Đánh giá Rủi ro Thiên tai và Thích ứng biến đổi khí hậu Dựa vào Cộng đồngtải về 2.73 Mb.
trang11/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.73 Mb.
#100564
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28

Phòng chống thiên tai/TƯBĐKH


TT

Loại hình

ĐVT

Số lượng

Ghi chú

1

Số lượng thôn có kế hoạch/phương án Phòng chống thiên tai và/hoặc kế hoạch thích ứng BĐKH hàng năm

Thôn

12/12

100% thôn có kế hoạch PCTT

2

Số lượng trường học có kế hoạch PCTT hàng năm

Trường

03

Trường THCS Nga An (thôn 7)

Trường Mầm non Nga An (Thôn 7)

Trường Tiểu học Nga An (thôn 6)


3

Số lần diễn tập PCTT trong 10 năm qua tại xã

Lần

02

Cứ sau 5 năm tổ chức diễn tập một lần do huyện tổ chức xã phối hợp. lần đầu tại Thôn 6 lần hai miễn phần thực binh nên tổ chỉ diễn tập trung tâm xã

4

Số thành viên Ban chỉ huy PCTT và TKCN của xã

Người

47

Tham mưu cho UBND xã xây dựng phương án PCTT và TKCN. Chỉđạo HTX NN và các trường học trạm y tế, Thôn thực hiện tốt phương án PCTT, tổ chức tuyên truyền huy động nhân lực và vật tư
 • Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì

Người

13

Lo công tác hậu cần và tuyên truyền
 • Số lượng đã qua đào tạo QLRRTT-DVCĐ hoặc đào tạo tương tự về PCTT, trong đó số nữ là bao nhiêu

Người

07

(có 3 nữ)Huyện tổ chức tập huấn về công tác PCTT và tìm kiếm cứu nạn

5

Số lượng lực lượng thanh niên xung kích, chữ thập đỏ, cứu hộ-cứu nạn tại xã

Người

120

Thành viên của cácđoàn thểở thôn với nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện việcứng cứu khẩn cấp và cứu trợ, phòng chống dịch bệnh…
 • Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì

Người

0

0

6

Số lượng Tuyên truyền viên PCTT/TƯBĐKH dựa vào cộng đồng

Người

96

Thành viên của cácđoàn thểở thôn với nhiệm vụ tuyên truyền, thực hiện việcứng cứu khẩn cấp và cứu trợ, phòng chống dịch bệnh…
 • Trong đó số lượng nữ, đóng vai trò gì

Người

36

Tuyên truyền

7

Số lượng Phương tiện PCTT tại xã:

 • Ghe, thuyền:

Chiếc

0

0
 • Áo phao

Chiếc

0

0
 • Loa cầm tay

Chiếc

0

0
 • Đèn pin

Chiếc

10

Ban PCTT xã

3

 • Máy phát điện dự phòng

Chiếc

0

0
 • Lều bạt

Chiếc

0

0
 • Xe vận tải và xe ba ghác

Chiếc

08

Huy động trong dân

8

Số lượng vật tư thiết bị dự phòng

 • Số lượng gói/đơn vị hóa chất khử trùng tại chỗ

Đơn vị

20 lit/năm

Cán bộ thu ý xãđảm nhiệm

9

Số lượng thuốc y tế dự phòng tại chỗ

Đơn vị
Trạm Y tế xãđảm 1. Các lĩnh vực/ngành then chốt khác :


 • Lĩnh vực nông nghiệp (sản xuất lúa 2 vụ và rau màu) 1. Tổng hợp hiện trạng Năng lực về PCTT và TƯBĐKH (Kiến thức, kỹ thuật, công nghệ)


TT

Liệt kê các loại Kiến thức, Kinh nghiệm & Công nghệ

Thôn

1

Thôn 2

Thôn 3

Thôn

4

Thôn

5

Thôn

6

Thôn

7

Thôn

8

Thôn

9

Thôn 10

Thôn 11

Thôn 12

Khả năng của xã

(Cao, Trung Bình, Thấp)1

Kiến thức chung về PCTT của cộng đồng để bảo vệ người và tài sản trước thiên tai (ứng phó, phòng ngừa và khắc phục)

TB

(45% dân còn chủ quan)TB

(50% dân còn chủ quan)TBTB

(55% dân còn chủ quan)TBTB

(45% dân còn chủ quan)TBTTB

(50% dân còn chủ quan)BTB

(45% dân còn chủ quan)TBCao

(80 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(75 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(90 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(85 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(90 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(80 % dân có kiến thức và ý thức PCTT)Cao

(50% số thôn có tỷ lệ người2

Kỹ thuật công nghệ vận hành, bảo dưỡng và duy tu công trình công cộng

Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
TB

(ý thức người dân còn hạn chế)Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
TB

(ý thức người dân còn hạn chế)TBCao

(85% có ý thức, hiểu biết)
TB

(ý thức người dân còn hạn chế)TBCao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

(85% có ý thức, hiểu biết)
Cao

 • Điện

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao


Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

 • Đường và cầu cống

Cao

Cao
Cao

Cao

Cao

Cao
Cao

Cao

Cao

Cao

 • Trường

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

 • Trạm

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

 • Trụ sở UBND, Nhà Văn hóa

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao


 • Chợ

Không chợ

Không chợ

Không có chợ

Không có chợ

TB

Không có chợ

Không có chợ

Không có chợ

Không có chợ

TB

Không có chợ

Không có chợ

TB

3

Kỹ thuật công nghệ vận hành, bảo dưỡng và duy tu công trình thủy lợi

Cao (90% có trách nhiệm quay phai điềutiết nước)

TB

(55% cóý thức kiến thức)TB

(60% cóý thức kiến thức)Cao (90% có trách nhiệm quay phai điềutiết nước)

TB

(66% cóý thức kiến thức)Cao (90% có trách nhiệm quay phai điềutiết nước)

TB

(55% cóý thức kiến thức)TB

(55% cóý thức kiến thức)TB

(50% cóý thức kiến thức)TBTB

(60% cóý thức kiến thức)TBCao (90% có trách nhiệm quay phai điềutiết nước)

Cao (90% có trách nhiệm quay phai điềutiết nước)

TB

4

Kỹ năng và kiến thức chằng chống nhà cửa

Cao

(95% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(90% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(80% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(97% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(87% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(93% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(80% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(85% hộ biết cách chằng chóng nhà ở)Cao

(70% hộ biết cách chằng chóng nhà ở)Cao

(70% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(75% hộ cóý thức và biết cách )Cao

(75% hộ cóý thức và biết cách )Cao

5

Kiến thức giữ gìn vệ sinh và môi trường

Cao

(80% cóý thứcCao

(85% cóý thứcCao

(85% cóý thứcCao

(95% cóý thứcCao

(90% cóý thứcCao

(80% cóý thứcTB

(60% hộ có ý thức)Cao

(85% cóý thứcCao

(75% cóý thứcCao

(80% cóý thứcCao

(90% cóý thứcCao

(95% cóý thứcCao

6

Khả năng kiểm soát dịch bênh của đơn vị y tế

Ý thức vệ sinh phòng ngừa dịch bệnh của hộ dânTB

(y tếở xa thôn 2km, 60% người dân cóý thức)Cao

(70% người dân cóý thức)Cao

(70% người dân cóý thức)Cao

(85% người dân cóý thức)Cao

(75% người dân cóý thức)Cao

(82% người dân cóý thức)TB

(60% có ý thức phòng ngừa dịch bệnh)Cao

(75% người dân cóý thức)Cao

(80% người dân cóý thức)Cao

(90% người dân cóý thức)Cao

(85% người dân cóý thức)Cao

(80% người dân cóý thức)Cao

7

Rừng và hiện trạng sản xuất quản lý

Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Cao

(80% hộ được giao rừng)Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Không có rừng

Cao

(80% thành rừng)Cao

8

Hoạt động sản xuất kinh doanh

Cao

(85% có kiến thức)Cao

(80% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(82% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(85% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(85% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(80% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(85% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(82% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(85% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(75% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(85% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

(80% có kiến thức, kinh nghiệm)Cao

9

Thông tin truyền thông và cảnh báo sớm

Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa)Cao

(90% hộ nghe được loa)Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao

(90% hộ nghe được loa )Cao
Khả năng của thôn

(Cao, Trung Bình, Thấp)Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao

Cao
 1. tải về 2.73 Mb.

  Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   7   8   9   10   11   12   13   14   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương