Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang69/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   130

CHÓ ĐÓI HIỆN HÌNH CHO THẤY BÁO ỨNG4

Thời Nam Bắc triều, vùng thuộc Lưu Tống vị sa-môn hiệu Trúc Tuệ, quê huyện Tân tỉnh Nam, tu tập chùa Tứ Tằng, huyện Giang Lăng, tỉnh Hồ Bắc. Vào niên hiệu Vĩnh Sơ năm thứ hai,5 qua đời. Các đệ tử thầy thiết lập trai đàn trong bảy ngày để cầu nguyện. Ngay trong ngày trai đàn viên mãn, vị tăng Đạo Hiền bỗng nhìn thấy thầy Trúc Tuệ đứng trước phòng, ăn mặc không khác lúc sinh thời, nói với Đạo Hiền rằng: “Sao thầy vẫn chưa bỏ việc ăn thịt? Tôi chính ăn thịt mà phải đọa vào địa ngục làm chó đói.”Đạo Hiền khi ấy hết sức kinh hãi, chưa kịp đáp lời thì Trúc Tuệ lại nói tiếp: “Nếu thầy không tin, cứ thử nhìn vào lưng tôi khắc biết.” Nói rồi liền quay lưng lại, Đạo Hiền bỗng nhìn thấy

 1. Tu-đà-hoàn quả vị đầu tiên trong bốn thánh quả: Tu-đà-hoàn, Tư-đà-hàm, A-na-hàm, A-la-hán. Người chứng quả Tu-đà-hoàn cũng gọi Nhập lưu, nghĩa bắt đầu được dự vào cảnh giới của các bậc thánh.

 2. Xem chuyện này trong kinh Trung A-hàm (中阿含經). (Chú giải của soạn giả)

 3. Xem chuyện này trong sách Kinh luật dị tướng (經律異相). (Chú giải của soạn giả)

 4. Trích từ sách Minh tường (冥祥記). (Chú giải của soạn giả)

 5. Tức năm 421.một con chó vàng ba khoang, nửa phần giống như con lừa, đôi mắt sáng rực như hai ngọn đuốc, phảng phất hình dáng như Trúc Tuệ. Đạo Hiền sợ quá kêu thét lên, hình dáng kia liền biến mất.

Lời bàn

Người tu tại gia còn nên kiên trì giữ giới ăn chay, huống chi người xuất gia sao lại phá giới ăn thịt như vậy? Trúc Tuệ sở thể hiện hình để khuyên răn Đạo Hiền giữ giới, chẳng phải là nhờ pháp lực của trai đàn trong bảy ngày đó sao?


MỘT ĐỒNG TIỀN CẦU NGUYỆN CHO VUA1

Vào đời Bắc Chu (559-581), Chu đế2 rất thích ăn trứng gà. Khi ấy người giữ chức quan Giám thiện Bạt Hổ, phụ trách việc nấu ăn cho vua, được Vũ Đế hết sức sủng ái.Đến thời Tùy Văn Đế,3 Bạt Hổ vẫn được giữ chức quan Giám thiện ấy. Vào niên hiệu Khai Hoàng thứ tám,4 Bạt Hổ bỗng dưng đột tử. Người nhà thấy ngực còn ấm nên chưa cho nhập quan. Sau ba ngày bỗng sống lại, nói: “Tôi muốn gặp hoàng thượng để truyền lời Chu Vũ đế.”

Tùy Văn Đế nghe báo sự việc liền sai người mang kiệu đến đón vào triều kiến, Bạt Hổ trình lên Văn Đế rằng: “Tôi bị bắt dẫn đến trước điện U Minh thì thấy Chu Đế đã đó từ trước rồi. Minh vương tra hỏi rằng: ‘Ngươi nấu ăn cho vua, đã cùng ăn hết bao nhiêu quả trắng?’ Tôi thật không biết ‘quả trắng’ gì, những người đứng hầu liền giải thích rằng đó trứng gà. Tôi thú thật không biết đã ăn bao nhiêu trứng gà. Minh vương phán: ‘Người


 1. Trích từ sách Tùy Đường kỷ sự (隋唐紀事). (Chú giải của soạn giả)

 2. Chu Đế tên thật Văn Ung, sinh năm 543, mất năm 578, cầm quyền cai trị từ năm 560 đến năm

578.

 1. Tùy Văn Đế tên thậtDương Kiên, sinh năm 541, mất năm 604, cầm quyền cai trị từ năm 581 đến năm 604. Dương Kiên vốn bề tôi của Chu đế, sau dần dần nắm được quyền lực rồi buộc hoàng đế Bắc Chu Tĩnh Đế phải nhường ngôi, lập ra nhà Tùy.

 2. Tức năm 588, nghĩa 10 năm sau khi Chu Đế qua đời.này không nhớ, thôi cho ra.’

“Khi ấy tôi nhìn thấy Chu Đế sắc mặt chuyển sang bi thảm, bỗng nhiên trước điện hiện ra một cái giường sắt cùng mười tên ngục tốt. Đế bị bắt nằm lên trên giường, liền thấy ngục tốt dùng một cây đà sắt ép lên thân thể, hai bên sườn bị ép vỡ, số con thoát ra chạy tứ tán, chỉ trong thoáng chốc đã chất chồng lên nhau cao ngang với giường sắt. Đế không ngừng than khổ, gấp rút gọi tôi đến nói rằng: ‘Ông về nói với hoàng đế Đại Tùy rằng, tất cả ngọc ngà vải lụa trong kho hiện nay đều của ta ngày xưa thu gom chất chứa. Ta tội lỗi hủy diệt Phật pháp nên ngày nay cực kỳ khổ sở, hoàng đế hãy mau mau dùng những thứ ấy mà làm việc công đức cho ta.’”

Tùy Văn Đế khi ấy liền ban chiếu thư, lệnh cho tất cả dân chúng mỗi người đều bỏ ra một đồng tiền, rồi dùng số ấy để làm việc phúc thiện cầu nguyện cho đế. Vua cũng truyền ghi chép việc này vào sử sách.1

Lời bàn

Tội hủy diệt Phật pháp của Đế gây hại khắp trong thiên hạ, nên việc dâng cúng cầu nguyện cho ông cũng phải nhờ đến khắp thiên hạ. Khi được nhân dân cả nước thay vua sám hối tội lỗi, thì tội của vua mới được tiêu tan.Xưa kia, Âu Dương Tu từng giữ chức Tham tri chính sự,2


 1. Chúng tôi y theo Hán vănchuyển dịch, nhưng trong câu chuyện này nhận thấyvài chi tiết không

hợp lý, không biết sự sai lệch, nhầm lẫn khi ghi chép hay không. Thứ nhất, nếu Minh vương (tức Diêm vương) quả thật nói rằng ‘Người này không nhớ, thôi cho ra’ (此人不記,當須出之- thử nhân bất ký, đương tu xuất chi), thì e rằng đến chín phần mười kẻ phạm tội trong thiên hạ đều không nhớ như ông

này! Thứ hai, lời dặn của Đế muốn dùng những tài sản quý giá do ông trước đây tích chứa trong kho để làm việc công đức cầu phước cho ông, nghe cũng phần hợp lý, thể chuộc lại đôi chút lỗi lầm, nhưng Tùy Văn Đế lại lệnh cho người trong thiên hạ xuất tiền làm việc này, xem ra chỉ làm khổ thêm cho dânnào có ai tự nguyện, vậy làm gì có phước đức hướng đến việc giải tội choĐế? Trong lời bàn của tiên sinh An Sỹ lại nói: “Nhân dân cả nước thay vua sám hối tội lỗi”, thì e trong câu chuyện còn những chi tiết khác chúng ta không được biết.

 1. Âu Dương Tu sinh năm 1007, mất năm 1072, tự Vĩnh Thúc, hiệu Túy Ông, nhà văn, nhà thơ nổi tiếng thời Bắc Tống. Ông từng giữ nhiều chức quan lớn như Hàn lâm học sĩ, Khu mật viện phó sứ, Tham tri chính sự... Đến thời Tống Thần Tông, ông giữ chức Binh bộ Thượng thư. Sau khi mất được vua ban tên

kiêm nhiệm việc nhuận sắc các bản dịch Kinh Phật. Vào tháng 8 nhuần của niên hiệu Gia Hữu thứ sáu,1 Âu Dương Tu nằm mộng thấy mình đi đến một nơi 10 người đội miện2 cùng ngồi xoay quanh, liền hỏi: “Các ông phải Thập điện minh vương kinh Phật thường nhắc đến đó chăng?” Những người ấy đáp: “Đúng vậy.” Âu Dương Tu liền hỏi: “Thưa các ngài, người đời thường cúng dường chư tăng, tụng Kinh Phật, vì người đã chết tu phước để hồi hướng cầu nguyện, như vậy thật được lợi ích chăng?” Các vị ấy đều đáp: “Thật chứ sao không.”

Âu Dương Tu kể từ đó trong lòng hoang mang, tự xét lại chỗ tin hiểu sai lệch của mình, hết sức hối tiếc về việc trước đây đã sai lầm bài bác Phật giáo.3 Từ đó viết ra những lời dạy con, dùng răn nhắc, cảnh tỉnh người đời sau.4 Lúc lâm chung, ông tụng kinh Hoa Nghiêm đến quyển thứ tám rồi mới đi.5 Ôi! Trong đời này những người từng sai lầm như Âu Dương Tu nào có ít đâu!tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   65   66   67   68   69   70   71   72   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương