Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang13/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28

Hạ tầng công cộng


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt

Thôn 1

115

*Vật Chất:

 • Còn 1 km đường nội đồng xây dựng năm 2013 chưa được bê tông hoá; Còn 0,5 km đường thôn xây dựng từ năm 1995 chưa được xây dựng kiên cố nên việc đi lại và lao động sản xuất của nhân dân mùa mưa bão gặp nhiều khó khăn.

 • Có 4 cầu xây dựng năm 2004, 4 cống xây dựng năm 1998 chưa kiên cố, không đảm bảo việc tiêu thoát nước trên địa bàn thôn

*Vật Chất:

 • Có 0,5 km đường nội đồng, 1,5 km đường thôn đã bê tông hóa, 1km được đổ nhựa, về cơ bản đáp ứng được nhu cầu sản xuất và đi lại của nhân dân.

 • Có 6 cầu xây dựng kiên cố, đảm bảo tiêu thoát nước khi xảy ra ngập lụt;

 • 100% cột điện và hệ thống dây điện kiên cố đảm bảo an toàn.

 • Nhà văn hoá thôn được xây dựng kiên cố • Nguy cơ đường đất bị sạt lỡ, hư hỏng vào mùa mưa bão vì thời gian xây dựng đã lâu.

 • Đa số cống giao thông chưa kiên cố, hạn chế việc điều tiết nước kịp thời.

Trung bình

(Huy động tốt nguồn xã hội hoá để tự nâng cấp đường, cầu, cống giao thông)


*Tổ chức, Xã hội:

 • Một số hộ là người già, hộ có người khuyết tật không tham gia lao động sản xuất, khó khăn kinh tế không tham gia đóng gópxây dựng đường được.

 • Nguồn thu của địa phương còn khó khăn nên việc huy động vốn đầu tư cho các công trình gia thông còn hạn chế

 • Phát triển hạ tầng chủ yếu do phân bố ngân sách của huyện/xã nên thôn không chủ động xây dựng công trình PCTT.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Đang thực hiện nâng chương trình nông thôn mới nâng cao nên đượcđượcđầu tư nâng cấp và hoàn thiện công trình hạ tầng cơ sở.

 • Xã có nguồnthu từ xã hội hoá và Thôn có kinh nghiệm huy động nguồn đóng góp của dân.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 80% người dân chưa được cung cấp kiến thức về kỹ thuật duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 20% người dân biết kỹ thuật duy tu bảo dưỡng công trình giao thông

Bão, Lụt

Thôn 2

110

*Vật Chất:

 • Còn 2,4 km đường nội đồng xây dựng năm 2013 chưa được bê tông hoá nên việc đi lại của nhân dân mùa mưa bão gặp nhiều khó khăn.

 • Có 1 cầu xây dựng từ chưa kiên cố không đảm bảo việc tiêu nước kịp thời.

 • 10% trụ điện yếu, không đảm bảo an toàn cho hệ thống đường dây diện.

*Vật Chất:

 • Đường thôn có 3,4km, 2km đường nội đồng đã được bê tông hoá, 1 km đường nhựa tỉnh lộ đi qua thôn, Có 02 cầu xây dựng từ năm 2000-2015 kiên cố phục vụ tốt cho nhu cầu đi lại và sản xuất của nhân dân.

 • Có 01 trạm điện, 51 cộtđiện và 4,5 km đường dây điện kiên cố, đảm bảo an toàn trong mưa bão.

Nguy cơ sạt lở hư hỏng 2,4 km đường nội đồng bằng đấtTrung bình

(Đường đất thường xuyên bị ngập lụt dễ hư hỏng, thôn chủ động nguồn thu để bê tông hoá)


*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của địa phương chạn chế, chưa có nhiều nguồn vốn để đầu tư cho công trình giao thông.

 • Phát triển hạ tầng chủ yếu do phân bố ngân sách của huyện/xã nên thôn không chủ động xây dựng công trình PCTT.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Có Khả năng huy động nguồn vồn đầu tư của huyện/xã, nguồn xã hội hóa để bê tông hoá đường đất còn lại.
*Kiến thức, Ý thức:

 • 70% người dân không có kiến thức vận hành duy tu đường và cống

*Kiến thức, Ý thức:

 • 30% người dân cóý thức và kiến thức duy tu bảo vệđường, cống.

Bão, Lụt

Thôn 3
*Vật Chất:

 • Toàn bộ các công trình giao thông xây dựng thời gian đã lâu, hạn chế về chất lượng.

 • Chưa có hệ thống cầu, cống giao thông.

*Vật Chất:

 • Có 2km đường liên thôn, 2km đường nội đồng và 2km đường xã đi qua đã được bê tông hóa tạo điều kiện thuận lợi cho nhân dân đi lại và sản xuất.

 • Có 34 cột điện và 4km đường dây điện kiên cố, đảm bảo an toàn khi bão xảy ra.

 • Nhà văn hoá thôn đã được xây dựng kiên cố theo chương trình nông thôn mới

 • Một số tuyến đường xóm đã được người dân đóng góp làm bê tông • Nguy cơ đường xuống cấp; và tình trạng ngập lụt kéo dài do không tiêu thoát được nước

Trung bình

(Đa số người dân hưởngứng việc sửa chữa đường bị hư hỏng và có ý thức đóng góp làm đường, xây dựng cầu cống. Hiện nay xã đã có kế hoạch hỗ trợ để làm bê tông theo chương trình nông thôn mới nâng cao)


*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn còn ít.

 • Nguồn ngân sách do huyện/xã còn hạn chế chưa đáp ứng nhu cầu làm đường bê tông của thôn

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại

 • Thôn đã tổ chức họp dân để huy động nguồn đóng góp của dân cho việc làm đường bê tông nội thôn và nội đồng.

*Kiến thức, Ý thức:

 • Các hộ nghèo và cận nghèo trong quá trình đóng góp làm đường còn gặp khó khăn về tài chính

 • 20% người dân (già yếu, khuyết tật, gia đình neo đơn…) không thức tham gia sửa chữa đường hư hỏng do Bão, Lụt

*Kiến thức, Ý thức:

 • Hầu hết người dân trong thôn đều có ý thức đóng góp tài chính và công sức để làm đường giao thong liên thôn và nội đồng.

 • Khoảng 80% người dân có ý thức bảo vệ cầu, đường.

Bão, Lụt

Thôn 4

255

*Vật Chất:

 • Còn 0,2 km đường giao thông thôn và 1,8 km đường nội đồng bằng đất, Chưa xây dựng được cống giao thông, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.

 • Một số đoạn đường bê tông hoá từ năm 2002 do hay bị ngập lụt và xe vận chuyển vật liệu quá tải làm hư hỏng xuống cấp.

*Vật Chất:

 • Có 1,2 km đường nội đồng và 2,8 km đường liên thôn đã được bê tông hoá; có 0,7km đường tỉnh, 0,3 km đường xã đã được đổ nhựa.

 • 100% cột điện trong thôn (70 cột) đã được xây kiên cố và 3,5 km đường dây điện an toàn trong mùa mưa bão.

 • Năm 2015 Nhà văn hoá của thôn đã được xây dựng kiên cố bằng tiền đóng góp của dân.

Nguy cơ sạt lở đường đất, hạn chế nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân.

Cao


(đường đất còn nhiều, đường bê tông đã xây dựng lâu năm, hiện một số đoạn đã bị xuống cấp hư hỏng do ngập lụt, thiếu nguồn kinh phí để làm bê tông đường nội đồng)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn không nhiều.

 • Đóng góp của người dân còn thấp để thực hiện bê tông hoá đường đất còn lại.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại

*Kiến thức, Ý thức:

 • Những hộ nghèo, hộ người già, người khuyết tật và phụ nữ đơn thân kinh tế khó khăn, không thể đóng góp làm đường.

 • Chủ phương tiện có xe vận tải thiếu ý thức bảo vệ đường, cầu, cống.

*Kiến thức, Ý thức:

 • Nhận thức của đa số hộ dân trong thôn cao và có ý thức hưởng ứng việc kêu gọi đóng góp làm đường, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

 • Việc huy động người dân tu sửa đường bị sạt lở sau Bão, Lụt rất thuận tiện và được người dân tham gia tích cực.

Bão, lụt

Thôn 5

221

*Vật Chất:

 • 1,2km đường nội đồng bằng đất, thường xuyên bị ngập lụt, đi lại khó khăn vào mùa mưa bão.

 • 30 cột điện yếu do xây dựng từ năm 1990 chưa được nâng cấp.

*Vật Chất:

 • Có 1,3 km đường tỉnh/huyện, 6km đường thôn, 4km đường nội đồng đã được bê tông hóa, có 0,8km đường xã đã đổ nhựa phục vụ nhu cầu đi lại, sản xuất của nhân dân thuận tiện.

 • 28 cột điện được xây dựng kiên cố năm 2011, đảm bảo an toàn mùa mưa bão.

 • Nhà văn hoá thôn xây dựng kiên cố đủ điều kiện làm nơi tránh trú cho các hộ dân vùng ngập lụt
 • Nguy cơ sạt lở hư hỏng đường nội đồng bằng đất.

 • Tai nạn do ý thức dụng điện thiếu an toàn

Cao


(cột điện và dây điện thiếu an toàn, đường đất đi lại khó khăn)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn không có, việc phát triển hạ tầng phụ thuộc vào việc phân bổ tài chính từ xã;

 • 20% hộ neo đơn, già cả, hộ có người khuyết tật thiếu nhân lực, khả năng tài chính đểđóng góp làm đường.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã đang thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao

 • Có 80% hộ dân cóý thức và nguồn lực tham gi a duy tu, nâng cấp đường giao thông sau Bão, Lụt

 • Thôn có kinh nghiệm huy động dân tham gia khắc phục hậu quả Bão, Lụt và tương trợ giúp các hộ khó khăn

*Kiến thức, Ý thức:

 • 20% hộ khó khăn do thu nhập ít hoặc không có nên chưa đầu tư dung điện an toàn (dây kém, các thiết bị điện, cột điện dẫn vào nhà chưa đạt yêu cầu)

 • 40% người dân còn thiếu kiến thức và kỹ năng sử dụng bảo dưỡng điện.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 60% hộ dân có kiến thức và ý thức sử dụng điện an toàn (kiểm tra ổ cắmđiện, dây điện sau Bão, Lụt trước khi dụng)

Bão, LụtThôn 6

249

*Vật Chất:

 • Có 2km đường thôn và 3,1km đường nội đồng chưa được kiên cố hóa, gây khó khăn cho đi lại, sản xuất trong mùa mưa lũ.

 • Khi có Bão, Lụt 50% trụ điện và dây điện xây dựng từ năm 1998 dễ bị hư gãy.

*Vật Chất:

 • Có 2,3km đường thôn được đổ bê tông, 2,7km đường xã bằng nhựa, 4 cống giao thông kiên cố đáp ứng phần nào đi lại, sản xuất của nhân dân.

 • Thôn có 75 cột điện và 4,9km dây điện kiên cố an toàn

 • Thôn có nhà văn hoá và một trường học xây an toàn, kiên cố • Nguy cơ sạt lỡ hư hỏng đường nội đồng bằng đất.

 • Tai nạn do hệ thống điện xuống cấp dễ xảy ra.

C

Cao


(Số km đường đất còn nhiều, chưa có cầu giao thông, vốn đầu tư hệ thống đường, cầu giao thông còn nhiều hạn chế

*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn còn hạn chế.

 • Phát triển hạ tầng chủ yếu do phân bổ là chính nên thôn không chủđộngnâng cấp hạ tầng công cộng được

*Tổ chức, Xã hội:

 • Thôn có kinh nghiệm huy động đóng góp từ người dân để bê tông hoá đường thôn.
*Kiến thức, Ý thức:

 • 100% người dân chưa có kỹ thuật bão dưỡng và duy tu đường, cống

*Kiến thức, Ý thức:

 • Người dân đồng thuận việc xã hội hoá làm đường bê tông, xây nhà văn hoá.

Bão, Lụt

Thôn 7

172

*Vật Chất:

 • Có 0,25km đường thôn xây dựng từ năm 1992 đã xuống cấp

 • 2km đường nội đồng xây dựng năm 2011 là đường đất khó khăn đi lại khi mưa bão, ngập lụt,

 • 02 cống xây dựng từ năm 1992 đến nay đã xuống cấp.

*Vật Chất:

 • Có 1,8km đường thôn và 4km đường nội đồng đã được bê tông hóa, phục vụ tốt nhu cầu sản xuất và đi lại khi mưa bão, ngập lụt xảy ra.

 • 100% cột điện (80 cột) đã được xây kiên cố, an toàn trong mùa mưa bão

 • 1.900m dây điện đảm bảo tiêu chuẩn


 • Số km đường đất còn tương đối nhiều, cống xây dựng thời gian đã lâu nguy cơ sạt lở,

 • Hư hỏng đường giao thông nội thôn và cống giao thông, khả năng ngập lụt do không thoát được nước khi mưa bão kéo dài.

Trung bình

(người dân tham gia hưởng ứng đóng góp kinh phí cao để xây dựng đường, cầu, cống)


*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn gặp nhiều khó khăn do phụ thuộc nguồn hỗ trợ cấp trên là chủ yếu

 • 10% Số người già, người khuyết tật, người nghèo không có khả năng đóng góp do thu nhập thấp.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Thôn đang xây dựng chương trình nông thôn mới nâng cao nên được các cấp đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng

 • 80% hộ có khả năng và chấp hành tốt việc huy động nguồn lực tu bổ và nâng cấpđường sau Bão, Lụt.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 40% người dân thiếu kiến thức bảo vệ đường, cầu, cống

*Kiến thức, Ý thức;.

 • 60% hộ dân biết bảo vệđường làng ngõ xóm và cóý thức trồng hoa bên lềđường

Bão, Lụt

Thôn 8

239

*Vật Chất:

 • Có 0,15km đường thôn, 2km đường nội đồng chưa kiên cố, khó khăn trong việc đi lại, sản xuất khi bão, lụt xảy ra.

 • Chưa có hệ thống cống giao thông tiêu nước.

 • Một vài hộ thiếu kinh phí nên dùng cột điện tạm để kéo điện sinh hoạt.

*Vật Chất:

 • Có 2,58km đường thôn và 3km đường nội đồng kiên cố hóa; 0, 5km đường xã được đổ nhựa, 1 cống kiên cố.

 • Có 100 cột điện trong thôn đã được xây kiên cố và 2,58 km đường dây điện an toàn trong mừa mưa bão.

 • 2015 Nhà văn hoá của thôn đã được xây dựng kiên cố bằng tiền đóng góp của dân
 • Nguy cơ sạt lở, hư hỏng 150m đường giao thông nội đồng

 • Thiếu an toàn khi có bão đối với những hộ dân dùng cột điện tạm

Thấp


(Số ít đường giao thông bằng đất; đa số hộ dân hưởng ứng huy động nhân lực và kinh phí cao để làm đường bê tông)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn không nhiều do thôn thuần nông, phát triển hạ tần dựa vào kinh phí phân bổ từ xã

 • Khả năng đóng góp ở một số hộ để xây dựng hạ tầng còn thấp (như hộ nghèo, hộ tàn tật, đơn thân)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại

 • Thôn có kinh nghiệm huy động nguồn xã hội hoá cho phát triển cơ sở hạ tầng.

*Kiến thức, Ý thức:

 • Khoảng 10% hộ (tập trung những hộnghèo, cận nghèo và phụ nữ đơn than) khó khăn về kinh tế không thực hiện đóng góp được

 • Những hộ neo đơn, thiếu nhân lực không tham gia đóng góp ngày công tu sửa đường bị hư hỏng sau Bão, Lụt

*Kiến thức, Ý thức:

 • 90% dân trong thôn hưởng ứng việc kêu gọi đóng góp làm đường, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

 • Việc huy động người dân tu sửađường bị sạt lở sao Bão, Lụt rất thuận tiện.

Bão, Lụt

Thôn 9

240

*Vật Chất:

 • Có 2,5 km đường nội đồng và 1km đường thôn chưa được bê tông hoá gây ngập lụt, khó khăn đi lại trong mùa mưa bão

 • Còn có 4 cầu tạm, chưa đáp ứng được nhu cầu đi lại của nhân dân.

*Vật Chất:

 • Có 3km đường thôn, 2km đường nội đồng được bê tông hóa, 1km đường xã được đổ nhựa;

 • Cột điện kiên cố: 150 xây dựng từ năm 1993 và đã được nâng cấp năm 2005;

 • 2,5 km dây điện an toàn

 • Có 02 cầu kiên cố và 3 cầu bê tong.

Số đường đất có nguy cơ sạt lở vẫn còn nhiều


Trung bình

(Đường thường xuyên bị ngập lụt dễ hư hỏng, nhưng 98% hộ dân có khả năng đóng góp tu sửa và nâng cấp đường)


*Tổ chức, Xã hội:

 • 10% hộ dung điện chưa an toàn ( cột và dây chưa đạt yêu cầu)

 • Huy động nguồn kinh phí xã hội hoá gặp khó khăn

 • Người cao tuổi: 80 (40 nữ), người khuyết tật 15 (7 nữ), người bị bệnh hiểm nghèo: 6 (3 nữ)

*Tổ chức, Xã hội:

 • 90% cột điện và đường dây điện đã được kiên cố và an toàn (150 cột và 300m dây.

 • Thôn có kinh nghiệm huy động nguồn xã hội hoá cho phát triển cơ sở hạ tầng (đã làm được nhà văn hoá thôn và một số đoạn đường bê tong).

*Kiến thức, Ý thức:

 • Hộ cao tuổi neo đơn, phụ nữ nghèo đơn thân không có điều kiện đóng góp

 • 100% người dân chưa được tập huấn về PCTT
*Kiến thức, Ý thức:

 • Xã đang trong quá trìnhxây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại

 • 100% người dân đồng thuận cao chủ trương huy động xã hội hoá đầu tư cho hạ tầng.

Bão, Lụt

Thôn 10

164

*Vật Chất:

 • Còn có 1,5 km đường đất chưa được bê tông hoá gây khó khăn đi lại trong mùa mưa bão
*Vật Chất:

 • 100% cộtđiện và đường dây điệnđã được kiên cố và an toàn

 • Đường xã đi qua thôn đã được đổ nhựa là 0,8 km

 • Đường thôn đã có 1,2 km bê tông hoá

Nguy cơ sạt lở đường đất

Trung bình

(đường thường xuyên bị ngập lụt dễ hư hỏng, nhưng 98% hộ dân có khả năng đóng góp tu sửa và nâng cấp đường)*Tổ chức, Xã hội:

 • Huy động nguồn kinh phí xã hội hoá gặp khó khăn

 • Người cao tuổi: 42 (32 nữ), người khuyết tật: 15 (8 nữ) và có 3 người mắc bệnh hiểm nghèo (1 nữ). Những hộ này gặp khó khăn kinh tế đểđóng góp công, tiền sữa và nâng cấpđường sau Bão, Lụt.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Có 0,8 km đường xã đổ nhựa, 1,2km đường thôn, 3,4km đường nội đồng được xây dựng từ năm 2002 đến nay phát huy hiệu quả.

 • Nhà văn hoá thôn đã xây kiên cố với sựđóng góp kinh phí của dân.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 2% hộ cao tuổi, neo đơn, phụ nữ nghèo không có điều kiện đóng góp để xây dựng đường.
*Kiến thức, Ý thức:

 • Xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại

 • Thôn có kinh nghiệm huy động nguồn xã hội hoá cho phát triển cơ sở hạ tầng.

 • 98% người dân đồng thuận cao chủ trương huy động xã hội hoáđầu tư cho hạ tầng

Bão, Lụt

Thôn 11

202

*Vật Chất:

 • Có 2km đường nội đồng xuống cấp nghiêm trọng, chưa được bê tông hóa, dễ sạt lở, đi lại nguy hiểm vào mùa Bão, Lụt.
*Vật Chất:

 • 100% cột điện (50 cột) và 3km đường dây điện kiên cố an toàn trước mưa bão

 • Có 1km đường xã, 3,5km đường thôn và 2km đường nội đồng được bê tông hoá thuận tiên đi lại trong mùa thiên tai.

 • Nhà văn hoá thôn đã được xây dựng kiên cố

 • Từ năm 2011 đến 2015 người dân trong thôn đóng góp kinh phí làm được một số đoạnđường bê tông • Nguy cơ sạt lỡ, hư hỏng 2km đường giao thông nội đồng bằngđấtCao


(đường đất còn lại nhiều, đa số hộ dân đãđóng góp làm đườngnên khả năng đóng góp thêm hạn chế)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Nguồn thu của thôn còn hạn chế.

 • Kinh phí phát triển hạ tầng lệ thuộc vào phân bổ của xã;

 • Thôn không có khả năng đầu tư làm bê tông đường nội đồng

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã đang trong quá trình xây dựng nông thôn mới nâng cao và đã có kế hoạch hỗ trợ nâng cấp một số tuyến đường đất còn lại
*Kiến thức, Ý thức:

 • Một số ít hộ dân (hộnghèo, cận nghèo và phụ nữ đơn than) kinh tế khó khăn nên không thểđóng gópđược để xây dựng công trình giao thông.

 • Những hộ neo đơn, thiếu nhân lực không tham gia đóng góp ngày công tu sửa đường bị hư hỏng sau Bão, Lụt (khoảng 5%).

*Kiến thức, Ý thức:

 • 95% dân trong thôn hưởng ứng việc kêu gọi đóng góp làm đường, duy tu bảo dưỡng công trình công cộng.

 • Việc huy động người dân tu sửađường bị sạt lỡ sao Bão, Lụt rất thuận tiện vàđược 95% người dân tham gia tích cực.

Bão, Lụt

Thôn 12

152

*Vật Chất:

 • Đường thôn tuy đã được bê tông hóa, tuy nhiên quá trình xây dựng đã lâu, hiện nay 1 số đoạn có nguy cơ hỏng.

 • Có 5% trụ điện, và dây điện không an toàn.
*Vật Chất:

 • 1 km quốc lộ đường nhưa chạy qua thôn, Có 0,15km đường thôn, 2km đường nội đồng đã được bê tông hoá.

 • 95% trụ điện và hệ thống dây điện an toàn, kiên cố.

 • Một số dường giao thông đã được mở rộng.

 • Nhà văn hoá thôn đã được xây dựng kiên cố. • Nguy cơ hư hỏng đường nội thôn

Thấp


(hầu hết đường nội đồng và đường giao thong kiên cố, sử dụng đảm bảo; Nhân dân tích cực hưởng ứng đóng góp xây dựng hệ thống đường giao thông)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Có 75 người cao tuổi (40 nữ) và 13 người khuyết tật (3 nữ), người bị bệnh hiểm nghèo: 4 (1 nữ), 25 phụ nữ làm chủ hộ và 12 hộ nghèo, cận nghèo

 • Những hộ trên gặp khó khăn trong việc tham gia đóng góp ngày công và tiềnđể tu sửa và nâng cấp đường sau Bão, Lụt.

*Tổ chức, Xã hội:

 • Thôn đã có kinh nghiệm huy động nguồn vốn đóng góp của dân để xây dựng nhiều đoạn đường bê tông hoá.

 • Xã đang thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao và có kế hoạch hỗ trợ hoàn thiện hạ tầng cơ sở.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 5% hộ dân cònkhó khăn chưa có khả năng đóng góp làm đường.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 147 hộ có ý thức cao trong việc đóng góp làm hạ tầng
Ghi chú khác:

 • Xã đã được công nhận xã đạt chuẩn nông thôn mới từ năm 2013 nên cơ sở hạ tầng của xã đã được đầu tư xây dựng tốt. Đặc biệt việc xã hội hoá nguồn đóng góp của dân làm nhà văn hoá thôn và một số đoạn đường bê tong. Hiện nay xã đang thực hiện chương trình nông thôn mới nâng cao và có kế hoạch đầu tư nâng cấp hạ tầng.

 • Các thôn đã có kinh nghiệm vàđã làmđược việc huy động nguồn lựcđóng góp của các hộ dân, chỉ trừ các hộ nghèo, hộ người cao tuổi neo đơn và phụ nữ nghèođơn than thu nhập thấp hoặc không có thu nhập nên khó khăn trong việcđóng góp công và tiền.
 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   9   10   11   12   13   14   15   16   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương