Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồng


Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và khí hậu của xãtải về 2.73 Mb.
trang12/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28

Kết quả đánh giá rủi ro thiên tai và khí hậu của xã
 1. Rủi ro với dân cư và cộng đồng


Loại hình Thiên tai/BĐKH

Tên Thôn

Tổng số hộ

TTDBTT

Năng lực PCTT TƯBĐKH (Kỹ năng, công nghệ kỹ thuật áp dụng)

Rủi ro thiên tai/BĐKH

Mức độ

(Cao, Trung Bình, Thấp)

(1)

(2)

(3)

(4)

(5)

(6)

(7)

Bão, Lụt, Rét


Thôn 1


115

*Vật Chất:

 • 1,5km đường bê tông, đường đất liên thôn thường xuyên bị ngập úng kéo dài từ 3-7 ngày

 • Địa bàn bị chia cắt, phương tiện không đi lại được trong mùa mưa lũ

 • Phương tiện cứu nạn, cứu hộ cho đội xung kích để ứng phó ban đầu bị thiếu (thuyền phao, áo phao, thuốc)

 • 20% cột điện sau công tơ kéo vào nhà dân không đảm bảo an toàn khi có thiên tai

 • 10% hệ thống truyền thanh xuống cấp, người dân ở một số hộ không nghe được.

*Vật Chất:

 • 45 nhà kiên cố có thể sơ tán những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao do ngập lụt

 • 01 Nhà văn hóa thôn kiên cố

 • 02 trạm biến áp đảm bảo cung cấp điện cho người dân trong điều kiện cho phép.

 • Hư hỏng, sập nhà đơn sơ do bão

 • Nguy cơ đuối nước ở trẻ em

 • Nguy cơ hư hỏng đường đất liên thôn khi bị úng ngập

 • Nguy cơ hư hỏng đường đất liên thôn

 • Nguy cơ ô nhiễm nguồn nước do úng ngập lâu ngày

 • Nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cẩm do úng lụt sau mưa bão

 • Nguy cơ hư hỏng hoa màu ở vùng thấp trũng do mưa bão

Trung bình


* *Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 220 (110 nữ)

 • Người già: 37 (10 nữ)

 • Người khuyết tật: 5 (2 nữ)

 • Người nghèo: 8 (4 nữ)

 • Phụ nữ mang thai: 4
*Tổ chức, Xã hội:

 • Thành lập Đội PCTT&TKCN của thôn theo hướng dẫn của xã. Đội thường xuyên túc trực và sẵn sàng cứu hộ khi có tình huống khẩn cấp xảy ra.

 • Thông tin cảnh báo về thiên tai thường xuyên và kịp thời

 • Người dân trong thôn tích cực hường ứng việc thực hiện Chương trình nâng cấp Nông thôn mới: góp công, hiến đất để làm đường, giám sát việc thực hiện.

 • Có đội gom rác và xử lý rác thải theo quy định.
* Kiến thức, ý thức:

 • 90% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi,

 • Chưa có tập huấn về sơ cấp cứu, người dân thường sơ cấp cứu dựa theo kinh nghiệm
* Kiến thức, ý thức:

 • 100% hộ gia đình có ti vi, 80% hộ dân được tiếp cận với internet, tiếp xúc với nhiều nguồn thông tin về thiên tai

 • Đa số người dân có kinh nghiệm và ý thức chủ động chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối trước mùa mưa bão.
Bão, Lụt, Rét


Thôn 2


110

*Vật Chất:

 • 2/110 nhà đơn sơ

 • 17/110 nhà bán kiên cố ở vùng trũng thấp thường xuyên bị ngập

 • 2km đường đất của thôn bị ngập lụt

 • Phương tiện như thuyền bè không có khi xảy ra ngập lụt

 • Nhà văn hóa thôn thường bị ngập

*Vật Chất:

 • Có 42 nhà kiên cố

 • Có 1 nhà văn hóa kiên cố để nhân dân sơ tán

 • Có 01 trạm điện cấp điện cho thôn

 • Có 51 cột điện, 5km đường dây điện
 • Hư hỏng, sập nhà đơn sơ do bão

 • Nguy cơ đuối nước ở trẻ em

 • Nguy cơ hư hỏng đường đất liên thôn khi bị úng ngập

 • Ô nhiễm nguồn nước do úng ngập

 • Dịch bệnh cục bộ sau mưa bão

 • Dịch bệnh gia súc, gia cầm

Trung bình
(Thôn có nhà đơn sơ và yếu ít, nhà kiên cố nhiều, dân trí và ý thức của dân cao hơn các ấp khác)
* *Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 42 (23 nữ)

 • Người già: 72 (47 nữ(

 • Người khuyết tật: 7 (4 nữ)

 • Phụ nữ mang thai: 4

 • Người nghèo: 8 (5 nữ)
*Tổ chức, Xã hội:

 • Đã thành lập Đội PCTT và TKCN của thôn theo hướng dẫn của xã, gồm 15 người, độ tuổi từ 20-40. Thường xuyên túc trực trong mùa mưa lũ

 • Đội PCTT hỗ trợ hộ nghèo, neo đơn chằng chống nhà cửa ứng phó với bão trong tình huống khẩn cấp

 • Tổ chức thu gom và xử lý rác thải theo quy định.

 • Người dân tích cực hỗ trợ triển khai Chương trình nâng cấp Nông thôn mới do nhà nước và nhân dân cùng làm
* Kiến thức, ý thức:

 • 90% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi.

 • Một số hộ gia đình còn chủ quan khi có cảnh báo về thiên tai

 • Chưa có tập huấn về sơ cấp cứu, người dân thường sơ cấp cứu dựa theo kinh nghiệm

* Kiến thức, ý thức:

 • Đa số người dân có kinh nghiệm và ý thức chủ động chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối trước mùa mưa bão.

 • 100% hộ gia đình có ti vi, 80% hộ dân được tiếp cận với internet và nhiều nguồn thông tin về thiên tai ở địa phương và trong nước.
Bão, Lụt, Rét


Thôn 3


120

*Vật Chất:

 • 0,6km đường giao thông thường xuyên bị ngập lụt kéo dài từ 2-3 ngày trong mùa mưa lũ

 • 10% Hệ thống truyền thanh ở xóm nghe không rõ vì đường dây xuống cấp

 • 80% cầu cống bị ngập lụt khi lũ về.
*Vật Chất:

 • 100% tuyến đường giao thông nông thôn đã bê tông kiên cố

 • Có 01 nhà văn hóa của xóm có thể làm nơi sơ tán

 • Hệ thống điện kiên cố

 • Hệ thống truyền thanh đảm bảo 90% hiệu quả.

 • 100% hộ có TV, điện thoại di động

 • Nguy cơ hư hỏng đường giao thông khi bị ngập lụt

 • Nguy cơ trẻ e bị đuối nước do có nhiều ao bị ngập khi lũ về

 • Dịch bệnh cục bộ sau mưa bão

 • Dịch bệnh gia súc, gia cầm

Ô nhiễm nguồn nước do úng ngập

Trung bình

(ngập lụt thường chỉ kéo dài từ 0,5-0,6m, không gây nguy cơ lớn đến tính mạng)
* *Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 180 (110 nữ)

 • Người già: 60 (35 nữ)

 • Người khuyết tật: 2 (1 nữ)

 • Người nghèo; 23 (06 nữ)

 • Lực lượng trong độ tuổi thường xuyên đi làm ăn xa, thiếu lực lượng chủ chốt

* *Tổ chức, Xã hội:

 • Xã kịp thời thông báo cho người dân về tình hình thiên tai qua hệ thống loa

 • Thôn tổ chức hỗ trợ các gia đình khó khăn thiếu nhân lực dọn dẹp nhà ở sau lũ rút

* Kiến thức, ý thức:

 • 80% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi

 • 10% hộ vẫn còn chủ quan, không đi sơ tán tránh bão khi có lệnh.

* Kiến thức, ý thức:

 • 90% người dân có kinh nghiệm và ý thức chủ động chằng chống nhà cửa, phát quang cây cối trước mùa mưa bão.

 • 100% hộ gia đình có ti vi, 80% hộ dân được tiếp cận với internet

Bão, Lụt, Rét


Thôn 4


255

*Vật Chất:

 • 500m giao thông thường xuyên bị mưa ngập kéo dài

 • Có 7 hộ, gồm 26 người (3 trẻ em, 2 người già và 1 người tàn tật.

 • 3km đường giao thông nội đồng bị ngập trong mùa mưa lũ, ảnh hưởng việc đi lại.

*Vật Chất:

 • 2,7km đường trong thôn đảm bảo việc đi lại trong mùa mưa lũ.

 • 248 hộ trong thôn ở khu vực không bị ảnh hưởng của lũ lụt.

 • 70 cột điện, 3,5km dây điện không bị ảnh hưởng của nước lũ.

 • Nguy cơ thiệt hại đường giao thông

 • Nguy cơ an toàn cho trẻ em trong mùa mưa lũ do nhiều ao hồ

 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước

 • Nguy cơ sạt lở đất và hư hỏng đường do úng ngập lâu ngày.

 • Dịch bệnh cục bộ sau lũ lụt
Trung bình

(Mức độ rủi ro với thiên tai thấp, kinh nghiệm và ý thức của người dân về PCTT cao)
* *Tổ chức, Xã hội:

 • Người cao tuổi: 65 (45 nữ)

 • Người khuyết tật: 7 (2 nữ)

 • Người nghèo: 13 (11 nữ)

 • Lực lượng trong độ tuổi thường xuyên đi làm ăn xa, thiếu lực lượng chủ chốt
*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã và thôn có hệ thống truyền thanh thông báo liên tục và kịp thời hướng dẫn người dân phòng chống khi xảy ra Bão, Lụt.

 • Thôn có tiểu ban PCTT gồm: các tổ chức đoàn thể như phụ nữ, thanh niên, cựu chiến binh, nông dân, mặt trận

 • Tổ chức đội ứng cứu, thường trực trong các tình huống thiên tai khẩn cấp, chuẩn bị phương án, vật tư phòng chống thiên tai tại chỗ theo quy định

* Kiến thức, ý thức:

 • 90% trẻ em chưa biết bơi

 • 5% hộ gia đình chưa có ý thức cao và chưa sẵn sàng ứng phó với thiên tai, sơ tán khi có hiệu lệnh

* Kiến thức, ý thức:

 • 95% dân số có ý thức và sẵn sàng ứng phó với thiên tai trong mùa bão lũ.

 • Đa số các hộ gia đình trong thôn sẵn sàng hỗ trợ nơi ăn ở cho các hộ gia đình xã bên cạnh khi có tình huống thiên tai xảy ra.

 • 100% các hộ dân tích cực hỗ trợ thực hiện Nâng cấp Chương trình nông thôn mới thông qua việc góp công, hiến đất xây dựng đường giao thông, giám sát quá trình thực hiện

Bão, Lụt, Rét


Thôn 5


221

*Vật Chất:

 • 2km đường giao thông thường xuyên bị ngập lụt vào mùa mưa lũ

 • 10 nhà yếu dễ bị thiệt hại khi bão xảy ra

 • 31 cột điện xây dựng từ năm 1990 đến nay đã xuống cấp

 • 2 km đường dây điện đã xuống cấp

 • Trạm điện đã xuống cấp, thường xuyên bị quá tải.

 • Đội xung kích PCTT&TKCN thôn không có trang bị an toàn (áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, loa cầm tay) để thực hiện nhiệm vụ.

*Vật Chất:

 • 80 nhà kiên cố, gồm 30 nhà cao tầng

 • 01 Nhà văn hóa kiên cố 150m2 có thể làm nơi sơ tán khi có thiên tai xảy ra.

 • Hệ thống loa truyền thanh của thôn xóm hoạt động tốt

 • Đội xung kích gồm 15 người luôn sẵn sàng túc trực và ứng cứu khi có tình huống thiên tai xảy ra trên địa bàn.
 • Nguy cơ đuối nước trẻ em vì ao hồ nhiều, thôn ở gần sông

 • Nguy cơ thiệt hại về nhà ở khi có bão cấp 10 trở lên

 • Hư hỏng lúa vụ mùa và rau màu ở các vùng thấp trũng.

 • Nguy cơ thiệt hại nuôi trồng thủy sản vì ao hồ bị ngập
Trung bình* Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 216 (100 nữ)

 • Người già: 65 (45 nữ)

 • Người khuyết tật: 7 (2 nữ)

 • Người nghèo: 13 (11 nữ)

 • Phụ nữ mang thai: 9

 • 30% Lực lượng trong độ tuổi thường đi làm ăn xa
*Tổ chức, Xã hội:

 • Có tiểu Ban chỉ huy PCTT&TKCN của thôn gồm 7 người luôn túc trực khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn

 • Có đội thu gom rác thải thường xuyên, 2 lần/tuần và xử lý rác thải theo quy định

 • Có tuyên truyền phòng chống thiên tai, cảnh báo ứng phó thiên tai kịp thời

* Kiến thức, ý thức:

 • 100% hộ chưa được tập huấn kiến thức PCTT

 • 95% phụ nữ và trẻ em không biết bơi

* Kiến thức, ý thức:

 • 100% người dân có ý thức và kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai

 • Đa số các hộ gia đình trong thôn sẵn sàng theo phương châm 04 tại chỗ.

 • Các hộ sẵn sàng tiếp nhận dân di cư tránh bão lũ đến địa bàn từ xã bên cạnh khi có tình huống thiên tai xảy ra

Bão, Lụt, Rét


Thôn 6


249

*Vật Chất:

 • 01 nhà đơn sơ, 42 nhà thiếu kiên cố dễ bị tác động khi bão xảy ra.

 • Đội PCTT&TKCN thôn không có trang bị an toàn (áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, loa cầm ty…) để thực hiện nhiệm vụ.

 • Diện tích hoa màu ở vùng thấp trũng

*Vật Chất:

 • Nhà kiên cố, bán kiên cố 206/249nhà

 • Có trường PTTH kiên cố trên địa bàn có thể làm nơi sơ tán cho những hộ nằm trong vùng có nguy cơ cao

 • 01 nhà văn hóa kiên cố

 • Có tiểu Ban chỉ huy PCTT&TKCN của thôn gồm 7 người luôn túc trực khi có bão lũ xảy ra trên địa bàn

 • Có đội thu gom rác thải thường xuyên, 2 lần/tuần và xử lý rác thải theo quy định.

 • Nguy cơ thiệt hại nhà cửa (sập, tốc mái),

 • Nguy cơ xảy ra tai nạn đuối nước trong mùa mưa lũ, đặc biệt là trẻ em

 • Ô nhiễm môi trường do mưa lũ

 • Dịch bệnh gia súc gia cầm

 • Nguy cơ thiệt hại về hoa màu

Trung bình


*Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 229 (110 nữ).

 • Phụ nữ mang thai: 10 người.

 • Người cao tuổi: 114 (80 nữ)

 • Người khuyết tật: 4 (3 nữ)

 • Người nghèo: 28 (21 nữ)

*Tổ chức, Xã hội:

 • Thành lập Đội PCTT&TKCN của thôn, xã. Các thành viên đội luôn sẵn sàng ứng cứu khi xảy ra tình huống khẩn cấp

 • Người dân trong xã tích cực hỗ trợ Chương trình Nông thôn mới nâng cao như góp công sức nâng cấp đường nông thôn, hiến đất xây đường, theo dõi, giám sát quá trình thực hiện,

 • Tổ chức thu gom rác thải và xử lý rác thải theo quy định.

* Kiến thức, ý thức:

 • 90% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi

 • 5% hộ còn chủ quan ứng phó với tình hình thiên tai khi có cảnh báo

*Kiến thức, ý thức:

 • 95% hộ dân có ý thức và kinh nghiệm ứng phó với thiên tai khi nhận được cảnh báo.

 • 100% các hộ dân sẵn sàng hỗ trợ nơi cư trú cho dân các xã bên trong tình huống khẩn cấp

Bão, Lụt, Rét


Thôn 7

172

*Vật Chất:

 • Nhà thiếu kiên cố: 10 nhà

 • 15% hệ thống truyền thanh xuống cấp, bản tin phát đi không nghe rõ.
*Vật Chất:

 • Có 80 (100%) cột điện kiên cố.

 • Thôn có 1 nhà văn hóa kiên cố, có thể làm địa điểm sơ tán trong mùa mưa bão

 • Đường giao thông kiên cố, đảm bảo đi lại thuận tiện trong mùa mưa bão

 • 100% hộ dân có phương tiện đi lại, nghe nhìn (xe máy, tivi, radio)

 • Nguy cơ có đuối nước trẻ em khi có mưa bão vì nhiều ao hồ.

 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường

 • Nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

 • Nguy cơ thiệt hại nhà thiếu kiên cố nếu bão xảy ra
Trung bình

(Đường giao thông được bê tông hóa, nhà văn hóa thôn kiên cố, phương tiện đáp ứng nhu cầu đi lại của người dân)
*Tổ chức, Xã hội

 • Người cao tuổi: 92 (59 nữ)

 • Người khuyết tật: 6 (2 nữ)

 • Người bị bệnh hiểm nghèo: 1 (1 nữ)

 • Người nghèo: 16 (10 nữ)
*Tổ chức, Xã hội

 • Thành viên đội xung kích bao gồm 30 người, độ tuổi từ 20-40, được thành lập theo hướng dẫn của xã.

 • Thành viên đội xung kích luôn luôn đảm bảo số lượng để ứng phó theo điều động của thôn và xã

*Kiến thức, Ý thức:

 • 70% trẻ em và phụ nữ chưa biết bơi.

 • Đa số người dân chưa có tập huấn về sơ cấp cứu, người dân thường sơ cấp cứu dựa theo kinh nghiệm.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 95% người dân có ý thức chủ động và kinh nghiệm trong phòng chống thiên tai.

Bão, Lụt, Rét


Thôn 8


239

*Vật Chất:

 • 150 m đường đất liên thôn thường xuyên bị ngập lụt

 • 20% diện tích khu dân cư ở vùng thấp trũng, dễ bị ảnh hưởng bởi lũ lụt.

 • 20 nhà thiếu kiên cố dễ bị thiệt hại khi bão xảy ra.

 • Khoảng 350 m đường dây điện ở trục xương cá đang xuống cấp, cần được thay mới.

 • 15% cột điện xuống cấp

 • Phương tiện đi lại vẫn đang bị hạn chế để huy động khi có thiên tai xảy ra

 • Đội xung kích PCTT của thôn không có trang bị an toàn (áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, loa cầm tay…) để thực hiện nhiệm vụ .

*Vật Chất:

 • 2.580 m đường bê tông kiên cố, đảm bảo giao thông đi lại trong mùa mưa bão.

 • Có nhà văn hóa kiên cố, có thể sở tán những hộ bị ngập lụt ở thôn 3 hoặc xã Nga Thái vào sơ tán

 • 50 nhà kiên cố, 100 nhà bán kiên cố

 • Có hệ thống điện đảm bảo cung cấp điện

 • Hệ thống truyền thanh hoạt động tốt

 • Nguy cơ thiệt hại về người, đặc biệt là trẻ em khi có lụt xảy ra

 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

 • Nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm

 • Nguy cơ hư hỏng đường liên thôn do úng ngập lâu ngày

 • Nguy cơ thiệt hại về hoa màu ở vùng thấp trũng
Trung bình

*Tổ chức, Xã hội

 • Trẻ em độ tuổi 5-18: 115 (75 nữ)

 • Người cao tuổi: 110 (60 nữ)

 • Người khuyết tật: 13 (7 nữ)

 • Người bị bệnh hiểm nghèo: 5 (2 nữ)

 • Người nghèo: 7 (4 nữ)

 • Phụ nữ có thai: 5

*Tổ chức, Xã hội

 • Ngày chủ nhật tuần cuối tháng, Chi hội phụ nữ của 12 thôn phát động tổng dọn vệ sinh môi trường, dường làng ngõ xóm.

 • Trồng hoa thay cỏ dại hai bên lề đường đường thôn xóm, đường xã

 • Có đội thu gom rác và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định

 • Thành lập tiểu Ban chỉ huy PCTT&TKCN theo hướng dẫn của UBND xã.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 90% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi

 • 5% hộ dân ở vùng ngập lụt vẫn còn chủ quan, chưa sẵn sàng ứng phó với thiên tai khi có cảnh báo từ thôn, xã.

*Kiến thức, Ý thức:

 • 95% hộ dân có ý thức và kinh nghiệm trong phòng chống Bão, Lụt.

 • Đa số các hộ gia đình trong thôn sẵn sàng theo phương châm 04 tại chỗ và hỗ trợ nơi ăn ở cho các hộ gia đình xã bên cạnh khi có tình huống thiên tai xảy ra

Bão, Lụt, Rét


Thôn 9


240

*Vật Chất:

 • 300m đường thôn bị ngập úng khi có mưa lớn

 • 20 nhà đơn sơ dễ bị thiệt hại do bão.

 • Hoa màu ở vùng trũng thấp, dễ bị thiệt hại khi thiên tai xảy ra

 • Thiếu trang thiết bị (áo phao, đèn pin đi trong mưa, loa cầm tay) cho đội ứng phó với thiên tai.

*Vật Chất:

 • 190 nhà kiên cố và bán kiên cố

 • 01 Nhà văn hóa của thôn ở nơi cao ráo, có thể làm nơi sơ tán cho người dân khi có thiên tai Bão, Lụt xảy ra.

 • 1000m đường quốc lộ ở nơi cao ráo chạy qua địa bàn thôn, thuận lợi cho việc đi lại của người dân.

 • Nguy cơ thiệt hại nhà cửa, mất mát tài sản (trôi, ướt).

 • Nguy cơ cho tính mạng của người dân do sập nhà, đường trơn chợt.

 • Nguy cơ sạt lỡ đường đất
Trung bình

*Tổ chức, Xã hội

 • Trẻ em: 180 (85 nữ)

 • Người cao tuổi: 90 (60 nữ)

 • Người khuyết tật: 15 (7 nữ)

 • Người bị bệnh hiểm nghèo: 6 (3 nữ)

 • Người nghèo: 6 (3 nữ)

 • Phụ nữ có thai: 5
*Tổ chức, Xã hội

 • Thành lập Đội ứng phó tại chỗ của thôn, thường trực tại Nhà văn hóa của thôn, sẵn sàng ứng phó với thiên tai khi có tình huống khẩn cấp xảy ra

 • Đội ứng phó hỗ trợ hộ nghèo neo đơn chằng chống nhà cửa ứng phó với thiên tai.

 • Tổ chức thu gom và xử lý rác thải theo quy định.

 • Thực hiện nâng cấp Chương trình Nông thôn mới ở các lĩnh vực điện, đường, trường, trạm của xã

 • Người dân tích cực tình nguyện tham gia thực hiện chương trình nâng cấp Nông thôn mới: góp công, hiến đất xây dựng đường, giám sát quá trình thực hiện tại địa phương.

* Kiến thức, ý thức:

 • 5% hộ dân còn chủ quan, chưa sẵn sàng khi có cảnh báo thiên tai bão lũ

 • 90% trẻ em và phụ nữ không biết bơi

 • Đa số người dân còn chưa hiểu rõ về tác động của biến đổi khí hậu đối với địa phương trước mắt và lâu dài

 • Đa số người dân chưa được tập huấn, tham gia diễn tập về phòng chống thiên tai, tìm kiếm cứu nạn
* Kiến thức, ý thức:

 • 95% hộ dân có ý thức và kinh nghiệm, sẵn sàng ứng phó với thiên tai

 • 100% hộ dân sẵn sàng hỗ trợ nơi ăn ở cho người dân ở thôn 1, 2, 3 và dân từ xã Nga Thái, Nga Tiến trong trường hợp khẩn cấp.

 • 100% các hộ dân có tivi, 80% các hộ dân tiếp cận với internet, có thể tiếp cận thông tin cảnh báo thiên tai từ các nguồn khác nhau.

Bão, Lụt, Rét


Thôn 10


164

*Vật Chất:

 • 2 nhà yếu, có thể bị tốc mái khi mưa bão xảy ra

 • 02 hộ nghèo, 10 hộ cận nghèo

 • 20% đường dây điện chưa đảm bảo do gần chợ*Vật Chất:

 • 40 nhà kiên cố

 • 62 nhà bán kiên cố

 • 1 nhà văn hóa thôn có thể làm nơi sơ tán cho các hộ dân vùng trũng.

 • Thôn có số lượng người dân ít nhất so với các thôn còn lại và sống tập trung ở khu vực cao ráo

 • 100% đường giao thông được bê tông hóa và cao ráo, đảm bảo đi lại trong mùa mưa lũ

 • Nguy cơ thiệt hại về nhà ở

 • Nguy cơ đuối nước của trẻ em trong mùa lũ vì thôn có nhiều ao hồ

 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước.

 • Nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm do úng ngập lâu ngày

 • Nguy cơ giảm sản lượng lúa vụ mùa do sâu bệnh và lu lụt

 • Nguy cơ sạt lở đường giao thông liên thôn và nội đồng

 • Ngã đổ và đứt dây điện

Trung bình

(nhà yếu và tạm không nhiều, ý thức về PCTT và TKCN của người dân cao, rủi ro với thiên tai thấp)*Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 123 (66 nữ)

 • Người già: 54 (32 nữ)

 • Người khuyết tật: 15 (8 nữ)

 • Người nghèo: 2 (1 nữ)

 • 5 phụ nữ mang thai
*Tổ chức, Xã hội:

- Hệ thống truyền thanh hoạt động tốt đảm bảo thông tin kịp thời khi có cảnh báo thiên tai bão lũ • Đã thành lập Ban CH PCTT và TKCN theo hướng dẫn của xã

 • 100% hộ dân có tivi và 80% hộ tiếp cận với internet, do vậy có thể nắm bắt được thông tin qua hệ thống TV và internet.

*Kiến thức, ý thức:

 • 90% phụ nữ và trẻ em chưa biết bơi.

 • 5% hộ dân ở vùng ngập lụt vẫn còn chủ quan, chưa sẵn sàng ứng phó với thiên tai khi có cảnh báo từ thôn, xã.* Kiến thức, ý thức:

 • 95% hộ dân có ý thức và kinh nghiệm phòng chống và ứng phó với thiên tai

 • 100% các hộ gia đình tình nguyện hỗ trợ các gia đình xã bên về nơi trú ẩn trong trường hợp bão xảy ra

Bão, Lụt, Rét


Thôn 11


202

*Vật Chất:

 • 01 nhà yếu

 • 05 hộ có nhà xuống cấp vì đã xây lâu năm nhưng chưa nâng cấp

 • 600 m đường xây dựng lâu năm đã xuống cấp

 • 10% cột điện và dây điện có khả năng bị thiệt hại khi bão xảy ra
*Vật Chất:

 • 90% hộ có nhà kiên cố và bán kiên cố

 • Có 01 nhà văn hóa kiên cố, có thể là sơ tán các hộ dân ở vùng thấp trũng hoặc là các hộ dân có nhà yếu khi bão xảy ra.

 • 90% cột điện và đường dây điện đảm bảo trong mùa mưa lũ.

 • Thiệt hại nhà ở do xuống cấp

 • Thiệt hại tài sản

 • Nguy cơ thiệt hại về thủy sản do hồ bị ngập nước

 • Nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước

 • Nguy cơ ngã đổ cột điện và đứt đường dây điện đã xuống cấp

 • Nguy cơ hư hỏng, sạt lở đường giao thông nông thôn đã xuống cấp
Trung bình*Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 260 (108 nữ)

 • Người già: 90 (60 nữ)

 • Người khuyết tật: 15 (7 nữ)

 • Người nghèo: 6 (03 nữ)

 • Phụ nữ mang thai: 2

 • Đội xung kích PCTT&TKCN thônchưađược trang bị an toàn (áo phao, phao cứu sinh, đèn pin, loa cầm tay…) để thực hiện nhiệm vụ .

*Tổ chức, Xã hội:

 • Có đội xung kích gồm 15 người trực ứng cứu với bão lũ.

 • Có bộ máy PCTT của thôn đứng ra tổ chức thực hiện điều hành lực lượng tại chỗ

 • Xã đã kịp hời thông báo và có kế hoạch cụ thể để thông báo và hướng dẫn người dân qua hệ thống loa truyền thanh.

 • Có đội thu gom rác và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định

* Kiến thức, ý thức:

 • 05 hộ dân chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai khi có cảnh báo.

 • 80% phụ nữ và trẻ em không biết bơi.

* Kiến thức, ý thức:

 • 95% hộ dân có ý thức kinh nghiệm về ứng phó với thiên tai bão lũ.

 • 100% hộ dân sẵn sàng hỗ trợ nơi trú ẩn cho dân các xã bên cạnh trong trường hợp thiên tai xảy ra.

Bão, Lụt, Rét


Thôn 12


152

*Vật Chất:

 • 04 nhà yếu dễ bị thiệt hại do bão gây ra

 • Khoảng 10% dân số không ghe được bản tin cảnh báo vì ở xa hệ thống loa truyền thanh.
*Vật Chất:

 • Thành lập đội PCTT&TKCN của thôn bao gồm các đoàn thể, đến từng nhà chằng chống nhà cho các hộ chính sách và neo đơn trước khi bão vào.

 • 01 Nhà văn hóa kiên cố có thể làm nơi sơ tán

 • Cột điện và đường dây kiên cố và vừa được nâng cấp, đảm bảo trong mùa mưa bão

 • 2 km đường thôn đã được bê tông hóa

- Nguy cơ hư hỏng, thiệt hại các nhà yếu do bão gây ra.

- Nguy cơ đuối nước trẻ em trong mùa mưa lũ vì nhiều ao hồ

- 04 nhà yếu có nguy cơ tốc mái và thiệt hại

- Nguy cơ ô nhiễm môi trường và nguồn nước khi úng ngập sau mưa bão- Nguy cơ dịch bệnh gia súc, gia cầm


Trung bình

* *Tổ chức, Xã hội:

 • Trẻ em: 195 (85 nữ)

 • Người già: 75 (40 nữ)

 • Người khuyết tật: 13 (03 nữ

 • Người nghèo: 07 (04 nữ)

 • Phụ nữ mang thai: 02

*Tổ chức, Xã hội:

 • Xã và thôn kịp thời đưa ra các bản tin cảnh báo đến người dân để kịp thời ứng phó với thiên tai

 • Có đội thu gom rác và xử lý rác thải sinh hoạt theo quy định

* Kiến thức, ý thức:

 • 10 hộ dân chủ quan trong công tác phòng chống thiên tai khi có cảnh báo.

 • 90% phụ nữ và trẻ em không biết bơi.

 • 80% người dân chưa được tập huấn PCTT&TKCN.

* Kiến thức, ý thức:

 • 90% hộ dân có ý thức và kinh nghiệm về PCTT.

 • Đa số hộ dân có ý thức sẵn sàng ứng cứu người dân xã bên trong trường hợp thiên tai xảy ra.
 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   8   9   10   11   12   13   14   15   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương