Ngày Kính Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộtải về 28.91 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu28.11.2017
Kích28.91 Kb.
#3168

Ngày _________________________

Kính Thưa Quý Phụ Huynh / Người Giám Hộ:
Mùa xuân này con em quý vị, _______________________, được thữ nghiệm để xác định sự tiến bộ và thành thạo khả năng Anh ngữ của em qua sự sử dụng tài liệu “BảnThi Thữ nghiệm của Tiểu Bang Nữu Ước để Xác định Trình độ Thành Đạt Tiếng Anh Như Một Ngôn Ngữ Thứ Hai” (New York State English as a Second Language Achievement Test viết tắt NYSESLAT). Con em quý vị được số điểm ở bậc _________ của bài thi NYSESLAT, điều này cho biết rằng con em quý vị đủ điều kiện để tiếp tục nhận các Dịch Vụ Học Anh Ngữ (ELL) theo sự bắt buộc của Quy Định Phần 154 của Ủy Viên Giáo Dục (Commissioner’s Regulations Part 154 viết tắt CR P154)
Con em của quý vị sẽ vẫn tiếp tục chương trình ELL mà em hiện đang theo học. Một khi quý vị chọn một chương trình nào, xin quý vị nên cố gắng đừng thay đổi nó, trừ khi cần thiết phải làm như vậy. Nghiên cứu đã cho thấy rằng, nếu một sinh viên vẫn tiếp tục một chương trình đã chọn và không chuyển từ một chương trình này qua một chương trình khác, thì sự liên tục này có thể dẫn đến thành công lớn-lao hơn trong sự học Anh ngữ.
Nếu bạn có bất kỳ câu hỏi nào, xin vui lòng liên lạc _________________, số điện thoại ______________. Chúng tôi mong sẽ tiếp tục giúp đỡ con em quý vị phát triển khả năng Anh ngữ của mình.
Trân trọng,

Hiệu Trưởng hoặc Người Đại DiệnELL CONTINUED ELIGIBILITY LETTER--SCHOOL MUST MAINTAIN COPY IN STUDENT'S CUMULATIVE RECORD

VIETNAMESEtải về 28.91 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương