Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang78/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   130

KHÔNG GIẾT THỊT TRÂU CÀYGiảng rộng

(Trong nguyên bản Hán văn phần này bị mất 5 hàng, mỗi hàng 20 chữ, cả thảy là 100 chữ Hán.)  1. Chuyện này do tiên sinh Từ Thiện Sùng Xuyên thuật lại. (Chú giải của soạn giả)

  2. Tức là năm 1673.

... Trâu thể thay người kéo cày, nhưng không tự thoát được việc bị người giết hại, đó không nói được tiếng người. Chúng ta miệng nói được thành lời, tay viết được thành văn, sao không thay những con vật tội nghiệp ấy lên tiếng kêu van, xin tha mạng? thế tôi làm ra khúc ca ngắn dưới đây, hy vọng có thể cảm động lòng người:Khúc ca trâu cày xin tha mạng

Roi lớn quất trâu cày,

Sao không nhanh nhanh bước? Trâu cày mắt rướm lệ,

Mỗi bước mỗi ngoái nhìn.

Cổ nặng ách, chân mỏi, Khổ sở không nói được. Mong ruộng lúa được mùa, Trâu bệnh, xơ xác lông.
Nỡ quên công nhọc nhằn, Gọi đồ tể thịt trâu.

Oan ức không nói được, Lôi đi còn nán lại.

Hốt nhiên nói thành lời, Vừa lạy vừa khóc lóc:

Từ khi đến nhà ông, Đền đáp ông không bạc, Đã hết sức cày bừa,Lại cam chịu roi vọt. Ăn uống toàn cỏ, nước, Chưa từng chê đạm bạc.

Chịu muôn ngàn khổ nhọc, Lúa mới trổ thành bông.

Nay lúa vừa nặng hạt,

Bán tôi cho người giết.

Ông lấy tiền của tôi, Trả tôi sự tàn độc.

Ruột đứt, xương buốt đau, Lột da khi còn sống.

Tha tôi sống qua đông, Trời ban ông phước lành. Ông đã có con yêu,

Tôi cũng thương cốt nhục.

Nếu đã quyết giết tôi, Mong thương tha nghé nhỏ. Xin dặn dò trẻ chăn,

Đừng hành hạ trâu cày. Tự hận tôi đời trước, Sao lại tham thịt trâu? Nửa cân trả tám lạng,1 Lẽ ấy quá rõ ràng.

Khi quan cấm giết trâu, Tôi nhận tiền đút lót, Tha cho bọn đồ tể, Nuôi vợ con no đủ, Đâu biết có ngày nay,

Báo ứng nhanh đến thế! Không thấy người từ tâm, Đọa súc sinh, cầm thú.

Chỉ thấy kẻ giết hại, Lâm chung quỷ ác lôi.

Ba đời kiêng thịt trâu, Khoa bảng sớm vinh hiển.


1 Đơn vị đo lường xưa mỗi cân 16 lạng, do đó thành ngữ “Bên nửa cân, bên tám lạng” để chỉ

sự ngang sức ngang tài. Câu này ý nói sự trả vay theo nhân quả luôn công bằng không sai lệch.Oan trái ăn nuốt nhau, Xoay trong vòng luẩn quẩn.

Tôi đã tạo nghiệp ác,

Ông đừng giẫm chân theo. Trâu khóc trâu sau nữa, Khổ não nối nhau chịu.1 Bài xin tha mạng này, Mong ông thường đọc lại.
Trưng dẫn sự tích
BA MƯƠI HAI MẠNG NGƯỜI

Trong thành Xá-vệ một vị trưởng giả, người thiếp nhỏ nhất của ông tên Tỳ-xá-ly, hết sức thông minh tài trí, được vua Ba-tư-nặc thương đối đãi như em gái.

Nhà ông 32 người con, người nào cũng sức mạnh địch nổi ngàn người. Người con út một hôm cưỡi voi đang đi qua cầu, bỗng gặp con trai quan Tể tướng, lại lấn ông ta ngã xuống cầu bị thương. Con trai Tể tướng ôm hận trong lòng, mật nghĩ cách báo thù, liền chế tạo 32 cây roi ngựa bằng thất bảo, mỗi cây đều giấu dao nhọn bên trong. Xong mang đến nhà Tỳ-xá-ly, tặng cho 32 người con của ông mỗi người một cây.Sau đó lại mật tâu lên vua rằng 32 người con của ông Tỳ-xá-ly sức thiên hạ không ai địch nổi nên âm thầm ý phản nghịch, hiện đã giấu dao nhọn bên trong roi ngựa, chờ dịp sẽ ra tay. Vua cho người tra xét thấy đúng việc giấu dao nhọn trong roi ngựa nên tin lời, lập tức ra lệnh bắt 32 anh em nhà Tỳ-xá-ly chém đầu tất cả. Chém xong, lại mang 32 cái thủ cấp cho vào thùng niêm kín rồi gửi đến nhà ông Tỳ-xá-ly.

1 Ý nói nếu người này không nghe lời khuyên, tiếp tục giết trâu tạo nghiệp thì chắc chắn rồi cũng sẽ thác

sinh làm trâu, tiếp nối mãi mãi sự khổ não.Cùng ngày hôm đó, ông Tỳ-xá-ly thỉnh Phật chư tăng đến nhà thiết trai cúng dường, thấy nhà vua cho mang đến một cái thùng lớn thì nghĩ rằng chắc hẳn đức vua góp phần cùng gia đình mình cúng dường lên đức Phật, lấy làm hoan hỷ định mở ra ngay, nhưng đức Phật ngăn lại.

Sau khi chư tăng thọ trai, đức Phật ông Tỳ-xá-ly thuyết pháp. Nghe xong, ông liền chứng quả A-na-hàm.1 Bấy giờ mọi người mới mở cái thùng của đức vua gửi đến, liền nhìn thấy 32 cái đầu của những người con ông Tỳ-xá-ly. Khi ấy trưởng giả đã chứng thánh quả, dứt trừ ái dục nên không còn sinh tâm oán hận.

Tuy nhiên, gia đình phía vợ của 32 người kia đều các nhà đại quý tộc, nhiều quyền thế. Những người này tức giận lắm, cùng nhau tập hợp binh quyết tâm báo thù. Nhà vua bấy giờ hết sức kinh hãi, nhanh chân chạy trốn đến tinh Kỳ Hoàn2 nơi đức Phật đang ngự. Quân lính các nhà kia cùng kéo đến vây kín tinh xá, chờ giết cho bằng được đức vua.

Khi ấy, tôn giả A-nan liền thưa hỏi nguyên do việc này. Đức Phật dạy: “Trong đời quá khứ, 32 người này cùng nhau bắt trộm một con trâu, mang về nhà một lão để giết thịt. lão này rất vui mừng, liền chuẩn bị đầy đủ dao thớt các thứ để giết mổ trâu. Giết trâu rồi, mọi người cùng nhau ăn uống no say. Con trâu bị giết, nay chính đức vua. Những kẻ bắt trộm trâu, nay 32 người vừa bị giết. Lão tán trợ việc giết trâu, nay chính trưởng giả Tỳ-xá-ly. Do tội giết hại, nên 32 người này trải qua nhiều đời vẫn thường bị người khác giết hại. Lão thấy người khác ra tay giết hại sinh tâm vui mừng, tán trợ, nên trải qua nhiều kiếp vẫn thường rơi vào cảnh phải đau buồn sầu khổ thấy 32 người kia bị giết.”

Khi đức Phật nói ra nhân duyên đời quá khứ như thế, những
  1. A-na-hàm là thánh quả thứ 3 trong 4 thánh quả, chỉ sau quả A-la-hán.

  2. Kỳ Hoàn tên khác của tinh Kỳ Viên, cũng tức Kỳ thọ Cấp Độc viên, khu tinh do ông

trưởng giả Cấp Cô Độc và thái tử Kỳ-bà cùng dâng cúng lên đức Phật và chư tăng.

gia đình bên vợ của 32 người kia lập tức nguôi giận, không còn dám chống nghịch với vua, cùng xin nhận lỗi. Đức vua cũng hoan hỷ bỏ qua không bắt tội.Lời bàn

Việc 32 người này được sinh vào nhà giàu sang quyền quý cũng nguyên do. Đức Phật dạy rằng: “Vào thời đức Phật Ca- diếp trong quá khứ, một phụ nữ dùng bột hương thơm đắp lên tháp Phật để cúng dường, 32 người cùng đến trợ giúp cho công việc ấy. Do nhân duyên đó nên những người ấy trải qua nhiều kiếp thường được sinh vào nhà tôn quý, thường làm mẹ con với nhau. Đến nay được gặp Phật, tất cả đều được dẫn dắt vào Chánh đạo.
MỘT CON TRÂU TRẢ BA MÓN NỢ1

Triều Minh, trong khoảng niên hiệu Vạn Lịch, vào năm Kỷ Sửu,2 vùng Thái Nguyên thuộc tỉnh Sơn Tây người chủ thuyền Vương Ngạn Tu, vay của phú ông nọ một lượng tám quan tiền, chưa kịp trả thì đã chết.

Một hôm, phú ông bỗng nhìn thấy Vương Ngạn Tu mang thắt lưng màu trắng chạy vào chuồng trâu. Chẳng bao lâu sau, người nhà báo trâu mẹ sinh được một con nghé. Phú ông đến xem, liền thấy bên hông trâu một vệt lông dài màu trắng như hình cái thắt lưng.

Đến lúc trâu lớn, phú ông bảo người chăn trâu mang đi bán, dặn chỉ bán đúng một lượng tám tiền thôi. Giữa đường, gặp người mổ trâu họ liền bán được trâu đúng theo giá ấy. Ngay sau đó, người nông dân thấy trâu khoẻ mạnh, muốn mua về cày ruộng nên trả lên đến hai lượng sáu tiền để mua. Con trâu về cày ruộng rất giỏi, lại tự ý đi không cần người thúc đẩy.
  1. Trích từ sách Cảm ứng thiên giải (感應篇解). (Chú giải của soạn giả)

  2. Tức là năm 1589.

Nhưng rồi một hôm, trâu tự nhiên ngã lăn ra chết dưới sườn núi.Người nông dân giận lắm, tìm biết được trâu ấy do phú ông nọ bán ra, liền đến cật vấn, sao con trâu như thế chỉ bán với giá một lượng tám tiền. Phú ông nói: “Con trâu ấy chính là Vương Ngạn Tu thác sinh. Ông ấy chỉ nợ tôi một lượng tám tiền, nên bán đúng giá đó thôi.” Đồ tể họ nghe như vậy mới chợt nhớ ra, liền nói: “Vương Ngạn Tu còn thiếu tiền thịt của tôi tám tiền, hóa ra vì thế mà tôi bán trâu lại được lãi đúng tám tiền.” Người nông dân suy nghĩ một lúc lâu, cũng chợt nhớ ra, nói: “Tôi cũng thiếu tiền Vương Ngạn Tu chưa trả, nay mua trâu bị chết, ấy là đã trả lại số tiền ấy.”

Mọi người nghe biết sự việc, ai ai cũng cho hết sức kỳ lạ.

Lời bàn

Triều đình cấm giết trâu cày, luật ấy đã văn bản ràng. Chỉ điều thật uổng treo bảng cấm, chuyện giết mổ thịt trâu vẫn y nguyên như trước chẳng hề thay đổi, lệnh cấm do đó không đạt được hiệu quả.

Giá như thể lệnh cho nhân dân, bất kỳ ai nhìn thấy thịt trâu cũng đều thể xem đó tang vật mang đến báo quan. Nha dịch cũng một lòng không ngăn trở, lập tức bắt giữ người bán thịt trâu, từ đó truy xét tận cùng cho đến nơi đã giết trâu, rồi tịch thu phá hủy toàn bộ những dụng cụ giết mổ, nồi nấu.... Mỗi lần như thế, nên phạt nặng người chủ mổ, rồi dùng tiền phạt ấy thưởng cho những người tố giác việc giết, bán thịt trâu. Ngoài ra, hàng tháng đều mật phái người điều tra, hỏi trong dân chúng. Làm được như thế, ắt sẽ không còn tệ nạn bao che giấu giếm việc giết thịt trâu cày.


tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   74   75   76   77   78   79   80   81   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương