Nguyên tác


XÂY DỰNG, TU SỬA CHÙA CHIỀN, TU VIỆNtải về 2.38 Mb.
trang61/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   130

XÂY DỰNG, TU SỬA CHÙA CHIỀN, TU VIỆNGiảng rộng

Phật, Pháp Tăng-già Ba ngôi báu, thửa ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức. Nhưng muốn cúng dường trang nghiêm lên Tam bảo, ắt chỉ thể thực hiện được nơi chùa chiền, tu viện. Nếu không chùa chiền, tu viện, ắt không có tượng Phật, Kinh điển giáo pháp. Hàng tăng ni nói riêng, bốn chúng Phật tử1 nói chung, muốn gieo trồng vào ruộng phước, lễ bái dâng hương, thọ trì đọc tụng Kinh điển, cũng không nơi để thực hiện. Xét theo đó thì biết, công đức của
1 Bốn chúng Phật tử bao gồm hai chúng xuất gia tỳ-kheo tỳ-kheo ni, hai chúng tại gia ưu-bà-tắc (cư

nam) ưu-bà-di (cư nữ).

người xây dựng, tu sửa chùa chiền, tu viện là hết sức lớn lao.

Kinh Chánh pháp niệm xứ1 dạy: “Nếu chúng sanh nào nhìn thấy chùa chiền, tháp miếu hỏng liền ra sức tu sửa, lại khuyên dạy người khác cùng làm việc tu sửa, thì sau khi mạng chung được sinh về cõi trời, thân thể tươi sáng đẹp đẽ, vào rừng san hô quý cùng các thiên nữ vui hưởng năm món dục lạc. Khi nghiệp cõi trời đã hết, liền được sinh làm người, thân thể cũng được tươi sáng đẹp đẽ.”2

Trong kinh Pháp diệt tận3 lại nói rằng: “Về sau, khi thế giới khởi sinh tai kiếp lửa thiêu, nơi nào đã từng xây dựng chùa chiền, tháp Phật sẽ không bị thiêu đốt.”4

Đức Phật dạy: “Ví như người bỏ ra trăm ngàn lượng vàng để xây dựng một ngôi chùa, lại được một vị tỳ-kheo giữ giới từng trụ trì nơi đó, thì cho ngôi chùa ấy về sau bị lửa cháy, nước lụt hủy hoại mất đi, công đức của người xây dựng chùa ấy cũng không bị mất.” Theo đó xét thì việc xây dựng chùa chiền, tu viện nếu được thành tựu, trở thành ruộng tốt để chúng sinh gieo trồng phước đức, công đức sẽ lớn lao biết đến dường nào!
  1. Chánh Pháp Niệm Xứ Kinh (正法念處經), được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc tập 17, kinh

số 721, tổng cộng 70 quyển, do ngài Đàm Bát Nhã Lưu Chi dịch từ Phạn văn sang Hán văn vào đời Nguyên Ngụy.

  1. Đoạn này thật ra trích lại từ sách Pháp uyển châu lâm (法苑珠林) do ngài Đạo Thế soạn vào đời Đường,

được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc tập 53, kinh số 2122, tổng cộng 100 quyển. Phần văn trích bắt đầu từ dòng thứ 11, trang 583, tờ b, quyển 38, mở đầu bằng câu: Chánh pháp niệm xứ kinh vân - 正法念處經云 (Kinh Chánh pháp niệm xứ dạy rằng). lẽ tiên sinh An Sỹ đã dẫn chú dựa theo câu này. Khi đối chiếu nội dung trong chánh văn kinh (Chánh pháp niệm kinh, quyển 24), chúng tôi thấy

đôi chút khác biệt nhưng ý nghĩa vẫn tương đồng.

  1. Tên đầy đủ Phật thuyết Pháp diệt tận kinh (佛說法滅盡經), được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh

tập 12, kinh số 396, mất tên người dịch.

  1. Đoạn này thật ra được trích lại từ sách Pháp uyển châu lâm (Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, tập 53, kinh

số 2122), được tìm thấy trong quyển 38, bắt đầu từ dòng thứ 2, trang 584, tờ a. Tiên sinh An Sỹ đã dẫn chú theo sách này.

Trưng dẫn sự tích
TU-ĐẠT-ĐA CÚNG VƯỜN1

Trong thành Xá-vệ vị đại trưởng giả tên Tu-đạt-đa,2 muốn tìm một nơi thắng địa thích hợp để xây dựng tinh dâng lên cúng Phật. Cuối cùng chỉ tìm được khu vườn cây của thái tử Kỳ-đà, rộng tám mươi khoảnh,3 cây cối um tùm xanh tốt, thật một nơi thắng địa thích hợp nhất.

Tu-đạt-đa liền đến thưa với thái tử xin mua, thái tử nói: “Nếu đem vàng trải kín khắp vườn, ta sẽ bán cho ông.” Tu-đạt-đa mừng nói: “Nếu vậy thì vườn này sẽ của tôi.” Ông lập tức cho người chở vàng đến trải, không bao lâu đã sắp kín hết khắp vườn. Thái tử thấy vậy liền nói: “Ta chỉ nói đùa thôi.” Tu Đạt đáp: “Ngài thái tử cao quý, không nên lời đùa cợt.” Liền quyết lòng mua cho bằng được, thái tử cuối cùng phải thuận ý bán.

Thái tử khi ấy cũng không nhận vàng, dùng số vàng ấy để tạo dựng trong tinh một ngàn hai trăm phòng ốc. Ngay trong lúc chuẩn bị nền móng xây dựng, tôn giả Xá-lợi-phất bỗng nhiên mỉm cười. Tu-đạt-đa thưa hỏi nguyên nhân, tôn giả đáp: “Nay tuy ông chỉ vừa khởi công xây dựng tinh đây để dâng cúng lên Phật chư tăng, nhưng phước báu đời sau sẽ được thọ hưởng cung điện nơi cõi trời đã được định rồi.” Tôn giả nói xong liền dùng thần thông, khiến cho Tu-đạt-đa nhất thời được thiên nhãn, cùng quan sát cung điện nơi cõi trời. Tu-đạt-đa được thấy như vậy rồi, trong lòng cùng hoan hỷ, liền thưa hỏi tôn giả xem cõi trời nào an lạc nhất. Tôn giả Xá-lợi-phất dạy: “Tầng  1. Trích từ sách Kinh luật dị tướng (Chú giải của soạn giả). Sách Kinh Luật Dị Tướng (經律異相) được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc tập 53, kinh số 2121, tổng cộng 50 quyển, do ngài Bảo Xướng soạn vào đời Lương. Đoạn trích này nằm trong quyển 35, bắt đầu từ dòng thứ 5, trang 194, tờ c. Nội dung

được lược kể lại chứ không trích nguyên văn.

  1. Tên gọi này phiên âm từ Phạn ngữ Sudatta.

  2. Vào thời quá khứ, đạo tràng của đức Phật Ca-diếp cũng nơi đây (Chú giải của soạn giả). Mỗi khoảnh

100 mẫu theo đơn vị đo lường ngày xưa. Như vậy, khu vườn này rộng 80 khoảnh tức 8.000 mẫu.

trời thứ của cõi Dục cung trời Đâu-suất, hiện Bồ Tát Di- lặc đang thuyết pháp, chính nơi an lạc nhất.” Trưởng giả Tu- đạt-đa liền nói: “Con xin phát nguyện sinh về cõi trời ấy.”

Lúc tinh xây dựng hoàn thành, đức vua cùng các quan đại thần, nhân dân, cả thảy hơn một trăm tám mươi vạn người, cùng đến thành Vương cung thỉnh đức Phật chư tăng. Khi đức Thế Tôn quang lâm, hào quang chiếu sáng khắp nơi, nhạc trời tự nhiên vang lên, nơi thế gian trống không người đánh cũng tự nhiên vang tiếng, bao nhiêu người mù, điếc, câm, ngọng đều tự nhiên được sáu căn đầy đủ như người bình thường.Lời bàn

Trong Kinh điển thường nói đến “Kỳ thọ Cấp Độc viên” (Vườn ông Cấp Độc, cây của thái tử Kỳ-đà), chính nơi này. Do khi bán vườn cho trưởng giả Tu-đạt-đa, thái tử giao ước chỉ bán đất vườn, không bán cây cối, rồi lại mang tất cả cây cối trong vườn ấy dâng lên cúng dường Phật, nên gọi “Kỳ thọ” (cây của thái tử Kỳ-đà). Trưởng giả Tu-đạt-đa vốn thường chu cấp cho những người nghèo khổ, độc, nên được người đời xưng tụng Cấp Độc. Nhân đó khu vườn do ông dâng cúng được gọi là “vườn Cấp Cô Độc”.

tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   57   58   59   60   61   62   63   64   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương