Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang18/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28

Giáo dục


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Báo, Lụt

Thôn 1

115

*Vật chất:

 • 90% hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em.

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • 100% trẻ em vùng ngập lụt đi học không có áo phao.

 • Xa trường học

*Vật chất:

 • Thôn không có trường học

 • Học sinh đi hoạc bao xa hoảng 3km

 • Đường đến trường bị ngập lụt từng đoạn
 • Nguy cơ đuối nước cao

 • Cao

(học sinh thiếu kỹ năng bơi và kiến thức về PCTT)

*Tổ chức, Xã hội

 • Học sinh chưa có các lớp học ngoại khóa về PCTT

 • Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, lụt do đường đi lại khó khăn

 • Chưa có chương trình tập huấn PCTT cho học sinh

*Tổ chức, Xã hội

 • Nhà trường có thông báo cho phụ huynh và học sinh biết để học sinh nghỉ học khi có thiên tai

 • Các ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động học sinh đảm bảo an toàn khi đến trường trong mùa bão, lụt.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức PCTT và sơ cấp cứu về PCTT

 • 80% học sinh chưa biết bơi

 • 90% phụ huynh coi nhẹ việc học bơi của trẻ em

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% biết bơi (tự học)

 • 10% phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • 5% phụ huynh cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt

Thôn 2

110

*Vật chất:

 • 80% hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em.

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • 100% trẻ em vùng ngập lụt đi học không có áo phao.

 • Xa trường học

*Vật chất:

 • Thôn không có trường học

 • Học sinh đi hoạc bao xa hoảng 2,5km

 • Đường đến trường bị ngập lụt từng đoạn
 • Nguy cơ đuối nước cao

 • Cao

(học sinh thiếu kỹ năng bơi và kiến thức về PCTT)

*Tổ chức, Xã hội

 • Học sinh chưa có các lớp học ngoại khóa về PCTT

 • Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, lụt do đường đi lại khó khăn

 • Chưa có chương trình tập huấn PCTT cho học sinh và giáo viên

*Tổ chức, Xã hội

 • Nhà trường có thông báo cho phụ huynh và học sinh biết để học sinh nghỉ học khi có thiên tai

 • Các ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động học sinh đảm bảo an toàn khi đến trường trong mùa bão, lụt.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức PCTT và sơ cấp cứu về PCTT

 • 85% học sinh chưa biết bơi

 • 95% phụ huynh coi nhẹ việc học bơi của trẻ em

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 15% biết bơi (tự học)

 • 5% phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • 2% phụ huynh cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt


Thôn 3

120

*Vật chất:

 • 70% hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em.

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • 100% trẻ em vùng ngập lụt đi học không có áo phao.

 • Xa trường học

*Vật chất:

 • Thôn không có trường học

 • Học sinh đi hoạc bao xa hoảng 3km

 • Đường đến trường bị ngập lụt từng đoạn
 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT*Tổ chức, Xã hội

 • Học sinh chưa có các lớp học ngoại khóa về PCTT

 • Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, lụt do đường đi lại khó khăn

 • Chưa có chương trình tập huấn PCTT cho học sinh và giáo viên

*Tổ chức, Xã hội

 • Nhà trường có thông báo cho phụ huynh và học sinh biết để học sinh nghỉ học khi có thiên tai

 • Các ngành đoàn thể thường xuyên tuyên truyền vận động học sinh đảm bảo an toàn khi đến trường trong mùa bão, lụt.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức sơ cấp cứu về PCTT

 • 90% học sinh chưa biết bơi

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường
Bão, Lụt


Thôn 4

255

*Vật chất:

 • Có 30% hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiệnđể dạy bơi cho học sinh

 • Học sinh không có áo phao

*Vật chất:

 • Các trường đảm bảo phòng học và khuôn viên theo quy định

 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

(sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT)*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT

 • Chưa có chương trình tập huấn PCTT trong trường học

 • Giáo viên chưa được tập huấn về PCTT

*Tổ chức, Xã hội

 • Có sự chỉ đạo của Phòng giáo dục

 • Sự chỉ đạo của ban PCTT xã

 • Trường học thông báo kịp thời cho học sinh nghỉ học khi có lụt bão

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức sơ cấp cứu về PCTT

- 90% học sinh chưa biết bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

Bão, Lụt

Thôn 5

221

*Vật chất:

 • Một số hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiệnđể dạy bơi cho học sinh

 • 100% học sinh đi họckhông có áo phao đi học khi mưa lụt xảy ra

*Vật chất:

 • Các trường đảm bảo phòng học và khuôn viên theo quy định

 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT

 • Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, lụt

*Tổ chức, Xã hội

 • Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức sơ cấp cứu về PCTT

 • 90% học sinh chưa biết bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% biết bơi

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

Bão, Lụt

Thôn 6
*Vật chất:

 • Các hồ nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Học sinh vùng ngập lụtđi học không có áo phao

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

*Vật chất:

 • Có Trường Tiểu học đóng trên địa bàn thôn.

 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

(học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT)*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa về PCTT
*Tổ chức, Xã hội

 • Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được tập huấn kiến thức sơ cấp cứu về PCTT

 • 90% học sinh chưa biết bơi

 • Không có nơi dạy bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường
Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • Có 102 hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiệnđể dạy bơi cho học sinh

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

*Vật chất:

- Có trường THCS đóng trên địa bàn thôn có cơ sở vật chất kiên cốNguy cơ đuối nước cao

Cao

học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT*Tổ chức, Xã hội

-Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT

- Học sinh nghỉ học 3-7 ngày sau bão, lụt

- Chưa được tập huấn về sơ cấp cứu*Tổ chức, Xã hội

- Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

- Có sự chỉ đạo của lãnh đạo địa phương


*Nhận thức, Kinh nghiệm:

- Học sinh chưa được tập huấn kiến thức sơ cấp cứu về PCTT

- 75% học sinh chưa biết bơi

- không có nơi dạy bơi*Nhận thức, Kinh nghiệm:

- 25% biết bơi

- Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

- Cho con em đi học bơi vào mùa hèBão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • Các hộ dân có hồ nuôi cá ngay trong vườn khi ngậplụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

 • Khu dân cư cách trường học 1,5km

*Vật chất:

 • Đường đi học của học sinh từ thôn đến trường là đường bê tông, sạch sẽ và thuận tiện

Nguy cơ đuối nước cao

Cao

học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT*Tổ chức, Xã hội

 • 100% Trường học chưa có tổ chức các lớp học ngoại khóa về PCTT
*Tổ chức, Xã hội

 • Nhà trường có tuyên truyền cho học sinh phòng tránh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được cung cấp kiến thức về PCTT

 • 80% học sinh chưa biết bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • Cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt

Thôn 9
*Vật chất:

 • Có 60 hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Học sinh vùng ngập lụt đi họckhông có áo phao

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

*Vật chất:

 • Đường đi học của học sinh từ thôn đến trường là đường bê tông, sạch sẽ và thuận tiện*Tổ chức, Xã hội

 • 100% Trường học chưa có tổ chức các lớp học ngoại khóa về PCTT

*Tổ chức, Xã hội

 • Nhà trường có tuyên truyền cho học sinh phòng tránh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được cung cấp kiến thức về PCTT

 • 80% học sinh chưa biết bơi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • Cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt

Thôn 10

104

*Vật chất:

 • Các hồ nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

*Vật chất:

 • Đường đi học của học sinh từ thôn đến trường là đường bê tông, sạch sẽ và thuận tiện

 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

(học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT)*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT

*Tổ chức, Xã hội

 • Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được được học về PCTT vàsơ cấp cứu

 • 80% học sinh chưa biết bơi

 • 90% chưa chúýđến việc cho con học bơi.
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% biết bơi (tự học)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • 10% phụ huynh cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • Có 20 hộ có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

 • Khu dân cư cách trường học 1,5km

*Vật chất:

 • Đường đi học của học sinh từ thôn đến trường là đường bê tông, sạch sẽ và thuận tiện

 • Nguy cơ đuối nước cao

Cao

(học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT)*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT

*Tổ chức, Xã hội

 • Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được được học về PCTT vàsơ cấp cứu

 • 80% học sinh chưa biết bơi

 • 90% chưa chúýđến việc cho con học bơi.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% biết bơi (tự hoạc)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • 10% phụ huynh cho con em đi học bơi vào mùa hè

Bão, Lụt

Thôn 12

152

*Vật chất:

 • Có 31 hộ dân có ao nuôi cá ngay trong vườn khi ngập lụt rất nguy hiểm cho trẻ em

 • 100% Trường học chưa có điều kiện để dạy bơi cho học sinh

 • Không có nơi để trẻ em tập bơi

 • Khu dân cư cách trường học 1,5km

*Vật chất:

 • Giao thông đến trường thuận lợi

Nguy cơ đuối nước cao

Cao

học sinh thiếu kỹ năng, kiến thức về PCTT*Tổ chức, Xã hội

 • Chưa có các lớp học ngoại khóa PCTT
*Tổ chức, Xã hội

 • Có thông báo cho phụ huynh và học sinh khi có thiên tai

 • Có sự chỉ đạo của UBND xã

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Học sinh chưa được được học về PCTT vàsơ cấp cứu

 • 95% học sinh chưa biết bơi

 • 90% chưa chúýđến việc cho con học bơi.
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 5% biết bơi (tự hoc)

 • Phụ huynh học sinh quan tâm đưa đón con em đến trường

 • 10% phụ huynh cho con em đi học bơi vào mùa hè

 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   14   15   16   17   18   19   20   21   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương