Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang74/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   130

ĐÊM TỐI GIÚP NGƯỜI ĐI ĐƯỜNG ĐÈN SOI SÁNGGiảng rộng

Đang đêm tối mịt mùng khó cất bước đi, bỗng nhiên được một ngọn đèn sáng, thật chẳng khác nào người bỗng dưng được sáng mắt, lại cũng giống như lúc trời đã sụp tối lại thể lưu giữ chút ánh dương để soi chiếu khắp mặt đất. Đối với người đang rơi vào hoàn cảnh phải đi trong đêm tối, còn ân huệ nào lớn hơn?

Người đi trong đêm được ngọn đèn, ắt thể nhìn thấy rõ ràng mọi thứ phía trước để dễ dàng tiến bước. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường có mắt sáng tinh tường.

Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt trong lòng không còn lo lắng sợ sệt. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường đầy đủ mọi niềm vui sướng, hoan hỷ.Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt không

phải giẫm đạp lên những chỗ bùn lầy nhơ nhớp. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường được sạch sẽ, tinh khiết.

Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt nghe tiếng chó sủa trong lòng không hoảng hốt kinh sợ. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường an ổn không sợ sệt.

Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt không bị người khác nghi ngờ kẻ gian tà. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường hành động quang minh chính đại.

Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt không bị vấp ngã gây thương tích. Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo thường không bệnh khổ, thân thể tráng kiện, khỏe mạnh.

Lại nữa, khi đi trong đêm được ngọn đèn sáng, ắt không bị mối nguy rơi xuống mương rãnh, khe suối, hố hầm, giếng nước... Cho nên, kẻ dùng đèn đuốc mang ánh sáng cứu giúp người khác chắc chắn sẽ được phước báo tuổi thọ dài lâu.

Đêm tối giúp người đi đường đèn soi sáng, ắt sẽ được nhiều điều lợi lạc như trên, đâu thể nói rằng đó chỉ đơn thuần là soi đường cho người đi thôi sao?

Người đời si mê, sinh ra vốn chẳng biết mình từ đâu đến, chết đi cũng thật chẳng biết sẽ về đâu. Trong khoảnh khắc đã nhập vào một bào thai, lại trong khoảnh khắc đã ra khỏi một bào thai. Hết thảy đều lưu chuyển xoay vòng trong chỗ tối tăm mịt, ai người được ngọn đèn sáng để soi chiếu đường đi?

Đức Phật có dạy rằng: 欲知前世因, 今生受者是;


欲知後世果, 今生作者是。

Dục tri tiền thế nhân, Kim sinh thọ giả thị; Dục tri hậu thế quả, Kim sinh tác giả thị.

Tạm dịch:Muốn biết nhân đời trước, Hãy xem quả ngày nay.

Muốn biết quả đời sau, Hãy xem nhân đời này.

Nếu theo đúng lời dạy này suy xét quán chiếu, thì tự nhiên đời trước, đời sau thảy đều sáng như được một ngọn đèn soi chiếu. Người tu hành theo Mười điều lành, theo đây soi chiếu sẽ thấy chắc chắn được sinh lên cõi trời. Người thọ trì Năm giới, theo đây soi chiếu sẽ thấy chắc chắn được sinh trong cõi người. Người đã quy y Ba ngôi báu, theo đây soi chiếu sẽ thấy chắc chắn không còn rơi vào Ba đường dữ. Quán chiếu như thế chính là đã có được ngọn đèn trí tuệ.


BÀ LÃO NGHÈO THẮP ĐÈN CÚNG PHẬT1

Thuở xưa, vua A-xà-thế muốn cúng dường đức Phật nên dùng đến trăm hộc2 dầu để thắp đèn sáng rực, dọc theo đường từ cung điện cho đến tinh Kỳ Viên,3 không một chỗ nào không có đèn sáng.Bấy giờ trong thành một lão nghèo khó, thấy vua làm việc cúng dường tạo phúc lớn lao như thế thì hết sức cảm kích,4


  1. Trích từ kinh A-xà-thế vương thọ quyết (阿闍世王授決經). (Chú giải của soạn giả) Kinh này được đưa vào

Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh thuộc tập 14, kinh số 509, 1 quyển, do ngài Pháp Cự dịch vào đời Tây Tấn. Chuyện này bắt đầu từ dòng thứ 26, trang 777, tờ a.

  1. Hộc: đơn vị đo lường thời xưa, dùng đo dung tích. Mỗi hộc 10 đấu, mỗi đấu 10 thưng, mỗi thưng

10 cáp.

  1. Tinh Kỳ Viên nằm về phía nam thành Xá-vệ, cách thành 6 dặm. (Chú giải của soạn giả)

  2. Chỗ này An Sỹ toàn thư khắc cảm thương (感傷), chúng tôi xem trong kinh văn thấy chép cảm kích (感激), quả thật thích hợp hơn. thế, chúng tôi đã dịch theo kinh văn.

liền tự mình cũng mang 2 đồng tiền đi mua dầu để thắp đèn cúng Phật. Hai đồng tiền của chỉ mua được 2 cáp dầu, nhưng người bán dầu ngợi khen tâm chí thành của nên tặng thêm cho 3 cáp nữa, cả thảy được 5 cáp.1 Tuy vậy, số dầu này ắt cũng không đủ để đèn của cháy sáng đến quá nửa đêm. Khi ấy, lão mang dầu thắp đèn cúng Phật, tự phát lời thệ nguyện rằng: “Nếu tôi ngày sau thể chứng đắc đạo quả như Phật, nguyện cho số dầu này sẽ cháy được suốt đêm, ánh sáng không bao giờ tắt mất.” Phát thệ nguyện xong, kính cẩn lạy Phật rồi về.Trong đêm ấy, những ngọn đèn của vua A-xà-thế tuy sai người chăm sóc châm dầu, nhưng vẫn ngọn còn sáng, ngọn bị tắt, không được đều đặn như nhau. Chỉ riêng ngọn đèn của lão nghèo vẫn luôn sáng rực suốt đêm đến sáng.

Lúc trời đã sáng, ngài Mục-kiền-liên vâng lời Phật dạy đi tắt đèn, dùng áo cà-sa quạt cho ngọn đèn của lão nghèo tắt đi, nhưng đèn không tắt ngược lại còn sáng thêm lên. Đức Phật dạy: “Ánh sáng của ngọn đèn ấy không phải oai thần của ông có thể dập tắt được. lão này đời trước đã từng cúng dường mười tám triệu đức Phật, sau ba mươi kiếp nữa sẽ thành tựu quả Phật, hiệu Tu Di Đăng Quang Như Lai. ấy chỉ do một đời trước không thường tu hạnh bố thí, nên đời này phải chịu nghèo khổ.”Lời bàn

Như trường hợp này, quả thật là:Tu huệ không tu phước, La-hán thường đói thiếu.

Cho nên, đối với việc tu tập hạnh lành bố thí, quả thật không thể xem thường mà bỏ qua.1 Mỗi cáp chỉ bằng một phần ngàn của hộc, nên số dầu này thể hình dung rất ít.
TRỘM DẦU TRÊN BÀN PHẬT CHỊU QUẢ BÁO TỨC THÌ1

trấn Thạch Phố vùng Côn Sơn có một điện thờ Quán Âm, không người chăm sóc nên hết sức hoang tàn lạnh lẽo. Vào niên hiệu Khang Hy năm đầu tiên,2 người mang con thỏ vào điện thờ giết thịt, muốn nấu nhưng không củi đốt. Khi ấy người chỉ cho ông ta biết trước bàn Phật dầu thắp trong đèn. Ông ta liền lấy dầu ấy đốt nấu chín thịt thỏ để ăn. Vừa ăn xong thì hai mắt bỗng nhiên bị mù. Từ đó về sau phải chịu lòa đến suốt đời.Lời bàn

Căn cứ theo giới luật thì dầu đèn trước bàn Phật không được dùng để dâng cúng Bồ Tát, huống chi người phàm lại dám lấy trộm dầu ấy! Hơn nữa, lại trộm dầu ấy để nấu thịt thỏ! Tuy đã chịu báo ứng mắt ngay, nhưng như vậy hẳn vẫn còn chưa hết tội.


tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   70   71   72   73   74   75   76   77   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương