Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòatải về 0.59 Mb.
trang3/4
Chuyển đổi dữ liệu16.11.2017
Kích0.59 Mb.
#1997
1   2   3   4

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN

3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH

3.1.1. Thu thập tài liệu


Thông tin thu thập để làm nghiên cứu được tìm thấy từ các nguồn tài liệu như:

 • Luận cứ khoa học, định lý, sách giáo khoa, luận văn, luận án, tài liệu chuyên ngành, sách chuyên khảo liên quan đến môi trường đặc biệt là tài nguyên nước được thu thập từ thư viện, internet…

 • Các số liệu, tài liệu liên quan đến sông Đồng Nai đã công bố được tham khảo từ các bài báo trong tạp chí khoa học, tập san, báo cáo chuyên đề khoa học ….

 • Số liệu quan trắc được thu thập từ các: Sở tài nguyên môi trường tỉnh Đồng Nai, các công ty môi trường ….

 • Tài liệu lưu trữ, văn kiện, hồ sơ, văn bản về luật, chính sách liên quan đến quản lý chất lượng nước … thu thập từ các cơ quan quản lý Nhà nước, tổ chức chính trị - xã hội.

 • Thông tin trên truyền hình, truyền thanh, báo chí có liên quan và mang tính đại chúng cũng sẽ được thu thập, và xử lý.

3.1.2. Khảo sát thực tế


Tiến hành đi thực tế, khảo sát tại các điểm dọc theo hai bên bờ sông bao gồm các phường Bửu Long, Hòa Bình, Hiệp Hòa, Hóa An, Quyết Thắng. Bắt đầu từ phường Bửu Long và kết thúc tại phường Hiệp Hòa để lấy hình ảnh thực tế, phỏng vấn và có cái nhìn tổng quát về khu vực khảo sát. Các địa điểm cụ thể để lấy hình ảnh như sau: cầu Hóa An, cầu Đồng Nai, một số cống thải tại các nhà máy dọc hai bên bờ sông như nhà máy Ajnomoto, nhà máy cám Con Cò, các cảng có trên trên sông: cảng Đồng Nai, cảng Bình Dương, nhà máy nước cấp Biên Hòa, trạm bơm Hóa An….

3.1.3. Phỏng vấn


Tiến hành khảo sát và phát phiếu điều tra trên 5 phường có sông Đồng Nai chảy ngang qua bao gồm Bửu Long, Hòa Bình, Hiệp Hòa, Hóa An, Quyết Thắng.

Nhóm dự định phát 300 phiếu điều tra chia đều cho 5 phường theo phương pháp ngẫu nhiên. Mỗi phường sẽ có 60 phiếu. Ta thực hiện đánh số từ 1 đến hết số hộ trong phường, rút ngẫu nhiên 60 số trong tổng số hộ ở mỗi phường, sau đó tiến hành phát phiếu điều tra cho 60 hộ này. Như vậy, mỗi hộ tại mỗi phường sẽ có một cơ hội lựa chọn như nhau và xác suất chọn ngẫu nhiên một hộ trên dễ dàng được tính. Ví dụ số hộ ở phường Bửu Long là N1 = 250 hộ và cỡ mẫu n = 60 hộ. Như vậy, số hộ của phường được chọn trong cách lấy mẫu ngẫu nhiên sẽ có xác suất là:

n/(N1 x 100) hay 60/(250x 100) = 24%.


  1. . PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH LƯỢNG

Nhóm tiến hành lấy mẫu nước và mang mẫu về phòng thí nghiệm để xác định các chỉ tiêu: pH, DO, BOD, COD, SS, Clorform, NH4+, PO4 3

3.2.1. Lấy mẫu và phân tích mẫu


 • Các bước thực hiện

1. Chuẩn bị các vật liệu để lấy mẫu:

 • Dụng cụ lấy mẫu mở: Là những bình hở miệng dùng để lấy nước ở bề mặt

 • Dụng cụ lấy mẫu kín: Đó là những vật thể rỗng, có van, dùng để lấy mẫu nước ở độ sâu xác định (mẫu đơn hoặc mẫu loạt) hoặc để lấy mẫu tổ hợp theo chiều sâu

 • Bơm: Bơm bút dùng tay hoặc mô tơ, hoặc bơm nhúng, hoặc máy lấy mẫu phun hơi đều sử dụng được.

 • Các dụng cụ khác: phễu, dây, xích, tay cầm nối dài, phin lọc và hộp lọc, thùng chứa và vận chuyển mẫu.

 • Các dụng cụ an toàn cá nhân: găng tay, khẩu trang y tế, kính bảo hộ, bộ đồ cấp cứu

 • Kiểm tra chất lượng của các thiết bị xem có dấu hiệu hỏng hóc, nứt hay vỡ trước khi đem ra sử dụng

2. Chọn vị trí lấy mẫu:

Nhóm quyết định chọn 9 điểm khác nhau để lấy mẫu cụ thể như sau:STT

Ký hiệu

Địa điểm

1

SW–DN–01

Cầu Hóa An

2

SW–DN–02

Nhà máy nước Biên Hòa

3

SW–DN–03

Hợp lưu sông Đồng Nai - sông Cái (cầu Rạch Cát)

4

SW–DN–04

Giữa làng cá bè

5

SW–DN–05

Tại cống thải công ty giấy Tân Mai

6

SW–DN–06

Hợp lưu suối Săn Máu - sông Cái

7

SW–DN–07

Hợp lưu suối Linh - sông Cái

8

SW–DN–08

Gần bến đò An Hảo

9

SW–DN–09

Cầu Đồng Nai

3. Cách thức lấy mẫu:

Tại mỗi điểm, lấy 3 mẫu ở 3 độ sâu khác nhau, mẫu đầu tiên là lấy nước trên bề mặt độ sâu khoảng 50cm, mẫu thứ hai lấy ở giữa, mẫu thứ ba lấy gần đáy sau đó trộn chung lại thành 1 mẫu duy nhất

Ghi ký hiệu lại mẫu bao gồm tên mẫu, thời gian lấy mẫu, người lấy mẫu để dễ phân biệt khi thí nghiệm.

4. Dung tích mẫu: 

Tùy theo các chỉ tiêu xét nghiệm mà tính toán lượng mẫu cần lấy.


 • Xét nghiệm hóa lý 13 chỉ tiêu: 1 lít nước mẫu.

 • Xét nghiệm vi sinh: 0,5 lít mẫu giữ lạnh (không quá 24 giờ).

 • Xét nghiệm nước uống đóng chai: 4 lít nước mẫu để xét nghiệm hóa lý và 2 lít nước mẫu giữ lạnh để xét nghiệm vi sinh, chứa trong chai thành phẩm. Tất cả đều lấy đầy chai và đậy kín.

5. Bảo quản mẫu: 

Tốt nhất mẫu nên được phân tích ngay khi lấy. Nếu không thể phân tích ngay trong vòng 1 giờ, phải bảo quản mẫu ở 4oC không quá 24giờ. Nếu bảo quản trong thời gian dài nên đông lạnh ở -20oC . Do điều kiện không cho phép nên nhóm đã thực hiện phân tích ngay các chỉ tiêu DO, tổng N, tổng P, pH. Sau đó bảo quản mẫu trong điều kiện 4oC sau khoảng 20 giờ rồi phân tích tiếp các chỉ tiêu còn lại.TT

Phân tích

Chai đựng

Điều kiện

bảo quản

Thời gian bảo quản tối đa

1

TSS

PE

Lạnh 4o C

4 giờ

2

pH

PE

Không

6 giờ

3

Độ kiềm

PE

Lạnh 4o C

24 giờ

4

Oxy hòa tan (DO)

TT

Cố định tại chỗ

(Winkler)6 giờ

5

BOD

PE

Lạnh 4o C

4 giờ

6

COD

PE

Lạnh 4o C

24 giờ

7

NH 3

PE

Lạnh 4o C 2mL

H2SO4 đặc/L mẫu24 giờ

8

NO3-

PE

Lạnh 4o C

24 giờ

9

PO43-

TT

Lạnh 4o C

24 giờ

Sau khi đo được các chỉ tiêu trên, tiến hành so sánh và đánh giá kết quả đo được với các nghiên cứu trước đó để đưa ra kế luận chính xác.

   1. Phương pháp xử lý số liệu

Sử dụng một số nhóm hàm thông dụng và cơ bản như hàm logic, toán học, thống kê, chuỗi, ngày tháng…trong excel để thống kê lại các số liệu.

Sử dụng phầm mềm N- Grap hoặc ORIGIN 7.0 để vẽ các biểu đồ, diễn giải các số liệu thu thập được để xử lý các thông tin định lượng trong bảng câu hỏi và kết quả thí nghiệm.CHƯƠNG 4. KẾT QUẢ DỰ KIẾN

 • Tổng hợp các số liệu, thông tin về sông Đồng Nai đoạn qua thành phố Biên Hòa.

 • Xác định các nguyên nhân gây ô nhiễm nước sông Đồng Nai.

 • Đưa ra kết luận chất lượng nước sông Đồng Nai có được cải thiện hơn so với những năm trước hay không.

 • Dự báo chất lượng nước sông Đồng Nai trong thời gian tới.

 • Kết quả nghiên cứu là cơ sở để các nhà quản lí đề ra các biện pháp, chính sách nhằm giảm thiểu ô nhiễm và nâng cao chất lượng nước sông.


tải về 0.59 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2023
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương