Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòatải về 352.77 Kb.
trang1/4
Chuyển đổi dữ liệu09.01.2018
Kích352.77 Kb.
#7539
  1   2   3   4

TRƯỜNG ĐẠI HỌC NÔNG LÂM TP. HỒ CHÍ MINH

KHOA MÔI TRƯỜNG VÀ TÀI NGUYÊN

nlu_logo

ĐỀ CƯƠNG CHI TIẾT

ĐÁNH GIÁ HIỆN TRẠNG MÔI TRƯỜNG NƯỚC SÔNG ĐỒNG NAI ĐOẠN CHẢY QUA THÀNH PHỐ BIÊN HÒA

SINH VIÊN THỰC HIỆN: Nhóm 7

1. Lê Thị Mỹ Nhung 10157137 2. Nguyễn Thị Mỹ Hạnh 10157057

3. Nguyễn Thị Cẩm Lệ 10157085

4. Bùi Hữu Long 10157095

5. Huỳnh Thị Bích Liêm 10157086

6. Lê Thị Kim Ngân 10157199

GIÁO VIÊN HƯỚNG DẪN: TS. Lê Quốc Tuấn

TP. Hồ Chí Minh, tháng 11/2012MỤC LỤC

1.2.1. Mục tiêu của đề tài 4

1.2.2. Nội dung của đề tài 4

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU 5

2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT 52.1.1. Đặc điểm tự nhiên 5

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội 10

2.2. TỔNG QUAN VỀ NGUỒN GÂY Ô NHIỄM NƯỚC SÔNG 152.2.1. Nguồn gây ô nhiễm 15

CHƯƠNG 3. PHƯƠNG PHÁP THỰC HIỆN 22

3.1. PHƯƠNG PHÁP ĐỊNH TÍNH 223.1.1. Thu thập tài liệu 22

3.1.2. Khảo sát thực tế 22

3.1.3. Phỏng vấn 23

3.2.1. Lấy mẫu và phân tích mẫu 23

CHƯƠNG 5. TIẾN ĐỘ THỰC HIỆN 26

PHỤ LỤC 27

TÀI LIỆU THAM KHẢO 33

CHƯƠNG 1. ĐẶT VẤN ĐỀ

  1. . TÍNH CẤP THIẾT CỦA ĐỀ TÀI

Tài nguyên nước là thành phần chủ yếu của môi trường sống, quyết định sự thành công trong các chiến lược, quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội, bảo đảm quốc phòng, an ninh quốc gia. Hiện nay nguồn tài nguyên thiên nhiên quý hiếm và quan trọng này đang phải đối mặt với nguy cơ ô nhiễm và cạn kiệt. Nhu cầu phát triển kinh tế nhanh với mục tiêu lợi nhuận cao, con người đã cố tình bỏ qua các tác động đến môi trường một cách trực tiếp hoặc gián tiếp. Nguy cơ thiếu nước, đặc biệt là nước ngọt và nước sạch là một hiểm họa lớn đối với sự tồn vong của con người cũng như toàn bộ sự sống trên trái đất. Do đó con người cần phải nhanh chóng có các biện pháp bảo vệ và sử dụng hợp lý nguồn tài nguyên nước.

Sông Đồng Nai nói chung ngoài chức năng cơ bản thoát lũ từ thượng nguồn còn có vai trò rất quan trọng trong cấp nước phục vụ thủy điện, các hoạt động kinh tế, xã hội cho toàn khu vực miền Đông Nam Bộ. Tuy nhiên, theo nhiều kết quả nghiên cứu chất lượng nước sông Đồng Nai trong những năm gần đây cho thấy tình trạng ô nhiễm của đoạn sông ngày càng tăng, đe dọa nghiêm trọng đến khả năng cấp nước phục vụ cho phát triển kinh tế, xã hội.

Thành phố Biên Hòa là một thành phố công nghiệp nằm trên bờ sông Đồng Nai. Tại đây nước thải phát sinh từ các hoạt động công, nông nghiệp và nước thải sinh hoạt hầu hết đều được thải trực tiếp hay gián tiếp vào sông Đồng Nai. Theo đánh giá của các nhà chuyên môn thì thành phố Biên Hòa là một trong những khu vực có mức độ ảnh hưởng quan trọng nhất đến chất lượng nước sông Đồng Nai, đặc biệt là đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố này.

Chính vì vậy, việc xem xét, đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai, xác định các nguồn ô nhiễm và dự báo mức độ ảnh hưởng của các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố Biên Hòa đến môi trường nước là rất quan trọng. Đó là lí do chúng tôi chọn đề tài: Đánh giá hiện trạng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòanhằm làm tiền đề cho việc xem xét, giải quyết các vấn đề môi trường và làm cơ sở để đề ra các biện pháp cải thiện chất lượng nước, đáp ứng nhu cầu cấp nước cho TP.Biên Hòa.  1. . MỤC TIÊU VÀ NỘI DUNG CỦA ĐỀ TÀI

1.2.1. Mục tiêu của đề tài


Thông qua việc tìm hiểu thực tế, lấy mẫu phân tích và tham khảo những kết quả nghiên cứu trước đây về hệ thống sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa liên quan đến chất lượng nước sông, qua đó đưa ra các kết quả chính xác về tình hình và những nguyên nhân chính ảnh hưởng đến chất lượng nước, và dự báo tình trạng ô nhiễm của đoạn sông Đồng Nai chảy qua thành phố Biên Hòa do các hoạt động kinh tế xã hội của thành phố Biên Hòa trong các điều kiện phát triển sử dụng nước trên thượng nguồn sông Đồng Nai. Từ đó đề xuất các biện pháp cải thiện ô nhiễm và bảo vệ nguồn nước phù hợp cho hệ thống sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa.

1.2.2. Nội dung của đề tài


 • Thu thập tài liệu về điều kiện tự nhiên của hệ thống sông.

 • Thu thập tài liệu về dân sinh, kinh tế, xã hội và môi trường của hệ thống sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa.

 • Phân tích, so sánh đánh giá chất lượng nước sông Đồng Nai qua các năm, đồng thời tìm hiểu các nguyên nhân làm suy giảm chất lượng nước trên hệ thống sông.

1.3. GIỚI HẠN, PHẠM VI ĐỀ TÀI

Do hạn chế về điều kiện kinh tế, cũng như thời gian nghiên cứu có hạn và khả năng tiếp cận các nguồn số liệu, nên đề tài chỉ chủ yếu tập trung nghiên cứu chất lượng môi trường nước sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa.new bitmap image

Hình 1.3. Bản đồ sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa

CHƯƠNG 2. TỔNG QUAN TÀI LIỆU

2.1. TỔNG QUAN VỀ KHU VỰC KHẢO SÁT

2.1.1. Đặc điểm tự nhiên


2.1.1.1. Vị trí địa lý

Có diện tích tự nhiên là 26.407,84 ha. Thành phố Biên Hòa nằm ở phía Tây của tỉnh Đồng Nai, Bắc giáp huyện Vĩnh Cửu; Nam giáp huyện Long Thành; Đông giáp huyện Trảng Bom; Tây giáp huyện Dĩ An; huyện Tân Uyên (tỉnh Bình Dương) và Quận 9 (TP Hồ Chí Minh).

Thành phố Biên Hòa có 30 đơn vị hành chính gồm 23 phường: An Bình, Bình Đa, Bửu Hòa, Bửu Long, Hòa Bình, Hố Nai, Long Bình, Long Bình Tân, Quang Vinh, Quyết Thắng, Tam Hiệp, Tam Hòa, Tân Biên, Tân Hiệp, Tân Tiến, Tân Hòa, Tân Mai, Tân Phong, Tân Vạn, Thanh Bình, Thống Nhất, Trảng Đài, Trung Dũng và 7 xã: Hóa An, Hiệp Hòa, Tân Hạnh, An Hòa, Long Hưng, Phước Tân, Tam Phước.

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa nằm ở tọa độ 10°82′0″B 106°78′0″Đ chảy qua các phường Tam hiệp, Quyết Thắng, Hiệp Hòa, Bửu Long, Hòa Bình, Quang Vinh, Tân Phong, Long Bình Tân của thành phố Biên Hòa. Khi chảy qua thành phố Biên Hòa đến một khúc quanh thì tự chia ra làm hai nhánh ôm trọn một dải đất sa bồi. Dải đất đó chính là Cù lao Phố, nằm ở phía Đông-Nam của thành phố Biên Hòa, tên hành chính hiện nay là xã Hiệp Hòa với tổng diện tích đất đai là 694,6495 ha.Với vị trí quan trọng đó sông Đồng Nai có ý nghĩa rất quan trọng với người dân thành phố Biên Hòa.Dòng chính sông Đồng Nai tại Biên Hòa có diện tích lưu vực 22.425km2.

2.1.1.2. Đặc điểm địa hình

Biên Hòa ở hai phía của sông Đồng Nai, đoạn sông Đồng Nai chảy qua Thành phố Biên Hòa có chiều dài khoảng 14,6 km, với dòng chảy theo hướng Đông Bắc – Tây Nam.

Địa hình thành phố Biên Hòa phức tạp và đa dạng: đồng bằng, chuyển tiếp giữa đồng bằng và trung du. Địa hình dốc dần từ Bắc xuống Nam và từ Đông qua Tây. Khu vực phía Đông và Bắc thành phố, địa hình có dạng đồi nhỏ, dốc thoải không đều, nghiêng dần về phía sông Đồng Nai và các suối nhỏ. Cao độ lớn nhất là 75m, cao độ thấp nhất là 2m. Về mùa mưa lũ tràn từ Bắc xuống Nam và từ Đông sang Tây Nam. Khu vực phía Tây và Tây Nam chủ yếu là đồng bằng. Ven bờ phải sông Đồng Nai là vùng ruộng vườn xen lẫn nhiều ao hồ do lấy đất làm gạch, gốm. Cao độ tự nhiên trung bình 1 – 2m. Khu vực cù lao có cao độ thấp từ 0,5 – 0,8m, hầu hết là ruộng vườn xen lẫn khu dân cư. Khu vực trung tâm Thành phố Biên Hòa có cao độ trung bình từ 2 – 10m, mật độ xây dựng dày đặc.2.1.1.3 Đặc điểm khí hậu

a). Chế độ mưa

Chế độ mưa phân thành hai mùa. Mùa mưa từ tháng 5 đến tháng 10, lượng mưa chiếm 80-90% lượng mưa cả năm, mưa lớn tập trung vào tháng 9,10 hàng năm. Mùa khô kéo dài từ tháng 11 đến tháng 4 năm sau, và hầu như không có mưa, nếu có cũng chỉ là các trận mưa nhỏ rải rác. Lượng mưa mùa khô chiếm khoảng 10-20% lượng mưa cả năm.b). Chế độ chiếu sáng

Lượng bức xạ mặt trời quanh năm khá cao. Trung bình có 6 - 7 giờ nắng mỗi ngày.c). Chế độ gió

Hướng gió thay đổi theo mùa, gió mùa Đông Nam xuất hiện từ tháng 5 đến tháng 11, áp suất cao, mang không khí ẩm thổi vào lưu vực sông, sinh ra mưa nhiều. Gió mùa Đông Bắc từ tháng 12 đến tháng 4 năm sau, gió mang không khí khô và không sinh ra lượng mưa đáng kể trong lưu vực tạo ra mùa khô.d). Chế độ ẩm

Độ ẩm trung bình trong khu vực là 82% và biến đổi theo mùa. Mùa mưa độ ẩm trung bình 85-88%, mùa khô độ ẩm trung bình là 70-75%.e). Chế độ nhiệt

Mặc dù nằm gần xích đạo, bị ảnh hưởng trực tiếp bởi chế độ nhiệt vùng nhiệt đới, song với nền địa hình phức tạp, lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa cũng hình thành sự phân hóa nhiệt độ giữa các vùng một cách sâu sắc. Trong một năm mặt trời đi qua thiên đỉnh 2 lần cách nhau 4 tháng, với độ cao mặt trời ít thay đổi. Nhiệt độ trung bình năm 25,4ºC - 27,2ºC. Chênh lệch nhiệt độ bình quân tháng nóng nhất và tháng lạnh nhất khoảng 3-3,50C. Tháng giêng là tháng có nhiệt độ thấp nhất với nhiệt độ trung bình 25-260C. Tháng tư là tháng nóng nhất có nhiệt độ trung bình 30-330C. Tuy nhiên thời gian duy trì nhiệt độ cao trong ngày thường ngắn, chỉ vài ba giờ vào lúc sau bữa trưa. Không khí mát dịu khi chiều và đêm ở những vùng thấp và ven sông. Sự dao động nhiệt độ giữa ngày và đêm khoảng 10-120C, lớn nhất vào thời kỳ khô hạn tháng 4.f) Chế độ bốc hơi

Lượng bốc hơi đo bằng ống piche trong lưu vực trung bình hằng năm từ 876.6 - 1450 mm. Mùa khô nhiệt độ không khí cao trong khi độ ẩm thấp vì vậy lượng bốc hơi rất cao, nhất là vào các tháng 2,3,4. Mùa mưa độ ẩm không khí cao, trời mát hơn nên lượng bốc hơi giảm chỉ còn 70 - 100 mm. .(Ngô Thanh Tuyền, 2011).    1. . Đặc điểm tài nguyên sinh vật

 • Đặc điểm thảm phủ thực vật tự nhiên

 • Một trong những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến nguồn nước ở lưu vực sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa là đặc điểm thảm thực vật trên lưu vực, bao gồm hệ thống rừng tự nhiên và thảm thực vật canh tác nhằm đảm bảo tích trữ nước để điều hòa lưu lượng sông vào mùa khô và hạn chế khả năng xói mòn, rửa trôi đất vào mùa mưa.

 • Lưu vực sông có 28 loại sử dụng đất chính liên quan đến mức độ che phủ và đây là những yếu tố quan trọng ảnh hưởng đến chất lượng môi trường cho toàn lưu vực. Các loại sử dụng đất chính này được phân chia thành 5 lớp bao gồm: đất nông nghiệp, đất lâm nghiệp, đất ở, chuyên dụng và nhóm đất khác.

 • Nguồn tài nguyên thủy sản

 • Các loài cá

 • Cơ cấu thành phần thuộc khu hệ cá sông với các loài cá có nguồn gốc nội địa và nước biển di cư vào theo mùa, các loài cá thuộc bộ cá chép (Cyprinidae với 14/33 loài mới) như lòng tong sắt (Esomus metallicus), lòng tong bay (Esomus dảuica), cá đỏ đuôi (Rasbora borapetenis), cá ngựa chấm (Hampala dispar), cá duồng (Cirrhinusmicrolepsis), cá da trơn (Siluriformes) và bộ cá vực (Perciformes), bộ Clupeiformes (cá cơm,cá trích), Belonoformes (cá nhái, cá kình) và bộ Tetrodotiformes (cá nóc).

 • Một số loài cá nước lợ như chạch rằn (Macrognathus teaniagaster), chạch lấu đỏ (Mastacembelus erythrotaenia), cá chiên (Bagarius), cá hường vện (Datnioides quadrifasciatus), cá bống cát (Glossogobius giuris).

 • Nhìn chung các loài cá xuất hiện là các loài cá có đặc trưng hệ cá nội đồng, thích sống nơi nước sạch, có dòng chảy chậm hay đứng và có nhiều thủy sinh vật. (Ngô Thanh Tuyền, 2011).

 • Đặc điểm thủy sinh vật

Các sinh vật luôn phải chịu ảnh hưởng tổng hợp của các nhân tố môi trường đồng thời chính sự có mặt của chúng cũng phản ánh điều kiện sống trong môi trường đó. Như vậy, dựa vào thành phần loài, cấu trúc và chức năng của các quần xã sinh vật trong thủy vực ta có thể xác định được đặc điểm môi trường sống của thủy vực.

Đối với các thủy vực nước ngọt các loài thuộc ngành tảo lục (Chlorophyta) chiếm ưu thế về thành phần loài, đối với các thủy vực nước mặn các loài thuộc ngành tảo silic (Bacillariophyta) chiếm ưu thế. • Thực vật phù du

Đã phát hiện được 98 loài thực vật phù du thuộc 5 ngành tảo trong đó ngành tảo lục có số lượng chiếm ưu thế 48 loài (49%), tiếp đến là tảo silic 30 loài (30,6%), tảo mắt 10 loài (10,2%), tảo lam 9 loài (9,2%) và tảo giáp là một loài.

So sánh thành phần loài giữa mùa mưa và mùa khô cho thấy có sự sai khác đáng kể về thành phần loài thực vật giữa mùa khô và mùa mưa.Vào mùa mưa có 59 loài, mùa khô có 69 loài. Tảo lục vẫn là loài chiếm ưu thế trong cả mùa khô và mùa mưa, điều này phản ánh đúng hiện trạng môi trường nước ngọt. • Động vật phù du

Đã phát hiện được 54 loài động vật phù du thuộc 6 nhóm trong đó nhóm chân mái chèo (Copepoda) chiếm ưu thế về thành phần loài (22 loài, 40,7%) tiếp đến là nhóm râu nhánh (Cladocera) 17 loài bằng 31,4%; loài trùng bánh xe (Rotatoria) 8 loài; động vật nguyên sinh (Protozoa) 4 loài, phân lớp có vỏ (Ostracoda) 2 loài và Decapoda 1 loài.

Tuy tổng số loài đã phát hiện là 54 loài nhưng vào mỗi thời kỳ số loài vẫn thay đổi. Vào mùa mưa chỉ phát hiện được 29 loài, mùa khô là 49 loài, chứng tỏ có sự khác biệt rất lớn về thành phần loài giữa hai mùa trong năm. .(Ngô Thanh Tuyền, 2011).    1. Đặc điểm về chế độ thủy văn và thủy lực

Đoạn sông chảy qua thành phố Biên Hòa tuy chỉ dài hơn 14km, nhưng lại có nhiều công trình trên và ven sông như cầu Hóa An, cầu Ghềnh, cầu Đồng Nai, và nhiều cảng sông, nhà máy, chợ, nhà cửa và các công trình công cộng. Các công trình trên và ven sông, cùng với đặc điểm địa hình của lòng sông đã làm cho chế độ dòng chảy của đoạn sông này hết sức phức tạp. Cơ bản mỗi ngày có 2 lần triều lên và triều xuống, một chu trình triều thường 14 – 15 ngày, biên độ triều cực đại tại Biên Hòa khoảng 3m.Chế độ dòng chảy bị ảnh hưởng và chịu tác động lẫn nhau tùy thuộc vào sự thay đổi của các yếu tố sau:

 • Dòng chảy đầu nguồn.

 • Chế độ thủy triều.

 • Các hoạt động khai thác của con người trong lưu vực.

.(Địa chí Đồng Nai, 2012).

2.1.1.6. Đặc điểm địa chất - thổ nhưỡng

Địa hình đa dạng, dẫn đến cấu tạo đất ở Đồng Nai cũng đa dạng, với 10 loại đất chính, tập trung chia thành 3 nhóm chủ yếu:

Đất hình thành trên đá bazan gồm: đất đá bọt, đất đen, đất đỏ... có chất lượng độ phì nhiêu cao chiếm 39,1% diện tích, phù hợp với nhiều loại cây trồng ngắn ngày và dài ngày.

- Đất hình thành trên phù sa cổ và đá phiến sét bao gồm: Đất xám, nâu xám, đất loang lổ.. có chất lượng đất kém hẳn so với đất hình thành trên đá bazan, thường chua, nghèo chất hữu cơ, thiếu lân và kali, chiếm diện tích 41,9%, phù hợp với các loại cây ngắn ngày nhất là các loại đậu và cây ăn trái.

Đất thủy thành bao gồm: Đất phù sa, đất Gley, đất cát, đất tầng mỏng. Nhóm đất này hình thành trên các trầm tích sông, trầm tích biển, trầm tích sông biển hoặc trầm tích biển đầm lầy, “tuổi” còn trẻ, có phần bị phèn hoặc nhiễm mặn cần cải tạo mới sử dụng được; chất lượng nhóm đất này khá tốt, phù hợp các loại cây lương thực, hoa màu và cây ăn trái, chiếm diện tích 9,9%. .(Địa chí Đồng Nai, 2012).

Với đặc tính của các nhóm đất này, thành phố Biên Hòa - Đồng Nai có thế mạnh trong việc phát triển các loại cây công nghiệp, cây ăn trái, cây lương thực ngắn và dài ngày, có giá trị kinh tế cao.

2.1.2. Đặc điểm kinh tế - xã hội


2.1.2.1. Dân số, nhân khẩu học và thành phần dân tộc

Theo thống kê năm 2011, dân số thành phố khoảng 800.000 dân, mật độ dân số là 3.030 người/km². Nguyên nhân của sự gia tăng dân số thành phố là do số dân di cư rất lớn từ các nơi khác đến để làm tại các khu công nghiệp. Thành phần dân cư thành phố Biên Hòa gồm 23 dân tộc khác nhau có nguồn gốc từ 64 tỉnh thành trong cả nước. Dân số phần lớn là người Kinh, ngoài ra còn có một bộ phận người gốc Hoa sinh sống chủ yếu ở xã Hiệp Hòa và phường Thanh Bình. Có thể nói dân cư thành phố Biên Hòa quá đông từ các tỉnh phía Bắc đến tận miền Tây Nam Bộ tập trung ở đây rất đông và khó kiểm soát. Hiện nay, thành phố Biên Hòa là thành phố thuộc tỉnh có dân số cao nhất Việt Nam. .(Địa chí Đồng Nai, 2012).

Những năm gần đây, với chính sách mở cửa của đất nước, hoạt động kinh tế xã hội trên lưu vực sông đã có những bước chuyển đổi rõ rệt. Tỷ trọng công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp trong khu vực ngày một gia tăng cả về số lượng lẫn chất lượng. Bên cạnh đó, đầu tư nước ngoài vào khu vực này cũng ngày một gia tăng và hiện đang dẫn đầu cả nước về số lượng dự án đầu tư được cấp phép. Hàng loạt các khu công nghiệp (KCN) tập trung, các khu chế xuất và các nhà máy trong khu vực đua nhau mọc lên và hiện vẫn còn đang tiếp tục. Điều này dẫn đến tỷ lệ gia tăng dân số trong khu vực này đạt đến mức cao trong những năm gần đây, nhất là tỷ lệ gia tăng dân số cơ học. Theo dự đoán, trong những năm tới mức tăng cơ học còn tiếp tục phát triển.

Kinh tế xã hội phát triển làm cho mức sống của nhân dân trong vùng ngày một cao hơn. Nhu cầu sử dụng nước cho sinh hoạt ngày một cao và lượng chất thải sinh hoạt ngày một nhiều hơn. Trong khi đó nguồn tiếp nhận nước thải sinh hoạt thì vẫn không đổi và đang có xu hướng quá tải do khả năng tự làm sạch của nguồn nước bị ức chế bởi lượng chất bẩn được tải vào liên tục. Kết quả là tải lượng ô nhiễm trên các sông rạch ngày càng gia tăng, nguồn nước bị ô nhiễm nặng gây ảnh hưởng xấu trở lại với môi trường và cộng đồng dân cư.

2.1.2.2. Hoạt động kinh tế

a). Vùng lưu vực

Hệ thống sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa dùng để cung cấp nước tưới cho hoạt động nông nghiệp trong khu vực. Là nước cấp cho công nghiệp và sinh hoạt cho người dân trên địa bàn. • Nông nghiệp

Cơ cấu cây trồng được người dân áp dụng phụ thuộc rất lớn vào lượng nước tưới sẵn có. Nếu nước được cung cấp đầy đủ vào đúng các thời điểm yêu cầu trong năm thì cơ cấu cây trồng sẽ là và 3 vụ lúa. Trong điều kiện canh tác chủ yếu dựa vào mưa có tưới bổ sung bằng nước ngầm thì một hoặc hai vụ lúa có thể thay thế bằng đậu, rau, lạc. Còn trong điều kiện canh tác dựa hoàn toàn vào mưa thì mía và sắn là các cây trồng chính.

 • Ngư nghiệp

Lưu vực sông có diện tích mặt nước rất lớn, rất thích hợp việc sử dụng mặt nước nuôi cá bè.

 • Công nghiệp

Sông Đồng Nai đoạn chảy qua thành phố Biên Hòa cung cấp nước cho hoạt động của các khu công nghiệp Biên Hòa 1, Biên Hòa 2, Amata, Loteco…bên cạnh việc cung cấp nước cho các hoạt động của các khu công nghiệp trên thì nó còn là đoạn sông chịu tác động khá nhiều nguồn thải có nồng độ và tải lượng ô nhiễm rất cao từ nguồn thải của các khu công nghiệp.

Nhiều nhà máy, xí nghiệp, cơ sở sản xuất công nghiệp và tiểu thủ công nghiệp xả một lượng lớn nước thải xuống sông, rạch không qua xử lý hoặc xử lý chưa đạt yêu cầu góp phần gây nên hiện trạng ô nhiễm nước sông Đồng Nai. Việc các cơ sở chế biến thức ăn gia súc chưa xử lý chất thải thường gây ô nhiễm cho sông (do nước thải và chất thải rắn).Bảng 2.1.2.1 Quy mô các khu công nghiệp

Stt

Các khu công nghiệp tập trung

Diện tích quy hoạch (ha)

Tiến độ đầu tư (ha)

2005

2010

2020

1

Biên Hòa 1

335

335

335

335

2

Biên Hòa 2

365

365

365

365

3

LOTECO

100

100

100

100

4

AMATA

400

129

400

400

Tổng cộng

1.200

929

1.200

1.200

Nguồn: Ban quản lý các khu công nghiệp Đồng Nai, 2012

 • Du lịch

Cảnh quan và văn hóa giúp phát triển các sản phẩm du lịch sông nước. Vị trí thuận lợi, nằm ngay trung tâm thành phố Biên Hòa, có thể liên kết, nối tour với các tỉnh, thành khác (TP.Hồ Chí Minh, Bình Dương, Vũng Tàu…) để tạo sản phẩm du lịch phong phú, đa dạng nhằm hấp dẫn và thu hút du khách.

Các điểm du lịch: Cù Lao Phố, Cù lao Ba Xê, Chùa Đại Giác, Đền thờ Nguyễn Hữu Cảnh, Di tích lịch sử Chùa Ông.

Hiện tại, khai thác tuyến du lịch đường sông Đồng Nai mới chỉ dừng lại ở vài tuyến điểm ngắn ở TP.Biên Hòa bằng thuyền nhỏ, chưa thu hút khách.

Các hoạt động du lịch cũng góp phần làm ô nhiễm nước sông vì ý thức của khách du lịch chưa cao dẫn đến có việc tùy tiện vứt rác trên sông. • Thủy lợi và thủy điện

Bảng 2.1.2.2 Danh sách các công trình trung thủy nông ở thành phố Biên Hòa

STT

Tên công trình

Địa điểm

Thời gian

xây dựng


Quy mô kết cấu

Năng lực

thiết kế(ha)Năng lực

thực tế(ha)1

2

3TBĐ Hiệp Hòa 1

TBĐ Hiệp Hòa 2

TBĐ Tân Hạnh


Hiệp Hòa

Hiệp Hòa


Tân Hạnh

1982

1982


1977

2 x 1000m3/h

1 x 1000m3/h

2 x 1000m3/h


220

50

25040

30

0Nguồn: Trần Thị Minh Hoàng, 2012. Địa chí Đồng Nai

 • Công trình cấp nước

Hiện nay đã có một số công trình cấp nước dân sinh lớn đã được xây dựng phục vụ cho nhu cầu nước sinh hoạt và sản xuất của người dân:

 • Nhà máy nước Biên Hòa cấp nước cho TP.Biên Hòa công suất 36.000 m3/ngày đêm.

 • Nhà máy cấp nước Thiên Tân cấp nước cho TP.Biên Hòa giai đoạn 1 công suất 100.000 m3/ngày đêm.

 • Trạm cấp nước Nhơn Trạch (nước ngầm) công suất 10.000 m3/ngày đêm.

 • Trạm bơm Hóa An thuộc Nhà máy nước Thủ Đức công suất 750.000m3/ngày đêm.

 • Nhà máy nước Long Bình Tân cung cấp nước cho KCN Biên Hòa 2, Biên Hòa 1.

b). Vùng lòng sông

 • Khai thác thủy sản

Theo thống kê thì tại khu vực có 21 loài động vật đáy thuộc các nhóm tôm, cua, trai, ốc, ấu trùng, côn trùng và 16 loài cá. Với hệ động vật phong phú như vây nên các hoạt động khai thác thủy sản diễn ra mạnh mẽ. Tuy nhiên, do hoạt động đánh bắt diễn biến không theo một kế hoạch nhất định nên trữ lượng thủy sản ngày một giảm dần.

 • Nuôi trồng thủy sản

Hoạt động nuôi trồng thủy sản diễn ra mạnh mẽ trong những năm gần đây. Tuy nhiên phần lớn các hộ nuôi cá là do phong trào mà hình thành chứ không theo một chính sách, kế hoạch nào nên trong thời kỳ đầu do phát triển trong môi trường tự nhiên mà sản lượng cá thu được rất cao nhưng càng về sau thì sản lượng giảm đi bởi người nuôi không được học tập kỹ thuật nuôi và chất lượng môi trường nước ngày càng giảm.

 • Khai thác cát

Khu vực có lưu lượng nước và độ dốc khá lớn nên lượng phù sa bồi lắng trên đoạn sông rất nhiều, do đó hoạt động khai thác cát diễn ra thường xuyên. Theo khảo sát của ngành chức năng thì diện tích khai thác cát trên địa bàn tỉnh là hơn 100 ha với trữ lượng khoảng 2,45 triệu m3. Tuy nhiên, do vấn đề ô nhiễm nên hoạt động khai thác cát đã được nghiêm cấm từ năm 2005. Mặc dù vậy hiện nay vẫn còn tình trạng khai thác cát lậu trái phép gây sạt lở, ô nhiễm lòng sông do đốt nhiên liệu.

 • Giao thông vận tải

Tất cả sông, kênh chính và kênh cấp một trong vùng được sử dụng cho giao thông thủy. Có nhiều thuyền lớn được sử dụng để vận chuyển hàng hóa như cát, gỗ, các sản phẩm đầu vào và đầu ra của nông nghiệp trên các tuyến đường thủy này.

Trên sông Đồng Nai đoạn chảy qua TP Biên Hòa có một số cảng lớn như: • Cảng Đồng Nai: Tổng diện tích 7,5ha là cảng tổng hợp quy mô cho tàu 5000DWT. Lượng hàng vận chuyển qua cảng dự là 1.000.000 tấn/năm.

 • Cảng Bình Dương nằm bên bờ sông Đồng Nai cũng góp phần phục vụ cho bốc dỡ hàng hóa và vận chuyển hành khách dọc sông.

Cây cầu huyết mạch và chịu nhiều tải trọng từ hàng triệu lượt phương tiện qua lại là cầu Đồng Nai tọa lạc tại phía Nam thành phố. Ở phía Bắc thành phố có cầu Hóa An 1 là cửa ngỏ quan trọng ra vào thành phố Biên Hòa. Vào cuối năm 2010, thành phố Biên Hòa đã khởi công xây dựng cầu Hóa An 2 và cầu vượt qua ngã tư Cầu Hóa An vào trung tâm thành phố Biên Hòa, dự kiến cầu Hóa An mới sẽ hoàn thành vào cuối năm 2013, khi hoàn thành cầu sẽ đáp ứng cho giao thông quá tải của thành phố và đồng thời tạo cảnh quan thành phố.

Bên cạnh đó, bến đò An Hảo được đưa vào hoạt động đáp ứng nhu cầu qua lại của người dân ở hai bên bờ sông và đây cũng là con đường giao thông thuận tiện nhất cho người dân khi di chuyển từ nội ô thành phố Biên Hòa ra ngã 3 Vũng Tàu và hướng ngược lại.Каталог: file -> downloadfile9 -> 219
downloadfile9 -> Hoạt động nhóm: Hoạt động nhóm
downloadfile9 -> Điều đó hoàn toàn phù hợp với nhận định của Ăngghen : trong phong trào công nhân những tư tưởng dân tộc chân chính đồng thời cũng luôn luôn là những tư tưởng quốc tế chân chính
downloadfile9 -> Danh sách nhóM 14 Nguyễn Văn Long 11302161
downloadfile9 -> Đề cương ôn thi Olympic 30/4 môn Sinh Biên soạn: Nguyễn Hoàng Thiên Tân
downloadfile9 -> Bài Tiểu Luận chuyêN ĐỀ BÁo chí VỚi kinh tế Đề Tài
downloadfile9 -> 1. giới thiệu chủ đề nghiên cứu
downloadfile9 -> Thực hành công tác xã hội cá nhân gvhd: Trịnh Thị Thương
downloadfile9 -> Tiểu luận Vai trò của Hồ Chí Minh đối với mạng tháng 8 năm 1945 A. MỞ ĐẦu lý do chọn đề tài
downloadfile9 -> Bài tiểu luận cuối kỳ HỌc phầN: ctxh với mại dâM – ma túY – ngưỜi có hiv
219 -> Quản lý TÀi nguyên nưỚC

tải về 352.77 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương