Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 4.47 Mb.
trang15/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích4.47 Mb.
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28

Nhà ở


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt

Thôn 1

115

*Vật chất:

 • 56,5% nhà bán kiên cố

 • 17% nhà thiếu kiên cố

 • 6% nhà ở gần sông, trũng thấp

*Vật chất:

-34,5% nhà kiên cố • Nguy cơ nhà sập bị hư hỏng

Cao
(hộ sống trong vùng trũng thấp nhiều phụ nữ làm chủ hộ, chiếm da số; chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)

*Tổ chức, Xã hội

 • 13 hộ nghèo và cận nghèo muốn vay vốn nhưng không có khả năng trả

 • Hộ nghèo nhiều nhưng không còn chỉ tiêu xét

 • 37 người cao tuổi (trong đó có 10 nữ), 5 người khuyết tật và 3 người bị bệnh hiểm nghèo không có người thừa kế nên không được vay vốn làm nhà

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn với lãi xuất thấp để làm nhà

 • Có chương trình hỗ trợ nhà ở theo quyết định 48

 • Có 01 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 30% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

 • 56,5% nhà đơn sơ và tạm bợ người dân vẫn chủ quan không giằng néo nhà cửa mặc dù có tuyên truyền.

 • Một số giằng néo nhưng không đúng cách vì chưa có kỹ thuật,

 • 13 hộ nghèo và cận nghèo thu nhập thấp hoặc không có thu nhập thấp không có điều kiện kinh tế nâng cấp nhà ở.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 70% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 2

110

*Vật chất:

 • 50% nhà bán kiên cố

- 1,8% nhà thiếu kiên cố

*Vật chất:

 • 38% nhà kiên cố

Nguy cơ nhà sập hư hỏng

Cao

(hộ sống trong vùng trũng thấp nhiều phụ nữ làm chủ hộ, chiếm da số; chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)*Tổ chức, Xã hội

 • Hộ nghèo không muốnvay vốn làm nhà vìkhông có khả năng trả nợ

 • Người dân chưa được tập huấn về kỹ thuật giằng chống nhàở phòng ngừathiên tai.

*Tổ chức, Xã hội

 • Có chương trình hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để làm nhà

 • Có 01 hộ nghèo được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 48 và dự án GCF

 • Có 03 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có ý thức và biết cáchchằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 3

120

*Vật chất:

 • 95 hộ có nhà bán kiên cố

*Vật chất:

 • 25 hộ có nhàkiên cố
 • Nguy cơ nhà hư hỏng, tốc mái

Trung bình

(75% nhà bán kiên cố

40% người dân chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)


*Tổ chức, Xã hội

 • Những hộ vay nhưng không có khả năng trả

 • Hộ nghèo là nữ và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để làm nhà

 • Có 03 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 40% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

 • Một số giằng néo nhưng không đúng cách vì chưa có kỹ thuật,

 • 95 hộ có nhà bán kiên cố Trong đó có 2 hộnghèo và 3 hộcận nghèo thu nhập thấp hoặc không có thu nhập thấp không có điều kiện kinh tế nâng cấp nhà ở.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 60% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật chất:

 • 30 hộ có nhà bán kiên cố

 • 105 hộ có nhà thiếu kiên cố

 • 10 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo có thu nhập thấp

*Vật chất:

 • 130 hộ có nhà kiên cố (60,5%)

 • Nguy cơ nhà thiếu kiên cố bị thiệt hại, hư hỏng.

Cao

(Thiếu sự chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai 5% hộ chưa có điều kiện làm nhà kiên cố.*Tổ chức, Xã hội

 • Có 02 hộ nghèo không có điều kiện xây dựng lại nhà ở do hộ là người khuyết tật neo đơn.

 • Hộ nghèo, cận nghèo không có lao động hoặc không đủ điều kiện vay vốn (không có người thừa kế để trả). Như: hộ nữ đơn thân và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

 • 1 số hộ phụ nữ đơn thân, người già neo đơn không có nhân lực chằng chống nhà ở.

 • Những hộ vay nhưng không có khả năng chi trả

*Tổ chức, Xã hội

 • Có chương trình hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách.

 • Nhà nước có chính sách ưu đãi với gia đình người có công xây dựng và sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 (07 hộ) và chính sách hỗ trợ nhà phòng tránh bão cho hộ nghèo theo quyết định 48 và dự án GCF là 01 hộ.

 • Xã và xóm có giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa khi mưa bão.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 5

221

*Vật chất:

 • 04 hộ nghèo, 11 hộ cận nghèo có thu nhập thấp

 • 131 hộ có nhà bán kiên cố, nhà xây dựng đã lâu nay xuống cấp.

 • 10 hộ có nhà thiếu kiên cố

*Vật chất:

 • 160 hộ có nhà kiên cố

 • Nguy cơ nhà sập bị hư hỏng khi có bão cấp 10 trở lên

Trung bình

(Phụ nữ làm chủ hộ, chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)*Tổ chức, Xã hội

 • 20 hộ muốn vay vốn, nhưng không đủ điều kiện vay do quá tuổi, hộ đơn thân không có tài sản thế chấp để vay.

 • Có 2 hộ là phụ nữ đơn thân không có người thừa kế nên khó có khả năng vay vốn.

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ vay vốn có lãi suất thấp để làm nhà cho hộ khó nghèo, cận ngèo, hộ mới thoát nghèo, thoát cận nghèo.

 • Có chương trình hỗ trợ nhà ở theo quyết định 48 của chính phủ năm 2014.

 • Có 6 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22 năm 2013 của chính phủ.

 • MTTQ xã và huyện có chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo (Quỹ Vì người nghèo của MTTQ Việt Nam). Mỗi năm hỗ trợ 01 hộ.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 6

249

*Vật chất:

 • 09 hộ nghèo, 07 hộ cận nghèo có thu nhập thấp

 • 101 hộ có nhà ở bán kiên cố

 • 42 hộ có nhà ở thiếu kiên cố.

 • 1 hộ có nhà đơn sơ

*Vật chất:

 • Có 105 hộ có nhà kiên cố (42%).

 • Nguy cơ nhà ở bán kiên cố và thiếu kiên cố, đơn sơ bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai

Cao

 • Nhiều hộ .

 • Có 144 hộ chưa có điều kiện làm nhà kiên cố)

*Tổ chức, Xã hội

 • Một số hộ muốn vay nhưng không đủ khả năng như hộ nghèo không có tài sản thế chấp; hộ nghèo là phụ nữ; hộ tàn tật, cô neo đơn

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để xây dựng và sửa chữa nhà ở.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật chất:

 • 06 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo có thu nhập thấp

 • 45% nhà bán kiên cố (65 hộ)

 • 10 hộ có nhà thiếu kiên cố (1,5%)

*Vật chất:

 • 67 hộ có nhà kiên cố (55,5%)

 • 90% hộ dân sống ở khu vực ít bị ngập lụt.

 • Nguy cơ nhà ở bán kiên cố và thiếu kiên cố, đơn sơ bị sập đổ, hư hỏng do thiên tai

Trung bình

 • Một số hộ chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa

*Tổ chức, Xã hội

 • 20% nhà muốn vay vốn nhưng không có khả năng trả nợ.

 • 100% hộ nghèo do phụ nữ làm chủ hộ, người già neo đơn không đủ điều kiện thừa kế nên không đủ điều kiện vay vốn

*Tổ chức, Xã hội

 • Lực lượng thanh niên trong thôn có khả năng hỗ trợ các hộ neo đơn chằng chống nhà cửa khi có bão đến

 • Có chương trình hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách.

 • Nhà nước có chính sách ưu đãi với gia đình người có công xây dựng và sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 (01 hộ)

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 30% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 70% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật chất:

 • 07 hộ nghèo, 08 hộ cận nghèo

 • 20 nhà thiếu kiên cố

 • 100 hộ có nhà bán kiên cố.

*Vật chất:

 • 50 hộ có nhà kiên cố

 • Nguy cơ thiệt hại về nhà ở

Cao

 • 20 nhà thiếu kiên cố và

 • 10% người dân chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa

*Tổ chức, Xã hội

 • Hộ nghèo chưa có điều kiện xây dựng lại nhà ở.

 • Hộ nghèo, cận nghèo không có lao động hoặc không đủ điều kiện vay vốn (không có người thừa kế để trả). Như: hộ nữ đơn thân và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

 • 1 số hộ phụ nữ đơn thân, người già neo đơn không có nhân lực chằng chống nhà ở.

 • Những hộ vay nhưng không có khả năng trả nợ.

*Tổ chức, Xã hội

 • Có 01 hộ được thụ hưởng chương trình hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách theo quyết định 33 để xây dựng và sửa chữa nhà ở

 • Có chương trình hỗ trợ nhà ở cho hộ nghèo theo quyết định 48/CP-2013.

 • Có 03 hộ người có công được hỗ trợ nhà theo quyết định 22.

 • Xã và xóm có giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa khi mưa bão.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

-10% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa*Nhận thức, kinh nghiệm:

-90% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửaBão, Lụt

Thôn 9

240

*Vật chất:

 • 100 hộ có nhà bán kiên cố

 • 50 hộ có nhà thiếu kiên cố

 • 06 hộ nghèo, 28 hộ cận nghèo có thu nhập thấp

*Vật chất:

 • 90 hộ có nhà kiên cố (60,5%)

 • Nguy cơ nhà thiếu kiên cố bị thiệt hại, hư hỏng.

Cao

(Thiếu sự chuẩn bị vật tư phòng chống thiên tai, 50% hộ chưa có điều kiện làm nhà kiên cố).*Tổ chức, Xã hội

 • Hộ nghèo, cận nghèo không có lao động hoặc không đủ điều kiện vay vốn (không có người thừa kế để trả). Như: hộ nữ đơn thân và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

 • 1 số hộ phụ nữ đơn thân, người già neo đơn không có nhân lực chằng chống nhà ở.

*Tổ chức, Xã hội

 • Có chương trình hỗ trợ vay vốn của ngân hàng chính sách.

 • Nhà nước có chính sách ưu đãi với gia đình người có công xây dựng và sửa chữa nhà ở theo quyết định 22 (03 hộ) và chính sách hỗ trợ nhà phòng tránh bão cho hộ nghèo (01 hộ).

 • Xã và xóm có giúp đỡ nhân dân chằng chống nhà cửa khi mưa bão.
*Nhận thức, kinh nghiệm:

20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa*Nhận thức, kinh nghiệm:

80% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửaBão, Lụt

Thôn 10

104

*Vật chất:

 • 62 hộ có nhà bán kiên cố

 • 2 nhà thiếu kiên cố

 • Có 02 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.

*Vật chất:

 • 40 nhà kiên cố

 • Nguy cơ hư hỏng nhà ở

Thấp

(do một bộ phận nhỏ người dân chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)*Tổ chức, Xã hội:

 • Hộ nghèo, cận nghèo không có lao động hoặc không đủ điều kiện vay vốn (không có người thừa kế để trả). Như: hộ nữ đơn thân và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

 • 1 số hộ phụ nữ đơn thân, người già neo đơn không có nhân lực chằng chống nhà ở.

 • Một số hộ vay nhưng không có khả năng chi trả

 • Tỷ lệ hộ nghèo chưa tiếp cận được vốn vay ưu đãi đang còn.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để làm nhà

 • Không còn hộ nghèo khó khăn về nhà ở
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 20% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 80% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật chất:

 • 85 hộ có nhà bán kiên cố

 • 15 nhà thiếu kiên cố

 • Có 04 hộ nghèo, 20 hộ cận nghèo.

 • 10 hộ sống trong vùng trũng thấp

 • 2% số nhà xây dựng đã lâu, xuống cấp

*Vật chất:

 • 65 hộ có nhà kiên cố.

 • Nguy cơ nhà ở bị hư hỏng

Cao

(hộ sống trong vùng trũng thấp, một số nhà ở bị xuống cấp do xây dựng lâu năm)*Tổ chức, Xã hội

 • Hộ có kinh tế khó khăn nên khó có khả năng xây dựng nhà ở.

 • Có hộ muốn vay để xây nhà nhưng không có khả năng trả nợ

 • Hộ người già neo đơn không có khả năng tự xây dựng nhà ở

 • Các hộ già, cô neo đơn không có người thừa kế nên không vay vốn làm nhà được.

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để làm nhà.

 • Có 05 hộ được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22.

 • Các tổ chức hội, đoàn thể đứng ra tín chấp, bảo lãnh cho mộ số hộ vay vốn làm nhà.

 • Cộng đồng giúp nhau khắc phục, sửa chữa nhà ở sau thiên tai.

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 10% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

 • Chưa bao giờ được tập huấn về PCTT

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 90% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa

Bão, Lụt

Thôn 12

152

*Vật chất:

 • 98 hộ có nhà bán kiên cố

 • 04 nhà thiếu kiên cố

 • Có 02 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo.

*Vật chất:

 • 50 hộ có nhà kiên cố

Nguy cơ 4 nhà tốc mái khi có thiên tai

Trung bình

(Do các hộ dân chưa có kiến thức về chằng chống nhà cửa)*Tổ chức, Xã hội

 • Hộ nghèo, cận nghèo không có lao động hoặc không đủ điều kiện vay vốn (không có người thừa kế để trả). Như: hộ nữ đơn thân và thuộc hộ cô neo đơn và khuyết tật, không có người thừa kế nên không vay được.

 • 1 số hộ phụ nữ đơn thân, người già neo đơn không có nhân lực chằng chống nhà ở.

 • Những hộ vay nhưng không có khả năng chi trả

*Tổ chức, Xã hội

 • Hỗ trợ ưu đãi vay vốn và lãi suất thấp để làm nhà

 • Có chương trình hỗ trợ nhà ở theo quyết định 48

 • Có 03 hộ người có công được hỗ trợ nhà ở theo quyết định 22
*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 5% người dân chưa có kiến thức và kỹ năng chằng chống nhà cửa

*Nhận thức, kinh nghiệm:

 • 95% người dân có kiến thức chằng chống nhà cửa


 1. Поделитесь с Вашими друзьями:
1   ...   11   12   13   14   15   16   17   18   ...   28


Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2019
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương