Ngày soạn: Ngày dạy: tiếT 102tải về 32.59 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu12.05.2020
Kích32.59 Kb.
#112429

VietJack.com Facebook: Học Cùng VietJack


Ngày soạn:

Ngày dạy:

TIẾT 102. DÙNG CỤM CHỦ VỊ ĐỂ MỞ RỘNG CÂU

I. MỤC TIÊU BÀI HỌC:

1.Kiến thức:

- Nắm được cách dùng cụm chủ vị để mở rộng câu

- Dùng cụm chủ vị để mở rộng câu hợp lý và khi cần thiết

2. Kỹ năng:

- Dùng cụm C-V để mở rộng câu,biết phát hiện câu mở rộng.3.Thái độ:

- Ý thức học thường xuyên.Yêu thích Tiếng Việt, có ý thức giữ gìn và phát huy sự giàu đẹp của Tiếng Việt.II. CHUẨN BỊ TƯ LIỆU VÀ THIẾT BỊ DẠY HỌC:

1.Chuẩn bị của thầy:

- Soạn bài, chuẩn bị tư liệu về bài học,đọc tài liệu tham khảo,chuẩn kiến thức kĩ năng...2. Chuẩn bị của trò:

- Chuẩn bị bài,tư liệu liên quan đến bài học, trả lời các câu hỏi bài tập SGK.III. TIẾN TRÌNH HOẠT ĐỘNG DẠY VÀ HỌC:

1.Ổn định tổ chức

- Kiểm tra sĩ số:2. Kiểm tra bài cũ:

CH: Nêu cách chuyển đổi câu chủ động thành câu bị động? Lấy 2 ví dụ

3.Bài mới:

- Có nhiều cách để mở rộng câu, một trong những cách đó là dùng cum CN-VN để mở rộng câu.HĐ CỦA THẦY VÀ TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC CẦN ĐẠT

HĐ1.HDHS tìm hiểu thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu:

- HS đọc ví dụCH: Tìm cụm từ trong câu văn

CH. Phân tích cấu tạo của những cụm danh từ vừa tìm được và cấu tạo của mỗi phụ ngữ trong mỗi cụm danh từ

?Em có nhận xét gì về cấu tạo của phụ ngữ?

CH: Từ bài tập trên hãy cho biết thế nào là dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

*Bài tập nhanh:Xác định chức của cụm chủ vị nhỏ trong câu sau:Căn phòng tôi rất đơn sơ

CN VN


HĐ2.HDHS tìm hiểu các trường hợp dùng cụm chủ vị để mở rộng câu:
- GV gọi HS đọc bài tập phần II

H:Tìm cụm C-V làm thành phần câu hoặc làm thành phần cụm từ trong các câu trên?

- Cho biết mỗi cụm C-V làm thành phần gì?H:Từ bài tập trên hay cho biết các trường hợp nào có thể dùng cụm chủ – vị để mở rộng câu?

- GV gọi 1 HS đọc Ghi nhớ SGK Trang 69HĐ3.HDHS luyện tập:

- Gọi hs đọc xác định yêu câu bài tập.


HS thực hiện theo nhóm

Nhóm 1: Câu a

Nhóm 2: Câu b

Nhóm 3: Câu c

Nhóm 4: Câu d


I.Thế nào là dùng cụm chủ vị để mở rộng câu ?

1. Bài tập:

* Văn chương gây cho ta những tình cảm ta không có, luỵên những tình cảm ta sẵn có.

* Cấu tạo của cụm danh từ


Phần trước

Phần trung tâm

Phần sau (phụ)

những

tình cảm

ta không có

những

tình cảm

ta sẵn có

- Cấu tạo của phụ ngữ:
ta / không có ta / sẵn có

CN VN CN VN

 Cụm chủ vị làm định ngữ

2. Kết luận:

*Ghi nhớ SGK –T68
II. Các trường hợp dùng cụm từ C- V để mở rộng câu:

1. Bài tập

Câu a: Chị Ba /đến  làm chủ ngữ nòng cốt.

c v

Câu b: Tinh thần / rất hăng hái  làm vị ngữc v

Câu c: Trời /sinh ra sen để bọc cốm cũng nhưc v

trời/ sinh ra cốm để nằm ủ trong lá sen

c v


 Làm phụ ngữ trong cụm động từ

Câu d: Cách mạng tháng Tám / thành công

 Làm phụ ngữ trong cụm danh từ

2. Kết luận:

* Ghi nhớ SGK trang 69III. Luyện tập

a.Chỉ riêng những người chuyên môn mới định được  Cụm C - V làm định ngữ.

b. Khuôn mặt đầy đặn  Cụm C- V làm VN

c. Các cô gái Vòng đỗ gánh  cụm C-V làm định ngữTừng lá cốm…nào  cụm C-V làm bổ ngữ

d. Một bàn tay đập vào vai  cụm C-V làm CNhắn giật mình  cụm C-V làm phụ ngữ


4. Củng cố và vận dụng:Lấy ví dụ về trường hợp dùng C-V để mở rộng câu

5. Hướng dẫn về nhà:

- Ôn nội dung bài học- Tìm trong những văn bản đã học 1 số câu có sử dụng cách viết dùng cụm C- V để mở rộng câu và chỉ rõ cách mở rộng.

Học trực tuyến: khoahoc.vietjack.com Youtube: Học Cùng VietJacktải về 32.59 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương