Ngày /04/2016 Ô tổng số bảng lương atm in theo mục tiểu mục số tiền gấp đôi Chức năng lương tự động chưa đáp ứng được khi hạch toán tk 3348 Chưa đáp ứng được truy lĩnh tăng thêm từ năm trước Chưa có mẫu phiếu thutải về 156.85 Kb.
Chuyển đổi dữ liệu19.11.2017
Kích156.85 Kb.
#2327

Ngày 05/04/2016

 1. Ô tổng số bảng lương ATM in theo mục tiểu mục số tiền gấp đôi

 2. Chức năng lương tự động chưa đáp ứng được khi hạch toán TK 3348

 3. Chưa đáp ứng được truy lĩnh 8 % tăng thêm từ năm trước

 4. Chưa có mẫu phiếu thu, phiếu chi kết xuất ra Word in 1 liên

 5. Chức năng chép số liệu chuyển cấp trên chưa thực hiện được

 6. Chức năng phục hồi dữ liệu 1 năm chưa thực hiện được

Ngày 28/03/2016

 1. In riêng Báo cáo Tổng hợp THKP & QTKP phần 1 và phần 2

 2. Nhập số dư kinh phí tài khoản 4621(462121,462111..), 4628(462821, 462811) không có ô tính chất nguồn

 3. Phần đơn vị nhận tiền trên giấy rút không hiện hết tên đơn vị nếu tên đơn vị dài.

 4. Yêu cầu phần ‘Quản lý lương tự động” của huyện Thanh Oai

 • Đối với lương chính: Chia ra 2 MLTT: Tính theo mức lương 730 tương ứng với nguồn 13, mức lương 420 tương ứng với nguồn 14

 • Đối với phụ cấp:

+Các loại PC từ năm 2011 về sau: tính ở MLTT 1150 ứng với nguồn 14.

+Các loại PC từ năm 2011 về trước: tính như lương chính • Đối với BHXH, BHYT và KPCĐ:

+Với 18%BHXH: 16%BH tính theo 2 mức 730(13) và 420(14). 2% tính ở mức 1150(14)

+Với 8%BHXH trừ vào lương: chia ra 6% và 2% tương tự như trên+Với 1,5%BHYT cũng tương tự

 • Đối với 8% tăng thêm tính vào nguồn 14

 • Làm thêm giờ tính vào nguồn 13

Ngày 18/03/2016

 1. Báo cáo Tổng hợp THKP & QTKP không thể hiện số đã chi đề nghị quyết toán khi hạch toán qua TK 241

Ngày 17/03/2016

 1. Báo cáo Tổng hợp THKP & QTKP mẫu 25 và mẫu 30 không thể hiện các chức danh và họ tên

 2. In bảng lương không thể hiện phần truy lĩnh 8 % tăng thêm

Ngày 08/03/2016

 1. Sổ chi tiết hoạt động, sổ chi tiết hoạt động(theo chiều dọc), sổ theo dõi dự toán, sổ theo dõi nguồn kinh phí không in được theo nguồn dự án (662, 462)

 2. Thêm dòng số tiền in bằng chữ trên CTGS

Ngày 07/03/2016 -Phiên bản 9.0.0.28

 1. Thêm tùy chọn “Trong năm tài chính” và “Thời gian chỉnh lý quyết toán” khi in đối chiếu KB phần 1 và phần 2

 2. In đối chiếu trong thời gian chỉnh lý thì vẫn còn số TƯ lũy kế mặc dù số TƯ này đã được thanh toán trong năm tài chính(Phiên bản DAS8.7)

 3. “Số ngày nghỉ căn cứ tính tiền ốm đau, thai sản” cho phép nhập tối đa là 31 ngày

 4. Báo cáo chi tiết kinh phí hoạt động có thêm tùy chọn “tính số dư chi tiết đến tiểu mục "

 5. Chưa in được bảng chi trả tiền làm đêm, thêm giờ

Каталог: DOWNLOAD -> CAI DAT DAS90X
DOWNLOAD -> TrưỜng thcs tiến dũng báo cáo tự ÐÁnh giá
DOWNLOAD -> I. Tìm hiểu chung
DOWNLOAD -> Nhiễm trùng đường tiểu là gì?
DOWNLOAD -> Sốt là gì? Sốt là khi thân nhiệt của con quý vị cao hơn bình thường. Thân nhiệt bình thường là khoảng 37º Celsius, nhưng nhiệt độ này có thể thay đổi trong ngày. Ở trẻ em, nhiệt độ trên 38ºC cho biết là có sốt
DOWNLOAD -> Đau bụng là gì? Đau bụng (đau dạ dày) xảy ra ở giữa phần cuối của xương sườn và khung xương chậu của quý vị. Khu vực này, nghĩa là bụng, chứa đựng nhiều bộ phận, bao gồm dạ dày, gan, lá lách
DOWNLOAD -> Giới thiệu sách mới tháng 10/2012
DOWNLOAD -> Chỉ thị Về công tác phòng, chống lụt, bão, thiên tai
CAI DAT DAS90X -> Hệ thống\Tạo năm làm việc mới

tải về 156.85 Kb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương