Ngày soạn: 10/08/ Ngày giảng: 15&16 /08/ tuầN 1: tiếT: 1+2: vh: phong cách hồ chí minhtải về 2.49 Mb.
trang1/28
Chuyển đổi dữ liệu25.11.2019
Kích2.49 Mb.
#100563
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28Ngày soạn: 10/08/ Ngày giảng: 15&16 /08/

TUẦN 1:
TIẾT: 1+2: VH: PHONG CÁCH HỒ CHÍ MINH

- Lê Anh Trà-

A/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT:

- Thấy được tầm vóc lớn lao trong cốt cách văn hoá Hồ Chí Minh qua một văn bản nhật dụng có sử dụng kết hợp các yếu tố nghị luận, tự sự, biểu cảm.

- Thấy được một số biện pháp nghệ thuật chủ yếu đã góp phần làm nổi bật

vẻ đẹp của phong cách HCM : Chọn lọc chi tiết tiêu biểu

- T ừ lòng kính yêu, tự hào về Bác có ý thức tu dưỡng rèn luyện theo gương Bác.


 • Bước đầu có ý niệm về văn bản thuyết minh kết hợp với lập luận

 • Tích hợp: toàn bộ về vẻ đẹp phong cách Hồ Chí Minh.

B/ CHUẨN BỊ :

 1. GV: Soạn giáo án,tranh ảnh, mẩu chuyện về cuộc đời của Bác.

 2. HS: Trả lời các câu hỏi ở SGK

C/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP:

 1. Ôn định tổ chức: Kiểm tra sĩ số

 2. Bài cũ : Kiểm tra sự chuẩn bị của hs

 3. Tiến trình các hoạt động:

HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1: Khởi động- giới thiệu

 • GV: Cho học sinh nêu vài nét về Bác Hồ mà em biết

 • HS : trình bày

 • GV: Chốt- chuyển: Vẻ đẹp văn hoá chính là nét nổi bật trong phong cách Hồ Chí Minh.

Hoạt động 2: Đọc hiểu văn bản

- GV hướng dẫn cách đọc cho hs : rõ ràng

chậm rãi, bình tĩnh, khúc triết.đọc mẫu 1đoạn.

- 2 HS: đọc tiếp.G:? Em hiểu như thế nào “Truân chuyên,hiền

triết ,thuần đức ”?HS: Dựa vào SGK

- G:? Văn bản trên viết về vấn đề gì? Vấn đề như vậy thuộc kiểu loại văn bản gì?

? Chủ đề của văn bản này là gì?

? Nhắc lại các chủ đề VBND đã học?

? Phương thức biểu đạt của VB là gì?HS: lần lượt trả lời

-G:?Văn bản chia làm mấy phần? nội dung

từng phần ?

- HS: tìm, trả lời
- Lệnh: theo dõi đoạn 1:

- G:? Hoàn cảnh nào đã đưa HCM đến với tinh hoa Văn hoá nhân loại ?

- HS: Bắt nguồn từ khát vọng tìm đường cứu

nước năm 1911

- G:? Bác đã làm cách nào để nắm và hiểu được tri thức văn hoá nhân loại ?

- HS: Trả lời

- G? Động lực nào giúp Bác có được kho tri

thức ấy ?

? Tìm dẫn chứng để chứng minh ?HS: Tìm, trả lời

-G:? Từ tất cả điều trên , em có nhận xét gì về phẩm chất của Bác ?

- HS:Tự bộc lộ

-G:?Kết quả HCM đã thu dược vốn tri thức như thế nào ?

- HS: kq

-G:? Sự kì lạ để tạo nên phong cách HCM ở đây là gì ?HS: Tự bộc lộ
- G:? Tại sao nói “ Phong cách HCM rất Việt Nam, rất Phương Đông ” ?

-HS:? thảo luận.


- G:? Nét đẹp trong lối sống của HCM được thể hiện ở những khía cạnh nào ? Tìm chi tiết biểu hiện ?

- Hs thảo luận theo bàn.

- Đại diện các nhóm trình bày

Gv : Nhận xét , bổ sung

- G:?Em hình dung như thế nào cuộc sống các nguyên thủ quốc gia trên thế giới cùng thời với Bác và đương đại ?

- H: Liên hệ (Họ sống trong giàu sang phú quý, có kẽ hầu người hạ, ăn các món sơn hào hải vị)

-G:? Em cảm nhận được gì qua lối sống của Bác ?

Hs:

- G:? Hãy giải thích vì sao tác giả so sánh lối sống của Bác với các vị hiền triết ?

- Hs : Đó là sự kế thừa, phát huy truyền thống tốt đẹp của các nhà văn hoá dân tộc
-G?Giữa Bác và các vị ấy có gì giống , khác nhau ?

Hs : Tự bộc lộ

GV: Giải thích thêm: Các vị danh nho xưa không màng danh lợi, hư vinh sống cuộc đời ở ẩn để lánh đời, không màng chính sự.

Bác Hồ sống để chiến đấu vì lí tưởng cộng sản, giải phóng nước nhà, tiết kiệm là lo cho dân, cho nước.

- G:? Hãy chỉ ra những nguy cơ ,thuận lợi trong thời kì văn hoá hội nhập này ?

Hs: Tự bộc lộ, liên hệ.
- G:?Thông qua tấm gương của Bác, chúng ta cần phải có suy nghĩ và hành động gì ?

Hs :

-G: ?Hãy nêu vài biểu hiện về lối sống phi văn hoá ?Hs: Liên hệ - Ăn mặc nói năng , ứng xử

Hoạt động 3: Khái quát

-G:? Nhận xét về cách trình bầy nội dung trong văn bản? Tg sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào mđể làm sáng tỏ nội dung bài?H: Kq

? Gọi hs đọc ghi nhớ ở SGK ?Hs : ĐọcI/ TÌM HIỂU CHUNG:

1.Kiểu loại: Văn bản nhật dụng

- Chủ đề: Sự hội nhập thế giới và giữ

gìn bản sắc văn hoádân tộc.

- VB trích trong “ HCM và Văn hoá VN”- Lê Anh Trà2. Phương thức biểu đạt: TS k/h NL

3. Bố cục :

văn hoá nhân loại

 • P2: Nét đẹp trong lối sống của

Bác

 • P3: Bình luận và KĐ ý nghĩa của

phong cách HCM.

II/ TÌM HIỂU VĂNBẢN1.HCM với sự tiếp thu tinh hoa văn

hoá nhân loại

-Hoàn cảnh : Khát vọng tìm đường

cứu nước, giải phóng dân tộc

- Cách tiếp thu :

+ Nắm vững phương tiện giao tiếp

là ngôn ngữ.

+ Thông qua lao động.

+ Tiếp thu có chọn lọc.

- Động lực : Ham hiểu biết.
- Kết quả : Vốn tri thức sâu rộng uyên

thâm , có chọn lọc, dựa trên nền tảng

văn hoá dân tộc
-> Tạo nên 1 nhân cách, 1 lối sống rất Phương đông nhưng rất mới, rất hiện đại.


2.Nét đẹp của phong cách HCM
- Nơi ở và nơi làm việc: đơn sơ mộc mạc

- Trang phục giản dị

- Ăn uống đạm bạc với món ăn dân dã, bình dị

→ Sd lời bàn luận, so sánh: thấy đc lối sống bình dị nhưng thanh cao & sang trọng.

→Kế thừa và phát huy nhưng nét đẹp của các nhà văn hoá dân tộc. Đây là một cách di dưỡng tinh thần.

3.Ý nghĩa phong cách HCM

- Trong thời kì hội nhập:

+Thuận lợi :Giao lưu và tiếp thu với nhiều nền văn hoá hiện đại.

+ Nguy cơ dễ bị văn hoá tiêu cực xâm hại.

-> Tiếp thu có chọn lọc, đồng thời phải giữ gìn, phát huy bản sắc văn hoá dân tộc
III- TỔNG KẾT

* NT: - Kết hợp giữa kể, phân tích, bàn luận • Chọn lọc những chi tiết tiêu biểu.

 • Nghệ thuật so sánh, đối lập đặc sắc.

 • Sử dụng từ HV trang trọng.

* Ghi nhớ : SGK


Hoạt động 4: CŨNG CỐ -DĂN DÒ- HƯỚNG DẪN TỰHOC:

- GV hệ thống toàn bài

- Học thuộc ghi nhớ

- Sưu tầm một số chuyện về cuộc đời của Bác, tìm hiểu một số từ HV trong đoạn trích.

- Soạn “ phương châm hội thoại ”

Rút kinh nghiệm: ……………………………………………………………………… …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………….

Ngày soạn: 13 /08/ Ngày giảng: 17 /08/

TIẾT: 3- TV : CÁC PHƯƠNG CHÂM HỘI THOẠI
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :

- HS nắm được hiểu biết cốt yếu về phương châm về lượng và phương châm về chất

- Biết vận dụng những phương châm này trong giao tiếp

III/ CHUẨN BỊ : 1. GV: Soạn giáo án , bảng phụ các đoạn hội thoại

 2. HS : Trả lời các câu hỏi ở SGK

IV/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

1 . Ổn định tổ chức :

2. Kiểm tra bài cũ : kiểm tra sự chuẩn bị của HS

3. Tổ chức các hoạt động:HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY , TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1 : KĐ- GT

- Trong giao tiếp có những quy định không nói ra thành lới nhưng những người tham gia vào giao tiếp cần phải tuân thủ, nếu không dù câu nói không mắc lỗi vêềngữ âm, từ vựng, ngữ pháp thì giao tiếp cũng sẽ không thành công, những quy địng đó đợc thể hiện qua các phương châm hội thoại.

Hoạt động 2: Hình thành kiến thức mới.

-G:? Nhắc lại Hội thoại là gì?

-H: nhắc lại

- Lệnh : hs đọc ví dụ ở SGK. Cho biết “Bơi” có nghĩa là gì ?Hs: đọc, trả lời
G:? Từ khái niệm đó theo em câu trả lời của Ba có đáp ứng điều mà An muốn hỏi không ?

? Theo em , An muốn hỏi về điều gì ?Hs : địa điểm

- G:?Vậy với câu hỏi ấy đáng ra Ba phải trả lời như thế nào ?

Hs:

-G:? Từ đây rút ra bài học gì về nội dung giao tiếp ?Hs: KL( Chú ý người nghe hỏi cái gì? Ntn? ở đâu?)
- Gọi hs đọc ví dụ “ Lợn cưới áo mới ”

?Vì sao truyện lại gây cười ? Hãy chỉ ra 2 chi tiết gây cười ?Hs : Đọc, trả lời

-G: Vậy cần nói như thế nào để người nghe đủ hiểu điều cần hỏi và trả lời ?

- Hs : Bỏ đi những nội dung không cần thiết

-G:? Khi giao tiếp cần tuân thủ yêu cầu gì?

- Hs:kl

G: ?Như thế nào là tuân thủ phương châm về lượng ?

Hs: Dựa vào ghi nhớ

- G: Cho hs đặt tình huống vi phạm phương châm về lượng

- Gv nhận xét
- Lệnh: Hs đọc văn bản “ Quả bí khổng lồ ”. Những thông tin trong văn bản có thật không ?

Hs : Không có thật
-G:? Truyện phê phán điều gì ?

Hs :
-G: ? Khi không biết vì sao bạn mình nghỉ học thì em có trả lời thầy cô bạn ấy đi chơi không ?

Hs :

-G:?Vậy trong giao tiếp cần tránh điều gì ?Hs:KL

Hoạt động 3: thực hành

-G Yêu cầu của bài tập 1 là gì ?

Hs : Xác định phương châm về lượng

- GV cho cả lớp làm trong 3p . Sau đó gọi 1 em trả lời, chấm điểm( HS TB)


-Yêu cầu hs làm vào vở . Sau 3p gọi hs lên bảng điền.

(Hs TB)


- G:?Các cách nói trên có vi phạm phương châm hội thoại không ? Đó là phương châm nào ?

Hs : TL-nx

-G:? Phương châm nào không được tuân thủ ? Hãy chỉ ra chổ vi phạm ?Hs : hđ đl- TL-nx

H: Hoạt động nhóm- đ d trả lời- nx

G: nx chung

I.PHƯƠNG CHÂM VỀ LƯỢNG1- a, VD1 : ( SGK)

 • Bơi là hoạt động di chuyển dưới nước • Câu trả lời của Ba chưa đáp ứng yêu cầu của An

b, NX: Cần nói đúng nội dung yêu cầu giao tiếp, không nên nói ít hơn những gì giao tiếp cần hỏi.
2. a,VD 2: LỢN CƯỚI ÁO MỚI


 • Nói thừa nội dung

+ Khoe lợn cưới khi tìm lợn

+Khoe áo mới khi trả lời

b, NX: Không nên nói nhiều hơn những gì cần nói
*Ghi nhớ: Nói đúng đề tài giao tiếp, không thừa không thiếu

II/ PHƯƠNG CHÂM VỀ CHẤT1. VD: QUẢ BÍ KHỔNG LỒ

2. NX: • Phê phán những người nói sai sự thật, nói khoác

-> Không nên nói những điều không đúng sự thật, không có bằng chứng xác thực.

*Ghi nhớ : SGK

III/ LUYỆN TẬPBT1: Phương châm về lượng
a.Thừa từ “nuôi ở nhà” vì gia súc vốn dĩ là vật nuôi ở nhà

b. “2 cánh” vì bản chất con chim luôn có 2 cánhBT2: điền từ

a.Nói có sách mách có chứng.

b.Nói dối

c. Nói mò d.Nói nhăng nói cuội

e. Nói trạng

→ Vi phạm phương châm về chấtBT3:

Thừa câu “Rồi có nuôi được không”

→ Vi phạm phương châm về lượng

BT4:

a, Sử dụng trong trường hợp người nói có ý thức tôn trọng phương châm về chất. Người nói tin rằng những điều mình nói là đúng, muốn đưa ra bằng chứng xác thực để thuyết phục người nghe, nhưng chưa có hoặc chưa kiểm tra đợc nên phải dùng từ chêm xen như vậy.

b, Sd trong trường hợp người nói có ý thức tôn trọng phương châm về lượng, nghĩa là không nhắc lại những điều đã đc trình bày.


Hoạt động 4/ CŨNG CỐ- DẶN DÒ – HƯỚNG DẪN TỰ HỌC:

-Gv hệ thống toàn bài • Học thuộc ghi nhớ

 • Làm các bài tập còn lại

 • Đặt các đoạn hội thoại vi phạm 2 phương châm trên, chưa lại cho đúng.

 • Soạn “ Sử dụng một số biện pháp nghệ thuật trong văn bản ”

Rút kinh nghiệm: ………………………………………………………………………

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

..........................................................................................................
Ngày soạn: 13 /08/ Ngày giảng: 19&20 /08/

TIẾT:4- TLV: SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VĂN THUYẾT MINH
I/ MỤC TIÊU CẦN ĐẠT :


 • Hiểu được vai trò của một số biện pháp nghệ thuật trong VBTM.

 • HS biết thêm phương pháp thuyết minh những vấn đề trừu tượng, ngoài trình bày giới thiệu còn sử dụng các biện pháp nghệ thuật làm cho văn thuyết minh thêm sinh động, hấp dẫn .

 • Tạo lập đc VBTM có sd 1 số biện pháp NT.

II/ CHUẨN BỊ :

 1. GV:Soạn giáo án , các đoạn văn có sử dụng một số biện pháp nghệ thuật

 2. HS: Trả lời câu hỏi ở SGK, ôn lại kiến thức về văn TM lớp 8.

III/ TIẾN TRÌNH LÊN LỚP :

 1. Ổn định tổ chức :

 2. Kiểm tra bài cũ : Văn thuyết minh là gì ? Lập luận là gì ?

 3. Tổ chức các hoạt động:
HOẠT ĐỘNG CỦA THẦY TRÒ

NỘI DUNG KIẾN THỨC

Hoạt động 1 : KĐ-GT

- Ôn lại kiến thức cũ, gt bài mới

-G: Như thế nào là văn thuyết minh ?

?Hãy kể tên các phương pháp thuyết minh đã học ?

? Văn thuyết minh có những đặc điểm nào ?

Hs : Nhớ trả lời.

 1. Khái niệm văn thuyết minh

Cung cấp tri thức khách quan về đối tượng

 1. Phương pháp :

 • Nêu định nghĩa

 • Phân tích phân loại

 • Nêu ví dụ , số liệu cụ thể

 • liệt kê

 • so sánh

 • Chứng minh , giải thích

 1. Đặc điểm :

Khách quan, xác thực

Hoạt động 2 : Hình thành kiến thức mới.

- Goị hs đọc văn bản “ HẠ LONG , đá và nước”

- Hs thảo luận 4 nhóm (10p )

a.Văn bản thuyết minh vấn đề gì ?

b.Chỉ ra các phương pháp sử dụng trong văn bản ?

- Đại diện từng nhóm trình bày.

- Gv nhận xét , bổ sung , chốt ý

-G:? Nếu chỉ dung phương pháp liệt kê thì đã nêu được sự kì lạ của HẠ LONG chưa ?- Hs: (Chưa , vì nó trừu tượng không dễ nhận thấy nên ta không dễ dàng TM = cách đo, đếm, liệt kê...)

- G:?Tác giả hiểu được sự kì lạ của HẠ LONG ở những vấn đề nào ?- Hs: ( Vẻ hấp dẫn kì diệu, những cảm giác thú vị mà đá và nước đem lại...)

- G:?Tác giả đã giải thích ra sao để thấy được sự kì lạ đó ?Hs: +Nứơc tạo sự di chuyển

+ Tuỳ theo góc độ và tốc độ

+Tuỳ theo hướng ánh sang rọi vào

 • G:? Câu văn nào nêu khái quát sự kì lạ của HL?

- Hs: (Chính nước làm cho đá...tâm hồn)

-G:? Để thấy được sự kì lạ đó , tác giả đã sử dụng những biện pháp nghệ thuật nào ?Hs : TL

-G:? Khi sd biện pháp NT trong VB TM ta phải lưu ý điều gì?

-H: - Bảo đảm tính chất của văn bản.

- Thực hiện được mục đích TM.

- Thể hiện các phương pháp TM.

- G:?Tác dụng của 2 biện pháp nghệ thuật này trong bài viết ?Hs:

- KQ: Gọi hs đọc ghi nhớ trong SGKHs: Đọc

Hoạt động 3: Thực hành

- Cho hs đọc văn bản “Ngọc hoàng sử tội ruồi xanh”  1. Phương pháp thuyết minh được sử dụng ?

  2. Biện pháp nghệ thuật nào ?

  3. Biện pháp nghệ thuật này có tác dụng gây hứng thú không ?

- Hs thảo luận (4p) . Sau đó gọi đại diện các nhóm trình bày.

- Gv nhận xét , chốt ý
HS hoạt độngnhóm- đại diện trả lời- nx

G: nx- kl

I/ TÌM HIỂU VIỆC SỬ DỤNG MỘT SỐ BIỆN PHÁP NGHỆ THUẬT TRONG VBTM • Vấn đề: Sự kì lạ của HẠ LONG

 • Phương pháp : Liệt kê kết hợp với giải thích những khái niệm sự vận động của Nước
 • Sự kì lạ của HẠ LONG: Sự sáng tạo của Nước → Đá sống dậy có tâm hồn, linh hoạt
 • - BPNT : + Tưởng tượng “những cuộc dạo chơi”, miêu tả, liên tưởng...

+ Nhân hoá “Thế giới người đá …”

- T/d: Bài viết sinh động gây được hứng thú cho người đọc


* Ghi nhớ :SGK
II/ LUYỆN TẬP

BT1:

a.- Có, thể hiện: Giới thiệu loài ruồi có hệ thống, tổ chức về họ, giống, loài, tập tính sinh hoạt, sinh đẻ, đ2 cơ thể, những kiến thức giữ VS phòng bệnh…

Phương pháp thuyết minh

-Định nghĩa :Thuộc họ côn trùng

- Phân loại :Các loại ruồi

- Số liệu : Số vi khuẩn

- Liệt kê :Mắt lưới , chân tiết ra…

b. Biện pháp nghệ thuật : Nhân hoá có tình tiết kể, tả. Đặc biệt: hình thức như VB tường thuật, cấu trúc như 1 biên bản, nội dung như 1 câu chuyện.

c.T/d gây hứng thú cho người đọc. Gây cười vì vừa là truyện vui vừa bổ sung thêm nhiều tri thức

→ Có tính chất thuyết minhBT 2:

 • ĐV nói về tập tính của chim cú dưới dạng 1 ngộ nhận thời thơ ấu, sau lớn lên đi học mới nhìn lại nhầm lẫn cũ.

 • Biện pháp NT: Lấy ngộ nhận thời thơ ấu làm đầu mối câu chuyện.


tải về 2.49 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
  1   2   3   4   5   6   7   8   9   ...   28
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương