Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 4.47 Mb.
trang17/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích4.47 Mb.
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28

Y tế và quản lý dịch bệnh


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt, Hạn hán và Rét

Thôn 1

115

*Vật chất:

 • 90% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế đóng ở trong thôn

 • Thuốc dự phòng thiếu

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân ở thôn nên khi có bệnh phải đi đến nơi khám bệnh ở xa.

*Vật chất:

 • 10% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 1 quầy dược tại thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(hiếu bác sỹ và thuốc dự phòng

Có thể kiểm soát 75% dịch bệnh nếu có)


*Tổ chức, Xã hội

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa được đào tạo bài bản

 • 20% hộ nhiều khẩu thu nhập thấp không mua bảo hiểm ý tế

 • Không tổ chức khám bệnh định kỳ cho người dân

 • Trẻ em: 255/546 nữ.

 • Phụ nữ mang thai: 17 người.

 • 37 người cao tuổi (trong đó có 10 nữ), 5 người khuyết tật và 3 người bị bệnh hiểm nghèo

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 80% người dân có ý thức mua bảo hiểm y tế.

 • Vận động người dân tiêm phòng, chích ngừa bệnh dịch.

 • Thường xuyên tuyên truyền người dân vệ sinh khu vực xung quanh nhà ở hạn chế dịch bệnh.

 • Vận động người dân tham gia BHYT tự nguyện.*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 85% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 25% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Dịch đau mắt đỏ, tay chân miệng ở trẻ em thường tự chữa trị không đi trạm y tế

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 15% người dân khám bệnh định kỳ

 • 75% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Y tế xã phối hợp với thôn tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt, Hạn hán

Thôn 2

110

*Vật chất:

 • 95% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

 • 5% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 1 quầy dược tại thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(có khả năng kiểm soát bệnh cao)
*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • 20% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 80% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 25% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Đa số người dân không đi khám bệnh định kỳ, chỉ khi bệnh năng mới đi bác sỹ.

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50% người dân khám bệnh định kỳ

 • 75% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh
Bão, Lụt

Thôn 3

120

*Vật chất:

 • 90% họ dân không có tủ thuốc

 • Trạm y tế ở xa thôn

 • Thuốc dự phòng thiếu

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

 • 10% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 1 quầy dược tại thôn

 • Có 1 cán bộ y tá thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(khả năng kiểm soát dịch bệnh

tốt nếu có)


*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • Cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 80% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • Dịch đau mắt đỏ, viêm đường hô hấp, tay chân miệng ở trẻ em

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% người dân khám bệnh định kỳ

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật chất:

 • 95% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

 • Thuốc dự phòng thiếu

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

 • 5% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 2 quầy dược tại thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng

trạm y tế có thể kiểm soát dịch bệnh)


*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản trình độ chưa cao

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • Y tế trạm xá có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 95% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ, chỉ đi bác sỹ khi bệnh nặng

 • 30% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Bệnh hô hấp ở trẻ em và người cao tuổi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 5% người dân khám bệnh định kỳ

 • 70% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 5

221

*Vật chất:

 • 85% hộ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

*Vật chất:

 • 15% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 2 quầy dược tại thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng, có thể kiểm soát 80% dịch bệnh nếu có)
*Tổ chức, Xã hội

 • 20% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 80% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 25% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Dịch đau mắt đỏ,Viêm đường hô hấp hàng năm

 • Bệnh phụ khoa ở phụ nữ

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50% người dân khám bệnh định kỳ

 • 70% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 6

200

*Vật chất:

 • 98% hộ dân không có tủ thuốc

 • Trạm y tế không ở thôn
*Vật chất:

 • 2% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 2 quầy dược tại thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng, có thể kiểm soát 80% dịch bệnh nếu có)
*Tổ chức, Xã hội

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản
*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 100% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 10% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Dịch đau mắt đỏ, tay chân miệng ở trẻ em

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 50-% người dân khám bệnh định kỳ

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • 95% hộ dân không có tủ thuốc

 • Thuốc dự phòng thiếu

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

-5% hộ dân có tủ thuốc gia đình
 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Thấp

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng

Y tế có thể kiểm soát 70% dịch bệnh nếu có)


*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • 30% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 70% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 65% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 35% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Dịch đau mắt đỏ ở trẻ em và người cao tuổi

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 35% người dân khám bệnh định kỳ

 • 65% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • 90% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

 • Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

 • 10% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • 2 quầy dược tại thôn

 • Có y tá thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng

Có thể kiểm soát 75% dịch bệnh nếu có)


*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • 25% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 75% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Dịch đau mắt đỏ, tay chân miệng ở trẻ em

 • 25% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

 • 75% người dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

Bão, Lụt, Hạn hán, Rét

Thôn 10

104

*Vật chất:

 • 95% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

 • Thuốc dự phòng thiếu

*Vật chất:

-5% hộ dân có tủ thuốc gia đình

-1 quầy dược tại thôn


 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(thiếu thuốc dự phòng, ý thức khám bệnh định kỳ thấp, thiếu cán bộ y tế, )
*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • 15% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • -Có 1 cán bộ y tế thôn

 • - 85% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 60% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 20% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh
*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 40% người dân khám bệnh định kỳ

 • 80% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • 90% họ dân không có tủ thuốc

 • - Không có trạm y tế trong thôn

 • -Không có cơ sở khám chữa bệnh tư nhân

*Vật chất:

 • 10% hộ dân có tủ thuốc gia đình

 • -2 quầy dược tại thôn

 • - Nhà bán thuốc bắc trong thôn

 • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Trung bình

(Thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng
*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Cán bộ y tế thôn bản chưa đào tạo bài bản

 • 20% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 80% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • -80% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 20% hộ dân chưa có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Dịch đau mắt đỏ,viêm đường hô hấp, tay chân miệng ở trẻ em và người già

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • -20% người dân khám bệnh định kỳ

 • -80% hộ dân có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • - Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa

Bão, Lụt

Thôn 12
*Vật chất:

 • 95% họ dân không có tủ thuốc

 • Không có trạm y tế trong thôn

*Vật chất:

 • 5% hộ dân có tủ thuốc gia đình • Nguy cơ lây lan dịch bệnh

Cao

(thiếu bác sỹ và thuốc dự phòng, ý thức và kiến thức phòng bệnh của người dân chưa cao)
*Tổ chức, Xã hội

 • Không có bác sỹ khám bệnh

 • Sơ cấp cứu không được tập huấn

 • 15% cán bộ y tế chưa có khả năng kiểm soát dịch bệnh

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 1 cán bộ y tế thôn

 • 85% cán bộ có khả năng kiểm soát dịch bệnh

 • 2 y tá đi tiêm phòng cho thôn

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa đi khám sức khỏe định kỳ

 • 10% trẻ em bị viêm phế quản

 • 5% bị dịch đau mắt đỏ

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% người dân khám bệnh định kỳ và có ý thức phòng ngừa dịch bệnh

 • Tuyên truyền vận động nhân dân biết cách tự phòng chống dịch bệnh vào mùa mưa


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   13   14   15   16   17   18   19   20   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương