Nguyên táctải về 2.38 Mb.
trang24/130
Chuyển đổi dữ liệu24.11.2019
Kích2.38 Mb.
#100493
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   130

Các thuyết về con ngườiCON NGƯỜI TỪ CẢNH TRỜI QUANG ÂM ĐẾN

Kinh Khởi thế nhân bản1 dạy rằng: “Vào thuở ban đầu của kiếp này, tất cả con người đều từ cảnh trời Quang Âm giáng xuống, thể bay lượn trên không trung, không từ bụng mẹ sinh ra. Từ khi biết dùng lúa gạo làm thức ăn, con người mới bắt đầu gân cốt xương tủy... phân chia thành hình thể nam nữ khác nhau, từ đó mà khởi sinh ái dục.”1 Kinh Khởi Thế Nhân Bản (起世因本經), được xếp vào Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, thuộc Tập 1, kinh

số 25, tổng cộng 10 quyển, do ngài Đạt-ma-cấp-đa dịch sang Hán ngữ vào đời Tùy. Xem từ dòng thứ 6, trang 413, tờ b của quyển 9. Đoạn này không trích nguyên văn kinh, chỉ viết lại lấy thêm ý cuối từ kinh Đại Lâu thán (大樓炭經), quyển 6, dòng 14, trang 308, tờ a.

Lời bàn

Giống loài con người từ một cảnh trời thuộc cõi Sắc ra,1 nên khi tạo tác các hình tượng thiên thần đều phỏng theo như hình người.


CON NGƯỜI TỪ BỐN ĐẠI MÀ SINH RA

Vạn vật thế gian bất quá không ra ngoài bốn đại địa, thủy, hỏa, phong, nên con người do khí chất của bốn đại ấy thành hình. Xương thịt từ địa đại; các chất dịch như nước mắt, nước mũi, đàm dãi... từ thủy đại; hơi ấm hỏa đại; mọi sự vận động là từ phong đại.2Lời bàn

Luận theo Ngũ hành3 thì thêm hai yếu tố kim (kim loại) và mộc (cây gỗ) không đề cập đến phong đại. Riêng địa đại có thể hiểu bao gồm cả kim mộc, nhưng thiếu phong đại thì không thể sự vận động. như dùng ngũ tạng phối với ngũ hành, thì ngoài ngũ tạng còn thân xác, hóa ra vẻ như tương phản, thiếu căn cứ thuyết phục. thế, thuyết ngũ hành đã bị thuyết tứ đại đánh đổ.


CON NGƯỜI MỘT TRONG BỐN CÁCH SINH RA THUỘC SÁU ĐƯỜNG

Bốn cách sinh ra bao gồm: thai sinh (sinh ra từ bào thai), noãn sinh (sinh ra từ trứng), thấp sinh (sinh ra từ môi trường ẩm ướt) và hóa sinh (sinh ra từ sự biến hóa). Con người thuộc về loại thai sinh.
  1. Cảnh trời Quang Âm cảnh trời thứ 6 từ dưới lên thuộc cõi Sắc.

  2. Thật ra, sự phân chia tất cả các yếu tố bao gồm trong sự vật thành bốn đại chỉ mang ý nghĩa tượng trưng.

Ta thể hiểu như địa đại tượng trưng cho tất cả các chất rắn, thủy đại tượng trưng cho tất cả các chất lỏng, độ ẩm, hỏa đại tượng trưng nhiệt độ, nhiệt năng, phong đại tượng trưng cho sự vận động, lưu chuyển.

  1. Thuyết Ngũ hành của Nho giáo Đạo giáo bao gồm 5 yếu tố kim (kim loại), mộc (cây gỗ), thủy (nước),

hỏa (lửa) thổ (đất).

Sáu đường bao gồm các cảnh giới: trời, người, a-tu-la, địa ngục, ngạ quỷ súc sinh. Cảnh giới con người được xếp thứ hai trong số đó.Lời bàn

Con người vốn không hề sự quyết định trước chắc chắn sẽ thuộc loại thai sinh, do nghiệp duyên thúc đẩy vào loài thai sinh, lại cũng không hề sự quyết định trước chắc chắn sẽ sinh ra làm người, do nghiệp duyên thúc đẩy mới sinh làm người. mang tên họ thế này thế khác, chẳng qua chỉ là tạm thời trong cõi thế; cung trời hay địa ngục, chẳng qua cũng chỉ chốn nương thân trong một kiếp phù du ngắn ngủi như chớp mắt mà thôi.


CON NGƯỜI CÓ MƯỜI THỜI KỲ

Sách Pháp uyển châu lâm1 nói rằng: “Con người mười thời kỳ. Thứ nhất thời kỳ hình thành màng tế bào, thứ hai thời kỳ hình thành tế bào dạng bọc, thứ ba thời kỳ hình thành dạng khối nhỏ, thứ thời kỳ hình thành khối thịt tròn, thứ năm thời kỳ hình thành tay chân, thứ sáu thời kỳ hài nhi, thứ bảy thời kỳ thơ ấu, thứ tám thời kỳ niên thiếu, thứ chín thời kỳ thanh niên cường tráng, thứ mười thời kỳ già yếu.”2

Lời bàn

Năm thời kỳ trước nói các giai đoạn còn trong bào thai, năm thời kỳ sau nói giai đoạn từ sau khi ra khỏi bào thai.  1. Xem Pháp uyển châu lâm (法苑珠林) - Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, tập 53, kinh số 2122, quyển 5, bắt đầu từ dòng 5 trang 307, tờ b.

  2. Thật ra sách Pháp uyển châu lâm đã trích lại toàn bộ đoạn này từ kinh Đại Bát Niết-bàn (大般涅槃經), bản dịch Hán văn của ngài Đàm-vô-sấm, quyển 38, phẩm thứ 12 - Bồ Tát Ca-diếp, phần 6. Xem nguyên bản trong Đại Chánh tân tu Đại tạng kinh, tập 12, kinh số 374, bắt đầu từ dòng 16 trang 588, tờ b. Xem bản Việt dịch của Đoàn Trung Còn Nguyễn Minh Tiến (NXB Tôn giáo - 2009), tập 7, quyển 38, trang 173-174.


HÌNH DẠNG MẶT NGƯỜI GIỐNG NHƯ HÌNH DẠNG CÕI ĐẤT

Kinh Khởi thế nhân bản1 nói rằng: “Cõi Nam Diêm-phù-đề rộng 7.000 do-tuần, hướng bắc mở rộng, hướng nam hẹp lại. Vì thế, khuôn mặt con người cõi ấy cũng hình thể tương tự như hình dạng cõi đất.”Lời bàn

Địa hình châu Bắc-câu-lô hình vuông nên khuôn mặt người ở cõi ấy cũng vuông vắn. Châu Đông Thắng Thần có địa hình tròn, nên khuôn mặt người cõi ấy cũng tròn trịa. Châu Tây Ngưu Hóa địa hình như nửa mặt trăng, nên khuôn mặt người cõi ấy cũng phát triển to lớn phần trên não bên dưới nhỏ hẹp lại. Do đó suy rộng ra, như chim đậu trên cây, lông cánh hình giống cây; thú đi trên cỏ, lông trên thân giống như cỏ. 2


NGƯỜI CÓ SÁU CĂN, SÁU TRẦN, SÁU THỨC

Sáu căn là mắt, tai, mũi, lưỡi, thân và ý; sáu trần là hình sắc, âm thanh, mùi hương, vị nếm, sự xúc chạm các pháp. Khi mắt thấy hình sắc, tai nghe âm thanh, căn trần đối nhau mà khởi sinh thức từ đó.Lời bàn

Cùng sáu căn đó, khi kẻ phàm phu sử dụng thì khởi sinh thành sáu tình,3 sáu nhập, sáu cảm thọ, sáu ái nhiễm, ấy sáu tên giặc; nhưng với hàng Bồ Tát thì đó sáu thần thông. Như vậy thể hiểu được việc chư thiên thấy nước lưu ly, còn ngạ quỷ thấy nước máu mủ, vốn cũng cùng một lẽ như vậy mà thôi.

  1. Kinh Khởi thế nhân bản (起世因本經) đã dẫn chú trên. Xem đoạn trích này từ dòng thứ 24, trang 366, tờ

b của quyển 1.

  1. Đây cũng thể xem ứng dụng cái học “cách vật” của Nho gia. (Chú giải của soạn giả)

  2. Sáu tình: khởi sinh từ sáu căn, thành nhãn tình, nhĩ tình v.v. . .tải về 2.38 Mb.

Chia sẻ với bạn bè của bạn:
1   ...   20   21   22   23   24   25   26   27   ...   130
Cơ sở dữ liệu được bảo vệ bởi bản quyền ©tieuluan.info 2022
được sử dụng cho việc quản lý

    Quê hương