúng liều lượng.

*Vật chất:

 • Có đầu tư các phương tiện để đánh bắt, nuôi thủy sản như đầu tư máy sục ô xy.
 • Bờ ao đễ bị sạt lỡ khi bão, lụt, nước lớn làm tràn bờ Vỡ bờ ao mất khoảng 80% sản lượng cá.

 • Môi trường ô nhiễm, sản lượng thấp
Trung bình

(Thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nuôi tự phát chưa theo quy hoạch và thiếu vốn để đầu tư sản xuất)*Tổ chức – Xã hội:

 • Có tổ chức tập huấn, hướng dẫn nhân dân nuôi thủy sản.

 • Chưa thành lập nhóm nuôi trồng thủy sản.

 • Nhiều hộ mua giống chưa tốt, dễ bị dịch bệnh.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Một số hộ nuôi trồng thủy sản có kiến thức tập huấn về nuôi trồng.

 • Có tuyên truyền cho nhân dân giống tốt.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% hộ nuôi tự phát chưa theo quy hoạch.

 • 80% hộ thiếu ý thức sử dụng thuốc bảo vệ nuôi trồng thủy hải sản không đúng liều lượng.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% số hộ dân có kỹ thuật, kinh nghiệm.

 • 20% hộ có ý thức sử dụng thuốc xử lý ao nuôi đúng cách

Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • Có 3 ha nuôi thủy sản.

 • Có 70% diện tích ao, hồ có bờ ao thấp thường bị ngập lụt thất thoát cá, tôm (có khi mất 100% sản lượng).

 • Không kiểm soát được dịch bệnh.

 • 60% nguồn nước bị ô nhiễm.*Vật chất:

 • Có 30% diện tích ao hồ ít bị ngập lụt

 • Có 70% diện tích ao, hồ thường xuyên bị ngập lụt.

 • Có 20 hộ tham gia nuôi thủy sản.

 • Có 3 hộ nuôi tôm lót bạt.

 • Có 70% hộ có kinh nghiệm nuôi tôm, cá.

 • Có kiến thức về kiểm soát dịch bệnh.

 • chăn nuôi (3 hộ sử dụng)

 • Tự xử lý dịch bệnh.

 • Dùng điện và áp dụng nhiều khoa học kỹ thuật vào chăn nuôi thủy sản.

 • Nguy cơ sạt lỡ bờ ao do ngập lụt. Mưa lớn và ngập lụt làm ao nuôi thiếu ô xy, làm giảm sản lượng nuôi, gây thất thu.

 • Ô nhiễm nguồn nước làm vật nuôi bị chếtTrung bình

(thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, nuôi tự phát chưa theo quy hoạch và thiếu vốn)*Tổ chức – Xã hội:

 • 50% hộ dân thiếu kiến thức nhiều về nuôi thủy sản.

 • Việc áp dụng khoa học kỹ thuật còn hạn chế.

 • Khó khăn về vốn.

 • Chưa mua được giống chuẩn.

 • Chưa có hỗ trợ về thuốc xử lý dịch bệnh.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Có tổ chức tập huấn về nuôi thủy sản nên 50% hộ dân có kinh nghiệm nuôi thủy sản.

 • Có tuyên truyền cho nhân dân đắp bờ, xây bờ ao kiên cố tránh ngập lụt.

 • 60% hộ đầu tư mua quạt và sục khí

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 30% hộ thiếu kinh nghiệm nuôi.

 • Nuôi tự phát chưa theo quy hoạch, quy định.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 50% số hộ dân có kỹ thuật, kinh nghiệm.

 • Tuyên truyền cho nhân dân mua giống tốt.

Bão, Lụt

Thôn 12

152 hộ

*Vật chất:

 • Diện tích ao 3,8ha.

 • Bờ ao thấp , thiếu kiên cố, dễ bị sạt lở, vỡ thất thoát tôm cá

 • Mua giống cá chưa được kiểm nghiệm.

*Vật chất:

 • Có 31 hộ trong xóm có ao.

 • Diện tích ao 3,8ha.

 • Số phụ nữ tham gia nuôi cá 55%.
 • Nguy cơ sạt lỡ bờ bao

 • Dịch bệnh do mua giống chưa qua kiểm định
Trung bình

(thiếu kỹ thuật nuôi trồng thủy sản, thiếu kiến thức khoa học và thiếu vốn)*Tổ chức – Xã hội:

 • Chưa áp dụng khoa học kỹ thuật trong nuôi trồng thủy sản.

 • Ít được tập huấn kỹ thuật.

*Tổ chức – Xã hội:

 • Hội nông dân tổ chức tập huấn hướng dẫn kỹ thuật.
*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 30% hộ thiếu kinh nghiệm nuôi thủy sản.

 • 70% hộ thiếu ý thức sử dụng thuốc xử lý ao nuôi và bảo vệ thủy sản.

*Nhận thức – Kinh nghiệm:

 • 70% số hộ dân có kinh nghiệm nuôi trồng thủy sản.

 • 30% hộ có ý thức sử dụng thuốc xử lý ao nuôi và bảo vệ thủy sản.
 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   17   18   19   20   21   22   23   24   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương