Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Nước sạch, vệ sinh và môi trườngtải về 4.47 Mb.
trang16/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích4.47 Mb.
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28

Nước sạch, vệ sinh và môi trường


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt, Hạn hán

Thôn 1

115

*Vật chất:

 • 70% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 25% hộ chăn nuôi có chuồng trại chưa có hệ thống xử lý Bioga

 • 15% hộ dân dùng nước giếng khoan nhiễm phèn

 • Chưa có trạm cấp nước công cộng

*Vật chất:

 • 30% hộ dân có máy lọc nước

 • 75% hộ dân chăn nuôi có hệ thống xử lý Bioga

 • 100% hộ có nhà vệ sinh tự hoại

 • 100% hộ có bể nước mưa
 • Ô nhiễm môi trường cao

Cao

(70% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

15% người dan chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • 10% hộ dân bỏ rác thải nơi quy định không đóng lệ phí môi trường

 • Đội vận chuyển rác thải chưa thường xuyên

 • Công tác tuyên truyền về bảo vệ môi trường chưa thường xuyên.

 • Thôn chưa thành lập được đội môi trường.

*Tổ chức, Xã hội

 • Các hộ tập kết rác ngăn nắp trước nhà các hộ

 • Có đội trung chuyển về nơi tập kết rác thải

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 15% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT và bảo vệ môi trường

 • 80%% hộ dân chưa biết cách xử lý xác chết vật nươi đúng quy cachs sau bão, Lụt

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 85% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chính quyền hỗ trợ dọn dẹp VSMT trong các ngày lễ lớn

Bão, Lụt

Thôn 2

110

*Vật chất:

 • 80% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 20% hộ chưa có bể chứa nước

 • 6 hộ dân dùng nước giếng khoan nhiễm phèn(5,4%)

*Vật chất:

 • 80% hộ có bể nước mưa

 • 15% hộ dân có máy lọc nước

 • 100% hộ có nhà vệ sinh tự hoại
 • Ô nhiễm môi trường cao

Cao

(10% người dan chưa có ý thức giữ gìn VSMT)*Tổ chức, Xã hội

 • 10% hộ dân bỏ rác thải không đúng nơi quy định

*Tổ chức, Xã hội

 • Có nhiều điểm tập kết rác

 • Có đội trung chuyển về nơi tập kết rác thải

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 10% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT và bảo vệ môi trường

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 90% người dân có ý thức giữ gìn VSMT
Bão, Lụt

Thôn 3

120

*Vật chất:

 • 90% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 60% hộ chăn nuôi có chuồng trại chưa có hệ thống xử lý Bioga

 • Chưa có trạm cấp nước sạch cho dân

*Vật chất:

 • 100% hộ có bể nước hợp vệ sinh

 • 10% hộ dân có máy lọc nước

 • 90% hộ dân có nước giếng khoan

 • 98% hộ có nhà vệ sinh tự hoại

 • Ô nhiễm môi trường;

 • Thiếu nước sạch sinh hoạt

Trung bình

(40% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

20% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • 10% hộ dân bỏ rác thải nơi quy định không đóng lệ phí môi trường

 • Rác thải chưa được phân loại

*Tổ chức, Xã hội

 • Có bãi tập kết rác thải để chuyển đi

 • Vận chuyển đúng lịch không để gây ô nhiễm môi trường

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Hội PN thường xuyên dọn dẹp vào tuần thứ 4 cuối mỗi tháng

 • Tuyên truyền để người dân bỏ rác đúng nơi quy định

Bão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật chất:

 • 32,5% hộ chưa có bể chứa nước đảm bảo

 • 90% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 0,9% hộ dùng nhà VS tạm

 • 2% hộ chăn nuôi gia trại chưa co hầm bioga

 • 67 hộ dân dùng nước giếng khoan có tỷ lệ sắt và đá vôi cao

*Vật chất:

 • 67,5% hộ có bể nước mưa

 • 10% hộ dân có máy lọc nước

 • 91,1% hộ có nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại
 • Ô nhiễm môi trường do nước thải chăn nuôi, nước sinh hoạt không đảm bảo

Cao

(30% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

10% số hộ chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • 15% hộ dân bỏ rác thải không đúng nơi quy định

 • Xe vận chuyển rác thải không đúng lịch

*Tổ chức, Xã hội

 • 100% số nhà đóng góp tiền thu gom rác thải 6 tháng 1 lần

 • Công ty thu gom rác thải theo lịch

 • Chi hội PN trồng hoa các bên đường, quét dọn trục đường thôn

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 10% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 90% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Thôn thường xuyên tuyên truyền công tác VSMT

 • Giao chi hội PN làm VS 1 tháng 1 lần

Bão, Lụt

Thôn 5

221

*Vật chất:

 • 20 hộ chưa có bể chứa nước đảm bảo

 • 70 hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 100% hộ dân dùng nước giếng khoan nhiễm phèn

*Vật chất:

 • 100% hộ có giếng khoan

 • 30% hộ dân có máy lọc nước

 • 170 hộ có nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại

 • Ô nhiễm nguồn nước khi Bão, Lụt xảy ra

Cao

(5% người dan chưa có ý thức giữ gìn VSMT)*Tổ chức, Xã hội

 • 10 hộ khó khăn về nộp lệ phí thu gom rác thải hàng tháng

*Tổ chức, Xã hội

 • Rác thải sinh hoạt được thu gom thường xuyên

 • Chi hội PN trồng hoa các bên đường, quét dọn trục đường thôn

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 5% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 95% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Giao chi hội PN làm VS 1 tháng 1 lần

Bão, Lụt

Thôn 6

249

*Vật chất:

 • 4% hộ chưa có bể chứa nước đảm bảo

 • 60% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 2% hộ dùng nhà VS tạm

 • 90% hộ dân dùng nước giếng khoan nhiễm phèn

 • Chưa có trạm cấp nước công cộng

*Vật chất:

 • 99% hộ có giếng khoan

 • 48% hộ có bể chứa nước đảm bảo

 • 40% hộ dân có máy lọc nước

 • 98% hộ có nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại

 • Ô nhiễm môi trường nước

Cao

(49% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

20% người dan chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • Vận chuyển rác chưa thường xuyên

*Tổ chức, Xã hội

 • Có điểm tập kết rác thải

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 80% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chi hội PN làm VS 1 tháng 1 lần

Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • 30% hộ chưa có bể nước mưa

 • 10% chưa có giếng khoan

 • 90% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 1,5% hộ dùng nhà VS chưa tự hoại

 • 81% hộ chăn nuôi gia trại chưa có xử lý nước thải Bioga

 • Chưa có trạm cấp nước công cộng

*Vật chất:

 • 90% hộ có giếng khoan

 • 70% hộ có bể chứa nước mưa

 • 10% hộ dân có máy lọc nước

 • 95% hộ có nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại

 • Ô nhiễm môi trường do nước thải chăn nuôi, nước thải sinh hoạt thải ra chưa đảm bảo

Cao

(20% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

15% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • 10% số hộ bỏ rác chưa đúng nơi quy định

 • Xe thu gom rác chưa thường xuyên

*Tổ chức, Xã hội

 • 100% người dân tham gia tiền thu gom rác thải

 • Công ty dọn rác theo lịch

 • PN dọn VSMT hàng tháng

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 15% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 85% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chi hội PN làm VS 1 tháng 1 lần

Bão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • 70% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 60% hộ chăn nuôi có chuồng trại chưa có hệ thống xử lý Bioga

*Vật chất:

 • 170 giếng khoan

 • 130 hộ có bể nước mưa sử dụng ăn uống

 • 170 hộ sử dụng nước hợp VS

 • Ô nhiễm môi trường cao

Cao

(40% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

10% người dan chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • 10% hộ dân bỏ rác thải nơi quy định không đóng lệ phí môi trường

 • Đội vận chuyển rác thải chưa thường xuyên

*Tổ chức, Xã hội

 • Có người thu gom rác thải về bãi rác quy định

 • Tuyên truyền cho các hộ dân phân loại rác thải

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 90% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Thôn thường xuyên có hội PN dọn VSMT và Đoàn TN

 • Thường xuyên tuyên truyền cho nhân dân phân loại và bỏ rác đúng nơi quy định

Bão, Lụt

Thôn 10

104

*Vật chất:

 • 6 hộ chưa có bể nước đảm bảo

 • Có 2 hộ sử dụng nước giếng khơi

*Vật chất:

 • 102 hộ dùng giếng khoan

 • 98 hộ có bể chứa nước đảm bảo

 • 104 hộ có nhà vệ sinh hợp vệ sinh

 • Nguy cơ thiếu nước sinh hooạt ở 6 hộ không có bể chứa nước

Thấp

(do đa số người dân có ý thức bảo vệ giữ gìn môi trường)*Tổ chức, Xã hội

 • Một số hộ chưa biết cách phân loại rác

 • Đội vận chuyển rác thải chưa thường xuyên

*Tổ chức, Xã hội

 • Các hộ dân tập kết rác đúng nơi quy định

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 10% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 90% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chi hội PN dọn dẹp VSMT hàng tháng

Bão, Lụt, Hạn hán

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • 10% hộ dân dùng nước giếng khoan nhiễm phèn, đá vôi

 • 0% hộ dân chưa có máy lọc nước

 • 60% hộ chăn nuôi có chuồng trại chưa có hệ thống xử lý Bioga

 • Chưa có trạm cấp nước công cộng

*Vật chất:

 • 100% hộ có bể nước mưa

 • 40% hộ dân có máy lọc nước

 • 40% hộ dân chăn nuôi có hệ thống xử lý Bioga

 • 100% hộ có nhà vệ sinh tự hoại
 • Ô nhiễm môi trường

 • Thiếu nguồn nước sạch công cộng

Cao

(60% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường

10% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT)


*Tổ chức, Xã hội

 • Đội vận chuyển rác thải chưa thường xuyên

 • 5% ý thức người dân tập trung rác chưa tốt (người già 110)

*Tổ chức, Xã hội

 • Có người thu gom rác thải

 • Người dân bỏ rác đúng nơi quy định

 • Các hộ đóng tiền vận chuyển, thu gom rác

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 5% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chưa phân loại rác tại hộ

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 95% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chi hội PN dọn VSMT hàng tháng

Bão, Lụt, Hạn hán

Thôn 12

152

*Vật chất:

 • 100% nước nhiễm đá vôi do gần núi

 • 65% hộ chưa có máy lọc nước

 • 70% các hộ chăn nuôi chưa có hầm bioga

 • Xóm chưa có hệ thống nước sạch

*Vật chất:

 • 100% dùng nước giếng khoan

 • 85% hộ có bể nước mưa

 • 35% hộ dân có máy lọc nước

 • 0,5% hộ dân chăn nuôi có hệ thống xử lý Bioga

 • 100% hộ có nhà vệ sinh tự hoại hoặc bán tự hoại

 • Ô nhiễm môi trường bụi đá và chăn nuôi

 • Thiếu nguồn nước sạch chưa có

Cao

(20% hộ dân thải nước thải chăn nuôi ra môi trường5% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT)

*Tổ chức, Xã hội

 • Đội vận chuyển rác thải chưa thường xuyên

 • Có 4 hộ ý thức thu gom rác thải chưa tốt

*Tổ chức, Xã hội

 • Có người thu gom rác thải

 • 100% các hộ đóng tiền thu gom rác thải

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 5% người dân chưa có ý thức giữ gìn VSMT

 • Người dân chưa được cung cấp kiến thức PCTT

*Nhận thức, Kinh nghiệm:

 • 95% người dân có ý thức giữ gìn VSMT

 • Chi hội PN dọn VSMT hàng tháng


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   12   13   14   15   16   17   18   19   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương